Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Planlama Şubesi Sorumlusu Ramazan KAYA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Planlama Şubesi Sorumlusu Ramazan KAYA"— Sunum transkripti:

1 Finansal Planlama Şubesi Sorumlusu Ramazan KAYA
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Finansal Planlama Şubesi Sorumlusu Ramazan KAYA

2 KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
MALİ KRİTERLER

3 MHY-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
AMAÇ Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirlerin, toplam giderleri asgari oranda karşılaması. GEREKLİ VERİLER Sağlık Hizmeti Sunumundan Elde Edilen Tahakkuk Geliri Tutarı (A) Toplam Gider Tutarı (B)

4 MHY-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
TAHAKKUK HESAPLAMA VERİLERİ 60 ALACAK BAKİYESİ-61 BORÇ BAKİYESİ-602 ALACAK BAKİYESİ GİDER HESAPLAMA VERİLERİ (150, 253, 254, 255, 256, 260, 267, 681, 689, 740, 750, 770 BORÇ ) - (740.09,770.11, BORÇ)

5 MHY-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
SAĞLIK TESİSİ DEĞERİ A/B KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (KED) HASTANELER İÇİN = 1,05 ADSM’LER İÇİN = 1,2 GÖSTERGE PUANI 175

6 MHY-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider

7 MHY-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı
AMAÇ Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen net hizmet tahakkuk tutarı ile kurum borçlarının ödenebilme gücünün değerlendirilmesi. GEREKLİ VERİLER Banka Mevcudu (A) Toplam Borçlar (B) Ortalama Hizmet Tahakkuk Geliri (C)

8 MHY-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı
NET BORÇ HESAPLANMASI 102 BORÇ BAKİYESİ-(32,36,103,336 ALACAK BAKİYESİ ,336.05, ALACAK BAKİYESİ) TAHAKKUK HESAPLAMA VERİLERİ 60 ALACAK BAKİYESİ-61 BORÇ BAKİYESİ-602 ALACAK BAKİYESİ

9 MHY-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı
Sağlık Tesisi Değeri (STD) ( A-B ) / C Kabul Edilebilir Değer (KED) 1,5 ve altı Gösterge Puanı (GP) 125 puan Puan Katsayısı (k) k = KED / STD Veri Kaynağı TDMS Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir

10 MHY-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı
Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≥ 2,5 2 ≤ STD < 2,5 0,5 x k x GP 1,75 ≤ STD < 2 0,7 x k x GP 1,5 ≤ STD < 1,75 0,9 x k x GP STD < 1,5 GP AÇIKLAMA: STD < -1,5 olan Sağlık Tesislerinde, Sağlık Tesisi Değeri (-1) ile çarpılıp puan hesaplaması yapılır. STD ≥ -1,5 olan Sağlık Tesisleri bu göstergeden tam puan alır

11 MHY-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Amaç Sağlık tesislerinde yılı onaylı gelir bütçesi gerçekleşme oranını ölçmek. Hesaplama İçin Gerekli Veriler; Hesaplamaya konu olan dönemde; TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak olan veriler İlgili Dönem Geliri (A) İlgili Dönem Gelir Bütçesi (B)

12 MHY-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
KRİTER ADI HESAP KODU Dönem Gelİrİ 60,64,67 ALACAK BAKİYESİ - 61 BORÇ BAKİYESİ Dönem Gelİr Bütçesİ (DÖNEM BÜTÇESİ / 12) * İLGİLİ DÖNEM AY SAYISI

13 MHY-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Gelir Gerçekleşme Oranı = A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Tahakkuk Esaslı Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi Kabul Edilebilir Değer: %100 Gösterge Puanı (GP) 125 puan Puan Katsayısı (k) k = STD / KED Veri Kaynağı TDMS / BÜTÇE Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir

14 MHY-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD < %85 %85 ≤ STD < %90 GP x 0,5 x k %90 ≤ STD < %95 GP x 0,7 x k %95 ≤ STD < %100 GP x 0,9 x k STD ≥ %100 GP

15 MHY-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Amaç Sağlık tesislerinde gerçekleşen giderlerin yılı onaylı bütçesi içerisinde gerçekleşmesini sağlamak. Hesaplama İçin Gerekli Veriler; Hesaplamaya konu olan dönemde; TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak veriler İlgili Dönem Gideri (A) İlgili Dönem Gider Bütçesi (B)

16 MHY-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
KRİTER ADI HESAP KODU Dönem GİDERİ İLGİLİ DÖNEM İÇİN M1 RAPORUNDAKİ GİDER GERÇEKLEŞMESİDİR Dönem GİDER Bütçesİ (DÖNEM BÜTÇESİ / 12) * İLGİLİ DÖNEM AY SAYISI

17 MHY-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Gider Gerçekleşme Oranı= (A / B) Kabul Edilebilir Değer (KED) Gider Bütçesi Gerçekleşmesi Kabul Edilebilir Değer: ADSM için % 80, diğer sağlık tesisleri için: % 95’ dir. Değerler 100’e tamamlanarak KED=100 alınır. Gösterge Puanı (GP) 100 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / BÜTÇE Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir

18 MHY-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≤ %100 GP %100 < STD ≤ %102 GP x 0,80 x k %102 < STD ≤ %104 GP x 0,60 x k %104 < STD ≤ %106 GP x 0,40 x k %106 < STD ≤ %108 GP x 0,20 x k STD > %108

19 MHY-05 Borçluluk Süresi Amaç Sağlık tesislerinin borç ödeme kabiliyetinin artırılması ve borç ödeme vadesinin asgari seviyede tutulması. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde; Dönem sonu tarihi (A) Ödenmeyen en eski borcun muayene kabul tarihi (B)

20 MHY-05 Borçluluk Süresi 320.11, 320.12 DÖNEM SONU TARİHİ
ÖDENMEYEN EN ESKİ BORCUN MUAYENE KABUL TARİHİ 320.11,

21 MHY-05 Borçluluk Süresi Sağlık Tesisi Değeri (STD) A-B (gün)
Kabul Edilebilir Değer (KED) 150 gün ve altı Gösterge Puanı (GP) 100 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir

22 Sağlık Tesisi Değeri (STD)
MHY-05 Borçluluk Süresi Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD > 180 gün 170 < STD ≤ 180 gün (50 x GP x k) /100 160 < STD ≤ 170 gün (70 x GP x k) /100 150 < STD ≤ 160 gün (80 x GP x k) /100 STD ≤ 150gün GP

23 MHY-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi
Amaç Sağlık tesisinde hizmet sunumu için alınan her türlü hizmet ve malın muayene kabulü ile muhasebe kayıtlarına alınmasını kontrol altına almak, ödeme emrine ilişkin belgelerin en geç 10 iş günü içerisinde muhasebe kaydına alınmasını sağlamak. Hesaplama İçin Gerekli Veriler TDMS ve MKYS programından 3'er aylık dönemlerde alınan mali veriler.

24 MHY-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi
FİŞ TARİHİ 320.11, ALIMI GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMETLERİN MUAYENE KABUL TARİHİ

25 MHY-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi
Sağlık Tesisi Değeri (STD) STD ( iş günü ) Kabul Edilebilir Değer (KED) 10 iş günü Gösterge Puanı (GP) 125 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / MKYS Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir

26 MHY-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi
Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≤ 10 iş günü GP 10 < STD ≤12 iş günü GP x k x 0,6 12 < STD ≤15 iş günü GP x k x 0,3 STD > 15 iş günü

27 MHY-07 Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı
Ana Kriter Mali Amaç Sağlık Tesisinde yüksek mal kabullerinden kaynaklanan finansal riskleri ortadan kaldırmak üzere ilgili mevzuat gereği azami stok miktarıyla çalışılmasını sağlamak Hesaplama İçin Gerekli Veriler

28 MHY-07 Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı
Sağlık Tesisi Değeri (STD) STD Kabul Edilebilir Değer (KED) 60 gün Gösterge Puanı (GP) 100 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / MKYS Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir

29 MHY-07 Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı
Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≤ 60 gün GP x kg 60 < STD ≤ 70 gün (0,8 x kg) x GP 70 < STD ≤ 80 gün (0,6 x kg) x GP 80 < STD ≤ 90 gün (0,4 x kg) x GP STD > 90 gün

30 MHY-08- TDMS-MKYS UYUMU Ana Kriter Mali Amaç
TDMS – MKYS Programları arasında uyum sağlanması. Hesaplama İçin Gerekli Veriler TDMS Stok Miktarı = A MKYS Stok Miktarı = B

31 MHY-08- TDMS-MKYS UYUMU KRİTER ADI HESAP KODU TDMS Stok Miktarı
150, 253, 254, 255 BORÇ BAKİYESİ, 257 ALACAK BAKİYESİ MKYS Stok Miktarı MKYS TOPLAM STOK MİKTARI

32 MHY-08- TDMS-MKYS UYUMU Sağlık Tesisi Değeri (STD) STD = A-B
Kabul Edilebilir Değer (KED) Gösterge Puanı (GP) 50 puan Veri Kaynağı TDMS / MKYS Verinin Ait Olduğu Dönem Altışar aylık dönemlerde izlenir

33 Puan Katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı
MHY-08- TDMS-MKYS UYUMU Puan Katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı STD ≠ KED STD = KED GP

34 MHY-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk
Ana Kriter Mali Amaç Global Bütçe (SGK) Dışı Diğer Tahakkukların (Özel Sigortalar, Turizm, Gerçek Kişi Vb.) artırılmasını ve tahsilatının takibini teşvik etmek. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönemde; Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat (A) Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk (B)

35 MHY-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk
KRİTER ADI HESAP KODU Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat 120 ALACAK-(659.04,659.05,659.06) BORÇ ALACAK Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk 120 BORÇ- (659.04,659.05,659.06) ALACAK BORÇ

36 MHY-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk
Sağlık Tesisi Değeri (STD) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu rolün ortalaması Gösterge Puanı (GP) 100 puan Puan Katsayısı (k) k = STD/KED Veri Kaynağı TDMS Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir

37 Puan Katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k > 0,90 GP 0,70 ≤ k ≤ 0,90
MHY-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk Puan Katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k > 0,90 GP 0,70 ≤ k ≤ 0,90 (GP) / 2 0,60 ≤ k < 0,70 (GP) / 4 k < 0,60

38 MHY-10 Finansal Sürdürülebilirlik
Ana Kriter Mali Amaç Global bütçe ödeneği ve diğer gelirleri ile borçlarını ödedikten sonra nakdi bulunan birliklerden , finansal sürdürülebilirliği sıkıntıya düşen birliklere kaynak aktarma amacıyla ilgili birliğin global bütçeden alacağı payın Kurumca düşürüldüğü birliklere ek destek puanı verilmesi. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Global Bütçeden Tahsis Edilmesi Gereken Tutar (A) Global Bütçeden Tahsis Edilen Tutar (B)

39 MHY-10 Finansal Sürdürülebilirlik
Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı A>B 50 Puan A<B

40 TEŞEKKÜRLER…


"Finansal Planlama Şubesi Sorumlusu Ramazan KAYA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları