Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Random... Rastgele Sayı Atamak.... Random sınıfı bize istediğimiz aralıklarda sayı ü retmemizi sağlıyor... Bu sınıf kullanılarak tanımlanan değişkeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Random... Rastgele Sayı Atamak.... Random sınıfı bize istediğimiz aralıklarda sayı ü retmemizi sağlıyor... Bu sınıf kullanılarak tanımlanan değişkeni."— Sunum transkripti:

1 Random... Rastgele Sayı Atamak...

2 Random sınıfı bize istediğimiz aralıklarda sayı ü retmemizi sağlıyor... Bu sınıf kullanılarak tanımlanan değişkeni daha sonra Next ö zelliği ile birlikte ç ağırdığımızda bize bir sayı ü retiyor... Sayı aralığını kendimiz belirliyoruz... Birinci sayının ikinci sayıdan k üçü k olması gerekiyor... Rastgele sayıları program i ç erisinde ç ok yerde kullanabiliriz... Bu şekilde kullanımlar ile oyunlar tasarlayabiliriz... Ç ok kullanışlı olan bu ö zellik aşağıdaki ö rnekle anlatılmaya ç alışılmıştır...

3 // Rastgele 1-10 arası atanmış olan 5 sayıyı ekranda g ö steren program... Random x = new Random(); // Rastgele sayı ataması i ç in Random sınıfını ç ağırıyoruz... for (int i = 1; i <= 5; i++) { int sayi = x.Next(1, 10); // Bu satır 1 ile 10 arası rastgele sayı ü retecek... Console.WriteLine(i + ". sayı = " + sayi); } Console.ReadKey(); Bu şekilde kullanımlar ile oyunlar tasarlayabiliriz... Ç ok kullanışlı olan bu ö zellik aşağıdaki ö rnekle anlatılmaya ç alışılmıştır...

4 Random... Rastgele Girilen 100 Sayının Toplamını Bulan Program.. // Rastgele atanmış olan 100 sayıyı toplayan program... int T = 0; // Sayıları toplamak i ç in kullanacağız... Random x = new Random(); // Rastgele sayı ataması i ç in Random sınıfını ç ağırıyoruz... for (int i = 1; i <= 100; i++) { // Sayı atama işlemini bu satırda yapıyoruz... Sayı aralığı olarak 1-1000 arası belirliyoruz... // Bu satırda bize 1 ile 1000 arası rastgele bir sayı ü retip sayi isimli değişkenimize atayacak... int sayi = x.Next(1, 1000); T = T + sayi; // Rastgele atanan sayıları topluyoruz... } Console.WriteLine("Ortalama =" + (T / 100).ToString()); // Sonucu g ö steriyoruz... Console.ReadKey();

5 Random... Rastgele 5 Sayının Karesini ve Küpünü Alan Program.. // Rastgele 5 sayının karesini ve k ü p ü n ü bulan program... Random x = new Random(); for (int i = 1; i <= 5; i++) { int a = x.Next(1, 10); Console.WriteLine("Karesi =" + Math.Pow(a, 2)); // Math.Pow ü sl ü sayılar i ç in kullanılıyor... Console.WriteLine("K ü p ü =" + Math.Pow(a, 3)); Console.WriteLine(); } Console.ReadKey();

6 // 3 defa şifre giriş hakkı verilerek sisteme giriş yaptıran program... Random uret = new Random(); int sayi1 = uret.Next(1, 9); Random uret2 = new Random(); int sayi2 = uret2.Next(10, 20); Console.WriteLine("1.şifre=" + sayi1); // Şifreleri g ö steriyoruz... Tabii normalde g ö stermemiz lazım... Console.WriteLine("2.şifre= " + sayi2); for (int hak = 1; hak < 4; hak++) { Console.WriteLine("1. şifreyi giriniz:"); int sifre1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("2. şifreyi giriniz:"); int sifre2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); // Eğer iki şifrede doğru girildi ise sisteme giriş izni verilecek... if ((sayi1 == sifre1) && (sayi2 == sifre2)) { Console.WriteLine("hoşgeldiniz,sisteme girişiniz yapıldı"); hak = 5; // En ilgin ç kısmı... D ö ng ü den ç ıkmak i ç in sayaca m ü dahale ediyoruz… // Otomatik olarak 5 olduğunda d ö ng ü den ç ıkmış oluyor... } else Console.WriteLine(" Ü zg ü n ü z,işleminiz ger ç ekleştirilemedi..."); } Console.WriteLine("Sistemden ç ıkmak i ç in tıklayınız..."); Console.ReadKey();

7 DİZİLER Saklanacak veriler çok fazla ise dizi kullanılır. Mesela 30 kişilik bir sınıfı isimlerini, notlarını almak istiyoruz.Bunun için değişken kullanmak istersek 30 isimler,30’da notlar için 60 tane değişken kullanmamız gerekecek.Bunu bir okul için yaptığımızı düşünün.İçinden çıkılmaz bir hal alır.İşte bu gibi durumlar için dizi kullanıyoruz. Kullanım 1 : değişken tipi [] değişken adı=new değişken tipi[eleman sayısı]; Örnek : int[] yazili=new int[10]; string[] ad=new string[20]; Kullanım 2 : Önce diziyi tanımlayıp daha sonra eleman sayısını belirtebiliriz. değişken tipi [] değişken adı; değişken adı=new değişken tipi[eleman sayısı] Örnek : int[] yazili; yazili=new int[10]; string[] ad; ad=new string[20];

8 DİZİ ÖRNEĞİ int [] a = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 }; for ( int i = 0; i < 8; i++) Console.WriteLine(a[i]); Console.ReadKey();

9 DİZİ ÖRNEĞİ int[] a = new int[10]; a[0] = 000; a[1] = 100; a[2] = 200; a[3] = 300; a[4] = 400; a[5] = 500; a[6] = 600; a[7] = 700; a[8] = 800; a[9] = 900; for (int i = 0; i < 10; i++) Console.WriteLine("A'nın [{0}] değeri = {1}", i, a[i]); Console.ReadKey();

10 Dizilere dışardan veri girişi ve veri okunması dizinin elemanlarını dısardan okutmak. int [] a = new int [5]; for ( int i = 0; i < 5; i++) { Console.Write( "a[{0}] degeri = ", i); a[i] = Convert.ToInt32( Console.ReadLine()); } for ( int i = 0; i < 5; i++) { Console.WriteLine( "a'nın {0} degeri ={1}", i, a[i]); } Console.ReadKey();

11 Rastgele sayılar ile dizi elemanlarını oluşturma int a = 0; Console.Write( "Dizimiz Ka ç Elemanlı Olsun =" ); a = Convert.ToInt32( Console.ReadLine()); int [] sayilar = new int [a]; Random rnd = new Random (); for ( int i = 0; i < a; i++) { sayilar[i] = rnd.Next(1, 100); for ( int i = 1; i <= sayilar.Length; i++) { Console.WriteLine( "Dizinin {0} Elemanını {1} ", i, sayilar[i - 1]); } Console.ReadKey();

12 Random rnd = new Random (); int sayi = rnd.Next(1, 5); for (; ; ) { Console.Write( "Tahmininizi Giriniz = " ); int tahmin = Convert.ToInt32( Console.ReadLine()); if (tahmin == sayi) { Console.WriteLine( "Tebrikler Tahmin Doğru =" + sayi); break ; } else { if (tahmin < sayi) { Console.WriteLine( "Sayiyi Arttirmaniz Gerekli" ); } else { Console.WriteLine( "Sayiyi Azaltmaniz Gerekli" ); } Console.ReadKey(); Sonsuz döngü ile sayı tahmin oyunu

13 Ö rnek: Klavyeden girilen 5 şehri ö nce diziye kaydedelim, Daha sonra dizi elemanlarını ekrana yazdıralım. string[] sehir = new string[5]; for (int i = 0; i < 5; i++) { Console.Write("Şehir giriniz = "); sehir[i] = Console.ReadLine(); } for (int i = 0; i <5; i++) { Console.WriteLine("{0}", sehir[i]); } Console.ReadKey(); }

14 ÖRNEK-1: 1- 0 ile 50 arasındaki sayılardan 5′e tam olarak bölünenleri diziye aktaran program. int [] bes = new int[10]; int i,j=0; for (i = 1; i <= 50; i++) { if (i % 5 == 0) { bes[j] = i; Console.WriteLine(i); j++; } Console.ReadKey();

15 Kullanıcının girdiği 5 adet sayıyı bir diziye atayarak, bu dizide bulunan çift sayıların ortalamasını ekrana yazan konsol uygulamasını yapınız. int adet=0,toplam=0; int[] sayi=new int[5]; for (int k=0;k<5;k++) { Console.Write("{0}. sayıyı giriniz:",k); sayi[k]=int.Parse(Console.ReadLine()); } for (int k=0;k<5;k++) { if(sayi[k]%2==0) { adet++; toplam+=sayi[k]; } Console.WriteLine("Ortalaması={0}",toplam/adet); Console.ReadKey(); }

16

17

18

19

20

21 Ö rnek 1: Tanımlanan sayılar dizisi içerisindek sayıları toplayan c# konsol uygulaması int[] sayilar={4,5,-15,22,-34,3,0,7,43,100}; int toplam=0; foreach(int sayi in sayilar) { toplam=toplam+sayi; } Console.WriteLine("Dizideki sayıların toplamı= + t oplam); Console.ReadKey();

22 Ö rnek 2: Tanımlanan sayılar dizisi i ç erisindeki ç ift sayıları ekrana yazdıran c# konsol uygulaması int[] sayilar={4,5,-15,22,-34,3,0,7,43,100}; int toplam=0; foreach(int sayi in sayilar) { if (sayi%2 ==0) Console.WriteLine(sayi); } Console.ReadKey(); Ekran Ç ıktısı : 4 22 -34 0 100

23 Ö rnek 3: Tanımlanan sayılar dizisi i ç erisindeki pozitif ç ift sayıları ekrana yazdıran c# konsol uygulaması int[] sayilar={4,5,-15,22,-34,3,0,7,43,100}; int toplam=0; foreach(int sayi in sayilar) { if (sayi%2 ==0 && sayi>=0) Console.WriteLine(sayi); } Console.ReadKey(); Ekran Ç ıktısı : 4 22 0 100

24 Ö rnek 4: Tanımlanan sayılar dizisi i ç erisindeki sayıların negafit,pozitif ve işaretsiz olma durumlarını yanına yazdıran c# konsol uygulaması int[] sayilar={4,5,-15,22,-34,3,0,7,43,100}; int toplam=0; foreach(int sayi in sayilar) { if (sayi>0) Console.WriteLine(sayi + " Pozitif"); else if (sayi<0) Console.WriteLine(sayi + " Negatif"); else Console.WriteLine(sayi + " İşaretsiz"); } Console.ReadKey(); Ekran Ç ıktısı : 4 Pozitif 5 Pozitif -15 Negatif 22 Pozitif -34 Negatif 3 Pozitif 0 İşaretsiz 7 Pozitif 43 Pozitif 100 Pozitif


"Random... Rastgele Sayı Atamak.... Random sınıfı bize istediğimiz aralıklarda sayı ü retmemizi sağlıyor... Bu sınıf kullanılarak tanımlanan değişkeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları