Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİTRAL KAPAK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİTRAL KAPAK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ"— Sunum transkripti:

1 MİTRAL KAPAK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ

2 Anatomi

3

4 MİTRAL STENOZU

5 Etyoloji Romatizmal kalp hastalığı
Non-romatizmal mitral stenoz nedenleri Anuler kalsifikasyon Konjenital defektler Maling karsinoid sendrom neoplasm, LA trombüs, Endokardit vegetasyonları, Bazı kalıtımsal metabolik hastalıklar.

6 AKUT ROMATİZMAL ATEŞ Kadınlarda daha sık
Genellikle 20 yaşından önce başlar Klinik bulgular 1-2 dekat sonra ortaya çıkar Neden Grup A beta-hemolitik streptokok antijenleri ile insan dokusu arasındaki kros reaksiyon

7 Patofizyoloji Sol atrium boşalmasının bozulması Pulmoner venöz hipertansiyon Reaktif pulmoner arteriolar konstrüksiyon Sağ ventriküler hipertrofi Sağ ventriküler yetmezlik

8 Semptomlar Çarpıntı Dispne Akut AC ödemi Hemoptizi Sistemik embolizm
egzersiz dispnesi, ortopne, paroksismal nokturnal dispne Akut AC ödemi Hemoptizi Sistemik embolizm %20 hastada görülür. %25 hasta rekürren emboli şeklindedir. Bunların %40 ı serebral, %15i viseral, %15i alt ekstremiteleredir.

9 Bulgular Durozie ritmi:
presistolik şiddetlenme S1 sert mitral açılma sesi (opening snap) diastolik rulman AF varlığında presistolik şiddetlenme, immobil kapakta da OS kaybolur.

10 AF, P Mitrale (geniş ve bifid P), RVH

11

12

13

14 Ekokardiyografi

15

16 Medikal tedavi Diüretik ve tuz kısıtlaması
Beta bloker, Ca kanal blokerleri, Digoksin: hızı yavaşlatmak için AF → erken kardioversiyon AF varlığında antikoagülan tedavi Endokardit profilaksisi !!!!!!!

17

18 Girişim endikasyonları

19 Mitral kapak replasmanı
Balon valvuloplasti Mitral tamir Mitral kapak replasmanı Biyoprotez Mekanik kapak

20 MİTRAL YETMEZLİK

21 Primer MR Birden fazla komponentin patolojisi Anulus Liflet Korda Papiller kas Miksamatöz dejenerasyon Fibro-elastik yetmezlik Diğer - IE, konnektif doku hastalıkları, romatizmal, konjenital Segaonder MR Mitral kapak normal, bir komponent sorumlu Kah yada idiopatik nedenle LV disfonksiyonu anuler yada papiller adele dislokasyonu yaptığında İskemik MR Non-iskemik MR

22

23 MVP Liflet, korda ve anulus konnektif dokusunda konjenital defekt
Kadınlarda %5-6 görülür % 5-10unda ciddi MR gelişir Otozomal dominant Mukopolisakkarit materyal birikimi görülür MR gelişiminde ana mekanizma anuler dilatasyon ve kordal rüptürdür.

24

25 Fonksiyonel MR

26 Semptomlar Uzun yıllar asemptomatik kalabilirler Çarpıntı
Efor dispnesi,ortopne Düşük kalp debisi bulguları; halsizlik, kuvvetsizlik, zayıflama

27 Bulgular Tipik olarak pansistolik üfürüm duyulur
Fonsiyonel mitral yetmezliğinde ve Mitral valv prolapsusunda geç sistolik üfürüm, klik ile beraber duyulabilir.

28 AF, P Mitrale (geniş ve bifid P), RVH

29

30

31

32

33 Medikal tedavi Kalp hızının N/yüksek tutulması tercihtir, bradikardi diastolü uzatarak LV volümü ve regürjitan akımı arttırarak CO u azaltır. SVR deki artış (HT) MR unun arttırarak CO u düşürür. CO daki düşme taşikardi ve periferik VK a neden olarak olayı daha da kötüleştirir.

34

35 * 07/16/96 4/16/2017 *

36

37

38 * 07/16/96 *

39 * 07/16/96 *

40 * 07/16/96 *

41 * 07/16/96 *

42 * 07/16/96 *

43 * 07/16/96 *

44 * 07/16/96 *

45

46


"MİTRAL KAPAK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları