Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 ERGENLİK AİLE TUTUMU SINAV KAYGISI ORTAK SINAV SİSTEMİ FATMA SEDA GÜLSU YASEMİN ÖZÜDOĞRU

2 ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3 GELİŞİM NEDİR? Gelişim, Çocuğun hareket etmeyi, Düşünmeyi, Hissetmeyi,
Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Gelişim ana rahminde başlar ve ömür boyu devam eder. Gelişim kısaca her hangi bir alanda ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Çocuktaki gelişimden bahsedersek; gelişim, çocuğun hareket etmeyi, düşünmeyi, hissetmeyi, başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir.

4 DUYGUSAL GELİŞİM BEDENSEL ZİHİNSEL SOSYAL GELİŞİM ALANLARI
Gelişim zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişim alanları olmak dört gelişim alanında gerçekleşir. Bu alanların her hangi birisindeki olumlu ya da olumsuz etki diğer gelişim alanlarını da etkiler.

5 7-19 YAŞ GELİŞİM DÖNEMLERİ
Çocukluk Ön Ergen/Ergenlik Gençlik 7-10 yaş 11-14 yaş 15-19 yaş 7-19 yaş arasını temel farklılıklarından dolayı 3 döneme ayırmaktadır. Çocukluk: 7-10 yaş arası, Ön Ergenlik/Ergenlik yaş arası Gençlik yaş arası 7–19 yaş dönemini uzmanlar 3 bölüme ayırmaktadır. Çocukluk 7-10 yaş: Bu dönemde çocuklar çeşitli sosyal becerileri anne babalarından ve okuldan öğrenirler. Arkadaş edinme, okul ve çevrenin beklediği becerileri öğrenmek ve göstermek bu dönemin gelişim görevleridir. Ön ergenlik/Ergenlik Yaş: Bu dönem çocuklar bedenlerinde ve ruhlarında hızlı bir değişim geçirirler. Cinsellikle ilgili merak ve ilgi artar. Bu değişim karmaşa ve çatışma yaşamalarına neden olur. Anne babaya karşı isyan etme, karşı çıkma sık görülür. Gençlik Yaş: Bu dönemde genç bağımsız davranma ihtiyacını daha fazla hisseder. Hayatla ilgili kendi fikirlerini ve ilişkilerini düzenlemek ister. Meslek seçimi bu dönemin sonlarında netleşmeye başlar. Gencin anne babasından beklentisi düşüncelerine ve tercihlerine saygı gösterilmesi ve desteklenmektir. Bu sınıflandırmadaki yaşlar kültüre, yaşanılan ortama, beslenmeye, genetik faktörlere, aile çocuk ilişkisine göre farklılıklar gösterebilir.

6 10-13 yaş 13-15 yaş BEDENSEL GELİŞİMİN ERKEK VE KIZLARDA HIZI
Bedensel gelişim bu dönemde hızlanır. Bu dönemde ergenlerin bedensel gelişimleri cinsiyet özelliklerini yansıtır 11–12 ve 17–18 yaş arasında fizyolojik ve hormonsal değişiklikler kendini gösterir. Cinsel organlar ve cinsellik ilgilerini çeker. Ergenlik dönemine kızlar 10–13, erkekler 13–15 yaşları arasında girerler. Ancak kesin sınırlardan bahsedilemez. Kuramsal olarak dönemin ortalarına gelindiğinde kızların hemen hemen hepsi erkeklerin ise büyük bir kısmı ergenliğe ulaşır. Bu yaş döneminde cinsel organlar gelişip doğurganlık fonksiyonu kazanır. Kızlar adet görmeye, erkeklerde de gece boşalmaları başlar. Anne babalar/ebeveynler çocukların geçirdiği bedensel değişimi en başta normal karşılayarak onlara yardımcı olabilir. Bu değişimi çocukların anne babalarıyla/ebeveynleriyle konuşabilecekleri bir ortamda olmaları önemlidir. Bunu sağlamak için anne babanın dinleme becerisi ve doğru bilgiyi uygun şekilde vermesi son derece önemlidir. Kız çocuk ve erkek çocuk bedensel olarak geçirdiği değişimi hem annesiyle hem babasıyla konuşabilmelidir. Böylece kız çocuk da erkek çocuk da her iki ebeveyn tarafından desteklenmiş olur. Bu noktada önemli olan çocuğun kendini rahat hissetmesidir. Örneğin, Kız çocuk regl olduğunda bunu hem annesiyle hem babasıyla konuşabilmelidir. Yine erkek çocuk cinsel organındaki kılları nasıl temizleyebileceğini hem annesi ile hem babası ile konuşabilmelidir. Fizyolojik ve hormonsal değişimi dengelemek için çocuğu spora özellikle de takım sporlarına yönlendirmekte fayda vardır.

7 ERGENLİKTE ZİHİNSEL GELİŞİM
Bu dönemde geliştirilmesi gereken en önemli zihinsel beceri SORUN ÇÖZME (çözüm üretme) becerisidir. Ergenlerin birçoğu “işlevsel düşünme” durumundan hipotez kurabilme (varsayımda bulunma/fikir yürütme) “ya.....ise?” sorusunu sorma becerisini kapsayan sorgulama, yorumlama becerilerini içeren “soyut düşünme” dönemine geçer. (tartışsak da bana değer veriyor mu? İyi bir insan nefret edebilir mi? Vb... soruları sorarlar.) Ailede ve toplumda önemsenen değerler, soyut kavramlar hakkında 11–12 yaşından itibaren çocuklar düşünmeye başlarlar. Zihinsel gelişim açısından cinsiyetlere özgü bir fark söz konusu değildir. Genellikle erkekler tarafından kız çocukları için kullanılan “ saçı uzun aklı kısa” söyleminin bir “Toplumsal Cinsiyet ayırımı” örneği olduğu konusunda farkındalık geliştirilmelidir.

8 DUYGUSAL GELİŞİM Duygularını Tanımak Başkasının Duygusunu Anlamak
Duygularını Uygun Yolla İfade Etmek Başkalarının Duygusunu Kabul Etmek Başkasının Duygusunu Anlamak Ebeveynlerin ergenle sağlıklı iletişim kurabilmeleri için öncelikle kendi duygularını tanıması, Duygularını uygun yolla ifade edebilmesi ve başkalarının duygusunu kabul etmesi gereklidir. Ergenlik döneminde ergenin en yoğun hissettiği iki duygu korku ve hüzündür. Çocukluktan çıkıp, yetişkinliğe geçmek zorunda olmak ergeni korkutur, çünkü yetişkinliğin gerektirdiklerini bilmez ve kendini güvende hissetmez. Üzüntü yaşar çünkü çocukluk dönemi artık bitmiştir. Ancak ergen korku ve üzüntüyü göstermez. Bunun yerine en çok öfkeyi gösterir. Anne baba olarak ergenin öfkesinin altında ne olduğuna bakmak asıl sorunu bulmanızı sağlar. Duyguları uygun şekilde ifade etmek ve ifade edilmesine izin vermek ergen için son derece önemlidir.

9 ERGENLİKTE SOSYAL GELİŞİM
Arkadaşlarla İlişki Yetişkinlerle İlişki Toplumsal Roller Duygusal gelişimde çocukların kendilerine güvenlerini desteklemek, kendileriyle barışık olmalarını, kendileriyle ilgili olumlu düşünceler geliştirmelerini sağlamak kavanozdaki büyük taşlara benzer.

10 Arkadaş grupları değişebilir.
ARKADAŞLARLA İLİŞKİ Arkadaş grupları değişebilir. Sosyal becerileri geliştirmeye devam ederler. Arkadaş grupları yetişkinlerden daha önemlidir ve onların eleştirilmesine dayanamazlar. Arkadaşları ile konuşmak için fırsatlar yaratmayı isterler. Arkadaş grupları değişebilir. Sosyal becerileri geliştirmeye devam ederler. Bir yandan bir gruba ait olma isteği varken bir yandan yalnız kalmak ister. Bir şeyler yaparak kendlerini kanıtlamak eğilimi güçlenmiştir. Hem kendilerini göstermek hem de sırları ile özel bir hayatları olsun isterler. Ergen kendisi ile son derece ilgilidir. Ergen güvensizlik yaşadığında; atılgan, gösterişçi ya da çekingen davranışlar gösterebilir. Yetişkinlerinin düşüncelerinden daha çok akranlarının düşünceleri önemlidir. Anne baba olarak ikilemlere hemen tepki vermemek, küçük anlaşmalar yapmak, aile toplantıları yapmak işe yarayabilirArkadaş grupları yetişkinlerden daha önemlidir ve onların eleştirilmesine dayanamazlar. Çünkü arkadaşlarının değil kendi seçimlerinin eleştirildiğini düşünürler. Arkadaşlar önemlidir. Çünkü ergenler anne babadan bağımsız olarak sosyal hayatta bir adım atmışlardır. Arkadaşları ile konuşmak için fırsatlar yaratmayı isterle

11 Yetişkinin uzaktan denetimine ihtiyaç duyar.
YETİŞKİNLERLE İLİŞKİ Yetişkinin uzaktan denetimine ihtiyaç duyar. Kendisi hakkında verilecek hükümlere ilişkin aşırı duyarlıdır. Ergen kendisini yetişkin olarak kabul ettirme çabası içindedir. Çocuk muamelesi yapıldığında isyan ederler. Otoriteye karşı olma, söz dinlememe, eleştirme, hata bulma ergenin tutumlarındandır. Yetişkinlerle İlişki; Ergenler Yetişkinin uzaktan denetimine ihtiyaç duyar Kendisi hakkında verilecek hükümler hakkında aşırı duyarlıdırlar. Ergen kendisini yetişkin olarak kabul ettirme çabası içindedir. Çocuk muamelesi yapıldığında isyan ederler. Ergenlikle birlikte dengeli ve uyumlu çocuk gider yerine tedirgin, kuruntulu, güç beğenen ve çabuk tepki veren ergen gelir. Otoriteye karşı olma, söz dinlememe, eleştirme, hata bulma ergenin tutumlarındandır. Ergenin uygun bir model bulması son derece önemlidir. Ailede anne-baba ve okul öğretmenlerin uygun rol model olması, ergenin sağlıklı gelişiminde önemlidir. Yetişkin kadın ya da erkek rollerini öğrenir ve sergilerler.Mesleki eğilimler çok az da olsa görülebilir,Toplumsal sorumluluk almaya istekli ve bu sorumlulukları yerine getirmeye hazırdır.

12 Yetişkin kadın ya da erkek rollerini öğrenir ve sergilerler.
TOPLUMSAL ROLLER Yetişkin kadın ya da erkek rollerini öğrenir ve sergilerler. Mesleki eğilimler çok az da olsa görülebilir. Toplumsal sorumluluk almaya istekli ve bu sorumlulukları yerine getirmeye hazırdır.

13 CİNSEL GELİŞİM DÖNEMİNDE
ERGENE YAKLAŞIM Ergenin cinsellikle ilgili her türlü sorusunu cevaplandırın. Soruları sıkılmadan, gülmeden, eleştirmeden açıkça cevaplamaya çalışın. Sorunun cevabı bilinmiyorsa birlikte araştırın ve cevap bulun.

14 ÇOCUKLARIMIZI KORUYABİLMEK
Çocuklarınızı korkutmadan uyarın ve onlara gerektiğinde “Hayır” diyebilme becerisini kazandırın. “İyi-kötü dokunmanın” ne olduğunu çocuklarınıza öğretin. Çocuğunuzla güven verici bir ilişki kurun ve onu dinleyin. Çocuğun çevresi hakkında bilgi sahibi olun. . “Hayır” Diyebilme, Duygusal Ve Fiziksel Tacizden Kendilerini Koruyabilme; Çocuklarınıza bedenlerinin kendilerine ait olduğunu, uygun olmayan, istemedikleri şekilde birisinin dokunmasında HAYIR demelerinin en temel hakları olduğunu söyleyin. Uygun olmayan, rahatsız eden istemedikleri bir dokunmaya, hitap edilme şekline HAYIR demeleri için bir nedenleri olması gerekmediğini “istememelerinin / rahatsız olmalarının” yeterli olduğunu söyleyin. “İyi dokunma – kötü dokunmanın ne olduğunu çocuğunuzun fark etmesini sağlayın. Çocuğunuzla güven verici bir ilişki kurun. Çocuğunuzu dinleyin. Çocuğunuzun çevresi hakkında bilgi sahibi olun. Dünyada ve ülkemizde kız çocukların daha fazla cinsel taciz ve tecavüze uğradığı gerçeğinden yola çıkılarak kız çocukları, korkutulmadan uyarın ve gerektiğinde sınırlarını belirleyip “hayır” demeyi becerebilmesi için hazırlayın. Uygun olmayan, rahatsız eden istemedikleri bir dokunmanın sadece yabancılar değil aile içinden kişilerden de gelebileceğini gözardı etmeyin.Çocuklarınızı bu gibi durumlara karşı uyarın. Cinsel tacize uğramış çocuklarda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir: Cinsellik veya seks konularına anormal ilgi gösterme veya tamamen ilgisiz kalma. Uyku sorunları veya kabus görme. Depresyon veya aile fertlerinden/arkadaşlarından uzaklaşma. Vücutlarının kirli olduğu veya cinsel organları bölgesinde bir sorun olduğu gibi düşüncelere sahip olma. Okula gitmeyi istememe. Normalin dışında yaramazlık yapma / söz dinlememe. Yaptığı çizimlerde, oynadığı oyunlarda cinsel tacizi andıran resimler/oyunlar. Anormal bir şekilde agresif olma.

15 CİNSEL TACİZİN BELİRTİLERİ
Cinsellikle ilgili konulara aşırı ilgi ya da ilgisizlik Uyku sorunları Depresyon Uzaklaşma / içine kapanma Okul sorunları Davranış sorunları (aşırı hareketlilik, söz dinlememe, saldırganlık vb.)

16 ERGEN SORUNLARI

17 ERGENLİKTE SUÇLULUK Türkiye’nin de içinde bulunduğu tüm dünya ülkelerinde çocuk suçluluğuna ilişkin yapılan araştırmalar, anti-sosyal da denilen, suçluluk davranışının en çok 14 yaş dolaylarında görüldüğünü göstermiştir. Bu da zorlu ergenlik dönemiyle suç arasında dinamik bir ilişkinin varlığını kanıtlamaktadır. Ülkemizde suçların yaklaşık yarısını, 25 yaş altındaki çocuk ve ergenler işlemektedir. Diğer suç işleyenlerin büyük bir bölümü de çocukluk ya da ergenlik döneminde anti-sosyal davranışlar göstermişlerdir.

18 Suça Yönelmenin Nedenleri
Bilindiği gibi ergenlik dönemi hızlı bir bedensel ve ruhsal gelişim dönemidir. Bu hızlı gelişmenin yarattığı dengesizliğin bilgi ve deneyim eksikliğiyle de bir arada olması gencin sosyal normlara uymasını büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda çevresinden toplumsal kabul bekleyen genç, beğenmediği bazı toplumsal kuralları yeniden düzenlemeyi düşünür.

19 Çocuk ve Ergenlerde Çeteleşme
Suçluluğun oluşumunda çocuk çeteleriyle grup içindeki arkadaşlık ilişkisinin önemine büyüktür. Çocuğun içinde bulunduğu oyun grubu tarafından “sosyal kabul” görebilmesi ve “statü” kazanması belli bir grup dayanışmasına ihtiyaç duyar. Başlangıçta oyun grubu olarak ortaya çıkan beraberlik ergenlik çağındaki gençlerin özellikleri nedeni ile giderek suçlu çetesine dönüşebilmektedir.

20 ERGENLİKTE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
Ergenlikte Depresyon Ergenlikte Davranım Bozukluğu İnsana ve hayvana fiziksel zarar verme Eşyaya zarar verme Dolandırıcılık ve hırsızlık Kuralları çiğneme ve bozma

21 Ergenlikte Öfke Patlamaları
Karşıt Olma Ya da Karşı Gelme Bozukluğu Ergenlikte Yeme Bozuklukları Anoraksia Nevrosa Bulimia Nevrosa Obesite

22 Ergenlikte Şiddet ve Saldırganlık
Ergenlik Döneminde İntihar

23 ANNE BABA TUTUMLARI VE BU TUTUMLARIN ÇOCUĞA ETKİSİ AİLE TİPLERİ

24

25 Çocuğunuza nasıl davranıyorsunuz?
Anne-babaların davranış biçimlerinin çocukların kişiliğine olan etkileri nelerdir?

26 AİLE TUTUMLARI Şımarık
GEVŞEK EĞİTİM Pasif,suçlu vs. Şımarık DEMOKRATİK AİLE YETERSİZ SEVGİ AŞIRI SEVGİ Güvensiz, kaygılı, içekapanık Saldırgan SIKI EĞİTİM

27 Aile Tipleri Aşırı koruyucu Aşırı hoşgörülü Mükemmeliyetçi İlgisiz
Reddedici Tutarsız Baskıcı Parçalanmış

28 AŞIRI KORUYUCU ANNE-BABA TUTUMU
Bu tip anne babalar çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen gösterirler. Çocuklarına sorumluluk vermezler. Çocuğunun yapacağı işleri onun adına kendisi yapar. Bunun sonucu çocukta: * çocuk çevresindeki kişilere aşırı bağımlı * kendisine güveni olmayan * duygusal kırıklıkları olan bir kişiliğe sahip olur * bağımlı olan çocuk içe kapanıktır * utangaçtır.

29 AŞIRI HOŞGÖRÜLÜ ANNE-BABA TUTUMU
Bu tip anne babalar çocuklarının isteklerini sürekli yerine getirmeye çalışırlar. Disiplin yok denecek kadar azdır. Çocuğun davranışları olumsuz da olsa hoşgörüyle karşılanır. Bunun sonucunda çocukta *Aşırı hoşgörünün getirdiği sınırsızlık,sorumsuzluk ve bencillik görülür. * Bir süre sonra evi çocuk yönetir. * Sosyal uyumda güçlük çektiklerinden mutsuz bir yetişkin adayıdır.

30 MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA TUTUMU
Bu tip anne babalar çocuklarından en iyisini bekler, kendi gerçekleştiremediği yaşantıları çocuklarının gerçekleştirmesini ister. Çocuklarını olduğu gibi kabul etmezler, kural ve kalıpları vardır. Çocuklarının dört dörtlük olmasını ve mükemmel ölçülerde davranmasını beklerler.

31 Bunun sonucu çocuklarda;
Sürekli yüksek beklentiler sonucunda çocuk istekleri karşılayamıyorsa başarısızlığa uğrayan çocuk nasıl olsa yapamıyorum düşüncesiyle öyleyse neden deneyeyim düşüncesini oluşturur. Çocuğu kendi istedikleri kalıba sokup kendi kapasitesinin üstünde beklentiler yüklenince çocukta aşağılık kompleksi oluşur. Kendi iç dünyasında sürekli çatışma halinde olan çocuk mutsuz ve doyumsuz olur. Kendi doğal iç güdüleri ile ağır kurallar arasında sıkışıp kalan çocuk sürekli sevgi ve nefret karışımı duygular yaşar.

32 İLGİSİZ (UMARSIZ)ANNE-BABA TUTUMU
Bu tip anne babalar için çocukların varlığı ya da yokluğu belli değildir. Çocuğun ihtiyaçları karşılanmaz, sevgi gösterilmez Çocuğun yaptığı olumlu ya da olumsuz davranışlarla ilgilenilmez Çocuğa zaman ayrılmaz veya insan olarak saygı gösterilmez. Çocuk anne babayı rahatsız etmediği sürece çocukla ilgilenilmez Kişilik yapıları değişkendir. Rahat,sessiz,yumuşak olabildikleri gibi saldırgan da olabilirler

33 Bunun sunucu çocuk; * ihmal edilmiştir ve yetişkin rolü almada zorlanırlar * kendini değersiz hisseder * kendisine olan saygısı gelişmez * olumlu olumsuz davranışların ayrımını yapamaz * toplumun kurallarını reddederler, ya içe kapanıktırlar ya da saldırgandırlar

34 REDDEDİCİ ANNE-BABA TUTUMU
Bu tip anne babalar çocuğa soğuk davranırlar Sevgi,sıcaklık,şefkat gösterilmez davranışları beğenilmez Yaptıkları sürekli eleştirilir Çocuğun iyi yönleri değil kötü yönleri dile getirilir Bunun sonucu çocukta; * güvensizlik * saldırgan davranışlar * suça yönelik davranışlar görülür.

35 TUTARSIZ ANNE-BABA TUTUMU
Bu tip ailelerde disiplin vardır ama belirsizdir Tutarsızlık anne babanın çok farklı eğitim anlayışına sahip olmasından kaynaklanabilir. Bunun sonucu çocuk ; Yetişkinliğinde davranışlarını çevresindekilere göre ayarlar Sürekli tedirginlik ve gerginlik yaşar.

36 BASKICI (OTORİTER) ANNE BABA TUTUMU
Bu tip aileler çocuklarına emredici davranırlar Suçlayan cezalandıran anne babalardır Kurallar zinciri vardır Çocuklar ayrı bir birey değildir Kurallara uyulmadığında orantısız cezalar verilir.

37 Bunun sonucu çocukta;. çekingen, başkalarının etkisinde kalabilen
Bunun sonucu çocukta; * çekingen, başkalarının etkisinde kalabilen * aşırı hassas yapı olabileceği gibi * isyankar, kendine ve başkalarına zarar verebilen, suça yönelik davranışlar görülebilir

38 DEMOKRATİK ANNE-BABA TUTUMLARI
Anne baba çocuğuna kabul edici ve sevgi dolu yaklaşır. Çocuğun yaşayarak öğrenmesine izin verirler. Çocuklarını ayrı bir birey olarak kabul ederler ve yaşına, durumuna uygun seçenekler sunarlar. Çocuğun ilgilerini göz önünde tutarak yeteneklerini geliştirecek ortamı hazırlar Anne babanın birbirlerine ve çocuklarına karşı tutum ve duyguları açık ve nettir. Aile içinde güven ve şeffaflık vardır. Sorunları nasıl çözeceklerini birlikte tartışırlar ve çözüm yolu araştırırlar Çocuklarını desteklerler Belirli kurallar vardır

39 Bunun sonucu çocuklar da;
Sağlıklı sosyal uyum kurabilen İşbirliğine hazır Arkadaş canlısı Yaratıcı,bağımsız,başarılı Duygusal yönden dengeli ve mutlu bireylerdir.

40 ÖNERİLERİMİZ…

41 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuğunuzun sağlık durumu ile yakından ilgileniniz. Hastalıklardan bir kısmı, çocuğun hayat enerjisini önemli ölçüde azaltarak onu dermansız bırakır. Bir kısmı ise; doğurdukları devamlı acı ve ağrılar yüzünden çocuğun ilgi ve dikkatini ders konuları üzerinde toplamasına engel olur. Sağlık durumu çocuğun okul başarısına etki ettiği gibi bazı rahatsızlıkların bilinmemesi veya tedavi ettirilmemesi birtakım uyumsuz davranışların da sebebi olacaktır.

42 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuğunuzun derslerinin ve davranışlarının daha iyiye yönelmesi için, öğretmenlerle sıkı bir işbirliği kurunuz. Veli toplantılarına mutlaka katılınız.

43 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuğunuzun yaşamındaki en etkili çevre aile çevresidir. Çocuk yaşamında en etkili örnekleri ailesinden alır. Anne-baba olarak tüm davranışlarınızla çocuklarınıza örnek olunuz.

44 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuğunuzu iyi tanıyınız. Çocuklardan yapamayacağı şeyleri istemeyiniz. Onları yeteneklerinin ötesinde başarı göstermeye zorlamayınız.

45 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuğun tüm arzularının yerine getirilmesi ona her istediği şeyi yapabileceği, elde edilebileceği kanısının verilmesi veya tam tersi isteklerinin çok sınırlandırılması, hiç yerine getirilmemesi çeşitli uyumsuz davranışlar geliştirmelerine neden olacaktır. Bu konuda titiz olunuz.

46 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. Harçlığını mümkünse aylık veya haftalık olarak toptan veriniz. Böylelikle kendisini yönetmesini öğrenecek ve sorumluluk kazanacaktır.

47 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuklarınızı başka çocuklarla veya kardeşleri ile mukayese etmeyiniz. Her insanın sahip olduğu nitelikler farklıdır. Onları olduğu gibi kabul ediniz.

48 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuklarınızla iyi notların yanında zayıf not almasının da normal olduğunu ve çalışmakla durumunu düzeltebileceğini telkin ediniz.

49 Çocuğunuzun okul yaşantısı ile ilgileniniz. Anlattıklarını dinleyiniz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz. Çocuğunuzun okul yaşantısı ile ilgileniniz. Anlattıklarını dinleyiniz.

50 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuğunuzun okul ve öğretmenler hakkında şikayetleri olursa onu dinledikten sonra okul yönetimi ve öğretmenler ile görüşünüz.

51 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Ders çalışırken, çocuğunuzu ev işi, çarşı, pazar işi için kaldırmayınız.

52 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuğunuzun mümkün olduğu kadar sosyal yaşantılar içinde, sosyal olmasını sağlayınız. Okul ve çevresindeki sosyal faaliyetlere katılmasına izin veriniz.

53 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuğunuzu sık sık eleştirmeyiniz. Hele bunu başkalarının yanında asla yapmayınız. Onun aşağılık duygusuna kapılmasını önleyiniz.

54 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Beğendiğiniz takdir ettiğiniz taraflarını söyleyiniz. Onun kendine güven duymasını sağlayınız. Çocuklarınız arasında ayrım yapmayınız. Çocukları kıskandırmayınız. Hepsine sevgi ve ilgi gösteriniz. “Ben önemliyim” “Ben değerliyim” “Beni kabul edin”

55 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
İçinde bulundukları yaşlarda arkadaş çocuğunuz için çok önemlidir. Arkadaşı olmasına, iyi arkadaş seçmesine yardımcı olunuz.

56 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Tv izlemede çocuğunuza iyi alışkanlıklar kazandırınız. Sürekli TV izlemek çocuğunuzun başarısını olumsuz yönde etkiler. Ancak bunu zor kullanarak değil ikna ederek gerçekleştiriniz.

57 Evde çocuğunuza rahat bir çalışma ortamı hazırlayınız.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz. Evde çocuğunuza rahat bir çalışma ortamı hazırlayınız.

58 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuklarınızın zararlı alışkanlıklar edinmesine engel olunuz. Onları zararlı alışkanlıklara karşı duyarlı hale getiriniz.

59 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuklar önünde yapılan tartışmalar, kavgalar onların mutsuz, güvensiz ve endişeli olmalarına neden olur. Sorunlarınızı çocuklarınızın yanında konuşmayınız, münakaşa etmeyiniz.

60 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuğunuzun çeşitli sorunları için sınıf öğretmenine ve okul rehber öğretmenine baş vurunuz.

61 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuğunuzun evde ders çalışmasını kontrol ediniz. Ancak sürekli şekilde “dersine çalış” ikazı olumsuz etki yapmaktadır. Ona güvendiğinizi belli ederek uyarınız.

62 Çocuğunuzun okula devam durumunu yakından izleyiniz.
Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz. Çocuğunuzun okula devam durumunu yakından izleyiniz.

63 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuğunuzun yanında ona uygulanan eğitimin tartışmasını yapmayınız. Okul ve öğretmenler ile ilgili görüşlerinizi çocuğun yanında açığa vurmayınız.

64 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
PLAN AYLIK GÜNLÜK HAFTALIK Çocuğunuzun çalışma programı yapmasına ve uygulamasına yardımcı olunuz. Planlı çalışma üzerinde durunuz.

65 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.
Çocuklarınıza karşı sabırlı, soğuk kanlı ve anlayışlı olunuz. Doğal olarak onlar hata yapacaklardır. Kusurları ve kötü hareketleri olacaktır. Çocuklar düşündüğünüz, istediğiniz gibi tavır ve davranışlar göstermiş olsalardı ailede ve okulda eğitim denilen şeye gerek kalmazdı.

66 Çocuğunuzun sizden beklediği tek şey kendisi objektif bir şekilde değerlendirmeniz ve sonuç ne olursa olsun onun yanında olduğunuzu hissettirmenizdir.

67 SINAV KAYGISI

68 SINAV KAYGISININ NEDENLERİ
Zamanı iyi kullanamama, Kötü çalışma alışkanlıkları, Beklenti düzeyi, Mükemmeliyetçi yaklaşım, Görev ve sorumlulukları erteleme, Başarısız olma ve değerlendirilme korkusu vs.

69 SINAVLARDAN ÖNCE; Çalışma alışkanlıklarınızı ve sınava ilişkin tutumlarınızı gözden geçirerek yeni bir zihinsel yapılanma yaratmaya çalışın. Zamanı iyi kullanmayı öğrenin. Kendinizi rahat hissederseniz sınavlarda panik yaşamazsınız. Beslenmenize ve uykunuza dikkat edin. Sınava hazırlanma çalışmalarınızı son geceye veya sabaha bırakmayın.

70 Sınavlardaki tutumunuz ve kendinize ilişkin olumlu bir düşünce yapısı geliştirmeye çalışın.
Mükemmeliyetçi olmayın. Beklentilerinizin gerçekçi ve hedeflerinizin ulaşılabilir olmasına dikkat edin. Sınav kişiliğinizin değerlendirilmesi değildir. Sınava elinizden geldiğince hazırlanmış olma duygusu, kendinizi rahat hissetmenize ve kaygınızı azaltmanıza yardımcı olur.

71 İLETİŞİM BECERİLERİ SEMİNERİ
SINAVLAR ÖNCESİNDE ANNE BABALARA DÜŞEN SORUMLULUKLAR

72 ÇOCUKLARINIZA HAYATLARINI SORGULATIN
SINAVLAR ÖNCESİNDE ÇOCUKLARIMIZIN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMADA VELİLERE DÜŞEN GÖREVLER ÇOCUKLARINIZA HAYATLARINI SORGULATIN GELECEKTEN BEKLENTİLERİNİ SORGULATIN YAPTIKLARI İŞİN ÖNEMİNİ KAVRAMALILAR MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİNİ VURGULATIN KAPASİTELERİNİ ÖĞRETMENLER YARDIMIYLA ANLAYARAK GERÇEKCİ VE ULAŞABİLECEKLERİ HEDEFLER BELİRLEYİN. SINAVI KAZANAMAZLARSA BUNUN HERŞEYİN SONU OLMADIĞINI ONLARA ANLATALIM VE MORAL VERELİM.

73 AMAÇLARIN VE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ
SOKAKLAR ÖNCELİKLİ AMAÇLARIN BELİRLENMESİ ÜNİVERSİTE LİSE

74 HEDEFLERİ BELLİ Mİ ? Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.

75 EMPATİ KURUN = EQ (Karşılıklı anlayış)
SINAV KAYGILARINI YENMELERİ VE MUTLU BİR AİLE ORTAMI OLUŞTURMAMIZ İÇİN YAPMALIYIZ… EMPATİ KURUN = EQ (Karşılıklı anlayış) 1- Sıcak ve içten olun. 2- Kullanılan dile, Ses tonunuza, üslup ve diksiyona önem verin. - Dostca ve candan, - Resmi mi ve Soğuk olmamalı; - Umursamaz (sana ayıracak zamanım yok dercesine) olmamalı?

76 DİNLEYEREK ONA DEĞER VERDİĞİNİZİ GÖSTERİN
SINAV KAYGILARINI YENMELERİ VE MUTLU BİR AİLE ORTAMI OLUŞTURMAMIZ İÇİN YAPMALIYIZ… DİNLEYEREK ONA DEĞER VERDİĞİNİZİ GÖSTERİN 1- Samimi bir havada ilgilerini ve projelerini konuşun. 2- Onun dertleriyle dertlendiğinizi hissettirin. 3- Sizlerden beklentilerini öğrenin ***. 4- Dinlerken göz kontağı kuramayı ihmal etmeyin. - Dostca ve candan dinleyin… - Asla umursamaz tavır takınmayın. (sana ayıracak zamanım yok dercesine)

77 ŞİKAYETLERİNE ve BEKLENTİLERİNE
SINAV KAYGILARINI YENMELERİ VE MUTLU BİR AİLE ORTAMI OLUŞTURMAMIZ İÇİN YAPMALIYIZ… ŞİKAYETLERİNE ve BEKLENTİLERİNE YAPICI ÇÖZÜM ÜRETİN

78 OLUMLU DÜŞÜNMESİNİ SAĞLAYIN
Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır.

79

80

81 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime yeni sınav sistemi olan Ortak Sınavlar (TEOG) ile yerleştirileceklerdir.

82 SINAVIN UYGULANACAĞI DERSLER
Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

83 DERSLERE GÖRE SINAVLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde iki okul gününe yayılarak yapılacak. pılac, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak. ime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacokul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Sınavlarda A ,B,C ve D diye dört kitapçık türü bulunacak. Ortak sınavlarda öğrencilerden ücret alınmayacak.

84 TEOG SINAVLARININ TARİHLERİ
1.DÖNEM: Kasım 2014 2.DÖNEM: Nisan 2015 Tarihlerinde günde 3 sınav olmak üzere 2 günde ortak sınavlar yapılacaktır.

85 SINAVLARIN GÜNLERİ VE SAATLERİ
SINAV GÜNÜ SAATİ DERS SINAV SÜRESİ 29 NİSAN ÇARŞAMBA 09.00 TÜRKÇE 40 DAKİKA 10.20 MATEMATİK 11.30 DİN KÜLTÜRÜ 30 NİSAN PERŞEMBE FEN VE TEKNOLOJİ İNKILAP TARİHİ YABANCI DİL

86 MAZARET SINAVI UYARISI!
Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Mazeret sınavı 2.dönem Mayıs tarihlerinde yapılacaktır.

87 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında açıklanacak. 2.Dönem sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak.

88 TEOG’DA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU SORULACAK VE SÜRELER NE KADAR OLACAK ?
8. SINIF KONULARINDAN; Türkçe (20 soru: 40 Dakika) Matematik (20 soru: 40 Dakika) Fen ve Teknoloji (20 soru: 40 Dakika) T.C. İnkılap Tarihi (20 soru: 40 Dakika) Yabancı Dil (20 soru: 40 Dakika) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (20 Soru: 40 Dakika)

89 ORTAK SINAVLAR NEREDE YAPILACAK ?
Ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında öğrenciler kendi okullarında gireceklerdir. Hastanede ve evde eğitim gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır.

90 TEOG’DA DERSLERİN AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI
TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL DİN KÜLTÜRÜ TEOG AĞIRLIKLI PUAN 4 2

91 2015 TEOG’DE PUANLAR NASIL HESAPLANACAK
?

92 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden değerlendirilecektir.
TEOG Puanı 700 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden değerlendirilecektir.

93

94 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) NEDİR ?
Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

95 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NEDİR ?
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır

96 ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI (OYP)
Öğrencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Toplamı ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG) puanının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

97 Kısacası 2015 Ortaöğretim Yerleştirme Puanını;
- Öğrencinin okul başarısı %30 - TEOG başarısı % 70 etkileyecek.

98 PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA
Tercih Önceliği Sırasıyla 8,7,6. sınıftaki başarı puanının yüksekliği Okulda özürsüz devamsızlık oranının azlığına bakılacak

99 2015 OYP ÖRNEK HESAPLAMA OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP: 98,000 7. Sınıf YBP: 100,000 8. Sınıf YBP: 95,000 8. Sınıf TEOG: 675,000 olan bir öğrencinin OYP’si: =968 OYP= 968/2 = 484,000 olur.

100 ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

101 EK PUAN Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.

102 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

103 Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. İtirazın haklı bulunması halinde ücreti iade edilecektir.

104 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır

105 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere giriş için yapılan TEOG sisteminde okullara yerleştirmede yaşanan sıkıntıyı çözmek için taslak bir kılavuz hazırlandı. Buna göre, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek, istek sırasına göre farklı il ve ilçelerdeki okullarda dahil olmak üzere okul türlerine göre aynı veya karışık olarak 25 okul tercihi yapabilecek. Bakanlık böylece, A grubu ve B grubu tercih listesini içeren mevcut yerleştirme sistemi yerine, 25 okul tercihi getirmiş olacak.

106  Tercih işlemleri ekranında, “Özel okula kayıt yaptırdım tercih yapmayacağım” ve “tercih yapmak istiyorum” butonları seçenek olarak sunulacak. Tercih yapacak adaylara, 25 okul tercihini gösteren ekran açılacak. Ancak, “özel okula kayıt yaptırdım” tercihini seçenlere okul tercih ekranı açılmayacak. Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar da tercih sistemine dahil edilmeyecek. Ancak her iki butonu kullanmayanların, 12 yıllık zorunlu eğitimden dolayı sistem tarafından otomatik olarak açık liselere kayıtları yapılacak.

107  MEB bu yeni değişiklikle devlet okuluna devam etmeyip açık liseye ya da özel okula gidecek öğrencileri daha erkenden tespit edecek ve böylece okulların boş kontenjanları da daha sağlıklı verilerle belirlenecek.   Tercih işlemleri, 6-16 Temmuz 2015’de yapılacak. Yerleştirme sonuçları, 14 Ağustos’ta açıklanacak, aynı tarihte boş kontenjanlar da ilan edilecek.

108


"ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları