Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lisansüstü Eğitimin Sürdürülebilirliği Alimet Sema Özen Piri Reis Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lisansüstü Eğitimin Sürdürülebilirliği Alimet Sema Özen Piri Reis Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Lisansüstü Eğitimin Sürdürülebilirliği Alimet Sema Özen Piri Reis Üniversitesi

2 Çerçeve  Lisansüstü Sürdürülebilirliğin Öğeleri  Vakıf Üniversiteleri Lisansüstü SWOT Analizi  Sürdürülebilirlik İçin Yenilikçi Yaklaşımlar: Akademik Sürdürülebilirlik Finansal Sürdürülebilirlik Teknoloji Yoluyla Sürdürülebilirlik

3 Sürdürülebilirliğin Kapsamı Akademi Finans Teknoloji Çevresel, sosyal, ekonomik faktörler

4 Fen Bilimleri Enstitüleri SWOT Analizi Vakıf Üniversiteleri Merkezinde

5 Güçlü Yönler:  İhtisas Üniversitelerinde (tıp, denizcilik, havacılık, farmakoloji gibi) uzmanlık programları yürütme ve bu alanlardan öğrenci çekme potansiyeli.  Nitelikli akademik kadro oluşturulması ve yurtdışından öğretim elemanı getirilmesinde vakıfların ekonomik desteği.  Sanayi-üniversite işbirliklerinin daha kolay kurulabilmesi  Araştırma Projeleri için Üniversite dışı kaynaklara yönelim

6 Zayıf Yönler:  Ön lisans ve lisans eğitimine lisansüstü eğitime göre daha fazla kaynak ayrılması  Lisansüstü eğitimin ücretli olması, devlet üniversitelerine göre daha az sayıda öğrencinin başvuru yapması  Öğretim elemanlarının ders yükleri  Araştırma destek hizmetlerinin yetersizliği  Lisansüstü mezunlarının takiplerinin yapılmaması, çalıştıkları işler ve geliştirmeleri gereken yeterlikler ile ilgili yönlendirici istatistiki bilgilerin eksikliği (Devlet + Vakıf)

7 Fırsatlar  İhtisas Üniversitelerinde know-how’ın daha fazla ulusal ve uluslararası projelere dönüştürülmesi  Lisansüstü bursların artmasıyla nitelikli öğrencilerin çekilmesi, araştırma öbeklerinin oluşturulması  Marie Curie ITN benzeri ulusal destekli yapılandırmalara gidilmesi, usta-çırak yerine mentor-network-akran işbirliği  Disiplinlerarası programların arttırılması  Ortak programların arttırılması  İnovasyon ve girişimcilik eğitim programları yoluyla farklı yeterliklerin geliştirilmesi  Uzaktan ve teknoloji destekli öğretim  Vakıf Üniversiteleri Konsorsiyumu çerçevesinde küresel veya bölgesel markalaşma çalışmaları

8 Tehditler  Nicelik beklentileri nedeniyle nitelikten ödün verme.  Lisansüstü yeni program açmada karşılaşılan idari zorluklar.  Tez danışmanlarının motivasyon düşüklüğü.  Üniversitelerde bilimsel altyapının destek unsurlarında eksiklik  Lisansüstü eğitimdeki öğrenci profillerinin iyi anlaşılamaması (örneğin Y-kuşağının beklentilerinin değerlendirilmemesi)  Yeni başlayan/mezun oranlarının optimum seviyede olmaması, kalitenin düşmesi

9 Sürdürülebilirlik “Yerimizde saymak için bile koşmalıyız...”

10 Akademik Sürdürülebilirlik  Tezlerin içerik ve kalitesi: Etik kurullar ve jüriler  Öğretim üyesi başına düşen araştırma projelerinin, yayın ve patentlerin sayısı  Yıllara göre öğrenci sayılarındaki değişim  Y kuşağı:öğrenme ve çalışma eğilimleri

11 Akademik Sürdürülebilirlik TÜBİTAK 2014 Devlet (109) Vakıf (66) Vakıf <10 yıl (41) Başvuru Desteklenen Red edilen Değerlendirmede Öğretim Üyesi Sayısı Proje/Öğ.Üyesi (Destek) Proje/Öğ.Üyesi (Başvuru) Destek/Başvuru ( %) Vakıf28 Devlet23 Vakıf <10 yıl22 TÜBİTAK

12 Akademik Sürdürülebilirlik  TÜBİTAK Projeleri Önerilen (Toplam) Desteklenen (Toplam) Değişimx 2.3x 1.5 TÜBİTAK

13 Akademik Sürdürülebilirlik Önerilen (Vakıf) Önerilen (Toplam) Değişimx 5.1x 2.3  TÜBİTAK Projeleri

14 Akademik Sürdürülebilirlik  TÜBİTAK Projeleri Desteklenen (Vakıf ) Desteklenen (Toplam) Değişimx 3.7x 1.5

15 Akademik Sürdürülebilirlik  Yayın Türkiye adresli SCI indeksli yayın sayısı (Vakıf+Devlet) Web of Science

16 Akademik Sürdürülebilirlik  Akademik İstihdam Fen, Mühendislik ve ilgili Fakültelerde, Yrd. Doç. ve Öğretim Elemanı sayılarındaki değişim ( ) YıllarYrd. Doç. Diğer Öğ.Elemanı ÖSYM İstatistikleri Devlet + Vakıf

17 Akademik Sürdürülebilirlik Yüksek Lisansyeniokuyanmezun  Fen Bilimleri Enstitüleri Öğrenci Sayıları (Vakıf+Devlet) ÖSYM

18 Akademik Sürdürülebilirlik Doktorayeniokuyanmezun  Fen Bilimleri Enstitüleri Öğrenci Sayıları (Vakıf+Devlet) ÖSYM

19 Y Kuşağı  Y Kuşağının ilk doktora mezunları dönemine denk düşmektedir.  Yüksek Lisansta ise 2007 sonrasını Y kuşağı olarak kabul edebiliriz. XY

20 Y Kuşağı  Teknoloji, iyi bir eğitim, kendine güven, sosyalleşme ve kendini ifade etme ihtiyacı, aynı anda birçok işi yapabilme, sabırsızlık olarak nitelendirilebilecek olan hız ihtiyacı, farklı yaşam biçimlerine karşı yüksek hoşgörü, başarı ve geri bildirim ihtiyacı, geleceğe karşı yüksek umutlar, kişisel öncelikler ve özgürlüğe verilen önem.  Zig-zag yapıda kariyer sıçramaları gösterirler.  Hayatlarını kariyerlerine değil kariyerlerini hayatlarına uydurmaya çalışırlar  Patron veya öğretmen yerine ekip lideri/koçluk davranışını tercih ederler.

21 Y Kuşağı Baby-boomers ve savaş öncesi nesil X-KuşağıY-Kuşağı 1. çevresindekilerin iyiliği için çalışma 1. bağımsız düşünce ve davranış 1. haz ve mutluluk arayışı (hedonizm) 2. tüm dünyadaki insanları ve doğayı anlama 2. çevresindekilerin iyiliği için çalışma 2. başarı 3. bağımsız düşünce ve davranıştır 3. haz ve mutluluk arayışı (hedonizm) 3. çevresindekilerin iyiliği için çalışma Farkllı Kuşaklar için en önemli üç değer sıralaması: Sean Lyons, “An Exploration of Generational Values in Life and at Work”, Carleton Üniversitesi

22 Finansal sürdürülebilirlik  Lisansüstü Burslar Vakıf Üniversiteleri için lisansüstü hibesi  Proje destekleri  Sanayi İşbirliği  Uluslararasılaşma  Marka oluşturma: ABD’nin bugün en önemli ürünlerinden biri Amerikan Üniversiteleridir.

23 Teknoloji yoluyla sürdürülebilirlik  Lisansüstü eğitimde teknoloji kullanımı  Uzaktan öğretim, online dersler, ders materyalleri ve programlar

24 Sürdürülebilir Bir Lisansüstü Eğitim için Öneriler  Marie Curie ITN benzeri ulusal destekli yapılandırmalar Üniversiteler arası projeler artırılarak Marie Curie ITN örneğinde olduğu gibi lisansüstü öğrencilerinin yurtiçi hareketliliği artırılabilir. Bu yolla hem projeler için nitelikli insan gücü hem de ortak çalışmalara ve hareketliliğe önem veren Y-kuşağından daha fazla öğrencinin lisansüstü eğitimine başlaması ve tamamlaması sağlanabilir. Usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlardansa bir araştırma network içerisinde mentorluk ile birlikte peer çalışmasına da önem veren bir sistem geliştirilebilir. Amaç: Daha çok öğrenci çekme, niceliği ve niteliği beraber artırma, üniversitelerarası projeleri arttırma.

25 Sürdürülebilir Bir Lisansüstü Eğitim için Öneriler  UK Doctoral Training Center (DTC) benzeri ulusal destekli yapılandırmalar Bir araştırma grubunun yönetiminde disiplinlerarası ve sanayi işbirliğine dayalı, böylece sanayi ARGE’de spesifik olarak ihtiyaç duyulan özelliklere sahip doktora öğrencileri yetiştirilebilir. Amaç: Lisansüstü sonrası akademi dışı istihdamı artırma.

26 Sürdürülebilir Bir Lisansüstü Eğitim için Öneriler  İnternet nesli için Uzaktan Öğretimin geliştirilmesi  Teknoloji ve hız odaklı bir nesil için lisansüstü eğitimde yeni teknolojiler kullanılması.  Görsel bir nesil için görsel ders materyallerinin geliştirilmesi.  Kendilerine süreçlerin adım adım söylenmesine ihtiyaç duyan bir nesil için bilimsel araştırma teknikleri ve bilimsel oryantasyon gibi destek eğitimlerinin artırılması.  Bilimsel araştırmayı “google”layan bir nesil için bilimsel araştırma teknikleri ve bilimsel oryantasyon gibi destek eğitimlerinin artırılması  Dünya vatandaşı bir nesil için yurtdışı ortak lisansüstü programların geliştirilmesi

27 “Her nesil kendisini bir önceki nesilden daha zeki, bir sonrakinden ise daha bilge olarak tasavvur eder.” George Orwell TEŞEKKÜRLER!


"Lisansüstü Eğitimin Sürdürülebilirliği Alimet Sema Özen Piri Reis Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları