Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. TJOD 2013 Fetal Toraksın Değerlendirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. TJOD 2013 Fetal Toraksın Değerlendirilmesi."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. TJOD 2013 Fetal Toraksın Değerlendirilmesi

2 Anatomi Kalp en önemli organ Torasik kavitenin 1/3-1/4 tutmalı Kardiak aks 45

3

4

5 Anatomi Akciğerler Homojen ekojenite:gestasyonel yaşla artar Sağ akciğer soldan daha büyüktür Sağ 3 loblu, sol 2 loblu Diafram:plevral ve peritoneal kavite arasında hipoekojenik bant Timus:%74 görülür <27 hafta hiperekojen >27 hafta hipoekojen

6

7

8

9 Anatomi Oblik aks yanlış KDH tanısı koyabilir Multiple kaburgaların görülmesi oblik aks Diaframın tamamı görülmeli TC/AC oranı gebelik süresince sabit >0.80

10 Akciğer Gelişmesi Normal torasik kavite Normal amniotik sıvı Fetal solunum

11 Akciğer gelişmesi Pulmoner hipoplazi çok önemli bir prognostik faktör Oligohidramnios pulmoner hipoplazinin en önemli etyolojik faktörüdür 25. haftada 14 günden uzun süren oligohidramnios %90 mortal KDH pulmoner hipoplazi yapan en sık sebep

12 Pulmoner hipoplazi Yaygın kullanılan bir parametre yok TC/AC : normal>0.80 oligohidramnios, iskelet displazisinde akciğer küçük olduğunda yararlı LHR: KDH kullanılır LHR <1.0 kötü prognoz LHR >1.4 iyi prognoz

13 Pulmoner hipoplazi Pulmoner hipoplazi en önemli fetal prognostik faktör Persiste ağır oligohidramnios kötü prognostik bulgu Akciğer hacmi tek başına prognozla her zaman korole değil

14 Ayırıcı tanı Toraks kitleleri: KDH, CAM,teratom Oligohidramnios: böbrek anomalileri, EMR Anormal toraks kavitesi: iskelet displazisi Kalp anomalileri: pulmoner atrezi, hipoplastik sağ kalp Nöromuskuler anomaliler: anensefali, intrakranial kitle

15 Kongenital Diafram Hernisi 1/2000-5000 görülür Abdominal organların toraksa herniasyonu %80-90 solda %10 sağda %5 bilateral

16 Toraksta kistik kitle Mide görülmez AC küçük ölçülür Küçük defektler atlanabilir Kongenital Diafram Hernisi

17

18 USG Sol herniasyon: toraks solunda kistik kitle Mide görülmez Kalp sağa itilmiş Polihidramnios %85 karaciğer herniasyonu:tanı zor mide arkaya yer değiştirir portal ven için doppler

19 Sağ herniasyon daha zor Toraks kitleleri ile karışır Mide diafram altında Karaciğer, barsak hernie olur LHR hesaplanır LHR <1.0 kötü prognoz LHR>1.4 iyi prognoz USG

20

21 KDH CAM Diğer kistik kitlelerle karışır

22 %50 diğer anomalilerle beraber: %30 CNS %20 kardiak: fetal eko yapılmalı Renal Spinal Krozom anomalisi %16-37: T18,13,21,9 Karyotip şart KDH

23

24 Prognoz İsole %65 survive Diğer anomalilerle beraberlik Karaciğer 24. haftadan önce tanı Büyük defekt Sağ herniasyon, polihidramnios kötü prognoz

25 Transverse section of the fetal chest demonstrating a left-sided diaphragmatic hernia. Note the cystic mass of the stomach in the left chest as the same level as the heart Transverse section of the fetal chest (normal )

26

27

28

29

30

31

32 Kistik Adenomatoid Malformasyon Normal alveol eksikliği ve terminal bronşiollerin proliferasyonu ile giden akciğer hamartomu Akciğerde solid ve kistik kitle Kitle büyüklüğü değişken %95 tek taraflı ve tek lobta Spontan gerileyebilir

33

34 USG Bulguları Makrokist: >5mm multiple kist, değişen ölçülerde tek büyük kist olabilir Mikrokist: <5mm, ekojen, sınırları belirgin kitle Kalp yer değiştirir Mide normal Hidrops: kötü prognoz, %10

35 Ayırıcı Tanı Bronkopulmoner sekestrasyon KDH Trakeal atrezi Teratom

36 Kistik Adenomatoid Malformasyon Rekürrens yok En yaygın akciğer lezyonu %75

37 Patolojik sınıflama Tip 1: kist >2 cm, kistler arası normal alveol, iyi prognoz Tip 2: kist <2cm, kistler terminal bronşiollere benzer, kötü prognoz Tip 3: kist<0.5cm, kötü prognoz

38

39

40 USG Sınıflaması Makrokist: >5mm 1 veya daha çok kist Mikrokist: <5mm, solid ekojen kitle

41 Kistik Adenomatoid Malformasyon Kistik veya ekojenik akciğer kitlesi Genellikle i.u. stabl veya geriler Hidrops kötü prognoz

42 Tedavi Hidrops gelişene kadar müdahale yok Hidrops >32 hafta: betametazon ve doğum Rezeksiyon Hidrops <32 hafta: i.u. tedavi kist drenajı

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Bronkopulmoner sekestrasyon Trakeabronşial yapı ve pulmoner arterle bağlantısı olmayan doku Extralober tip görülür Arterini aorttan alan solid akciğer kitlesi %85-90 supradiafragmatik %10-15 subdiafragmatik %90 solda Genellikle küçük ve orta büyüklükte Spontan regresyon yaygın

53 USG Sol akciğer tabanında Alt lobla diafram arasında Homojen ekojenik kitle Unilateral plevral efüzyon %6-10 Renkli Doppler:Aortadan damarlanır

54 Bronkopulmoner sekestrasyon Takip: plevral efüzyon spontan gerileme %50 diğer anomalilerle birlikte KDH en sık Kalp anomalileri, cam, bronkojenik kist, vertebra anomalileri, trakeaözofagal fistül

55 Ayırıcı tanı CAM:pulmoner arterden beslenir, sağ ve solda görülebilir Teratom: kalsifikasyon, plevral efüzyon Nöroblastom : sıklıkla sağda, kistik, 3.trimestere kadar görülmez

56 Bronkopulmoner sekestrasyon Tekrarlama riski yok Akciğer kitlelerinin %23 Unilateral plevral efüzyon

57 Bronkopulmoner sekestrasyon %50 ilave anomali görülür İzole olgularda prognoz iyi Hidrops ve ilave anomalilerde prognoz kötü %50-75 i.u. geriler Tedavi: prenatal takip postnatal rezeksiyon

58

59

60

61 Teratom Mediasten ve perikardtan kaynaklanır Heterojen kitle Kistik ve solid komponenti var Kalsifikasyon en önemli özellik

62 Teratom 3. trimesterde görülür Ayırıcı tanı: KDH CAM sekestrasyon

63 Trakea atrezisi Akciğerler bilateral, simetrik,ekojenik Sıvı dolu trakea görülebilir Asit görülebilir Polihidramnios,oligohidramnios Kalp orta hatta, küçük

64 Trakea atrezisi %50 ilave anomaliler: kalp, böbrek Ayırıcı tanı:cam, sekestrasyon Fatal

65

66

67 Lenfanjiom %70 aksiller bölgede Göğüs duvarında komplex kistik kitle Mediastene doğru büyür 2. trimester lenfanjiom krozom anomaliyle ilgili değil Hidrops

68 Plevral efüzyon Rutin 4 odacık görüntüsünde tesbit Hidrops bulguları araştırılır Fetal kalp değerlendirilmeli Fetal enfeksiyon araştırılmalı Genetik sonogram

69 Plevral efüzyon Şilotoraksın %5’inde krozom anomalisi var Bilateral efüzyon: Hidrops varlığında %75 mortalite Hidrops yoksa %50 mortalite Unilateral efüzyon: %20 düzelir hidrops yok ve normal karyotip %100 survive

70 Plevral efüzyon İzole plevral efüzyon: %15 düzelir %5 kalp anomalisi %5 anoploidi %36 perinatal mortalite 1.trimester plevral efüzyon:kötü prognoz

71 Plevral efüzyon Karyotip Anemi için fetal kan örneklemesi Enfeksiyon araştırılması Kalp incelemesi

72

73

74

75 Sonuç Ayrıntılı usg değerlendirilmesi İlave patolojilerin değerlendirilmesi En sık görülen patolojier: KDH,CAM, sekestrasyon Solid yapılar:CAM, sekestrasyonlar Nonpulmoner yapıların durumu: mide diafram altında değilse KDH


"Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. TJOD 2013 Fetal Toraksın Değerlendirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları