Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NOT: Bu slayt üzerindeki resmi değiştirmek için resmi seçin ve silin. Ardından, kendi resminizi eklemek için yer tutucudaki Resimler simgesini tıklatın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NOT: Bu slayt üzerindeki resmi değiştirmek için resmi seçin ve silin. Ardından, kendi resminizi eklemek için yer tutucudaki Resimler simgesini tıklatın."— Sunum transkripti:

1 NOT: Bu slayt üzerindeki resmi değiştirmek için resmi seçin ve silin. Ardından, kendi resminizi eklemek için yer tutucudaki Resimler simgesini tıklatın.

2 2

3 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI Başkanlığımızgörev,yetkivesorumluluğundaolanil düzeyindeki hizmetler, faaliyetler ve özellikle yatırımlar konusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız ile koordinasyon içerisinde; ihtiyaçları benimseyip, desteğini esirgemeden, sorun yaratan değil çözüm üreten bir anlayışla öncü ve örnek bir kuruluş olmaktır. -Her türlü hizmet ve yatırım işlerinde kamu kuruluşlarının ve İlimiz halkının güvenini kazanmak, -Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı olarak yapılan hizmet ve yatırımlarla ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak ve her yıl bir önceki yıldan daha fazla yatırım yapmak, -İlin tanıtımı, temsil, tören vb. görevlerimiz ile Kayseri’nin dünya çapında tanınan bir şehir olmasını sağlamak. w.kayseriyikob.gov.tr 3

4 4

5 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İhale ve Yapım Hizmetleri Ruhsat (Denetim) İşlemleri Rehberlik, Danışma, Denetim ve Koordinasyon Görevleri Destek (Alım, Satım, Bakım ve Onarım) Temsil, Tanıtım ve Protokol ile İlgili Görevler – Kamu kurumlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılmasını sağlamak – Hükümet Konağı, vali ve kaymakamlık konutları, başkanlığa tahsisli bina ve lojmanların yapım, bakım, onarım ve işletmesini yapmak ve Kamu Konutları Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen ihtiyaçları karşılamak – Tüzel Kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine 5686 (Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu), 3213 (Maden Kanunu), 2863(Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu), 4562 (Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu) sayılı Kanunlarda verilen görevleri yapmak, hak ve yetkileri kullanmak – Maden ve Doğal Mineralli su kaynaklarına en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve müşterek ihtiyaçları için Bakanlık bütçesinden aktarılan ödenekleri kullanmak. – İldeki kamu kurumlarına rehberlik etmek ve denetlemek – Merkezi İdarenin(adli ve askeri teşkilatı hariç)taşra birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin değerlendirildiği raporu hazırlamak ve valinin değerlendirmesiyle Başbakanlık ve ilgili bakanlığa göndermek – 112 acil çağrı hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek -Afet ve Acil Yardım Hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek – Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardımı koordine etmek, denetlemek, izlemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek, – Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları ödenek durumuna göre yapmak, – Gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımları yapmak ve koordine etmek, – İldeki kamu kurumlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek – Muhtar ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak – Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda araç alım, bakım, onarım ve işletilmesini Taşıt Kanunu kapsamında yapmak –Kamu kurumlarının büro ihtiyaçlarını ödeneklere göre karşılamak –Kamu kurumlarınca yürütülen yatırım ve hizmetler için gerekli araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak – İlin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek – Temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerini yürütmek GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR w.kayseriyikob.gov.tr

6 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI Orhan DÜZGÜN Kayseri Valisi 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde il özel idarelerinin kapanması ile 30 Mart 2014 tarihinden itibaren fiilen faaliyetlerine başlayan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, kanunla verilen yetki ve sorumluluklar uyarınca Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının ildeki yatırım faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, ilimizdeki madenler ve doğal kaynakların işlettirilmesi ve bakanlığımız taşra hizmetlerinin sunulduğu hükümet konaklarının bakım ve onarımları ile hizmet sunumu için gerekli araç ve gereçlerinin temini temel faaliyetleri arasında yer almaktadır. Yeni bir kuruluş olmasına rağmen kanunla verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde gerekli gayret ve özen gösterilerek başarılı bir çalışma yılı geçirilmiştir. Valiliğimiz bünyesinde yeni bir birim olmasına rağmen üzerine yüklenen misyon ve vizyon gereği (Bakanlığımızın) Valiliğimiz bünyesindeki en önemli birimlerinden biri haline gelmiştir. Yapılan çalışmalardan dolayı başta sorumlu Vali Yardımcımız olmak üzere tüm personeli tebrik eder, başarılarının önümüzdeki yıllarda da daim olmasını dilerim. w.kayseriyikob.gov.tr 6

7 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞIMIZA AİT BİLGİLER Fiziksel Yapı Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesinde, 2002 yılında hizmete giren, 14.000 m 2 ’lik bir alan üzerinde(4.600 m 2 inşaat alanı, 9.400 m 2 `lik yeşil alan) bulunan İl Özel İdaresi hizmet binası, toplantı salonu ile tiyatro ve sergi salonu olmak üzere 3 bloktan oluşmaktadır. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına devredilen 3 katlı hizmet binasının, 1.katı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup 2. ve 3. katları 01.04.2014 tarihi itibariyleBaşkanlığımızhizmetine sunulmuştur. İdare Binası ile birlikte 1 Adet Lojman (24 Daire) ve Sosyal Tesisler (170 Kişilik Yemekhane, 500 kişilik Tiyatro Salonu, 135 Kişilik Toplantı Salonu, Sergi Salonu) Başkanlığımıza devredilmiştir. w.kayseriyikob.gov.tr

8 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI Teşkilat Yapısı w.kayseriyikob.gov.tr VALİ ORHAN DÜZGÜN VALİ YARDIMCISI MEHMET AKTAŞ YATIRIM İZLEME MÜDÜR V. Turgay YULU Şef Erkan ESENYEL STRATEJİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRÜ Nuran aKEL Şef Çetin ŞİMŞEK Şef Mutlu POLAT Şef Engin ÜNALAN REHBERLİK VE DENETİM MÜDÜRÜ Hüseyin ÖZTÜRK Şef Mustafa ÇOBAN Şef Zübeyde ARMAĞAN İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Ali Ramazan ESEN Şef Ergün ASLAN Şef M.Mücahit PEKER Şef Nermin TOLU Şef Ferdi YEĞEN DOĞAL KAYNAKLAR,RUHSAT VE KÜLTÜR VARLIKLARI MÜDÜRÜ Metin DURSUN Şef Metin EKİNCİ Şef Sibel SARI 112 ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRÜ V. Metin DURSUN

9 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI KADROLU PERSONEL DURUMU PERSONEL HİZMET DURUMU PERSONEL YAŞ DURUMU PERSONEL EĞİTİM DURUMU w.kayseriyikob.gov.tr 2929 UNVANMEVCUT ŞUBE MÜDÜRÜ4 ŞEFŞEF12 MUHASEBECİMUHASEBECİ1 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ8 V.H.K.İ.V.H.K.İ.10 MÜHENDİSMÜHENDİS9 MİMARMİMAR1 TEKNİKERTEKNİKER2 TEKNİSYEN4 ŞOFÖR- HİZMETLİ2 BAHÇIVANBAHÇIVAN1 KALORİFERCİ- AŞÇIAŞÇI1 TOPLAM55 20-25 YAŞ25-30 YAŞ30-35 YAŞ35-40 YAŞ40-45 YAŞ45-50 YAŞ50---YAŞ 581114854 İLKOKULORTAOKULLİSELİSEYÜKSEKOKULLİSANSLİSANSYÜKSEK LİSYÜKSEK LİSDOKTORA 12412351- 2-5 YIL5-10 YIL10-15 YIL15-20 YIL20-25 YIL25-30 YIL30---YIL 1510126912

10 53.314.00064.692.000%45%45 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ BİLGİLER ÖDENEKLER VE HARCAMA TABLOSU(ARALIK 2014) TOPLAM118.006.000 w.kayseriyikob.gov.tr 10 EKONOMİK KOD EKONOMİK KOD AÇIKLAMASI GELEN ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK KALAN ÖDENEK ÖDENEK KULLANIM ORANI 01. YİKOB Personel Giderleri 6.296.0006.274.00022.000%99 03. YİKOB Cari Giderler 2.645.0002.025.000620.000%76 06. Sermaye Giderleri 109.065.00045.015.00064.050.000%41

11 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ Görevleri a) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklarla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek, b) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek c)Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteği koordine etmek, izlemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek d)İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespiti durumunda, uygun süre verilerek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesi istenmesine rağmen, yatırım ve hizmetlerin verilen sürede gerçekleşmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek e) Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, tefrişat, işletme ve onarımını sağlamak, 2946 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen hizmetleri karşılamak f)Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek g)Başkanlığın katılımcı kuruluş olarak organize sanayi bölgelerinde sahip olduğu tüm hak ve yetkilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek w.kayseriyikob.gov.tr

12 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Görevleri incelemeişleriniyürütmeküzereyapılacak a. Denetim,araştırmave görevlendirilmelere ilişkin onayları hazırlamak, yazışmaları yapmak ve gerekli diğer işlemleri yürütmek, b. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları denetlemek, c.Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteğin denetlenmesi ve izlenmesine ilişkin iş ve işlemler sonucunda elde edilen görüş, tespit veya raporları değerlendirmek ve başkana sunmak, d.Denetim sonuçlarında elde edilen görüş, tespit ve önerileri, başkanın onayından sonra ilgili yerlere göndermek ve takibini yapmak, e. Denetim, araştırma ve inceleme faaliyetlerine ilişkin yazışma, dosyalama ve arşivleme işlerini yürütmek, f.Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak, g.Denetime tabi birimlerde görevli personel, denetime konu tüm bilgi ve belgeleri talebi halinde denetim ve incelemeyle görevlendirilenlere ibraz etmek ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. h.Denetim ve inceleme yapılan kurum ve kuruluş yöneticileri hizmetin gereği gibi yürütülmesine esas olmak üzere denetimle görevlendirilenlere, görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadır. w.kayseriyikob.gov.tr 12

13 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI STRATEJİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN FAALİYETLERİ : Görevleri a)İldeki kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyona ilişkin hizmetleri yürütmek, b)İlde kurum kapasitesi ve verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaları yürütmek, c.) İl düzeyinde plan-program uygulamalarına ilişkin kurumlar arası eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını yürütmek, yürütülmesine katkı sağlamak ve bu çalışmaları izlemek, d.)İlin ekonomik, sosyal, kültür ve turizm potansiyelini ortaya koymak amacıyla veri toplamak, analiz etmek ve raporlamak veya bu işleri yaptırmak, e.) İlin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek, f)Başkanlığın yıllık plan ve programlarını yapmak ve gereken ödenekleri tespit etmek, g) Başkanlığın ödenekleri ve diğer mali işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, h) Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans Programlarına uygunluğu ile ilgili raporları hazırlamak, bu raporları valinin değerlendirmesiyle birlikte takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa göndermek, i)Afet ve acil yardım hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek, j)Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak. w.kayseriyikob.gov.tr 13

14 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI DOĞAL KAYNAKLAR, RUHSAT VE KÜLTÜR VARLIKLARI MÜDÜRLÜĞÜ Görevleri a) Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine 5686 sayılı Kanun, 3213 sayılı Kanun ve 2863 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında verilen her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri kullanmak b)1 (a) Grubu Maden İşletme ruhsatı verilmesi ve denetimi, ruhsatı düşen 1(a) grubu maden sahaları ve jeotermal kaynakların yeniden ihale işlemlerinin yapılması, c)Kamu Kurum ve kuruluşlarına hammadde üretim izni verilmesi ve denetlenmesi, d)Bütün Maden Ruhsatlarının (G.S.M.-İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarının) verilmesi ve denetlenmesi ile Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Suların rama ve İşletme ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi, e)İl sınırları içerisindeki bütün maden ocaklarının denetlenmesi ve ceza işlemlerinin uygulanması, Geçici Patlayıcı Maddelerin Depolanması izninin verilmesi ve denetlenmesi f)Lisanslı- lisanssız elektrik üretimi işlemleri belediyelerce tahsil edilen %10 Kültür varlıkları katkı payının takibi, Katkı payı hesabında toplanan bedelden Belediyece yapılan projelere katkıda bulunmak, yine Katkı payı hesabında toplanan bedelden %30 YİKOB payının ayrılması ve ayrılan bedelin projelerinde kullanılmak üzere ihalesinin yapılması, g)Kültür Bakanlığının öncelikli projelerinde kullanılmak üzere katkı payı hesabından %20 pay ayrılması w.kayseriyikob.gov.tr 14

15 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI Görevleri a. Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Kanun kapsamındaki araçların alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının her türlü ihtiyaçlarını Başkanın onayıyla karşılamak, buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, b. Başkanlık, müdürlük ve birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak ihalelere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek, c. Temsil ve ağırlama, tören, protokol ve ödüllendirme giderlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, d.Kamu kurum ve kuruluşları ile Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınırların alımı ile bunların bakım ve onarımını yapmak, e.Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak birimlerin faaliyetlerini elektronik ortamda yürütebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, birimler arasında ağ, yapısal kablolama ve internet ağını kurmak, internet sitesinin teknik altyapısını sağlamak, f. Başkanlığın evrak kayıt, takip ve dağıtımı ile ilgili işlemlerini yürütmek, g. Başkanlığın arşivini kurmak ve yönetmek, il özel idaresinin diğer birimleri ilgilendirmeyen arşivini devralmak, h. Başkanlığın bütün ödemeleri ile ilgili mali iş ve işlemleri yürütmek w.kayseriyikob.gov.tr 15

16 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI Görevleri a)112 Acil Çağrı Merkezinin iş ve işlemlerini 3152 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmek, b)Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak. 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ KURULUŞU Avrupa Birliği Konseyi, 29.07.1991 tarih ve 91/396 sayılı kararları ile “112” hattının üye devletlerin telefon ağlarında “ Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası ” (Single European Emergency Call Number)olarak kullanımını öngörmüştür. Telekomünikasyon Kurulu AB müktesebatına uyum çerçevesinde 11.03.2002 tarihinde aldığı karar ile hâlihazırda ülkemizde sadece sıhhi imdat çağrıları için kullanılan 112 kısa numarasının Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası olarak tahsis edilmesine karar vermiştir. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, Ülkemizde “ Tek Acil Çağrı Numarası ” oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında, Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmıştır. w.kayseriyikob.gov.tr 16

17

18 53 PROJE 11 PROJE 3 PROJE 3 PROJE 18

19 19

20 20

21 İlimizde Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nün denetimine tabi olan 4915 adet maden sahası bulunmakta olup, tamamı YİKOB tarafından denetlenmekte ve ayrıca işyeri açma çalışma ruhsatları da YİKOB tarafından verilmektedir.Bu madenlerden 569 tanesi aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir. Kayseri’de en çok lV Grup (Demir, Çinko, Kurşun, Krom, Alçıtaşı, Pomza, Bakır, Gümüş ve Altın) 91 adet ruhsat bulunmaktadır.Ayrıca 2 adet altın Madeni İşletme Ruhsatı bulunmaktadır 21

22 22


"NOT: Bu slayt üzerindeki resmi değiştirmek için resmi seçin ve silin. Ardından, kendi resminizi eklemek için yer tutucudaki Resimler simgesini tıklatın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları