Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Random... Rastgele Sayı Atamak...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Random... Rastgele Sayı Atamak..."— Sunum transkripti:

1 Random... Rastgele Sayı Atamak...

2 Random sınıfı bize istediğimiz aralıklarda sayı üretmemizi sağlıyor
Random sınıfı bize istediğimiz aralıklarda sayı üretmemizi sağlıyor... Bu sınıf kullanılarak tanımlanan değişkeni daha sonra Next özelliği ile birlikte çağırdığımızda bize bir sayı üretiyor... Sayı aralığını kendimiz belirliyoruz... Birinci sayının ikinci sayıdan küçük olması gerekiyor...  Rastgele sayıları program içerisinde çok yerde kullanabiliriz... Bu şekilde kullanımlar ile oyunlar tasarlayabiliriz... Çok kullanışlı olan bu özellik aşağıdaki örnekle anlatılmaya çalışılmıştır... 

3 Bu şekilde kullanımlar ile oyunlar tasarlayabiliriz
Bu şekilde kullanımlar ile oyunlar tasarlayabiliriz... Çok kullanışlı olan bu özellik aşağıdaki örnekle anlatılmaya çalışılmıştır...    // Rastgele 1-10 arası atanmış olan 5 sayıyı ekranda gösteren program...             Random x = new Random(); // Rastgele sayı ataması için Random sınıfını çağırıyoruz...             for (int i = 1; i <= 5; i++)             {                 int sayi = x.Next(1, 10); // Bu satır 1 ile 10 arası rastgele sayı üretecek...                 Console.WriteLine(i + ". sayı = " + sayi);             }             Console.ReadKey();

4 Random... Rastgele Girilen 100 Sayının Toplamını Bulan Program..
 // Rastgele atanmış olan 100 sayıyı toplayan program...             int T = 0; // Sayıları toplamak için kullanacağız...              Random x = new Random(); // Rastgele sayı ataması için Random sınıfını çağırıyoruz...             for (int i = 1; i <= 100; i++)              {                 // Sayı atama işlemini bu satırda yapıyoruz... Sayı aralığı olarak arası belirliyoruz...                  // Bu satırda bize 1 ile 1000 arası rastgele bir sayı üretip sayi isimli değişkenimize atayacak...                 int sayi = x.Next(1, 1000);                 T = T + sayi; // Rastgele atanan sayıları topluyoruz...              }             Console.WriteLine("Ortalama =" + (T / 100).ToString()); // Sonucu gösteriyoruz...              Console.ReadKey();

5 Random... Rastgele 5 Sayının Karesini ve Küpünü Alan Program..
// Rastgele 5 sayının karesini ve küpünü bulan program...             Random x = new Random();             for (int i = 1; i <= 5; i++)             {                 int a = x.Next(1, 10);                 Console.WriteLine("Karesi =" + Math.Pow(a, 2)); // Math.Pow üslü sayılar için kullanılıyor...                 Console.WriteLine("Küpü =" + Math.Pow(a, 3));                 Console.WriteLine();             }             Console.ReadKey();

6 // 3 defa şifre giriş hakkı verilerek sisteme giriş yaptıran program...
            Random uret = new Random();             int sayi1 = uret.Next(1, 9);             Random uret2 = new Random();             int sayi2 = uret2.Next(10, 20);        Console.WriteLine("1.şifre=" + sayi1); // Şifreleri gösteriyoruz... Tabii normalde göstermemiz lazım...              Console.WriteLine("2.şifre= " + sayi2);                          for (int hak = 1; hak < 4; hak++)             {                 Console.WriteLine("1. şifreyi giriniz:");                 int sifre1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());                 Console.WriteLine("2. şifreyi giriniz:");                 int sifre2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());                                  // Eğer iki şifrede doğru girildi ise sisteme giriş izni verilecek...                  if ((sayi1 == sifre1) && (sayi2 == sifre2))                 {                     Console.WriteLine("hoşgeldiniz,sisteme girişiniz yapıldı");                     hak = 5; // En ilginç kısmı... Döngüden çıkmak için sayaca müdahale ediyoruz…  // Otomatik olarak 5 olduğunda döngüden çıkmış oluyor...                  }                 else                     Console.WriteLine("Üzgünüz,işleminiz gerçekleştirilemedi...");                       }             Console.WriteLine("Sistemden çıkmak için tıklayınız...");             Console.ReadKey(); 

7 DİZİLER Saklanacak veriler çok fazla ise dizi kullanılır. Mesela 30 kişilik bir sınıfı isimlerini, notlarını almak istiyoruz.Bunun için değişken kullanmak istersek 30 isimler ,30’da notlar için 60 tane değişken kullanmamız gerekecek.Bunu bir okul için yaptığımızı düşünün.İçinden çıkılmaz bir hal alır.İşte bu gibi durumlar için dizi kullanıyoruz.  Kullanım 1 :  değişken tipi [] değişken adı=new değişken tipi[eleman sayısı];  Örnek : int[] yazili=new int[10];     string[] ad=new string[20];  Kullanım 2 : Önce diziyi tanımlayıp daha sonra eleman sayısını belirtebiliriz.  değişken tipi [] değişken adı;  değişken adı=new değişken tipi[eleman sayısı]  Örnek :   int[] yazili;  yazili=new int[10];  string[] ad;  ad=new string[20]; 

8 for (int i = 0; i < 8; i++) Console.WriteLine(a[i]);
            DİZİ ÖRNEĞİ int[] a = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 };             for (int i = 0; i < 8; i++)             Console.WriteLine(a[i]);             Console.ReadKey();

9            DİZİ ÖRNEĞİ  int[] a = new int[10];             a[0] = 000;             a[1] = 100;             a[2] = 200;             a[3] = 300;             a[4] = 400;             a[5] = 500;             a[6] = 600;             a[7] = 700;             a[8] = 800;             a[9] = 900;             for (int i = 0; i < 10; i++)             Console.WriteLine("A'nın [{0}] değeri = {1}", i, a[i]);             Console.ReadKey();

10 Dizilere dışardan veri girişi ve veri okunması dizinin elemanlarını dısardan okutmak.
            int[] a = new int[5];                         for (int i = 0; i < 5; i++)             {                 Console.Write("a[{0}] degeri = ", i);                 a[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());             }                 Console.WriteLine("a'nın {0} degeri ={1}", i, a[i]);              Console.ReadKey();

11 Rastgele sayılar ile dizi elemanlarını oluşturma int a = 0;
            Console.Write("Dizimiz Kaç Elemanlı Olsun =");             a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());             int[] sayilar = new int[a];             Random rnd = new Random();             for (int i = 0; i < a; i++)             {                 sayilar[i] = rnd.Next(1, 100);                         for (int i = 1; i <= sayilar.Length; i++)        Console.WriteLine("Dizinin {0} Elemanını {1} ", i, sayilar[i - 1]);             }             Console.ReadKey();

12 Sonsuz döngü ile sayı tahmin oyunu
Random rnd = new Random();             int sayi = rnd.Next(1, 5);             for (; ; )             {                 Console.Write("Tahmininizi Giriniz = ");                 int tahmin = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());                 if (tahmin == sayi)                 {                     Console.WriteLine("Tebrikler Tahmin Doğru =" + sayi);                     break;                 }                 else                     if (tahmin < sayi)                     {                         Console.WriteLine("Sayiyi Arttirmaniz Gerekli");                     }                     else                         Console.WriteLine("Sayiyi Azaltmaniz Gerekli");             }             Console.ReadKey(); Sonsuz döngü ile sayı tahmin oyunu

13  Örnek:  Klavyeden girilen  5 şehri  önce diziye kaydedelim, Daha sonra dizi elemanlarını ekrana yazdıralım.  string[] sehir = new string[5];   for (int i = 0; i < 5; i++)   {   Console.Write("Şehir giriniz = ");   sehir[i] = Console.ReadLine();   }   for (int i = 0; i <5; i++)   Console.WriteLine("{0}", sehir[i]);   Console.ReadKey(); 

14 ÖRNEK-1: 1- 0 ile 50 arasındaki sayılardan 5′e tam olarak bölünenleri diziye aktaran program. int [] bes = new int[10]; int i,j=0; for (i = 1; i <= 50; i++) { if (i % 5 == 0) bes[j] = i; Console.WriteLine(i); j++; } Console.ReadKey();

15 Kullanıcının girdiği 5 adet sayıyı bir diziye atayarak, bu dizide bulunan çift sayıların ortalamasını ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız. int adet=0,toplam=0; int[] sayi=new int[5]; for (int k=0;k<5;k++) {      Console.Write("{0}. sayıyı giriniz:",k);      sayi[k]=int.Parse(Console.ReadLine()); }       if(sayi[k]%2==0)         adet++; toplam+=sayi[k];       } Console.WriteLine("Ortalaması={0}",toplam/adet); Console.ReadKey();

16

17

18

19

20

21 Örnek 1: Tanımlanan sayılar dizisi içerisindek sayıları toplayan c# konsol uygulaması
int[] sayilar={4,5,-15,22,-34,3,0,7,43,100};   int toplam=0;   foreach(int sayi in sayilar)   {    toplam=toplam+sayi;   }   Console.WriteLine("Dizideki sayıların toplamı=  + toplam);   Console.ReadKey();  

22 Örnek 2: Tanımlanan sayılar dizisi içerisindeki çift sayıları ekrana yazdıran c# konsol uygulaması
int[] sayilar={4,5,-15,22,-34,3,0,7,43,100};   int toplam=0;   foreach(int sayi in sayilar)   {     if (sayi%2 ==0)        Console.WriteLine(sayi);   }      Console.ReadKey();    Ekran Çıktısı : 4 22 -34 100

23 Örnek 3: Tanımlanan sayılar dizisi içerisindeki pozitif çift sayıları ekrana yazdıran c# konsol uygulaması int[] sayilar={4,5,-15,22,-34,3,0,7,43,100};   int toplam=0;   foreach(int sayi in sayilar)   {    if (sayi%2 ==0 && sayi>=0)       Console.WriteLine(sayi);   }      Console.ReadKey();    Ekran Çıktısı : 4 22 100

24 Örnek 4: Tanımlanan sayılar dizisi içerisindeki sayıların negafit,pozitif ve işaretsiz olma durumlarını yanına yazdıran c# konsol uygulaması int[] sayilar={4,5,-15,22,-34,3,0,7,43,100};   int toplam=0;   foreach(int sayi in sayilar)   {     if (sayi>0)        Console.WriteLine(sayi + " Pozitif");     else if (sayi<0)        Console.WriteLine(sayi + " Negatif");     else        Console.WriteLine(sayi + " İşaretsiz");     }     Console.ReadKey();    Ekran Çıktısı : 4 Pozitif 5 Pozitif -15 Negatif 22 Pozitif -34 Negatif 3 Pozitif 0 İşaretsiz 7 Pozitif 43 Pozitif 100 Pozitif


"Random... Rastgele Sayı Atamak..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları