Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lisansüstü Eğitimin Sürdürülebilirliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lisansüstü Eğitimin Sürdürülebilirliği"— Sunum transkripti:

1 Lisansüstü Eğitimin Sürdürülebilirliği
Alimet Sema Özen Piri Reis Üniversitesi

2 Çerçeve Lisansüstü Sürdürülebilirliğin Öğeleri
Vakıf Üniversiteleri Lisansüstü SWOT Analizi Sürdürülebilirlik İçin Yenilikçi Yaklaşımlar: Akademik Sürdürülebilirlik Finansal Sürdürülebilirlik Teknoloji Yoluyla Sürdürülebilirlik

3 Sürdürülebilirliğin Kapsamı
Akademi Finans Teknoloji Çevresel, sosyal, ekonomik faktörler

4 Fen Bilimleri Enstitüleri SWOT Analizi
Vakıf Üniversiteleri Merkezinde

5 Güçlü Yönler: İhtisas Üniversitelerinde (tıp, denizcilik, havacılık, farmakoloji gibi) uzmanlık programları yürütme ve bu alanlardan öğrenci çekme potansiyeli. Nitelikli akademik kadro oluşturulması ve yurtdışından öğretim elemanı getirilmesinde vakıfların ekonomik desteği. Sanayi-üniversite işbirliklerinin daha kolay kurulabilmesi Araştırma Projeleri için Üniversite dışı kaynaklara yönelim

6 Zayıf Yönler: Ön lisans ve lisans eğitimine lisansüstü eğitime göre daha fazla kaynak ayrılması Lisansüstü eğitimin ücretli olması, devlet üniversitelerine göre daha az sayıda öğrencinin başvuru yapması Öğretim elemanlarının ders yükleri Araştırma destek hizmetlerinin yetersizliği Lisansüstü mezunlarının takiplerinin yapılmaması, çalıştıkları işler ve geliştirmeleri gereken yeterlikler ile ilgili yönlendirici istatistiki bilgilerin eksikliği (Devlet + Vakıf)

7 Fırsatlar İhtisas Üniversitelerinde know-how’ın daha fazla ulusal ve uluslararası projelere dönüştürülmesi Lisansüstü bursların artmasıyla nitelikli öğrencilerin çekilmesi, araştırma öbeklerinin oluşturulması Marie Curie ITN benzeri ulusal destekli yapılandırmalara gidilmesi, usta-çırak yerine mentor-network-akran işbirliği Disiplinlerarası programların arttırılması Ortak programların arttırılması İnovasyon ve girişimcilik eğitim programları yoluyla farklı yeterliklerin geliştirilmesi Uzaktan ve teknoloji destekli öğretim Vakıf Üniversiteleri Konsorsiyumu çerçevesinde küresel veya bölgesel markalaşma çalışmaları

8 Tehditler Nicelik beklentileri nedeniyle nitelikten ödün verme.
Lisansüstü yeni program açmada karşılaşılan idari zorluklar. Tez danışmanlarının motivasyon düşüklüğü. Üniversitelerde bilimsel altyapının destek unsurlarında eksiklik Lisansüstü eğitimdeki öğrenci profillerinin iyi anlaşılamaması (örneğin Y-kuşağının beklentilerinin değerlendirilmemesi) Yeni başlayan/mezun oranlarının optimum seviyede olmaması, kalitenin düşmesi

9 “Yerimizde saymak için bile koşmalıyız...”
Sürdürülebilirlik “Yerimizde saymak için bile koşmalıyız...”

10 Akademik Sürdürülebilirlik
Tezlerin içerik ve kalitesi: Etik kurullar ve jüriler Öğretim üyesi başına düşen araştırma projelerinin, yayın ve patentlerin sayısı Yıllara göre öğrenci sayılarındaki değişim Y kuşağı:öğrenme ve çalışma eğilimleri

11 Akademik Sürdürülebilirlik
TÜBİTAK 2014 Devlet (109) Vakıf (66) <10 yıl (41) Başvuru 7788 1272 508 Desteklenen 1790 358 113 Red edilen 5513 804 353 Değerlendirmede 485 110 42 Öğretim Üyesi Sayısı 51616 8787 Proje/Öğ.Üyesi (Destek) 0.035 0.041 Proje/Öğ.Üyesi (Başvuru) 0.151 0.145 Destek/Başvuru ( %) Vakıf 28 Devlet 23 Vakıf <10 yıl 22 TÜBİTAK

12 Akademik Sürdürülebilirlik
TÜBİTAK Projeleri Önerilen (Toplam) Desteklenen (Toplam) 2005 4014 1.458 2006 3956 1.325 2007 4904 1.270 2008 4801 1.170 2009 4662 886 2010 4899 1.199 2011 4852 1.200 2012 5711 1.098 2013 7360 1.647 2014 9060 2.173 Değişim x 2.3 x 1.5 TÜBİTAK

13 Akademik Sürdürülebilirlik
TÜBİTAK Projeleri Önerilen (Vakıf) Önerilen (Toplam) 2005 249 4.014 2006 252 3.956 2007 380 4.904 2008 369 4.801 2009 455 4.662 2010 467 4.899 2011 601 4.852 2012 794 5.711 2013 1149 7.360 2014 1272 9.060 Değişim x 5.1 x 2.3

14 Akademik Sürdürülebilirlik
TÜBİTAK Projeleri Desteklenen (Vakıf ) Desteklenen (Toplam) 2005 103 1.458 2006 119 1.325 2007 139 1.270 2008 113 1.170 2009 102 886 2010 173 1.199 2011 200 1.200 2012 203 1.098 2013 280 1.647 2014 384 2.173 Değişim x 3.7 x 1.5

15 Akademik Sürdürülebilirlik
Yayın Türkiye adresli SCI indeksli yayın sayısı (Vakıf+Devlet) Web of Science

16 Akademik Sürdürülebilirlik
Akademik İstihdam Fen, Mühendislik ve ilgili Fakültelerde, Yrd. Doç. ve Öğretim Elemanı sayılarındaki değişim ( ) Yıllar Yrd. Doç. Diğer Öğ.Elemanı 5943 9089 6181 8977 6578 9124 7047 9433 7985 10031 8288 10320 Devlet + Vakıf ÖSYM İstatistikleri

17 Akademik Sürdürülebilirlik
Fen Bilimleri Enstitüleri Öğrenci Sayıları (Vakıf+Devlet) Yüksek Lisans yeni okuyan mezun 13615 35719 9954 15165 35180 9863 17181 36788 9778 23239 46397 11419 16691 42233 12837 20005 53694 8666 20984 65431 7780 ÖSYM

18 Akademik Sürdürülebilirlik
Fen Bilimleri Enstitüleri Öğrenci Sayıları (Vakıf+Devlet) Doktora yeni okuyan mezun 2677 13723 1005 2900 13926 1266 2919 14098 1423 3830 17512 1709 3574 16372 1846 4557 18601 1836 4659 21176 1670 ÖSYM

19 Y Kuşağı Y Kuşağının ilk doktora mezunları dönemine denk düşmektedir. Yüksek Lisansta ise 2007 sonrasını Y kuşağı olarak kabul edebiliriz. X Y

20 Y Kuşağı Teknoloji, iyi bir eğitim, kendine güven, sosyalleşme ve kendini ifade etme ihtiyacı, aynı anda birçok işi yapabilme, sabırsızlık olarak nitelendirilebilecek olan hız ihtiyacı, farklı yaşam biçimlerine karşı yüksek hoşgörü, başarı ve geri bildirim ihtiyacı, geleceğe karşı yüksek umutlar, kişisel öncelikler ve özgürlüğe verilen önem. Zig-zag yapıda kariyer sıçramaları gösterirler. Hayatlarını kariyerlerine değil kariyerlerini hayatlarına uydurmaya çalışırlar Patron veya öğretmen yerine ekip lideri/koçluk davranışını tercih ederler.

21 Baby-boomers ve savaş öncesi nesil
Y Kuşağı Farkllı Kuşaklar için en önemli üç değer sıralaması: Baby-boomers ve savaş öncesi nesil X-Kuşağı Y-Kuşağı 1. çevresindekilerin iyiliği için çalışma 1. bağımsız düşünce ve davranış 1. haz ve mutluluk arayışı (hedonizm) 2. tüm dünyadaki insanları ve doğayı anlama 2. çevresindekilerin iyiliği için çalışma 2. başarı 3. bağımsız düşünce ve davranıştır 3. haz ve mutluluk arayışı (hedonizm) 3. çevresindekilerin iyiliği için çalışma Sean Lyons, “An Exploration of Generational Values in Life and at Work”, Carleton Üniversitesi

22 Finansal sürdürülebilirlik
Lisansüstü Burslar Vakıf Üniversiteleri için lisansüstü hibesi Proje destekleri Sanayi İşbirliği Uluslararasılaşma Marka oluşturma: ABD’nin bugün en önemli ürünlerinden biri Amerikan Üniversiteleridir.

23 Teknoloji yoluyla sürdürülebilirlik
Lisansüstü eğitimde teknoloji kullanımı Uzaktan öğretim, online dersler, ders materyalleri ve programlar

24 Sürdürülebilir Bir Lisansüstü Eğitim için Öneriler
Marie Curie ITN benzeri ulusal destekli yapılandırmalar Üniversiteler arası projeler artırılarak Marie Curie ITN örneğinde olduğu gibi lisansüstü öğrencilerinin yurtiçi hareketliliği artırılabilir. Bu yolla hem projeler için nitelikli insan gücü hem de ortak çalışmalara ve hareketliliğe önem veren Y-kuşağından daha fazla öğrencinin lisansüstü eğitimine başlaması ve tamamlaması sağlanabilir. Usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlardansa bir araştırma network içerisinde mentorluk ile birlikte peer çalışmasına da önem veren bir sistem geliştirilebilir. Amaç: Daha çok öğrenci çekme, niceliği ve niteliği beraber artırma, üniversitelerarası projeleri arttırma.

25 Sürdürülebilir Bir Lisansüstü Eğitim için Öneriler
UK Doctoral Training Center (DTC) benzeri ulusal destekli yapılandırmalar Bir araştırma grubunun yönetiminde disiplinlerarası ve sanayi işbirliğine dayalı, böylece sanayi ARGE’de spesifik olarak ihtiyaç duyulan özelliklere sahip doktora öğrencileri yetiştirilebilir. Amaç: Lisansüstü sonrası akademi dışı istihdamı artırma.

26 Sürdürülebilir Bir Lisansüstü Eğitim için Öneriler
İnternet nesli için Uzaktan Öğretimin geliştirilmesi Teknoloji ve hız odaklı bir nesil için lisansüstü eğitimde yeni teknolojiler kullanılması. Görsel bir nesil için görsel ders materyallerinin geliştirilmesi. Kendilerine süreçlerin adım adım söylenmesine ihtiyaç duyan bir nesil için bilimsel araştırma teknikleri ve bilimsel oryantasyon gibi destek eğitimlerinin artırılması. Bilimsel araştırmayı “google”layan bir nesil için bilimsel araştırma teknikleri ve bilimsel oryantasyon gibi destek eğitimlerinin artırılması Dünya vatandaşı bir nesil için yurtdışı ortak lisansüstü programların geliştirilmesi

27 “Her nesil kendisini bir önceki nesilden daha zeki, bir sonrakinden ise daha bilge olarak tasavvur eder.” George Orwell TEŞEKKÜRLER!


"Lisansüstü Eğitimin Sürdürülebilirliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları