Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DESTEK PROGRAMLARI Mayıs 2015. 1. KOBİ’ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DESTEK PROGRAMLARI Mayıs 2015. 1. KOBİ’ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ."— Sunum transkripti:

1 DESTEK PROGRAMLARI Mayıs 2015

2 1. KOBİ’ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ

3 Türkiye’de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 40 milyon TL geçmeyen işletmeler ÖlçekÇalışan SayısıBilanço (Milyon TL)Net Satış (Milyon TL) Mikro<10≤ 1 Küçük<50≤ 8 Orta<250≤ 40

4 KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Açıdan Önemi KOBİ’lerin ekonomideki payı; Toplam işletmelerin %99,77’si Toplam istihdamın %78’i Toplam katma değerin %55’i Toplam satışların %65,5’i Toplam yatırımların %50’si Toplam ihracatın %60’ı Toplam kredilerin %24’ü Ölçeksel Dağılım Kaynak: TUİK iş kayıtları %0,23 (6.880) %99,77 (2.966.236) 1-249 Toplam KOBİ 250+ Büyük İşletme Mikro (1-9) Küçük (10-49) Orta(50-249) 0,5 3,77 95,62

5 KOSGEB ve Kuruluş Amacı Sanayi Madencilik İmalat Enerji Hizmet ve Ticaret İnşaat Ticaret Ulaştırma Turizm Bilgi ve İletişim Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler İdari ve destek hizmet faaliyetleri KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur. KOSGEB’in hedef kitlesini; 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler oluşturmaktadır.

6 KOSGEB Hedef Kitlesi 5891 sayılı Kanun ile KOSGEB hedef kitlesinin genişletilmesinin amacı: KOSGEB’in “KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluş” statüsüne taşınması Katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli artan hizmet ve ticaret sektörlerinin de KOSGEB desteklerinden yararlandırılması 2009 Öncesi 2009 Sonrası (5981 sayılı Kanun ile genişleyen hedef kitle) Sektör İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler Sanayi, hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ’ler İşletme Sayısı 400 Bin3,2 Milyon 8 Kat Artış

7 KOSGEB Destek ve Hizmetleri 2. Destek Mevzuatının Genel Yapısı

8 Finansman Destekleri (Kredi Faiz) Destek Programları Laboratuvar Hizmetleri Bilgilendirme, Yönlendirme ve İşbirlikleri KOSGEB Destek ve Hizmetleri

9 KOSGEB Destekleri 1. KOBİ Proje Destek Programı (Çağrı Esaslı) 2. a) Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı b) Endüstriyel Uygulama Destek Programı 3. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 4. Tematik Proje Destek Programı 5. Girişimcilik Destek Programı 6. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 7. Genel Destek Programı * Kredi Faiz Destek Programı Her işletme aynı anda 3 programdan faydalanabilir.

10 Destek Programları 2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi suretiyle; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına destek sağlanması PROGRAMIN AMACI:

11 Destek Programları 2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Bu Program 2 (iki) alt programdan oluşur. Ar-Ge ve İnovasyon Programı, Endüstriyel Uygulama Programı

12 Destek Programları 2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı a) AR-GE ve İnovasyon Destek Programı Proje Süresi En az 12 Ay - En Çok 24 Ay Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir Ek Süre için Proje Bitiş Tarihinden 1 Ay Öncesine kadar başvuru yapılmalıdır

13 Destek Programları 2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı a) AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

14 Destek Programları 2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı b) Endüstriyel Uygulama Destek Programı Başvuru İçin Ön Koşullar 1. Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin, 2. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin 3. Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir. Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurularını yapmaları esastır.

15 Destek Programları 2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı b) Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Süresi En Çok 18 Ay Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir Ek Süre için Proje Bitiş Tarihinden 1 Ay Öncesine kadar başvuru yapılmalıdır

16 Destek Programları 2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı b) Endüstriyel Uygulama Destek Programı

17 Destek Programları 5. Girişimcilik Destek Programı Programın Amacı : Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

18 Destek Programları 5. Girişimcilik Destek Programı YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları Destek Oranı İşletme Kuruluş Desteği Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği İşletme Giderleri Desteği Sabit Yatırım Desteği 1. ve 2. Bölgede % 60 3-4-5-6. Bölgelerde % 70 (Kadın girişimci ve engelli girişimci için, oran 10 puan artırılır.) Geri Ödemeli70.000 12.000 15.000 3.000 Destek Üst Limiti (TL) Geri Ödemesiz ÖN KOŞUL: Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler, İŞGEM girişimcileri ve yüksek öğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik derslerini başarı ile bitirenler faydalanabilir.

19 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ Başvuru Süreci Eğitimin tamamlanma tarihinden sonra işletmenin resmi kuruluşunun gerçekleşmesi (Eğitimi alan kişi kurulacak işletmede 30%’dan fazla hisseye sahip olmalı) KOSGEB veritabanına kayıt (www.kosgeb.gov.tr )www.kosgeb.gov.tr KOSGEB E-Kobi sayfası üzerinden doldurulup çıktısı alınan KOBİ Beyannamesi, Bilgi Dökümanı ve evrakların başvuru yapılan KOSGEB birimine teslimi KOSGEB E-Kobi sayfası üzerinden Yeni Girişimci Desteği başvurusu yapılması ve işletmeden sorumlu KOSGEB uzmanı tarafından verilen onay ardından dökümanların teslimi Sunulan İş Planının KOSGEB Yeni Girişimci Kurulunda değerlendirilmesi Kurul onayı verilmesi halinde, Yeni Girişimci Destek Programı Taahhütnamesi verilerek destek programının başlaması 19

20 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ A. İşletme Kuruluş Desteği  Üst limiti 3.000 (üç bin) TL ve Geri Ödemesiz  Kapsamı: İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi), İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması, İşletmenin sicil gazetesinde ilanı, Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki, İlgili odalara kayıt yaptırılması, İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması, Yazar kasa alımı, Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar). 20

21 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ B. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği  İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içerisinde satın alınan/alınacak  Üst limiti 15.000 (onbeş bin) TL ve Geri Ödemesiz  Satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir 21

22 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ C. İşletme Giderleri Desteği  Üst limiti 12.000 (oniki bin) TL ve Geri Ödemesiz  Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içerisinde gerçekleşen  Kapsamı: Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez), İşyeri kirası →İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında DEĞİL 22

23 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ D. Sabit Yatırım Desteği  Üst limiti 70.000 (yetmiş bin) TL ve Geri Ödemeli (Teminat Mektubu karşılığı)  Geri ödemeli destek kapsamında işletme tarafından yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonraki 24 (yirmi dört) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır.  Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içerisinde satın alıncak MAKİNE ve TEÇHİZAT (yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında)  Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde makine-teçhizatın yaşını belirlemek için; ilk kullanıcıya satış faturası veya ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlarından herhangi birinin getirilmesi gerekli Hizmet sağlayıcı; işletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğu OLAMAZ. 23

24 Bilgilendirme, Yönlendirme ve İşbirliği Faaliyetleri 1. KOSGEB Çağrı Merkezi 444 1 567  7 gün 24 saat çağdaş bilgilendirme hizmetleri  Vergi Numarası ve T.C. Kimlik Numarası ile İşletme Durum Sorgulaması 2. WEB Sitesi www.kosgeb.gov.tr  Online veri tabanına kayıt ve KOBİ beyannamesi işlemleri  Destek Programlarına ve desteklerine online başvuru  E-KOBİ işlemleri

25 Teşekkürler… Selim Serkan ERCAN KOSGEB Marmara Ünv. TEKMER


"DESTEK PROGRAMLARI Mayıs 2015. 1. KOBİ’ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları