Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENLİK AİLE TUTUMU SINAV KAYGISI ORTAK SINAV SİSTEMİ FATMA SEDA GÜLSU YASEMİN ÖZÜDOĞRU ERGENLİK AİLE TUTUMU SINAV KAYGISI ORTAK SINAV SİSTEMİ FATMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENLİK AİLE TUTUMU SINAV KAYGISI ORTAK SINAV SİSTEMİ FATMA SEDA GÜLSU YASEMİN ÖZÜDOĞRU ERGENLİK AİLE TUTUMU SINAV KAYGISI ORTAK SINAV SİSTEMİ FATMA."— Sunum transkripti:

1

2 ERGENLİK AİLE TUTUMU SINAV KAYGISI ORTAK SINAV SİSTEMİ FATMA SEDA GÜLSU YASEMİN ÖZÜDOĞRU ERGENLİK AİLE TUTUMU SINAV KAYGISI ORTAK SINAV SİSTEMİ FATMA SEDA GÜLSU YASEMİN ÖZÜDOĞRU

3 ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

4 GELİŞİM NEDİR? Gelişim, – Çocuğun hareket etmeyi, – Düşünmeyi, – Hissetmeyi, – Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Gelişim ana rahminde başlar ve ömür boyu devam eder.

5

6 7-19 YAŞ GELİŞİM DÖNEMLERİÇocukluk Ön Ergen/Ergenlik Gençlik 7-10 yaş 11-14 yaş 15-1915-19 yaş

7 BEDENSEL GELİŞİMİN ERKEK VE KIZLARDA HIZI 10-13 yaş 13-15 yaş

8 ERGENLİKTE ZİHİNSEL GELİŞİM

9 DUYGUSAL GELİŞİM Duygularını Tanımak Duygularını Uygun Yolla İfade Etmek Başkalarının Duygusunu Kabul Etmek Başkasının Duygusunu Anlamak

10 ERGENLİKTE SOSYAL GELİŞİM

11 ARKADAŞLARLA İLİŞKİ  Arkadaş grupları değişebilir.  Sosyal becerileri geliştirmeye devam ederler.  Arkadaş grupları yetişkinlerden daha önemlidir ve onların eleştirilmesine dayanamazlar.  Arkadaşları ile konuşmak için fırsatlar yaratmayı isterler.

12 YETİŞKİNLERLE İLİŞKİ  Yetişkinin uzaktan denetimine ihtiyaç duyar.  Kendisi hakkında verilecek hükümlere ilişkin aşırı duyarlıdır.  Ergen kendisini yetişkin olarak kabul ettirme çabası içindedir. Çocuk muamelesi yapıldığında isyan ederler.  Otoriteye karşı olma, söz dinlememe, eleştirme, hata bulma ergenin tutumlarındandır.

13 TOPLUMSAL ROLLER  Yetişkin kadın ya da erkek rollerini öğrenir ve sergilerler.  Mesleki eğilimler çok az da olsa görülebilir.  Toplumsal sorumluluk almaya istekli ve bu sorumlulukları yerine getirmeye hazırdır.

14 CİNSEL GELİŞİM DÖNEMİNDE ERGENE YAKLAŞIM Ergenin cinsellikle ilgili her türlü sorusunu cevaplandırın. Soruları sıkılmadan, gülmeden, eleştirmeden açıkça cevaplamaya çalışın. Sorunun cevabı bilinmiyorsa birlikte araştırın ve cevap bulun.

15 ÇOCUKLARIMIZI KORUYABİLMEK  Çocuklarınızı korkutmadan uyarın ve onlara gerektiğinde “Hayır” diyebilme becerisini kazandırın.  “İyi-kötü dokunmanın” ne olduğunu çocuklarınıza öğretin.  Çocuğunuzla güven verici bir ilişki kurun ve onu dinleyin.  Çocuğun çevresi hakkında bilgi sahibi olun.

16 CİNSEL TACİZİN BELİRTİLERİ  Cinsellikle ilgili konulara aşırı ilgi ya da ilgisizlik  Uyku sorunları  Depresyon  Uzaklaşma / içine kapanma  Okul sorunları  Davranış sorunları (aşırı hareketlilik, söz dinlememe, saldırganlık vb.)

17

18 ERGENLİKTE SUÇLULUK Türkiye’nin de içinde bulunduğu tüm dünya ülkelerinde çocuk suçluluğuna ilişkin yapılan araştırmalar, anti-sosyal da denilen, suçluluk davranışının en çok 14 yaş dolaylarında görüldüğünü göstermiştir. Bu da zorlu ergenlik dönemiyle suç arasında dinamik bir ilişkinin varlığını kanıtlamaktadır. Ülkemizde suçların yaklaşık yarısını, 25 yaş altındaki çocuk ve ergenler işlemektedir. Diğer suç işleyenlerin büyük bir bölümü de çocukluk ya da ergenlik döneminde anti-sosyal davranışlar göstermişlerdir.

19 Bilindiği gibi ergenlik dönemi hızlı bir bedensel ve ruhsal gelişim dönemidir. Bu hızlı gelişmenin yarattığı dengesizliğin bilgi ve deneyim eksikliğiyle de bir arada olması gencin sosyal normlara uymasını büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda çevresinden toplumsal kabul bekleyen genç, beğenmediği bazı toplumsal kuralları yeniden düzenlemeyi düşünür. Suça Yönelmenin Nedenleri

20 Çocuk ve Ergenlerde Çeteleşme Suçluluğun oluşumunda çocuk çeteleriyle grup içindeki arkadaşlık ilişkisinin önemine büyüktür. Çocuğun içinde bulunduğu oyun grubu tarafından “sosyal kabul” görebilmesi ve “statü” kazanması belli bir grup dayanışmasına ihtiyaç duyar. Başlangıçta oyun grubu olarak ortaya çıkan beraberlik ergenlik çağındaki gençlerin özellikleri nedeni ile giderek suçlu çetesine dönüşebilmektedir.

21 ERGENLİKTE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Ergenlikte Depresyon Ergenlikte Davranım Bozukluğu İnsana ve hayvana fiziksel zarar verme Eşyaya zarar verme Dolandırıcılık ve hırsızlık Kuralları çiğneme ve bozma

22 Ergenlikte Öfke Patlamaları Karşıt Olma Ya da Karşı Gelme Bozukluğu Ergenlikte Yeme Bozuklukları Anoraksia Nevrosa Bulimia Nevrosa Obesite

23 Ergenlikte Şiddet ve Saldırganlık Ergenlik Döneminde İntihar

24 ANNE BABA TUTUMLARI VE BU TUTUMLARIN ÇOCUĞA ETKİSİ AİLE TİPLERİ

25

26 Çocuğunuza nasıl davranıyorsunuz? Anne-babaların davranış biçimlerinin çocukların kişiliğine olan etkileri nelerdir?

27 GEVŞEK EĞİTİM AŞIRI SEVGİ YETERSİZ SEVGİ SIKI EĞİTİM AİLE TUTUMLARI Pasif,suçlu vs. Şımarık Saldırgan Güvensiz, kaygılı, içekapanık DEMOKRATİK AİLE

28 Aile Tipleri Aşırı koruyucu Aşırı hoşgörülü Mükemmeliyetçi İlgisiz Reddedici Tutarsız Baskıcı Parçalanmış

29 AŞIRI KORUYUCU ANNE-BABA TUTUMU Bu tip anne babalar çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen gösterirler. Çocuklarına sorumluluk vermezler. Çocuğunun yapacağı işleri onun adına kendisi yapar. Bunun sonucu çocukta: * çocuk çevresindeki kişilere aşırı bağımlı * kendisine güveni olmayan * duygusal kırıklıkları olan bir kişiliğe sahip olur * bağımlı olan çocuk içe kapanıktır * utangaçtır.

30 AŞIRI HOŞGÖRÜLÜ ANNE-BABA TUTUMU Bu tip anne babalar çocuklarının isteklerini sürekli yerine getirmeye çalışırlar. Disiplin yok denecek kadar azdır. Çocuğun davranışları olumsuz da olsa hoşgörüyle karşılanır. Bunun sonucunda çocukta *Aşırı hoşgörünün getirdiği sınırsızlık,sorumsuzluk ve bencillik görülür. * Bir süre sonra evi çocuk yönetir. * Sosyal uyumda güçlük çektiklerinden mutsuz bir yetişkin adayıdır.

31 MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA TUTUMU Bu tip anne babalar çocuklarından en iyisini bekler, kendi gerçekleştiremediği yaşantıları çocuklarının gerçekleştirmesini ister. Çocuklarını olduğu gibi kabul etmezler, kural ve kalıpları vardır. Çocuklarının dört dörtlük olmasını ve mükemmel ölçülerde davranmasını beklerler.

32 Bunun sonucu çocuklarda; Sürekli yüksek beklentiler sonucunda çocuk istekleri karşılayamıyorsa başarısızlığa uğrayan çocuk nasıl olsa yapamıyorum düşüncesiyle öyleyse neden deneyeyim düşüncesini oluşturur. Çocuğu kendi istedikleri kalıba sokup kendi kapasitesinin üstünde beklentiler yüklenince çocukta aşağılık kompleksi oluşur. Kendi iç dünyasında sürekli çatışma halinde olan çocuk mutsuz ve doyumsuz olur. Kendi doğal iç güdüleri ile ağır kurallar arasında sıkışıp kalan çocuk sürekli sevgi ve nefret karışımı duygular yaşar.

33 İLGİSİZ (UMARSIZ)ANNE-BABA TUTUMU Bu tip anne babalar için çocukların varlığı ya da yokluğu belli değildir. Çocuğun ihtiyaçları karşılanmaz, sevgi gösterilmez Çocuğun yaptığı olumlu ya da olumsuz davranışlarla ilgilenilmez Çocuğa zaman ayrılmaz veya insan olarak saygı gösterilmez. Çocuk anne babayı rahatsız etmediği sürece çocukla ilgilenilmez Kişilik yapıları değişkendir. Rahat,sessiz,yumuşak olabildikleri gibi saldırgan da olabilirler

34 Bunun sunucu çocuk; * ihmal edilmiştir ve yetişkin rolü almada zorlanırlar * kendini değersiz hisseder * kendisine olan saygısı gelişmez * olumlu olumsuz davranışların ayrımını yapamaz * toplumun kurallarını reddederler, ya içe kapanıktırlar ya da saldırgandırlar

35 REDDEDİCİ ANNE-BABA TUTUMU Bu tip anne babalar çocuğa soğuk davranırlar Sevgi,sıcaklık,şefkat gösterilmez davranışları beğenilmez Yaptıkları sürekli eleştirilir Çocuğun iyi yönleri değil kötü yönleri dile getirilir Bunun sonucu çocukta; * güvensizlik * saldırgan davranışlar * suça yönelik davranışlar görülür.

36 TUTARSIZ ANNE-BABA TUTUMU Bu tip ailelerde disiplin vardır ama belirsizdir Tutarsızlık anne babanın çok farklı eğitim anlayışına sahip olmasından kaynaklanabilir. Bunun sonucu çocuk ; Yetişkinliğinde davranışlarını çevresindekilere göre ayarlar Sürekli tedirginlik ve gerginlik yaşar.

37 BASKICI (OTORİTER) ANNE BABA TUTUMU Bu tip aileler çocuklarına emredici davranırlar Suçlayan cezalandıran anne babalardır Kurallar zinciri vardır Çocuklar ayrı bir birey değildir Kurallara uyulmadığında orantısız cezalar verilir.

38 Bunun sonucu çocukta; * çekingen, başkalarının etkisinde kalabilen * aşırı hassas yapı olabileceği gibi * isyankar, kendine ve başkalarına zarar verebilen, suça yönelik davranışlar görülebilir

39 DEMOKRATİK ANNE-BABA TUTUMLARI Anne baba çocuğuna kabul edici ve sevgi dolu yaklaşır. Çocuğun yaşayarak öğrenmesine izin verirler. Çocuklarını ayrı bir birey olarak kabul ederler ve yaşına, durumuna uygun seçenekler sunarlar. Çocuğun ilgilerini göz önünde tutarak yeteneklerini geliştirecek ortamı hazırlar Anne babanın birbirlerine ve çocuklarına karşı tutum ve duyguları açık ve nettir. Aile içinde güven ve şeffaflık vardır. Sorunları nasıl çözeceklerini birlikte tartışırlar ve çözüm yolu araştırırlar Çocuklarını desteklerler Belirli kurallar vardır

40 Bunun sonucu çocuklar da; Sağlıklı sosyal uyum kurabilen İşbirliğine hazır Arkadaş canlısı Yaratıcı,bağımsız,başarılı Duygusal yönden dengeli ve mutlu bireylerdir.

41 ÖNERİLERİMİZ…

42 4 Çocuğunuzun sağlık durumu ile yakından ilgileniniz. Hastalıklardan bir kısmı, çocuğun hayat enerjisini önemli ölçüde azaltarak onu dermansız bırakır. Bir kısmı ise; doğurdukları devamlı acı ve ağrılar yüzünden çocuğun ilgi ve dikkatini ders konuları üzerinde toplamasına engel olur. Sağlık durumu çocuğun okul başarısına etki ettiği gibi bazı rahatsızlıkların bilinmemesi veya tedavi ettirilmemesi birtakım uyumsuz davranışların da sebebi olacaktır. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

43 4 Çocuğunuzun derslerinin ve davranışlarının daha iyiye yönelmesi için, öğretmenlerle sıkı bir işbirliği kurunuz. Veli toplantılarına mutlaka katılınız. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

44 4 Çocuğunuzun yaşamındaki en etkili çevre aile çevresidir. Çocuk yaşamında en etkili örnekleri ailesinden alır. Anne-baba olarak tüm davranışlarınızla çocuklarınıza örnek olunuz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

45 4 Çocuğunuzu iyi tanıyınız. Çocuklardan yapamayacağı şeyleri istemeyiniz. Onları yeteneklerinin ötesinde başarı göstermeye zorlamayınız. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

46 4 Çocuğun tüm arzularının yerine getirilmesi ona her istediği şeyi yapabileceği, elde edilebileceği kanısının verilmesi veya tam tersi isteklerinin çok sınırlandırılması, hiç yerine getirilmemesi çeşitli uyumsuz davranışlar geliştirmelerine neden olacaktır. Bu konuda titiz olunuz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

47 4 Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. Harçlığını mümkünse aylık veya haftalık olarak toptan veriniz. Böylelikle kendisini yönetmesini öğrenecek ve sorumluluk kazanacaktır. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

48 4 Çocuklarınızı başka çocuklarla veya kardeşleri ile mukayese etmeyiniz. Her insanın sahip olduğu nitelikler farklıdır. Onları olduğu gibi kabul ediniz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

49 4 Çocuklarınızla iyi notların yanında zayıf not almasının da normal olduğunu ve çalışmakla durumunu düzeltebileceğini telkin ediniz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

50 4 Çocuğunuzun okul yaşantısı ile ilgileniniz. Anlattıklarını dinleyiniz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

51 4 Çocuğunuzun okul ve öğretmenler hakkında şikayetleri olursa onu dinledikten sonra okul yönetimi ve öğretmenler ile görüşünüz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

52 4 Ders çalışırken, çocuğunuzu ev işi, çarşı, pazar işi için kaldırmayınız. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

53 4 Çocuğunuzun mümkün olduğu kadar sosyal yaşantılar içinde, sosyal olmasını sağlayınız. Okul ve çevresindeki sosyal faaliyetlere katılmasına izin veriniz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

54 4 Çocuğunuzu sık sık eleştirmeyiniz. Hele bunu başkalarının yanında asla yapmayınız. Onun aşağılık duygusuna kapılmasını önleyiniz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

55 4 Beğendiğiniz takdir ettiğiniz taraflarını söyleyiniz. Onun kendine güven duymasını sağlayınız. Çocuklarınız arasında ayrım yapmayınız. Çocukları kıskandırmayınız. Hepsine sevgi ve ilgi gösteriniz. “Ben önemliyim” “Ben değerliyim” “Beni kabul edin” Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

56 4 İçinde bulundukları yaşlarda arkadaş çocuğunuz için çok önemlidir. Arkadaşı olmasına, iyi arkadaş seçmesine yardımcı olunuz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

57 4 Tv izlemede çocuğunuza iyi alışkanlıklar kazandırınız. Sürekli TV izlemek çocuğunuzun başarısını olumsuz yönde etkiler. Ancak bunu zor kullanarak değil ikna ederek gerçekleştiriniz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

58 4 Evde çocuğunuza rahat bir çalışma ortamı hazırlayınız. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

59 4 Çocuklarınızın zararlı alışkanlıklar edinmesine engel olunuz. Onları zararlı alışkanlıklara karşı duyarlı hale getiriniz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

60 4 Çocuklar önünde yapılan tartışmalar, kavgalar onların mutsuz, güvensiz ve endişeli olmalarına neden olur. Sorunlarınızı çocuklarınızın yanında konuşmayınız, münakaşa etmeyiniz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

61 4 Çocuğunuzun çeşitli sorunları için sınıf öğretmenine ve okul rehber öğretmenine baş vurunuz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

62 4 Çocuğunuzun evde ders çalışmasını kontrol ediniz. Ancak sürekli şekilde “dersine çalış” ikazı olumsuz etki yapmaktadır. Ona güvendiğinizi belli ederek uyarınız. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

63 4 Çocuğunuzun okula devam durumunu yakından izleyiniz. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

64 4 Çocuğunuzun yanında ona uygulanan eğitimin tartışmasını yapmayınız. Okul ve öğretmenler ile ilgili görüşlerinizi çocuğun yanında açığa vurmayınız. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

65 4 Çocuğunuzun çalışma programı yapmasına ve uygulamasına yardımcı olunuz. Planlı çalışma üzerinde durunuz. PLANAYLIKGÜNLÜK HAFTALIK Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

66 4 Çocuklarınıza karşı sabırlı, soğuk kanlı ve anlayışlı olunuz. Doğal olarak onlar hata yapacaklardır. Kusurları ve kötü hareketleri olacaktır. Çocuklar düşündüğünüz, istediğiniz gibi tavır ve davranışlar göstermiş olsalardı ailede ve okulda eğitim denilen şeye gerek kalmazdı. Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara lütfen önem veriniz.

67 Çocuğunuzun sizden beklediği tek şey kendisi objektif bir şekilde değerlendirmeniz ve sonuç ne olursa olsun onun yanında olduğunuzu hissettirmenizdir.

68 SINAV KAYGISI

69 SINAV KAYGISININ NEDENLERİ Zamanı iyi kullanamama, Kötü çalışma alışkanlıkları, Beklenti düzeyi, Mükemmeliyetçi yaklaşım, Görev ve sorumlulukları erteleme, Başarısız olma ve değerlendirilme korkusu vs.

70 SINAVLARDAN ÖNCE; Çalışma alışkanlıklarınızı ve sınava ilişkin tutumlarınızı gözden geçirerek yeni bir zihinsel yapılanma yaratmaya çalışın. Zamanı iyi kullanmayı öğrenin. Kendinizi rahat hissederseniz sınavlarda panik yaşamazsınız. Beslenmenize ve uykunuza dikkat edin. Sınava hazırlanma çalışmalarınızı son geceye veya sabaha bırakmayın.

71 Sınavlardaki tutumunuz ve kendinize ilişkin olumlu bir düşünce yapısı geliştirmeye çalışın. Mükemmeliyetçi olmayın. Beklentilerinizin gerçekçi ve hedeflerinizin ulaşılabilir olmasına dikkat edin. Sınav kişiliğinizin değerlendirilmesi değildir. Sınava elinizden geldiğince hazırlanmış olma duygusu, kendinizi rahat hissetmenize ve kaygınızı azaltmanıza yardımcı olur.

72 71

73 72 SINAVLAR ÖNCESİNDE ÇOCUKLARIMIZIN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMADA VELİLERE DÜŞEN GÖREVLER ÇOCUKLARINIZA HAYATLARINI SORGULATIN GELECEKTEN BEKLENTİLERİNİ SORGULATIN YAPTIKLARI İŞİN ÖNEMİNİ KAVRAMALILAR MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİNİ VURGULATIN KAPASİTELERİNİ ÖĞRETMENLER YARDIMIYLA ANLAYARAK GERÇEKCİ VE ULAŞABİLECEKLERİ HEDEFLER BELİRLEYİN. SINAVI KAZANAMAZLARSA BUNUN HERŞEYİN SONU OLMADIĞINI ONLARA ANLATALIM VE MORAL VERELİM.

74 73 AMAÇLARIN VE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ ÜNİVERSİTE LİSE SOKAKLAR ÖNCELİKLİ AMAÇLARIN BELİRLENMESİ

75 74 HEDEFLERİ BELLİ Mİ ? Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.

76 75 EMPATİ KURUN = EQ (Karşılıklı anlayış) 1- Sıcak ve içten olun. 2- Kullanılan dile, Ses tonunuza, üslup ve diksiyona önem verin. - Dostca ve candan, - Resmi mi ve Soğuk olmamalı; - Umursamaz (sana ayıracak zamanım yok dercesine) olmamalı? SINAV KAYGILARINI YENMELERİ VE MUTLU BİR AİLE ORTAMI OLUŞTURMAMIZ İÇİN YAPMALIYIZ…

77 76 DİNLEYEREK ONA DEĞER VERDİĞİNİZİ GÖSTERİN 1- Samimi bir havada ilgilerini ve projelerini konuşun. 2- Onun dertleriyle dertlendiğinizi hissettirin. - Dostca ve candan dinleyin… - Asla umursamaz tavır takınmayın. (sana ayıracak zamanım yok dercesine) 4- Dinlerken göz kontağı kuramayı ihmal etmeyin. 3- Sizlerden beklentilerini öğrenin ***. SINAV KAYGILARINI YENMELERİ VE MUTLU BİR AİLE ORTAMI OLUŞTURMAMIZ İÇİN YAPMALIYIZ…

78 77 ŞİKAYETLERİNE ve BEKLENTİLERİNE YAPICI ÇÖZÜM ÜRETİN YAPICI ÇÖZÜM ÜRETİN SINAV KAYGILARINI YENMELERİ VE MUTLU BİR AİLE ORTAMI OLUŞTURMAMIZ İÇİN YAPMALIYIZ…

79 78 Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır.

80 79

81

82 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime yeni sınav sistemi olan Ortak Sınavlar (TEOG) ile yerleştirileceklerdir.

83 Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

84 Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde iki okul gününe yayılarak yapılacak. pılac, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak. ime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacokul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Sınavlarda A,B,C ve D diye dört kitapçık türü bulunacak. Ortak sınavlarda öğrencilerden ücret alınmayacak.

85 1.DÖNEM: 26-27 Kasım 2014 2.DÖNEM: 29-30 Nisan 2015 Tarihlerinde günde 3 sınav olmak üzere 2 günde ortak sınavlar yapılacaktır.

86 SINAV GÜNÜSAATİDERSSINAV SÜRESİ 29 NİSAN ÇARŞAMBA 09.00TÜRKÇE40 DAKİKA 10.20MATEMATİK40 DAKİKA 11.30DİN KÜLTÜRÜ40 DAKİKA 30 NİSAN PERŞEMBE 09.00FEN VE TEKNOLOJİ40 DAKİKA 10.20İNKILAP TARİHİ40 DAKİKA 11.30YABANCI DİL40 DAKİKA

87 MAZARET SINAVI UYARISI! Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Mazeret sınavı 2.dönem 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacaktır.

88 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında açıklanacak. 2.Dönem sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak.

89 TEOG’DA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU SORULACAK VE SÜRELER NE KADAR OLACAK ? 8. SINIF KONULARINDAN; Türkçe (20 soru: 40 Dakika) Matematik (20 soru: 40 Dakika) Fen ve Teknoloji (20 soru: 40 Dakika) T.C. İnkılap Tarihi (20 soru: 40 Dakika) Yabancı Dil (20 soru: 40 Dakika) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (20 Soru: 40 Dakika)

90 ORTAK SINAVLAR NEREDE YAPILACAK ? Ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında öğrenciler kendi okullarında gireceklerdir. Hastanede ve evde eğitim gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır.

91 TEOG’DA DERSLERİN AĞIRLIKLARINI BELİRLEYEN STANDART PUAN KATSAYILARI TÜRKÇE MATEMAT İK FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER YABANCI DİL DİN KÜLTÜRÜ TEOG AĞIRLIKLI PUAN 444222

92 2015 TEOG’DE PUANLAR NASIL HESAPLANACAK ?

93 TEOG Puanı 700 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden değerlendirilecektir.

94

95 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) NEDİR ? Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama, 6, 7, 8. sınıf düzeylerinde ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

96 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NEDİR ? Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır

97 ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI (OYP) Öğrencinin 6,7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının Toplamı ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav (TEOG) puanının toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puandır.

98 Kısacası 2015 Ortaöğretim Yerleştirme Puanını; - Öğrencinin okul başarısı %30 - TEOG başarısı % 70 etkileyecek.

99 PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA Tercih Önceliği Sırasıyla 8,7,6. sınıftaki başarı puanının yüksekliği Okulda özürsüz devamsızlık oranının azlığına bakılacak

100 2015 OYP ÖRNEK HESAPLAMA OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP:98,000 7. Sınıf YBP:100,000 8. Sınıf YBP:95,000 8. Sınıf TEOG:675,000 olan bir öğrencinin OYP’si: 98+100+95+675=968 OYP= 968/2 = 484,000 olur.

101 ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

102 EK PUAN Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.

103 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

104 Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. İtirazın haklı bulunması halinde ücreti iade edilecektir.

105 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır

106 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere giriş için yapılan TEOG sisteminde okullara yerleştirmede yaşanan sıkıntıyı çözmek için taslak bir kılavuz hazırlandı. Buna göre, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek, istek sırasına göre farklı il ve ilçelerdeki okullarda dahil olmak üzere okul türlerine göre aynı veya karışık olarak 25 okul tercihi yapabilecek. Bakanlık böylece, A grubu ve B grubu tercih listesini içeren mevcut yerleştirme sistemi yerine, 25 okul tercihi getirmiş olacak.

107 Tercih işlemleri ekranında, “Özel okula kayıt yaptırdım tercih yapmayacağım” ve “tercih yapmak istiyorum” butonları seçenek olarak sunulacak. Tercih yapacak adaylara, 25 okul tercihini gösteren ekran açılacak. Ancak, “özel okula kayıt yaptırdım” tercihini seçenlere okul tercih ekranı açılmayacak. Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar da tercih sistemine dahil edilmeyecek. Ancak her iki butonu kullanmayanların, 12 yıllık zorunlu eğitimden dolayı sistem tarafından otomatik olarak açık liselere kayıtları yapılacak.

108 MEB bu yeni değişiklikle devlet okuluna devam etmeyip açık liseye ya da özel okula gidecek öğrencileri daha erkenden tespit edecek ve böylece okulların boş kontenjanları da daha sağlıklı verilerle belirlenecek. MEB Tercih işlemleri, 6-16 Temmuz 2015’de yapılacak. Yerleştirme sonuçları, 14 Ağustos’ta açıklanacak, aynı tarihte boş kontenjanlar da ilan edilecek.

109


"ERGENLİK AİLE TUTUMU SINAV KAYGISI ORTAK SINAV SİSTEMİ FATMA SEDA GÜLSU YASEMİN ÖZÜDOĞRU ERGENLİK AİLE TUTUMU SINAV KAYGISI ORTAK SINAV SİSTEMİ FATMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları