Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI
TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

2 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
YBH-01 Beyin Ölümü Bildirim Oranı (+60 Puan) YBH-02 Yoğun Bakım Yatak Kullanımı (90 Puan) -YBH-02-1 Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı -YBH-02-2 Yoğun Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı YBH-03 Yoğun Bakım Enfeksiyon Puanı (90 Puan) -YBH Yoğun Bakım Enfeksiyonu Oranı -YBH-03-2 Yoğun Bakım Enfeksiyon Trendi YBH-04 Yoğun Bakım Etkinlik Skoru (90 Puan) YBH-05 Yoğun Bakım Mortalite Hızı (-50 Puan) YBH-06 Yoğun Bakım Vaka Karması (80 Puan) 350 Puan

3 SHY-YBH-01 BEYİN ÖLÜMÜ BİLDİRİM ORANI
Sağlık tesisinin beyin ölümü ve donör bildirimini takip etmek. AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER +60 Puan Beyin ölümü bildirilen hasta sayısı (A) Bildirilen donör sayısı (B) Toplam ventilatör sayısı (C) STD= A/ C Puan Katsayısı ( k 1) = STD / KED1 ( k 2) = B/KED2 KED1= Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının beyin ölümü bildirim oranlarının AO KED2= Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının bildirilen donör sayılarının AO

4 6 Aylık Dönemlerde İzlenir.
k1 ≥1,2 (Tam Puan) k1 < 1,2 ise kademeli puan kaybı k2 ≥1,2 (Tam Puan) k2 < 1,2 ise kademeli puan kaybı Sağlık tesisinin gösterge puanı; tablo 1’ den alacağı puan ile tablo 2’ den alacağı puanın aritmetik ortalamasıdır. Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Göz Hastaneleri, D ve E1 grubu hastaneler göstergeden muaftır. Bu kriter 60 puan üzerinden değerlendirilmekle beraber yoğun bakım hizmetlerinin bütününe doğrudan etki etmeden ek puan olarak kullanılır. Hesaplanan puan sağlık tesisinin yoğun bakım hizmetlerinden aldığı toplam puana «Sağlık Hizmetleri Boyutunun» tavan puanını aşmamak kaydı ile eklenir. 2 A & B ; TODS, YOBİS / C ; MKYS 6 Aylık Dönemlerde İzlenir.

5 SHY-YBH-02-1 YOĞUN BAKIM YATAK DOLULUK ORANI
Yatak kapasitesinin tıbbi endikasyonlara uygun olarak doğru ve verimli kullanımını değerlendirmek. AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER İlgili yoğun bakımda toplam yatılan gün sayısı (A) Dönemdeki toplam gün sayısı (B) İlgili yoğun bakım yatak sayısı (C) 90 Puan STD = [A / (B x C)] x 100 KED = %65 - %85 STD < 65 ise STD 65 ≤ STD ≤ 85 ise tam puan STD > 85 ise kademeli puan kaybı

6 6 Aylık Dönemlerde İzlenir.
Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Göz Hastaneleri, D ve E1 grubu hastaneler göstergeden muaftır. Erişkin, çocuk ve yenidoğan her seviye yoğun bakım için ayrı ayrı puan hesaplanır. 1. basamak çocuk yoğun bakım planlaması “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” de bulunmadığından sadece 2. ve 3. basamak çocuk yoğun bakım hesaplamalarda kullanılır. 6 Aylık Dönemlerde İzlenir. A : TSIM / C : MKYS

7 SHY-YBH-02-2 YOĞUN BAKIM ORTALAMA
KALIŞ GÜN SAYISI Yatak kapasitesinin tıbbi endikasyonlara uygun olarak doğru ve verimli kullanımını değerlendirmek. AMAÇ 90 Puan HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER İlgili yoğun bakımda toplam yatılan gün sayısı (A) İlgili yoğun bakımdan servise çıkan, taburcu olan, ölen veya başka birime/kuruma sevk edilen toplam hasta sayısı (B) Bir önceki dönem KED oranları STD = A/B KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının ortalama kalış gün sayılarının AO Puan Katsayısı (k)= STD/KED k <0,3 ve k ≥ 2,5 ise 0 puan 0,8 ≤ k ≤ 1,5 ise tam puan, aralıkta kalanlar kademeli puan

8 6 Aylık Dönemlerde İzlenir.
Puanın %50’si dönem KED’ ile hesaplanırken, puanın diğer %50’si ise; bir önceki karne dönemindeki KED baz alınarak hesaplanır. Meslek Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Göz Hastaneleri, D ve E1 grubu hastaneler göstergeden muaftır. Erişkin, çocuk ve yenidoğan her seviye yoğun bakım için ayrı ayrı puan hesaplanır. 1. basamak çocuk yoğun bakım planlaması “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” de bulunmadığından sadece 2. ve 3 basamak çocuk yoğun bakım hesaplamalarda kullanılacaktır. Dal hastanelerinde sınıf ortalaması dal hastaneleri için oluşturulan sınıflara göre hesaplanır. TSIM 6 Aylık Dönemlerde İzlenir.

9 6 Aylık Dönemlerde İzlenir
A + B) / 2 A + B) / 2 A + B) / 2 SHY-YBH-02 YOĞUN BAKIM YATAK KULLANIMI Yatak kapasitesinin tıbbi endikasyonlara uygun olarak doğru ve verimli kullanımını değerlendirmek AMAÇ 90 Puan HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Yoğun bakım yatak doluluk oranı puanı (SHY-YBH-02-1) (A) Yoğun bakım ortalama kalış gün sayısı puanı (SHY-YBH-02-2) (B) STD = A+B/2 Puan=STD 6 Aylık Dönemlerde İzlenir

10 SHY-YBH-03-1 YOĞUN BAKIM ENFEKSİYON ORANI
Yoğun bakımda hasta bakım hizmet kalitesini değerlendirmek AMAÇ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonuçları  STD= Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 1-4 aralığındaki persentil değeri KED =Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yoğun bakım enfeksiyon oranlarının AO k = STD / KED HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER 90 Puan

11 1. PUAN 2. PUAN STpersentili < 50.persentil 4 Tam Puan
STD STpersentili < 50.persentil Tam Puan 50.persentili ≤ STpersentili < 75.persentil 75.persentili ≤ STpersentili < 90.persentil  STpersintili ≥ 90.persentil 2. PUAN k ≥ 0,50 ise tam puan k < 0,50 ise kademeli puan kaybı Gösterge Puanı=1. Puan+ 2. Puan Kademeli Puan Kaybı

12 Yıllık Dönemlerde İzlenir.
Yoğun Bakım Enfeksiyon verisini göndermeyen hastane 0 puan alacaktır. Yoğun bakımlarda her enfeksiyon tipi için bulunan puanların ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Hastane bünyesindeki tüm yoğun bakımlar için hesaplanan puanların aritmetik ortalaması hesaplanır. Yoğun bakım yatağı olmayan hastaneler bu göstergeden muaftır. UHESP / Sağlık Net-Online Yıllık Dönemlerde İzlenir.

13 SHY-YBH-03-2 YOĞUN BAKIM ENFEKSİYON TRENDİ
SHY-YBH-03-2 YOĞUN BAKIM ENFEKSİYON TRENDİ 90 Puan Yoğun bakımda hasta bakım hizmet kalitesinin değerlendirilmesi. AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER SHY-YBH yoğun bakım enfeksiyon oranı göstergesinin STD ‘si ( A ) Bir önceki dönem karnesindeki SHY-YBH yoğun bakım enfeksiyon oranı göstergesinin STD ‘si ( B ) STD= (A-B) İlgili dönem STD= Önceki Dönem STD ve ≥3 ise kademeli puan <3 ise 0 puan STD ≥2 ise tam puan,STD=1 ise kademeli puan A<B ise 0 puan

14 Yıllık Dönemlerde İzlenir.
Yoğun bakım enfeksiyon verisini göndermeyen hastane 0 puan alacaktır. Yoğun bakım birimi olmayan sağlık tesisi göstergeden muaftır. Hastane bünyesindeki tüm yoğun bakımlar için hesaplanan puanların aritmetik ortalaması hesaplanır. UHESP / Sağlık Net-Online Yıllık Dönemlerde İzlenir.

15 SHY-YBH-03 YOĞUN BAKIM ENFEKSİYON PUANI
Yoğun bakımda hasta bakım hizmet kalitesinin değerlendirilmesi. AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER 90 Puan Yoğun Bakım Enfeksiyon Oranı (SHY-YBH ) ( A ) Yoğun Bakım Enfeksiyonun Trendi (SHY-YBH-03-2) ( B ) Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı (SHY-YBH-02-1) Araç Kullanım Oranı STD=(A+B)/2 Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı % 85 in üzerinde ise puanın %5 i kadar, Araç Kullanım Oranı %80’ in üzerinde ise puanın %5 i kadar ilave puan eklenir. İlave puanlar eklendikten sonra oluşan puan, gösterge puanının üzerinde ise gösterge puanı verilir.

16 SHY-YBH-05 YOĞUN BAKIM MORTALİTE HIZI
Yoğun bakımda meydana gelen ölüm oranını takip etmek. AMAÇ -50 Puan HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Yoğun bakımda ölen toplam hasta sayısı ( A ) Yoğun bakımda yatan toplam hasta sayısı ( B ) Yoğun bakımda ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması (C) Yoğun Bakım Mortalite Oranı (STDyoğun )=C/B KEDyoğun = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yoğun bakım mortalite oranının AO KEDil = İldeki TKHK’ ye bağlı sağlık tesislerinin yoğun bakım mortalite oranının AO KEDTürkiye = TKHK’ ye bağlı tüm sağlık tesislerinin yoğun bakım mortalite oranının AO

17 PUAN KAYBI YOK Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı
STD yoğun ≥ KED Türkiye GP STD yoğun < KED Türkiye STD yoğun ≥ KED İl STD yoğun < KED İl STD yoğun ≥ KED yoğun STD yoğun < KEDyoğun PUAN KAYBI YOK

18 Aylık Dönemlerde izlenir.
Yoğun bakımda ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması alınırken, sağlık tesisleri rollerine göre ağırlıklandırılır. Sağlık Tesisi Rolü Ağırlık Katsayısı E1 6 D 5 C 4 B 3 A2 2 A2 Dal 2,5 A1 Dal 1,5 A1 1 Sağlık Net Online Aylık Dönemlerde izlenir.

19 SHY-YBH-06 YOĞUN BAKIM VAKA KARMASI
Yoğun bakımda yatan hasta profilini değerlendirmek. AMAÇ 80 Puan HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Yoğun bakımda yatan hastaların vaka karma indeksi ( A ) Bir önceki dönem KED k=STD/KED 0,9 ≤ k ≤ 1,1 ise tam puan, k ≥2 ise 0 puan, aralıklarda kademeli puan STD=A KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yoğun bakım vaka karma indekslerinin AO Puanın %50’si dönem KED’ i ile hesaplanırken, puanın diğer %50’si ise ; bir önceki karne dönemindeki KED baz alınarak hesaplanır. TİG Aylık Dönemlerde İzlenir

20


"VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları