Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜT İÇİ TASARIM UNSURLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜT İÇİ TASARIM UNSURLARI"— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜT İÇİ TASARIM UNSURLARI
Örgütsel Tasarım ÖRGÜT İÇİ TASARIM UNSURLARI Yrd. Doç. Dr. Özlem Oktal

2 Üretim ve hizmet teknolojileri
Birçok küçük ölçekli işletme, işçilik becerileri ile ileri üretim teknolojilerini birleştirmeyi başarmıştır. Bu tip işletmeler, bir taraftan kişiselleştirilmiş ürünler üretebilirken, diğer taraftan perakendecilerin ve diğer müşterilerin beklentilerine hızlı bir şekilde karşılık verebilmektedir. Dünyadaki güncel eğilim, üretim sektörlerinin küçülürken, hizmet sektörlerinin büyüdüğünü göstermektedir.

3 Üretim ve hizmet teknolojileri
Bununla birlikte bazı işletmeler, üretim sektöründe de rekabetçi üstünlüğü korumanın bir yolunu bulabilmektedirler. Bu haftaki dersimizde hizmet ve üretim teknolojileri, ve bu teknolojilerin örgütsel tasarım üzerindeki etkilerini tartışacağız.

4 Teknoloji nedir? Teknoloji ile kastedilen, örgütsel girdilerin, çıktılara dönüştürülmesi için kullanılan iş süreçleri, teknikler, makineler ve faaliyetlerdir. Bir örgütün temel teknolojisi, örgütün misyonu ile doğrudan ilişkili olan çalışma sürecidir. Bir lisedeki eğitim faaliyeti, bir hastanedeki sağlık hizmetleri, General Motors’daki imalat.

5 Bir imalat işletmesi için temel dönüşüm süreci
Bir hizmet işletmesi olan FedEx’in temel teknolojisi, üretim ekipmanı (ayıklama makinesi, uçaklar) ve ekspres postanın dağıtımı için gerekli prosedürleri içerir. ÇEVRE Örgüt Teknoloji Bir imalat işletmesi için temel dönüşüm süreci İK Muh. Ar-Ge Paz. Hammade Girdileri Ürün ve Hizmet Çıktıları Dönüşüm Süreci Malzeme Yönetimi Kurulum Üretim İnceleme

6 Üretim işletmeleri Üretim işletmeleri ile ilgili ilk ve en etkili çalışmalardan biri Joan Woodward tarafından gerçekleştirilmiştir. Woodward’ın çalışmaları Güney Essex bölgesindeki işletmelerdeki yönetim ilkelerini belirlemek üzere başlamıştır. Araştırmanın yapıldığı 1950’li yıllarda genel ve bilinen yönetim ilkeleri geçerliliğini koruyordu. Woodward ilk aşamada nasıl örgütlendiklerini öğrenmek üzere 100 işletme üzerinde çalışma yaptı. 100 imalat işletmesinden elde edilen bilgiler: Tarihsel geçmişi ve amaçları, Üretim süreçleri ve yöntemleri, Organizasyonda kullanılan formlar ve rutin işlemler, Ortak başarının değerlemesine ilişkin bilgi

7 Üretim işletmeleri Çalışmaları sonucunda Woodward bir ölçek geliştirdi ve işletmeleri ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KARMAŞIKLIĞIna göre türlere ayırdı. Woodward’ın “teknolojik karmaşıklık” ile söylemek istediği, üretim süreçlerinin hangi düzeyde ve ne kadar mekanikleştiğiydi. Böylece yüksek teknolojik karmaşıklık, işlerin büyük bir bölümünün makineler tarafından gerçekleştiği anlamına geliyordu.

8 Küçük miktarlardaki siparişler tek tek üretilir
Küçük miktarlardaki siparişler tek tek üretilir. Büyük ölçüde insana dayanır. Makine kullanımı azdır. Yüksek teknolojili ürünler de üretilebilir. Ancak üretilen ürünlerin sayısı azdır. Grup 1 Küçük ölçekli ve birim üretim Genellikle standart parçaların seri olarak üretimi söz konusudur. Çıktılar genellikle stoklanır. Çünkü müşterilerin çok özel beklentileri azdır. Otomobil ve karavan üretim hatları örnek verilebilir. Grup 2 Büyük ölçekli ve seri üretim Tüm süreç makinelere dayanır. Başlangıcı ve bitişi yoktur. Makineler ve robotlar sürekli olan süreci kontrol ederler ve çıktı miktarları bellidir. Kimyasal üreticileri, petrol rafinerileri örnek verilebilir. Grup 3 Sürekli süreç üretimi

9 TEKNOLOJİ Yapısal Özellik Birim Üretim Seri Üretim Sürekli Süreç Yönetim Kademesi Sayısı 3 4 6 CEO’nun Yönetim Alanı 7 10 Şef Yönetim Alanı 23 48 15 Yöneticiler / Çalışanlar Oranı 1 / 23 1 /16 1 / 8 İşçilerin Beceri Düzeyi Yüksek Düşük Biçimsel Prosedürler Merkezleşme Sözlü İletişim Yoğunluğu Yazılı İletişim Yoğunluğu Genel Yapı Organik Mekanik

10 Strateji, teknoloji ve performans
Woodward çalışmasının başka bir bölümünde, işletmelerin yapı, yönetim ve örgütsel faaliyet ve etkinlikleri ile örgütsel başarıları arasındaki farklılıkları araştırmıştır. Örgütsel başarının değerlemesinde kullanılan göstergeler; Kâr incelemesi Gelişme programlarına yapılan yatırımlar Personel ve tesis genişlemesi Üst yönetim ücretleri İşletme ve personel devir hızları İşletmenin ünü

11 Strateji, teknoloji ve performans
Woodward sayılan kriterler bazında işletmeleri, ortalama üstü, ortalama ve ortalama altı işletmeler olarak gruplandırdı. Buradaki gruplandırma stratejik amaçlara erişim konusundaki performansı temel alıyordu.

12 Strateji, teknoloji ve performans
Günümüz işletmeleri de özellikle rekabet koşullarına uyum sağlamak üzere, STRATEJİ, ÖRGÜTSEL YAPI ve TEKNOLOJİ uyumunu sağlamak zorundadır. 2012 Ford Focus Üretim Bandı - https://www.youtube.com/watch?v=Gu8hD aX_A8A

13 Strateji, teknoloji ve performans
Örgüt stratejisini destekleyen uygun yeni teknolojilerin kullanılmaması veya strateji ile teknolojiler arasındaki uyumun sağlanamaması performansı doğrudan zayıflatacaktır. Günümüzdeki artan rekabet, değişken pazarlar, daha kısa ürün yaşam çevrimleri ve daha karmaşık ve bilgili müşteriler anlamına gelmektedir. Bu trendleri karşılayacak esnekliğe sahip olmak işletmelerin en temel stratejik amacıdır.

14 Esnek üretim Robotlar, sayısal olarak kontrol edilen makineler ve tasarıma dönük bilgisayar yazılımları, makinelerin uzaktan kontrol edilmesi gibi gelişmeler bugün yeni üretim teknolojileri arasında sayılabilmektedir. Yüksek düzeyde otomasyona sahip olan bu fabrikalardaki sistemlere esnek üretim sistemleri adı verilmektedir. Esnek üretimde sürekli değişen parça ölçüsü, bant kalınlığı, bant rengi için makinada herhangi bir ayar değişikliğine ihtiyaç olmadan seri üretim sağlar. Tek operatörle yüksek verim elde edilir.

15 Esnek üretim Esnek üretim sistemleri sayesinde büyük işletmeler, geniş yelpazede kişiselleştirilmiş ürünleri, düşük seri üretim maliyetleri ile üretebilmektedir. En temel esnek üretim sistemleri arasında CAD (Computer-aided design), CAM (Computer-aided manufacturing) ve bütünleşik bilgi ağı gibi sistemler sayılabilir.

16 CAD-Computer Aided Design
Bilgisayarlar, yeni parçaların mühendislik, çizim, tasarımında yardımcı olmak üzere kullanılırlar. Tasarımcılar, ekran üzerinde boyutları ve parça detaylarını kapsayan belirli düzenlemeleri yapmak üzere bilgisayarları kullanırlar. https://www.youtube.com/watch?v=Wfm4cwJlYI4 &list=PLP4rDUKcgq4V-QjTLMdALUuH8dxS_rKpx https://www.youtube.com/watch?v=GZ9K6mtnV2 Q&index=2&list=PLP4rDUKcgq4V- QjTLMdALUuH8dxS_rKpx

17 CAM-Computer Aided Manufacturing
Materyallerin işlenmesi, yapımı, üretimi ve montajında bilgisayar kontrollü makineler parçaların imal edilmesinde hızı çok arttırırlar. CAM aynı zamanda bilgisayardaki yazılımı ya da komut bandını değiştirerek bir üründen diğer ürünlerin üretimine hızlı bir şekilde geçebilmeyi sağlar. https://www.youtube.com/watch?v=13vwhyaaLiQ&lis t=PL33DCFB66A4DA02FB

18 Bütünleşik bilgi ağı Bir işletmenin muhasebe, satın alma, pazarlama, stok kontrol, tasarım, üretim gibi faaliyetlerini birbirine bağlar. Bu sistem, ortak veri ve bilgi tabanına dayanır, doğru bir şekilde bütünleştirilmiş biçimdeki imalat sürecini yönetir ve yöneticilere karar vermelerinde yardımcı olur.

19 Yalın üretim Esnek üretim, esnek süreçlerle birlikte etkileşimli ve bütünleşik olarak kullanıldığında kalite, müşteri hizmetleri ve maliyet azaltma gibi konularda önemli adımlar atılabilir. Bu bütünleşme süreci YALIN ÜRETİM adı verilen bir sistem ile gerçekleşebilir. Yalın üretim sistemi ya da Toyota üretim sistemi, üretimdeki kayıpları ez aza indirerek ya da sıfırlayarak kalite ve maliyet açısından en uygun ürünü en kısa zamanda üretmeyi amaçlayan sistemler bütünü. Daha az iş gücü, daha az malzeme, daha az ekipman ve daha az zaman kullanarak daha fazla değer elde etme ve müşteri beklentilerini daha fazla karşılamayı hedefler.

20 Yalın üretim Yalın üretim, son derece eğitimli personelin üretim sürecinin her aşamasında söz sahibi olmasına dayanır. Bu sistem içinde çalışanlar, fireleri azaltmaya ve kaliteyi geliştirmeye odaklanır. Yalın üretimin kalbi, makineler değil, çalışanların katılımıdır. Çalışanlara “yalın” düşünmeleri öğretilir ve örgütün her noktasındaki fireleri azaltmaya ve sürekli gelişime odaklanmaları sağlanır.

21 Yalın üretim Esnek üretim sistemleri ile esnek iş süreçlerinin bütünleşmesi sayesinde SERİ (KİTLESEL) KİŞİSELLEŞTİRME olanakları da artmıştır. Bu sistem içinde seri üretim yapan işletmeler, belirli ve özel müşteri beklentilerine karşılık verebilmektedirler. Bazı önemli otomobil üreticileri “seri kişiselleştirme” uygulamalarına başlamıştır.

22 Esnek/Geleneksel üretim
Kişiselleştirilmiş Birim Üretim Esnek Üretim Seri Kişiselleştirme YENİ SİSTEMLER Seri Üretim ÜRÜN ESNEKLİĞİ GELENEKSEL SİSTEMLER Devamlı Süreç ÜRETİM BÜYÜKLÜĞÜ Standart Küçük Sınırsız

23 ÖZELLİK SERİ ÜRETİM ESNEK ÜRETİM YAPI Denetim Alanı Geniş Dar Kademe Sayısı Çok Az Görevler Rutin Değişken Uzmanlaşma Yüksek Düşük Karar Alma Merkezleşmiş Merkezleşmemiş Genel Bürokratik, mekanik Kendi kendini yöneten, organik

24 ÖZELLİK SERİ ÜRETİM ESNEK ÜRETİM İNSAN KAYNAKLARI Etkileşim Bireysel Ekibe dayalı Eğitim Dar, az sayıda Geniş, sık Uzmanlık Manuel, teknik Bilişsel, sosyal ÖRGÜTLER ARASI Müşteri Talepleri İstikrarlı Değişken Tedarikçiler Çok sayıda, iletişim az Az sayıda, sıkı ilişki

25 İmalat ve Hizmet İşletmeleri Arasındaki Farklılıklar
Hizmet Teknolojisi Maddi olmayan çıktı Üretim ve tüketimin aynı anda el değiştirmesi İşgücü ve bilgi yoğun Müşteri etkileşimi genellikle yüksek İnsan unsuru çok önemli Kaliteyi algılaması ve ölçmesi zor Genellikle hızlı cevap verme gereği Tesisin konumu çok önemli İmalat Teknolojisi Maddi çıktı Ürünler daha sonra tüketilmek üzere stoklanabilir. Sabit sermaye yoğun Doğrudan müşteri etkileşimi az İnsan daha az önemli Kalite doğrudan ölçülebilir. Daha uzun cevap verme zamanı kabul edilebilir. Tesisin konumu orta derecede önemli Hizmet-Uçak, otel, danışmanlık, sağlık, hukuk Ürün ve Hizmet-Fast-food, kozmetik, emlakçılık, borsacı, perakende satış mağazası Ürün-Alkolsüz içki, çelik, otomobil, madencilik, besin işleme

26 Yapısal Özellikler ve Düzenleme
Hizmet Ürün Ayrı kilit roller Bir kaç Bir çok Coğrafi dağılma Çok Az Karar verme Merkezkaç Merkezi Formalleşme Daha düşük Daha yüksek İnsan kaynakları Çalışan beceri düzeyi Beceri yoğunluğu Kişiler arası Teknik Kilit roller, teknik yetenek için müşterileri elde tutma ve karmaşaları azaltmak için imalat işletmelerinde geniş bir şekilde kullanılır. Hizmet işletmelerinde daha az kullanılır. Çünkü hizmet, soyuttur ve sınır kilitler ile iletilemez. Öyle ki hizmet müşterileri teknik personelle doğrudan etkileşim kurmalıdır.


"ÖRGÜT İÇİ TASARIM UNSURLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları