Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9. SINIFLAR ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ BİLGİLENDİRME SUNUMU www.mackaakiftuncel.meb.k12.tr Facebook.com/mackateknik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9. SINIFLAR ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ BİLGİLENDİRME SUNUMU www.mackaakiftuncel.meb.k12.tr Facebook.com/mackateknik."— Sunum transkripti:

1 9. SINIFLAR ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ BİLGİLENDİRME SUNUMU www.mackaakiftuncel.meb.k12.tr Facebook.com/mackateknik

2

3 * ATP = ANADOLU TEKNİK PROGRAMI * AMP = ANADOLU MESLEK PROGRAMI * ALAN= BİR MESLEK GRUBUNUN ADI, BÖLÜM. * DAL= MESLEK GRUBU İÇERİSİNDEKİ UZMANLIK EĞİTİMİ.

4 * Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçebilmek için isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek ancak ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 olan öğrencilerin başvuruları geçerli sayılacaktır. * Öğrenciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler. * 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

5 * ATP meslek alanlarına geçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları dışında diğer okullarda bulunan ATP meslek alanlarını da seçebilirler. * ATP’ na Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri dışındaki diğer okulların 9 uncu sınıfını doğrudan geçen öğrenciler de başvurabilir.

6 * Alana yerleştirme puanı, öğrencinin 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı ile ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı toplanarak belirlenir. * AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları öncelik sırasına göre tercih edeceklerdir. * Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana doğrudan kayıt edilir. * ATP ve AMP meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması esastır. Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 10 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirir.

7 AMP DALLARIATP DALLARI BİLİŞİM TEK. AĞ İŞLETMENLİĞİ WEB PROGRAMCILIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEK. GÜVENLİK SİSTEMLERİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM GAZETECİLİKYAZILI BASIN MUHABİRLİĞİ RADYO-TELEVİZYONTEKNİK YAPIM-YAYIN SANAT VE TASARIM İÇ MEKÂN DEKORASYON PLASTİK SANATLAR DEKORATİF SANATLAR

8 AMP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 SINIF 68 ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEK. 3 SINIF 102 GAZETECİLİK1 SINIF 34 RADYO- TELEVİZYON 1 SINIF 34 SANAT VE TASARIM3 SINIF 102 ATP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 SINIF 34 ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEK. 1 SINIF 34

9 * ATP ve AMP arasındaki en büyük fark, staj çalışmalarındadır. * ATP öğrencileri stajlarını 10. ve 11. sınıf sonunda olmak üzere 2 parça halinde, yaz dönemlerinde 20+20=40 gün olarak işletmelerde yaparlar, * AMP öğrencileri stajlarını 12. sınıfta, öğretim yılı boyunca haftada 3 gün olarak «İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ» adı altında işletmelerde yaparlar.

10 * ATP programında 9. sınıfta 39 saat 10.sınıfta 46 saat (14 saat meslek dersi) 11. sınıfta 46 saat (15 saat meslek dersi) 12. sınıfta 46 saat (19 saat meslek dersi) * AMP programında 9. sınıfta 39 saat 10.sınıfta 44 saat (14 saat meslek dersi) 11. sınıfta 40 saat (18 saat meslek dersi) 12. sınıfta 42 saat (26 saat meslek dersi) Ders yükü bulunmaktadır.

11 91011 12 AMP / ATP ATPAMPATPAMP ORTAK KÜLTÜR DERSLERİ 332930162511 ALAN / DAL DERSLERİ 21415181926 SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI 3- / 30514 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 111111 TOPLAM 3944 / 4646404642

12 * Her iki okul türünde de öğrenciler 10. sınıfın sonunda dal seçimi yaparlar. * AMP okul türünde dal tercihleri yapıldıktan sonra, sırasıyla 10. sınıf ve 9. sınıf yıl sonu başarı ortalamasına göre yerleştirmeler yapılmaktadır. * Okulumuzda ATP türünde iki alan bulunmaktadır. Bu alanlarda birer dal açıktır. Öğrencilerimizin bunu göz önünde bulundurarak seçimlerini yapmaları gerekmektedir. Bilişim Teknolojileri – Web Programcılığı Elektrik-Elektronik Teknolojileri – Haberleşme Sistemleri

13 * Tercihler 18-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. * Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e- Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. * Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 ve/veya EK-2 formların doldurularak imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir.

14 * ATP için tercih yapacak adaylar aynı zamanda okullarında bulunan AMP meslek alanları için de tercih yapacaklardır. * ATP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler kendi okulları dışında diğer okullardan da tercih yapabileceklerdir. * AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları tercih önceliğine göre tercih edeceklerdir. * Öğrenciler AMP için tercih yaparken okullarında bulunan tüm alanları tercih önceliğine göre seçmek zorundadırlar. * Adaylar ATP veya AMP için en fazla 15 tercih yapabilecektir.

15 Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer alan Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Teknik Servisi, Veritabanı Programcılığı ve Web Programcılığı dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Teknoloji hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten Bilişim Teknolojileri alanında bilgi sahibi olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır Alanın Altında Yer Alan Dallar * Ağ İşletmenliği (Okulumuzda AMP Türünde) * Web Programcılığı(Okulumuzda ATP-AMP Türünde) * Bilgisayar Teknik Servisi (Okulumuzda açık değil) * Veri Tabanı Programcılığı (Okulumuzda açık değil)

16 Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kuruluşlarında geniş iş imkânlarına sahiptir. Web programcıları kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e – ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler.

17 * Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, altında yer alan dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. * Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır. * Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik- Elektronik alanı birçok alanı etkilerken ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir. Alanın Altında Yer Alan Dallar * Haberleşme Sistemleri (ATP-AMP) * Endüstriyel Bakım Onarım (AMP) * Güvenlik Sistemleri (AMP) * Bobinaj, * Büro Makineleri Teknik Servisi, * Elektrik Tesisatları ve Pano Mont., * Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, * Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, * Görüntü ve Ses Sistemleri, * Yüksek Gerilim Sistemleri dallarında eğitim verilmektedir.

18 * Endüstriyel bakım onarım elemanının, iş bulma imkânları oldukça fazladır. Kamu ya da özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, fabrikalarda, şantiyelerde ayrıca, güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları, ölçüm/kontrol sensor sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü (driver) üniteleri onarımı, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrumantasyon ve elektromekanik gibi alanlarda istihdam edilmektedirler. Kendi iş yerlerini açabilir ya da fabrikalarda bakım onarım elemanı olarak istihdam edilebilirler. Büyük ölçekli işletmeler genellikle ellerindeki standart kapsamında tanımlanan tüm görevleri yapan endüstriyel bakım onarım elemanı istihdam ederken, küçük ölçekli işletmeler özellikle cihazların ayarını yapma, baskılı devre hazırlama gibi işleri bu hizmetleri elektronik bakım-onarım firmalarından satın almaktadır. * Güvenlik sistemleri teknik elemanı, ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan dallardan biridir. Bu konuda nitelikli elemana olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Güvenlik sistemleri konusunda çalışan firmalarda iş bulunabileceği gibi kanunlarda belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi iş yerlerini açabilmektedirler * Haberleşme sistemleri teknik elemanı, değişik büyüklükteki iş yerlerinde çalışmaktadırlar. Genellikle kamu veya özel şirket, fabrika ve konutlarda haberleşme sistemleri kurmakta, kurulan haberleşme santralinin ve tesisatının bakım onarımını yapmakta, telefon makinelerini onarmaktadır. Büyük ölçekli işletmeler ve resmî kurumlardaki elektro-mekanik santrallerin ekonomik ömrünü tamamlaması ve küçük-orta ölçekli işletmelerde uygun maliyet, kolay kurulum ve kullanım kolaylıkları gibi nedenlerle gerek büyük ve gerek orta ölçekli işletmelerde mesleğin istihdam durumu giderek genişlemektedir.

19

20

21 Yazılı basın muhabirleri; yazılı basın kuruluşlarında, haber ajanslarında ve haber sitelerinde çalışırlar. Genellikle sabit bir çalışma mekânları ve saatleri yoktur. Günün her saatinde aktif olarak çalışabilirler. Haber takibi yapmaları nedeniyle haberin olduğu her yerde (basın toplantıları, basın açıklamaları, açılışlar, mitingler, kültürel etkinlikler vb.), bağlı bulundukları kurum dışında çalışırlar. Çoğunlukla belli bir zamana kadar haberi teslim etmek zorunda olduklarından tempolu ve stresli bir çalışma ortamları vardır.

22 * Radyo-Televizyon, proje çerçevesinde, sanal ve gerçek nesnelerin tasarımını yapma, tasarımları üç boyutlu olarak canlandırma ve canlandırmayı izlenebilir gösteri olarak hazırlama, kuruluşlar ve yapım şirketlerinde program yapım öncesi, çekim aşaması ve çekim sonrasında içerikle ilgili işleri ve idari işleri yürütme, temel düzeyde teknik cihazları kullanma, araç gereçleri kullanarak stüdyo, çekim platosu ve çekim yapılabilecek her yerde ekip çalışması içinde görüntüleri kamera ile kaydetme, radyo- televizyon ve prodüksiyon kuruluşları ile organizasyonlarda kurgu yapma, ses ve ışık cihazlarını kullanma, yönetmenin talimatlarına göre teknik işleri yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. * Radyo-Televizyon Yayıncılığı alanı, kamu sektörü ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının iletişim faaliyetlerinde hizmet ürettiği bir alandır. Bu alanda radyo, televizyon, sinema ve prodüksiyon (yapım) şirketleri, reklam ajansları, haber ajansları vb. faaliyet göstermektedir. Alanın Altında Yer Alan Dallar * Teknik Yapım-Yayın (AMP) * Radyo-Televizyon Programcılığı, * Grafik-Animasyon, * Kameramanlık,

23 * Radyo-Televizyon alanında çalışmak isteyenler, televizyon programı yapım ve basın yayın sektöründe, kamuya ait veya özel radyo-televizyon kuruluşlarında, sinema sektörüne ait film stüdyolarında, prodüksiyon şirketlerinde, video kuruluşlarında, reklam ajanslarında görev yapabilirler.

24 * Sanat ve Tasarım alanı; mekân düzenlemeleri ve tasarımı, resim, heykel ve tasarım uygulamaları, yüzey süsleme ve dekoratif tasarım uygulamaları ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. * Sanatsal tasarımlar, mekânların daha estetik ve sıcak bir ortam hâline gelmesini sağlar. İç mekânların ve mobilyaların, dış mimari yapısına uygun seçimi ve yerleştirilmesi estetik değeri artırır. Bu alanda, sanatsal tasarımlar ile iç mekân dekorasyonu, heykel, ahşap, tekstil, resim, aksesuarlar, duvar ve yüzey süslemeleri, tekniğine uygun yapılan yaşam alanları daha canlı ve sıcak hâle getirilir. Bu tasarımların, perspektif ve bilgisayar destekli çizimler ile sunumları yapılır. * Ülkemizde gelişen teknolojiye uygun olarak mimari yapılarda anahtar teslim anlayışı yaygınlaşmaktadır. Bu anlayışta sanat ve tasarım alanının canlı kalmasını sağlamakta ve yeni iş imkânları ortaya koymaktadır. Alanın Altında Yer Alan Dallar * İç Mekân Dekorasyon (AMP) * Plastik Sanatlar (AMP) * Dekoratif Sanatlar (AMP)

25 * Sanat ve Tasarım alanında eğitim almış kişiler, iç mekân dekorasyon atölyeleri, mimarlık ve iç mimarlık büroları, mobilya fabrikalarının AR-GE bölümleri, tasarım büroları, endüstriyel tasarım atölyeleri, bilgisayarlı tasarım büroları, heykel atölyeleri, seramik atölyeleri, prodüksiyon şirketleri, vitrin mankeni üretim atölyeleri, mozaik resim tasarım atölyeleri, grafik ajansları, vitray tasarım atölyeleri, bezeme restorasyon, tekstil desen uygulama atölyeleri, sahne ve tiyatro dekorasyonu, promosyon ve hediyelik ürün yüzey süsleme atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler. Kamu sektörüne veya özel sektöre ait işletmelerde çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.

26

27 9. SINIFLAR ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ BİLGİLENDİRME SUNUMU www.mackaakiftuncel.meb.k12.trfacebook.com/mackateknik


"9. SINIFLAR ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ BİLGİLENDİRME SUNUMU www.mackaakiftuncel.meb.k12.tr Facebook.com/mackateknik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları