Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Program Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Program Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık."— Sunum transkripti:

1 Eğitimde Program Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık

2 Öğretim teknolojisi kavramı ile eğitim programı kavramları birbirleriyle ilişkili iki kavramdır. -2-

3 Eğitim programı Eğitim programı, program öğeleri olan hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür. -3-

4 Bir eğitim programı: niçin eğitim? ne öğretilecek? nasıl öğretilecek ne kadar öğrenildiği nasıl anlaşılacak? sorularının karşılığı olan üç öğeden oluşmaktadır. -4-

5 Hedef (Niçin) Hedef kavramı, yetiştirilen insanda bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikte istendik özellikler olarak tanımlanabilir. Hedef bir programın ilk öğesidir. Bir işe başlarken öncelikle hedef(ler) saptanır. -5-

6 İçerik (Ne öğretelim): Bu aşamada “ne öğretelim” sorusuna yanıt aranır. Hedef-içerik ilişkisi kurulur. -6-

7 İçerik, saptanan hedefe ulaşmak için ele alınması planlanan konu alanları, ilkeler, kavramlar, kurallar, olgular, tutumlardan oluşur. -7-

8 Öğretme-öğrenme süreçleri (Nasıl öğretelim?) Eğitim Durumu olarak bilinen programın süreç boyutunda "nasıl öğretelim" sorusuna yanıt aranır. -8-

9 Eğitim durumunun kapsamı, hedef davranışları kazandırırken öğretim etkinlikleri, araçlar materyaller olarak belirlenebilir. -9-

10 Eğitim durumu, saptanan hedef davranışların her bir öğrenciye, belirtilen süre içinde ve en etkin bir biçimde nasıl kazandırılacağının belirlenmesidir. -10-

11 Değerlendirme (Ne kadar? Kalite kontrolü): Bu aşamada eğitimin kalite kontrolü yapılır. Sonuçlar, eğitim programının hedeflerine ne kadar ulaşıp ulaşamadığını ortaya koyar. Başka bir ifadeyle sisteme geri-bildirim sağlanmış olunur. -11-

12 Değerlendirme, hedeflerin gerçekleşme düzeylerinin saptanması, verilen bilgilerin öğrenciler tarafından kazanılıp kazanılmadığının, kazanıldıysa ne düzeyde olduğunun saptanması işidir. -12-

13 Eğer hedeflerde, içerikte veya eğitim durumunda bir hata veya eksiklik varsa bunlar saptanır ve (başa dönülerek) programda gerekli değişiklikler yapılır. -13-

14 Genel olarak bakıldığında eğitim teknolojisi ile program geliştirme disiplinleri arasında örtüşüklüklerin ve sıkı ilişkilerin olduğu hemen görülebilmektedir. -14-

15 Ancak eğitim programlarının daha çok “ne” sorusu üzerinde dururken eğitim teknolojisinin daha çok “nasıl” sorusu üzerinde durmaktadır. -15-

16 Program geliştirme, hedef ve içeriğin belirlenmesi üzerine daha fazla odaklanırken, öğretim teknolojisi, öğretim sürecinin tasarlanması, öğrenme ortamlarının düzenlenerek öğrenme yaşantılarının gerçekleştirilmesi üzerinde daha fazla odaklanmaktadır. -16-

17 Kaynakça Demirel, Ö. (2009). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (12. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Demirel, Ö. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Öğretme sanatı (14. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ertürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş. Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Sönmez, V. (2007). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık. -17-


"Eğitimde Program Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları