Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM."— Sunum transkripti:

1 1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

2 2 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ  YBH-01 Beyin Ölümü Bildirim Oranı (+60 Puan)  YBH-02 Yoğun Bakım Yatak Kullanımı (90 Puan) -YBH-02-1 Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı -YBH-02-2 Yoğun Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı  YBH-03 Yoğun Bakım Enfeksiyon Puanı (90 Puan) -YBH-03 -1 Yoğun Bakım Enfeksiyonu Oranı -YBH-03-2 Yoğun Bakım Enfeksiyon Trendi  YBH-04 Yoğun Bakım Etkinlik Skoru (90 Puan)  YBH-05 Yoğun Bakım Mortalite Hızı (-50 Puan)  YBH-06 Yoğun Bakım Vaka Karması (80 Puan) 350 Puan 350 Puan

3 3 SHY-YBH-01 BEYİN ÖLÜMÜ BİLDİRİM ORANI Sağlık tesisinin beyin ölümü ve donör bildirimini takip etmek. AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  Beyin ölümü bildirilen hasta sayısı (A)  Bildirilen donör sayısı (B)  Toplam ventilatör sayısı (C) STD= A/ C Puan Katsayısı ( k 1 ) = STD / KED 1 ( k 2 ) = B/KED 2 KED 1 = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının beyin ölümü bildirim oranlarının AO KED 2= Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının bildirilen donör sayılarının AO +60 Puan

4 k 1 ≥1,2 (Tam Puan) k 1 < 1,2 ise kademeli puan kaybı k 2 ≥1,2 (Tam Puan) k 2 < 1,2 ise kademeli puan kaybı Sağlık tesisinin gösterge puanı; tablo 1’ den alacağı puan ile tablo 2’ den alacağı puanın aritmetik ortalamasıdır. Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Göz Hastaneleri, D ve E1 grubu hastaneler göstergeden muaftır. Bu kriter 60 puan üzerinden değerlendirilmekle beraber yoğun bakım hizmetlerinin bütününe doğrudan etki etmeden ek puan olarak kullanılır. Hesaplanan puan sağlık tesisinin yoğun bakım hizmetlerinden aldığı toplam puana «Sağlık Hizmetleri Boyutunun» tavan puanını aşmamak kaydı ile eklenir. 4 A & B ; TODS, YOBİS / C ; MKYS 6 Aylık Dönemlerde İzlenir. 2

5 5 SHY-YBH-02-1 YOĞUN BAKIM YATAK DOLULUK ORANI Yatak kapasitesinin tıbbi endikasyonlara uygun olarak doğru ve verimli kullanımını değerlendirmek. AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  İlgili yoğun bakımda toplam yatılan gün sayısı (A)  Dönemdeki toplam gün sayısı (B)  İlgili yoğun bakım yatak sayısı (C) STD = [A / (B x C)] x 100 KED = %65 - %85 STD < 65 ise STD 65 ≤ STD ≤ 85 ise tam puan STD > 85 ise kademeli puan kaybı 90 Puan

6 6 Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Göz Hastaneleri, D ve E1 grubu hastaneler göstergeden muaftır. Erişkin, çocuk ve yenidoğan her seviye yoğun bakım için ayrı ayrı puan hesaplanır. 1. basamak çocuk yoğun bakım planlaması “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” de bulunmadığından sadece 2. ve 3. basamak çocuk yoğun bakım hesaplamalarda kullanılır. 6 Aylık Dönemlerde İzlenir. A : TSIM / C : MKYS

7 7 SHY-YBH-02-2 YOĞUN BAKIM ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI 90 Puan AMAÇ Yatak kapasitesinin tıbbi endikasyonlara uygun olarak doğru ve verimli kullanımını değerlendirmek. HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  İlgili yoğun bakımda toplam yatılan gün sayısı (A)  İlgili yoğun bakımdan servise çıkan, taburcu olan, ölen veya başka birime/kuruma sevk edilen toplam hasta sayısı (B)  Bir önceki dönem KED oranları STD = A/B KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının ortalama kalış gün sayılarının AO Puan Katsayısı (k)= STD/KED k <0,3 ve k ≥ 2,5 ise 0 puan 0,8 ≤ k ≤ 1,5 ise tam puan, aralıkta kalanlar kademeli puan

8 8 Puanın %50’si dönem KED’ ile hesaplanırken, puanın diğer %50’si ise; bir önceki karne dönemindeki KED baz alınarak hesaplanır. Meslek Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Göz Hastaneleri, D ve E1 grubu hastaneler göstergeden muaftır. Erişkin, çocuk ve yenidoğan her seviye yoğun bakım için ayrı ayrı puan hesaplanır. 1. basamak çocuk yoğun bakım planlaması “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” de bulunmadığından sadece 2. ve 3 basamak çocuk yoğun bakım hesaplamalarda kullanılacaktır. Dal hastanelerinde sınıf ortalaması dal hastaneleri için oluşturulan sınıflara göre hesaplanır. TSIM 6 Aylık Dönemlerde İzlenir.

9 9 SHY-YBH-02 YOĞUN BAKIM YATAK KULLANIMI 90 Puan AMAÇ Yatak kapasitesinin tıbbi endikasyonlara uygun olarak doğru ve verimli kullanımını değerlendirmek 6 Aylık Dönemlerde İzlenir  Yoğun bakım yatak doluluk oranı puanı (SHY-YBH-02-1) (A)  Yoğun bakım ortalama kalış gün sayısı puanı (SHY-YBH -02-2) (B) A + B) / 2 A + B) / 2 A + B) / 2 STD = A+B/2 Puan=STD HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER

10 10 SHY-YBH-03-1 YOĞUN BAKIM ENFEKSİYON ORANI 90 Puan AMAÇ  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonuçları STD= Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 1-4 aralığındaki persentil değeri KED =Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sını fının yoğun bakım enfeksiyon oranlarının AO k = STD / KED HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Yoğun bakımda hasta bakım hizmet kalitesini değerlendirmek

11 1. PUAN STD  STpersentili < 50.persentil 4 Tam Puan  50.persentili ≤ STpersentili < 75.persentil 3  75.persentili ≤ STpersentili < 90.persentil 2  STpersintili ≥ 90.persentil 1 2. PUAN k ≥ 0,50 ise tam puan k < 0,50 ise kademeli puan kaybı Gösterge Puanı=1. Puan+ 2. Puan 11 Kademeli Puan Kaybı

12 12  Yoğun Bakım Enfeksiyon verisini göndermeyen hastane 0 puan alacaktır.  Yoğun bakımlarda her enfeksiyon tipi için bulunan puanların ağırlıklı ortalaması hesaplanır.  Hastane bünyesindeki tüm yoğun bakımlar için hesaplanan puanların aritmetik ortalaması hesaplanır.  Yoğun bakım yatağı olmayan hastaneler bu göstergeden muaftır. UHESP / Sağlık Net-Online Yıllık Dönemlerde İzlenir.

13 13 SHY-YBH-03-2 YOĞUN BAKIM ENFEKSİYON TRENDİ AMAÇ Yoğun bakımda hasta bakım hizmet kalitesinin değerlendirilmesi. HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  SHY-YBH-03-01 yoğun bakım enfeksiyon oranı göstergesinin STD ‘si ( A )  Bir önceki dönem karnesindeki SHY-YBH-03-01 yoğun bakım enfeksiyon oranı göstergesinin STD ‘si ( B ) STD= (A-B) 90 Puan 90 Puan İlgili dönem STD= Önceki Dönem STD ve ≥3 ise kademeli puan <3 ise 0 puan STD ≥2 ise tam puan,STD=1 ise kademeli puan A { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/16/4870181/slides/slide_13.jpg", "name": "13 SHY-YBH-03-2 YOĞUN BAKIM ENFEKSİYON TRENDİ AMAÇ Yoğun bakımda hasta bakım hizmet kalitesinin değerlendirilmesi.", "description": "HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  SHY-YBH-03-01 yoğun bakım enfeksiyon oranı göstergesinin STD ‘si ( A )  Bir önceki dönem karnesindeki SHY-YBH-03-01 yoğun bakım enfeksiyon oranı göstergesinin STD ‘si ( B ) STD= (A-B) 90 Puan 90 Puan İlgili dönem STD= Önceki Dönem STD ve ≥3 ise kademeli puan <3 ise 0 puan STD ≥2 ise tam puan,STD=1 ise kademeli puan A

14 14 Yoğun bakım enfeksiyon verisini göndermeyen hastane 0 puan alacaktır. Yoğun bakım birimi olmayan sağlık tesisi göstergeden muaftır. Hastane bünyesindeki tüm yoğun bakımlar için hesaplanan puanların aritmetik ortalaması hesaplanır. UHESP / Sağlık Net-Online Yıllık Dönemlerde İzlenir.

15 15 SHY-YBH-03 YOĞUN BAKIM ENFEKSİYON PUANI 90 Puan 90 Puan AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Yoğun bakımda hasta bakım hizmet kalitesinin değerlendirilmesi.  Yoğun Bakım Enfeksiyon Oranı (SHY-YBH-03 -1 ) ( A )  Yoğun Bakım Enfeksiyonun Trendi (SHY-YBH-03-2) ( B )  Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı (SHY-YBH-02-1)  Araç Kullanım Oranı STD=(A+B)/2 Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı % 85 in üzerinde ise puanın %5 i kadar, Araç Kullanım Oranı %80’ in üzerinde ise puanın %5 i kadar ilave puan eklenir. İlave puanlar eklendikten sonra oluşan puan, gösterge puanının üzerinde ise gösterge puanı verilir.

16 16 SHY-YBH-05 YOĞUN BAKIM MORTALİTE HIZI -50 Puan -50 Puan AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Yoğun bakımda meydana gelen ölüm oranını takip etmek.  Yoğun bakımda ölen toplam hasta sayısı ( A )  Yoğun bakımda yatan toplam hasta sayısı ( B )  Yoğun bakımda ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması (C) Yoğun Bakım Mortalite Oranı (STD yoğun )=C/B KED yoğun = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yoğun bakım mortalite oranının AO KED il = İldeki TKHK’ ye bağlı sağlık tesislerinin yoğun bakım mortalite oranının AO KED Türkiye = TKHK’ ye bağlı tüm sağlık tesislerinin yoğun bakım mortalite oranının AO

17 17 Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD yoğun ≥ KED Türkiye GP STD yoğun < KED Türkiye STD yoğun ≥ KED İl GP STD yoğun < KED İl STD yoğun ≥ KED yoğun GP STD yoğun < KED yoğun PUAN KAYBI YOK

18 18 Sağlık Tesisi RolüAğırlık Katsayısı E16 D5 C4 B3 A22 A2 Dal2,5 A1 Dal1,5 A11 Sağlık Net Online Aylık Dönemlerde izlenir. Yoğun bakımda ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması alınırken, sağlık tesisleri rollerine göre ağırlıklandırılır.

19 19 SHY-YBH-06 YOĞUN BAKIM VAKA KARMASI 80 Puan 80 Puan AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Yoğun bakımda yatan hasta profilini değerlendirmek.  Yoğun bakımda yatan hastaların vaka karma indeksi ( A )  Bir önceki dönem KED k=STD/KED 0,9 ≤ k ≤ 1,1 ise tam puan, k ≥2 ise 0 puan, aralıklarda kademeli puan Puanın %50’si dönem KED’ i ile hesaplanırken, puanın diğer %50’si ise ; bir önceki karne dönemindeki KED baz alınarak hesaplanır. STD=A KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yoğun bakım vaka karma indekslerinin AO Aylık Dönemlerde İzlenir TİG

20 20


"1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları