Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİMİN MATERYALLERLE DESTEKLENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİMİN MATERYALLERLE DESTEKLENMESİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİMİN MATERYALLERLE DESTEKLENMESİ

2 ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Öğretim materyallerinin hazırlanmasındaki ilkeler, materyalin türüne bağlı olarak değiştiği halde, her türlü materyalin geliştirilmesinde gözönüne alınabilecek temel ilkeler ise şu şekilde açıklanabilir: 1. Öğretim materyali, basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır: Unutulmamalıdır ki, öğretim materyallerinin öğretim ortamındaki en önemli rolü, öğretim ortamının, öğrenci için daha etkin ve anlamlı kılınmasıdır. Bu nedenle, hazırlanacak öğretim materyalleri, konuyu basitleştirebilen, öğrenci için anlaşılmasını kolaylaştıran ve gereksiz bilgilerle donanık olmayan bir özellik taşımalıdır. Materyal, fazla ayrıntılı olursa öğrencilerin belleklerinde anlamlı kodlamaları güçleşir. 2. Öğretim materyali, dersin ve konunun amaçlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır. Dersin hedeflerini desteklemeyen bir materyal, her ne kadar iyi hazırlanmış olsa bile, öğretimsel etkinliği düşük olacaktır. Çünkü, her derste, kazandırılması amaçlanan ve önceden spesifik olarak belirlenmiş hedeflerin öğrenciye kazandırılması için, öğretimsel etkinlikler tasarlanır ve uygulanır. Öğretim etkinlikleri içinde yer alan öğretim materyallerinin geliştirilip kullanılması da, hedef davranışlara göre belirlenir. Örneğin, hedefler kavrama düzeyinde ise, kullanılacak öğretim materyali örneklerle dolu olmalı, öğrencinin yorumlama, özetleme v.b. kavradığını gösterecek etkinliklere işaret etmelidir. Örneğin, hedefler uygulama düzeyinde ise, öğretim materyali de öğrenciye uygulama yapma fırsatı sunabilmelidir.

3 Öğretim materyallerinin hazırlanması ve derste kullanılması özel bir önem ve dikkat ister. Bunlar;
1- Öğretim materyali hedef davranışlara, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır. 2- Öğretmen, ders planında hangi araç-gereçleri ne zaman kullanacağını belirtmeli yeri gelince kullanmalıdır. 3- Araç-gereçler eğitim teknolojileri ilkelerine göre kullanılmalıdır. 4- Devinişsel alanla ilgili hedef davranışsal kazandırılırken, her bir öğrenciye öğretim materyalleri sağlanmalıdır (Araş.Grubu Öğrencileri, 2000). Öğretim Materyallerinin Eğitim-Öğretime Sağladığı Yararlar a. Öğrenmeyi kalıcı hale getirir. b. Öğrencilerin ilgisini çeker. c. Öğrenmeyi güçlendirir. d. Anlamın gelişmesi ve anlatım kolaylığı sağlar. e. Öğretimde zaman kazandırır. f. Öğrenmede uyarıcı etki yapar. g. Düşüncenin devamlılığını sağlar. h. Öğretim süreçlerini güçlendirir ve etkin kılar. i. Sözcük gelişimine katkı sağlarlar

4 Zamandan ve sözden ekonomi sağlar. Dramatizasyon
ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNDE KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER ARAÇ GEREÇ KULLANIMININ YARARLARI Zamandan ve sözden ekonomi sağlar. Dramatizasyon Belli bir fikrin göz önünde canlandırılmasına yarar. Kuklalar, sergiler, geziler Tahta, pano Karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklarlar. Kitap, poster, afiş, harita Tepegöz Öğretimi canlı ve açık hale getirirler. Radyo, teyp, ses bandı Öğrencilerin ilgi ve dikkatini artırırlar. CD, video, televizyon Öğrenme arzusu meydana getirirler. Film makinesi, film şeridi Öğretimi zenginleştirirler. Bilgisayar Öğretimi kalıcı hale getirirler.

5 ARAÇ GEREÇ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER
· Seçilecek araç kazandırılacak hedef davranışı oluşturabilir nitelikte mi? · Öğrencileri daha iyi düşünmeye yöneltir mi? · Kendi içerisinde bir sıra izliyor mu? · Fiziksel durumu yeterli mi? · Taşınabilir mi? Bu soruların hepsine cevabınız “evet” ise doğru aracı seçmişsinizdir. ARAÇ GEREÇ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bireyler çevreleriyle olan etkileşimlerini duyu organları aracılığıyla sağlamaktadır. Yani görerek, duyarak, dokunarak, koklayarak ve tat alarak etrafında olanları anlamaya çalışırlar. Eğitim öğretimde kullanılan materyallerin amacı da bireyin duyu organına hitap ederek görsel ve işitsel araçları öğretim ortamına taşıyarak öğretim etkinliğini artırmaktır. Araç gereçlerin seçimini öğretim hedefleri, öğretim yöntemi, öğretim ortamı, öğrenci özellikleri, öğretmenlerin tutumları, davranışları etkiler. Bunun yanında araç gerecin maliyeti, kullanılabilirliği, harcanan zaman gibi faktörler de etkilidir.

6 Coşkularını canlandırır.
ARAÇ GERECİ KULLANACAK ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Etkili iletişim için sınıf içinde çeşitli eğitim araçları kullanmak yaralı olur. Resimler, grafikler, sesler ve sözcükler başarılı bir şekilde birleştirilerek kullanıldıklarında sadece işitildiği, sadece okunduğu, sadece gözlendiği andakinden daha etkili olarak öğrenenlerin daha fazla etkinliklere katılımını sağlar. Coşkularını canlandırır. İlgilerini çeker ve grup içinde aktivitelerini artırır. Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmelidir. Dersi iyi bir şekilde planlamalıdır. Kullanım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır. Öğrencinin ihtiyaçları, yetenek ve ilgilerini değerlendirmelidir. Öğrencilerin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Birden fazla duyu organına hitap eden araç gereç kullanılmalıdır. Düz anlatımdan kaçınılmalıdır. Zor ve çok teknik olan öğretim araçlarını kullanmamalıdır.

7 https://www.youtube.com/watch?v=I2RGEzQxE4s

8 KAYNAKÇA http://www. forumlordum

9 Hazırlayanlar: Büşra EYÜP Sinem ATASOY Barış KIRNAP Buket DOĞAN Gizem KELEŞ Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz


"ÖĞRETİMİN MATERYALLERLE DESTEKLENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları