Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri."— Sunum transkripti:

1 Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri Çatışma Yönetimi-I Mustafa Kemal YALINKILIÇ İstanbul, 2015 1 1

2 İçindekiler  Çatışmanın tanımı  Çatışma ögeleri  Çatışma yaklaşımları  Çatışma nedenleri  Belirtileri  Aşamaları  Türleri  Değerlendirme 2

3 Çatışmanın tanımı  Tarafların birbirlerinin hedeflerine ulaşmasını engelleyen kasten planlı davranışı  Bir iş ve çabanın dışsal etkenlerce amaçlı etkisizleştirme girişimi  Aynı ya da karşıt olan eşdeğer iki durumdan birini seçmek zorunda kalımda kararsızlık,uyuşmazlık, ikircilik  Bir seçeneği tercih etmede bireyin ya da bir grubun güçlükle karşılaşması sonucu karar verme mekanizmalarında bozulma 3 3

4 4 Çözümsüzlük  Öğrenilmiş seçimlilik  Alternatifsizlik  Bilişsel Katılık (RIGID)  Kaybetme korkusu  Değişime direnç  Optimal iyilik halinin mevcut durum olduğuna inanma Çatışmanın tanımı 4

5 Üç unsuru var  Çatışmaya giren taraf/lar  Çatışmaya neden olan durum  Çatışmanın sonucunda ortaya çıkan durum Unsur farklılıkları çatışma türlerini ortaya çıkarır Çağdaş anlayış  Çatışmanın kaçınılmazlığı  Bastırılması değil yönetilmesi  Gelişme için kullanılması  Çatışmadan korkarak bastırmaya çalışan ve amaca uygun yönlendiremeyenler başarısız olurlar 5 Çatışma ögeleri 5

6 Çatışma yaklaşımları Geleneksel Yaklaşım  Çatışmanın kötüdür  Olumsuzdur  Şiddet, yıkım ve mantıksızlıktır  Önlenmesi esastır  1930’larda ve 1940’ların grup davranışı tutumları  Zayıf iletişim olgusu  Taraflar arasında açıklık ve güven olmaması  Gereksinim ve isteklere duyarsızlık  İşlevsel olmayan sonuçlar doğurma 6 6

7 Davranışsal Görüş  Doğal ve kaçınılmazdır  Çatışma kötü değildir  Yönetilmesi gereklidir  Yönetildiğinde olumlu sosyal işlevler  Karmaşık amaçların doğası gereği  Ayrılmalardan doğar  Ortadan kaldırılması, farklılıkları yok eder  Etkili yönetim farklılıkları benimsemeli ve arttırmaya çalışmalıdır 7 Çatışma yaklaşımları 7

8 Etkileşimci Görüş  Kaçınılmazdır  Günümüzde de geçerlidir  Yoğunlaşan, aşırıya kaçanlar zararlı  Bu tür çatışmalar zorunlu olarak çözülmeli  Davranışçı görüşten farkı  Çatışmayı kabul etmekle kalmaz  Son derece uyumlu, barışçıl ve işbirliği içindeki bir grubun değişime ve yeniliklere karşı duyarsız kalacağı 8 Çatışma yaklaşımları 8

9 9 İLETİŞİM Açık, sürekli Gerçek duygu ve düşünceleri yansıtır İLİŞKİLER Karşı tarafın ihtiyacına saygılı Güvene dayalı ÇATIŞMA Açık bir biçimde tanımlanabilir Kazan-kazan merkezli VERİMLİLİK Verimlilik artar Problemlere sinerjistik yaklaşılır Pozitif çatışma 9

10  Kararların nitelik artışı  Yaratıcılığa güdülenme  İlgi ve merakın teşviki  Problemlerin açığa çıktığı ve gerilimin serbestçe gösterildiği ortam  Öz eleştiri-değişim-yapıcılık  Yarışma-performans artışı  Biçimsel yapıdaki geleneksel tarzın yetersizliği açığa çıkar  Yenilikler-buluşlar (1.Dünya Savaşı teknolojisi)  Barika-i hakikat/müsademe-i efkar 10 Pozitif çatışma sonuçları 10

11  Çatışmanın kurumsallaşması, tazelik ve uyanıklık  Eteğindekini dökme-rahatlama  Görev başarımı enerji ve motivasyonu: Koca Seyit!  Tarafların kendilerini savunmalarını gerektirdiğinden, pozisyonlarının değerini anlamaları  Güçlerinin farkına varmaları  Doğal saldırganlık dürtülerinin tatmini  Çatışma dilinin iletişimsizliği sona erdirmesi: “Zorda kalan kekemenin konuşması” 11 Pozitif çatışma sonuçları 11

12 12 İLETİŞİM Yalnızca zorunlu olduğunda Saklı amaçlar, ajandalar, üstü kapalı ima ve iğnelemeler İLİŞKİLER Tek yönlü Korkuya/güce dayalı Savunmacı ÇATIŞMA Kurum merkezli olmaktan çok, birey merkezli Kazan-kaybet odaklı VERİMLİLİK Verimlilik azalır Önemli olandan çok, acil olana öncelik verir Negatif çatışma 12

13  Tarafların kendi amaçlarını, sistemin bütününe ait amaçtan üstün görmesi  Tarafların zihinsel-bedensel sağlığının zedelenmesi-Çarpışan arabalar!  Düşmanlık hisleri ve saldırganlığa neden olma  Kaynak israfı “Zaman-para-enerji”  Moral-tatmin olumsuz, düşük verim  Çatışma düzeyinin yönetilmemesinin zararları 13 Negatif çatışma sonuçları 13

14 Sınırlı kaynakların paylaşımı  Planlama ile hakça dağılım  Karşılıklı bağımlılık ve ortak karar alma ihtiyacı: “Çoğunluk-Çoğulculuk”  Bir birimin çıktısı diğer birimin girdisi: Planlama ve bağımlılığın karşılıklı olduğu açıklanmalı  Kaynaklar arttıkça ortak karar verme ihtiyacı azalır  Kaynaklara bağımlılık: Ortak karar verme zorunluğu artar-Karar verme becerisi gelişmeli 14 Çatışma nedenleri 14

15  Amaç farklılıkları/bulanıklık: Bireysel/Grup/Toplumsal  Algılama farklılıkları: Amaçlar, değer yargıları, veri ve bilgiler, görüş ve uygulamalar  Görüş ayrılığı  Yönetim tarzı farklılıkları: “Yönetim-Yönetişim”  Yetki/Yönetim/Sorumluluk alanı örtüşmesi/belirsizliği “Organizasyon şeması”  Sınıf farklılıkları-haklar ve özgürlükler  Faaliyet türü  Yapısal farklılıklar 15 Çatışma nedenleri 15

16 İletişim yetersizliği/bozukluğu  Gecikmeler  Yanlış anlamalar  Mesajın açık olmaması  Mesajın algılanamaması  Çok sayıda basamaktan geçen bilginin değişikliğe uğrama ihtimali  Fırtına öncesi sessizlik!  İlişkilerde formallik  Uzmanlık-rijit meslek normları 16 Çatışma nedenleri 16

17 Görev ve sorumlulukların karmaşıklığı  Yapı hantallıkları  Kendi alanını korumaya çalışma  Kontrol alanı ile ilgili belirsizlikler Rekabetçilik: Vahşi kapitalizm! Ortak değer ve görüşlerin yokluğu: Amaca uygun ortak değer ve görüşlere ihtiyaç Yeniliklere karşı direnme: Yenilikler sınıf, görev, rol ve statü değiştirebilir-yenilikler benimsetilmeli Farklı kişilik, yetenek, eğitim, kültür, etnisite, inanç,alışkanlıklar 17 Çatışma nedenleri 17

18 Çıkar çatışmaları  Sınırsız Menfaat = Cinayet  Acımasız Rekabet= Sefalet  Menfi unsuriyet = Helâket  Herşeyi isteme = Sefahet  Hakka bedel “Kuvvet” = Felaket Zıtlıklar: Zengin-züğürt, eğitimli-cahil, siyah-beyaz, iktidar-muhalefet, güçlü-zayıf vb 18 Çatışma nedenleri 18

19 Belirtileri  Fevri davranış-Biriktirip patlama- Volkanik semptom  Verimsizlik  Moral bozukluğu  Kaza ve hataların artması  Görüş ayrılıklarının tartışmaya dönüşmesi  İşlerin bir türlü yolunda gitmemesi, engellemeler  Normalden sapmalarda beklenmedik artışlar  Saldırı, yıkım 19

20 Dört safhadır Birinci Safha: Potansiyel Çatışma  Fırsat yaratan koşulların varlığı  Doğrudan çatışmaya yol açması gerekmez  Koşullardan en az birinin olması yeter  Potansiyeller: Örn. Amaç farklılıkları, kıt kaynakların paylaşımı, güç farklılıkları ve dağıtım adaletsizliği 20 Çatışma aşamaları 20

21 İkinci Safha: Algılanan Çatışma  Taraflar çatışmanın var olduğunu algılar  Amaç ya da isteklerin karşılıklı olarak engellendiğinin farkına varılması  Taraflar, çatışmanın niçin doğduğunu inceler  Nedenleri hk karşılıklı senaryolar geliştirilir 21 Çatışma aşamaları 21

22 Üçüncü Safha: Davranış  Taraf/ların anlaşmazlık ve yanlış anlamalar sonucunda gerginlik- kaygı hissetmesi  Algılanandan hissedilen çatışmaya dönüşüm  Bir taraf diğerinin amaçlarına ulaşmasını ya da çıkarlarını engelleyen hareketler yapar  Hareketin niyetli ve bilinçli bir çaba olması  Çatışma aşikardır 22 Çatışma aşamaları 22

23 Dördüncü Safha: Açığa Çıkma Gizli, dolaylı ve kontrol edilen sataşma Saldırgan ve kontrol edilmeyen davranışlar  Çatışmayı idare etme davranışları başlar  Karşılıklı restleşme  Desteğin çekilmesi  Belirli bilgi ve verileri bir kişi ve gruba iletmeme  Fiziksel şiddet gösterme  Çatışma yönetim yöntemi geliştirme 23 Çatışma aşamaları 23

24 Bireyler Arası  Birileri ile etkileşimde olan iki ya da daha fazla bireyin birbirleri ile çeşitli fikir, duygu ve görüş ayrılıkları  Kişisel anlaşmazlıklar  Bireysel farklılıklar Topluluklar/Toplumlar Arası Çatışmalar  Temel işlevleri yerine getirmek üzere bir arada bulunan  Stratejik hedef, görev, yetki sorumlulukları farklı toplumlar arasında menfaat, yetki, sorumluluk paylaşım çatışmaları 24 Çatışma türleri 24

25 Birlikler/Kurumlar/Örgütler Arası Çatışmalar  Uyuşmazlıkları kapsayan çatışma türleri  İki rakip işletmenin birbiriyle çatışmaları veya bir işçi sendikası ile bir işletmenin uyguladığı politika ayrılıkları 25 Çatışma türleri 25

26 Teşekkürler.. Prof. Dr. M. Kemal YALINKILIÇ mkemal06@yandex.com Kaynaklar: 1. ŞİRİN, H. Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak. EYTEP ABD 2. ATIKER, M. Konya Tic. Odası Raporu,35/35 3. EGM, Çatışma Yönetimi Raporu, 2014 4. MEB ilgili yayınlar 26 Değerlendirme 26


"Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları