Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) YATAKLI SERVİS HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) YATAKLI SERVİS HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM."— Sunum transkripti:

1 1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) YATAKLI SERVİS HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

2 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ HASTANELER YATAKLI SERVİS HİZMETLERİ 01 Acilden Yatan Hasta Oranı 02 Yatak Kullanımı 02-1 Yatak Doluluk Oranı 02-2 Yatak Devir Hızı 03 Yataklı Servis Vaka Karması 04 Yataklı Servis Mortalite Hızı 05 Diz ve Kalça Protezinde Re-Operasyon Hızı 06 Yataklı Servis Etkinlik Skoru 07 Yatan Hasta Memnuniyet Oranı 2

3 3 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı MKYS Yataklı servis gösterge kartları Hazırlanır ÇKYS TIG 400 PUAN

4 4 SHY-YSH-01 ACİLDEN YATAN HASTA ORANI Acil Servisten Yapılan Yatış Oranını İzlemek AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  Acilden yatışı yapılan hasta sayısı (A)  Sağlık tesisinde yatan hasta sayısı (B)  Bir önceki dönem KED STD = A / B Puan katsayısı (k) = STD / KED k ≤ 0,6 veya k > 1,2 Puan Kaybı 0,6 < k ≤ 1,2 GP KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının acilden yatan hasta oranının AO 60 Puan  %50 STD / KED önceki  %50 STD / KED

5 5 6 aylık dönemler E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Lepra Hastaneleri, Göz Hastaneleri 6 aylık dönemler MUAF

6 6 SHY-YSH-02-1 YATAK DOLULUK ORANI Yatak kapasitesinin etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  Toplam yatılan gün sayısı (Y.B hariç) (A)  Dönemdeki toplam gün sayısı (B)  Tescilli yatak sayısı (Y.B hariç) (C)  Aktif yatak sayısı (Y.B hariç) (D) STD = [ A / (B X D) ] x 100 (Aktif yatak doluluk) KED = %75 - %95 70 Puan STD < 75 STD > 95 Puan Kaybı 75 ≤ STD ≤ 95 Tam Puan % 60

7 7 Puan Katsayısı (k) = C – D ( Tescilli - Aktif Yatak Sayısı ) 0 < k < 10 Kademeli Puan Kaybı k < 0 veya k ≥ 10 Puan Alamaz k = 0 Tam Puan % 40 MKYS ÇKYS SAĞLIK NET ONLİNE 6 aylık dönemler

8  Yatan hasta sayısı (Y.B hariç) (A)  Aktif yatak sayısı (Y.B hariç) ( B )  Bir önceki dönem KED STD = A / B KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yatak devir hızlarının AO k = STD / KED 8 SHY-YSH-02-2 YATAK DEVİR HIZI AMAÇ Sağlık tesisinin yataklarının etkin ve verimli kullanılmasını değerlendirmek. HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER k 1,1 Kademeli Puan Kaybı 0,9 ≤ k ≤ 1,1 Tam Puan

9 9  %50 STD / KED önceki  %50 STD / KED  Dal Hastanelerinde sınıf ortalaması dal hastaneleri için oluşturulan sınıflara göre hesaplanır. MKYS SAĞLIK NET ONLİNE 6 aylık dönemler 70 Puan

10 10 SHY-YSH-02 YATAK KULLANIMI 70 Puan 6 aylık dönemler AMAÇ Sağlık tesisinin yataklarının etkin ve verimli kullanılmasını değerlendirmek. HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER  Yatak Doluluk Oranı Puanı (A)  Yatak Devir Hızı Puanı (B) 6 aylık dönemler

11  Yataklı serviste yatan hastaların vaka karma indeksi (A)  Bir önceki dönem KED STD = A KED =Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yataklı servis vaka karma indeksinin AO k = STD / KED 0,9 ≤ k ≤1,1 (Tam puan), k ≥ 2 (Sıfır), aralıkta kalanlar kademeli puan kaybı 11 SHY-YSH-03 YATAKLI SERVİS VAKA KARMASI AMAÇ Sağlık tesisinin yataklı servislerindeki yatan hasta profilini ortaya koymak. HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER

12 12  %50 STD / KED önceki  %50 STD / KED Aylık dönemler 70 Puan

13  Yataklı servislerde ölen toplam hasta sayısı (A)  Yataklı servislerde yatan toplam hasta sayısı (B)  Yataklı servislerde ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması (C) STD = C / B KED yatak = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yataklı servis mortalite oranının AO KED il = TKHK’ye bağlı ildeki tüm sağlık tesislerinin yataklı servis mortalite oranının AO KED Türkiye = TKHK’ye bağlı tüm sağlık tesislerinin yataklı servis mortalite oranının AO 13 -50 Puan -50 Puan SHY-YSH-04 YATAKLI SERVİS MORTALİTE HIZI AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Yataklı Servislerde meydana gelen ölüm oranını takip etmek E1=6 D=5 C=4 B=3 A2=2 A2_Dal= 2,5 A1_Dal= 1,5 A1=1 sağlık tesisi rollerine göre ağırlıklandırılır.

14 14 STD < KED Türkiye STD ≥ KED il STD ≥ KED yatak STD ≥ KED Türkiye -50 PUAN KAYBI YOK Aylık dönemler STD < KED il STD < KED yatak

15  Diz protezi operasyonu geçiren hasta sayısı ( A )  Kalça protezi operasyonu geçiren hasta sayısı ( B )  60 gün içerisinde re-opere (diz) olan hasta sayısı ( C )  60 gün içinde re-opere(kalça) olan hasta sayısı (D) STD diz = ( C / A ) STD kalça = ( D / B ) STD ≤ 0,05 (Tam Puan) STD ≤ 0,10 (Tam Puan) STD > 0,15 (Sıfır Puan) STD ≥ 0,25 (Sıfır Puan) 15 SHY-YSH-05 DİZ VE KALÇA PROTEZİNDE RE-OPERASYON HIZI AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Diz ve kalça protezi operasyonu geçiren ve operasyon sonrası 60 gün içinde re-opere edilen hasta sayısını takip etmek

16 16 STDdiz STDkalça Diz Protezi Puanı %50 Kalça Protezi Puanı %50 6 Aylık dönemler 60 Puan 60 Puan

17 17 SHY-YSH-07 YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ORANI 70 Puan AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Sağlık tesisinden hizmet alan hastaların memnuniyetini ölçmek.  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen değerlendirme sonuçları STD = Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerine verilen değer STD ≥ % 75 ( 70 X STD ) STD < % 75 ( Sıfır puan ) E1 rolündeki hastaneler muaftır. Aylık Dönemlerde İzlenir.

18 18


"1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) YATAKLI SERVİS HİZMETLERİ TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları