Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI
TKHK İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (HASTANELER) YATAKLI SERVİS HİZMETLERİ

2 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ HASTANELER YATAKLI SERVİS HİZMETLERİ
01 Acilden Yatan Hasta Oranı 02 Yatak Kullanımı 02-1 Yatak Doluluk Oranı 02-2 Yatak Devir Hızı 03 Yataklı Servis Vaka Karması 04 Yataklı Servis Mortalite Hızı 05 Diz ve Kalça Protezinde Re-Operasyon Hızı 06 Yataklı Servis Etkinlik Skoru 07 Yatan Hasta Memnuniyet Oranı

3 400 PUAN MKYS Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ÇKYS TIG
Yataklı servis gösterge kartları Hazırlanır MKYS Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ÇKYS TIG

4 SHY-YSH-01 ACİLDEN YATAN HASTA ORANI HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER
Acil Servisten Yapılan Yatış Oranını İzlemek HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Acilden yatışı yapılan hasta sayısı (A) Sağlık tesisinde yatan hasta sayısı (B) Bir önceki dönem KED STD = A / B KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının acilden yatan hasta oranının AO Puan katsayısı (k) = STD / KED k ≤ 0,6 veya k > 1, Puan Kaybı 0,6 < k ≤ 1, GP 60 Puan %50 STD / KEDönceki %50 STD / KED

5 E1 rolündeki hastaneler, Meslek Hastalıkları Hastaneleri,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastaneleri, Lepra Hastaneleri, Göz Hastaneleri MUAF 6 aylık dönemler 6 aylık dönemler

6 % 60 SHY-YSH-02-1 YATAK DOLULUK ORANI AMAÇ
Yatak kapasitesinin etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER 70 Puan Toplam yatılan gün sayısı (Y.B hariç) (A) Dönemdeki toplam gün sayısı (B) Tescilli yatak sayısı (Y.B hariç) (C) Aktif yatak sayısı (Y.B hariç) (D) STD = [ A / (B X D) ] x 100 (Aktif yatak doluluk) KED = %75 - %95 % 60 STD < 75 STD > 95 Puan Kaybı ≤ STD ≤ 95 Tam Puan

7 % 40 Puan Katsayısı (k) = C – D ( Tescilli - Aktif Yatak Sayısı )
0 < k < Kademeli Puan Kaybı k < 0 veya k ≥ Puan Alamaz k = Tam Puan % 40 MKYS ÇKYS SAĞLIK NET ONLİNE 6 aylık dönemler

8 SHY-YSH-02-2 YATAK DEVİR HIZI
Sağlık tesisinin yataklarının etkin ve verimli kullanılmasını değerlendirmek. AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Yatan hasta sayısı (Y.B hariç) (A) Aktif yatak sayısı (Y.B hariç) ( B ) Bir önceki dönem KED STD = A / B KED = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yatak devir hızlarının AO k = STD / KED k < 0,9 ve k >1, Kademeli Puan Kaybı 0,9 ≤ k ≤ 1, Tam Puan

9 70 Puan %50 STD / KEDönceki %50 STD / KED
Dal Hastanelerinde sınıf ortalaması dal hastaneleri için oluşturulan sınıflara göre hesaplanır. MKYS SAĞLIK NET ONLİNE 6 aylık dönemler

10 Yatak Doluluk Oranı Puanı
SHY-YSH-02 YATAK KULLANIMI Sağlık tesisinin yataklarının etkin ve verimli kullanılmasını değerlendirmek. AMAÇ HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Yatak Doluluk Oranı Puanı (A) Yatak Devir Hızı Puanı (B) 70 Puan 6 aylık dönemler SHY-YSH-02-1 SHY-YSH-02-2 Yatak Doluluk Oranı Puanı %50 Yatak Devir Hızı Puanı 6 aylık dönemler

11 SHY-YSH-03 YATAKLI SERVİS VAKA KARMASI
AMAÇ Sağlık tesisinin yataklı servislerindeki yatan hasta profilini ortaya koymak. HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Yataklı serviste yatan hastaların vaka karma indeksi (A) Bir önceki dönem KED STD = A KED =Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yataklı servis vaka karma indeksinin AO k = STD / KED 0,9 ≤ k ≤1,1 (Tam puan), k ≥ 2 (Sıfır), aralıkta kalanlar kademeli puan kaybı

12 70 Puan %50 STD / KEDönceki %50 STD / KED Aylık dönemler

13 SHY-YSH-04 YATAKLI SERVİS MORTALİTE HIZI
AMAÇ Yataklı Servislerde meydana gelen ölüm oranını takip etmek HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Yataklı servislerde ölen toplam hasta sayısı (A) Yataklı servislerde yatan toplam hasta sayısı (B) Yataklı servislerde ölen hasta sayısının ağırlıklı ortalaması (C) STD = C / B KED yatak = Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının yataklı servis mortalite oranının AO KED il = TKHK’ye bağlı ildeki tüm sağlık tesislerinin yataklı servis mortalite oranının AO KED Türkiye = TKHK’ye bağlı tüm sağlık tesislerinin yataklı servis mortalite oranının AO 50 Puan E1=6 D=5 C=4 B=3 A2=2 A2_Dal= 2,5 A1_Dal= 1,5 A1=1 sağlık tesisi rollerine göre ağırlıklandırılır.

14 STD ≥ KEDTürkiye STD ≥ KEDyatak STD < KEDTürkiye STD ≥ KEDil
-50 -50 PUAN KAYBI YOK STD < KEDTürkiye STD ≥ KEDil STD ≥ KEDyatak STD < KEDyatak STD < KEDil Aylık dönemler

15 SHY-YSH-05 DİZ VE KALÇA PROTEZİNDE
RE-OPERASYON HIZI AMAÇ Diz ve kalça protezi operasyonu geçiren ve operasyon sonrası 60 gün içinde re-opere edilen hasta sayısını takip etmek HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Diz protezi operasyonu geçiren hasta sayısı ( A ) Kalça protezi operasyonu geçiren hasta sayısı ( B ) 60 gün içerisinde re-opere (diz) olan hasta sayısı ( C ) 60 gün içinde re-opere(kalça) olan hasta sayısı (D) STDdiz = ( C / A ) STDkalça= ( D / B ) STD ≤ 0,05 (Tam Puan) STD ≤ 0,10 (Tam Puan) STD > 0,15 (Sıfır Puan) STD ≥ 0,25 (Sıfır Puan)

16 60 Puan 6 Aylık dönemler Kalça Protezi Puanı %50 Diz Protezi Puanı
STDdiz Diz Protezi Puanı %50 STDkalça Kalça Protezi Puanı 60 Puan 6 Aylık dönemler

17 SHY-YSH-07 YATAN HASTA MEMNUNİYETİ ORANI
AMAÇ Sağlık tesisinden hizmet alan hastaların memnuniyetini ölçmek. HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen değerlendirme sonuçları STD = Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerine verilen değer 70 Puan STD ≥ % 75 ( 70 X STD ) STD < % 75 ( Sıfır puan ) E1 rolündeki hastaneler muaftır. SHGM Aylık Dönemlerde İzlenir.

18 Meriç Korkut Özdiyar


"VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları