Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IFC Uluslararası Finans Kurumuya da bilinen kısaltmasıyla IFC(International Finance Corporation), 1956 yılında Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IFC Uluslararası Finans Kurumuya da bilinen kısaltmasıyla IFC(International Finance Corporation), 1956 yılında Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu."— Sunum transkripti:

1 IFC Uluslararası Finans Kurumuya da bilinen kısaltmasıyla IFC(International Finance Corporation), 1956 yılında Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu olarak kurulmuştur

2 KURUMUN AMACI ; IFC nin temel amacı , dünya bankasına ek olarak, özel yatırımcılar ile bunlara ortak olduğu teebbüslerinin özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki verimli yatırımlarının gelişmesini desteklemektedir. Bu amaçla ilgili hükümetten geri ödeme garantisi istemeden özel teebbüs kuruluşlarına fon sağlar, yerel ve yabancı yatırımcıları bir araya getirerek yabancı sermayenin ödemelr dengesine olumlu etki etmesine yönelik oratm oluşturmaya çalışır ve danışmanlık yapar.

3 Hedeflerimiz ve Değerlerimiz
Dünya Bankası Grubu'nun bir üyesi olarak, IFC iki kapsayıcı amacı vardır: 2030 yılına kadar aşırı yoksulluk ve Her gelişmekte olan ülkede refah paylaşımını arttırmak.

4 Uygun Başvuru Sahipleri
Gerçek ve tüzel kişiler ile hükümetler başvuruda bulunabilir Uygun Başvuru Konuları Bir projebin IFC tarafından finanse edilebilmesi için projenin yatırımcı için karlı, kaynağı olan ülkeler için faydalı ve sosyal ve çevresel politikalar ile uyum içerisinde olması gerekmektedir. Sağlanan Fon Miktarı IFC 1 Milyondan 100 milyon dolara kadar değişen bir miktarda fon sağlamaktadır. ANcak yatırımcının katılımını garanti etmek için projenin tahmin toplam maliyetinin %25den fazlası finanse edilmemektedir.

5 Başvuru Şekli IFC fonları yararlanmak için standart başvuru formatı bulunmamakla birlikte bir başvurunun en az bir aşağıdaki başlıkları içermesi gerekmektedir Projenin kısa bir tanımı Pazar yapısı ve satış Yatırım gereksinimi,projenin finansman yapısı,yatırımın geri dönüş süresi Devlet desteği Düzenlemeler Karlı olması

6 KURULUŞU VE TÜRKİYE , IFC TÜRKİYE
Dünya bankasının özel sektöre açmış olduğu kredilerde mutlaka ilgili hükümetten geri ödeme garantisi istenmesi dünya bankasının faliyet alanını oldukça kısıtlamıştır. 20 Temmuz 1956 da 31 ülkenin sermayesinim %75 'nin taahhüt etmesi ile kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. IFC gelişmekte olan ülkerde özel sektör kuruluşlarına kredi verir. IFC ve IDA'ya üye olmak için dünya bankası ve IMF üyeliği gerekir.

7 YAPISI VE YÖNETİMİ IFC, aynen dünya bankası gibi yönetilir, fakat dünya bankasından ayrı bir kişiliği vardır. Dünya bankasının bakanı guvernörler kurulunun da bakanıdır ve bu sıfatla IFC nin başkanını atar. Bankanın yönetim kurulu aynı görevini IFC içinde yerine getirir. IFC nin merkezi dünya bankası gibi Washington'da dır.

8 finansman kaynakları IFC'nin finansman kaynakları dünya banasından ayrıdır. Başlangıçta kurumun bankadan bokc alması yasaklanmıştır. Fakat 17 Aralık 1965 de bu yasa kaldırılmıştır.

9 Dünya bankasından aldığı borçlar
KAYNAKLARI ŞÖYLE SAYILABİLİR: Dünya bankasından aldığı borçlar Uluslar arası sermaye piyasalarından aldığı borçalar Tahvil ve hisse senedi alım-satımından kazandığı gelirler Üye ülkelerinde ki istakraklerinden elde ettiği kazançlar Açtığı kredilere uyguladığı faizler

10 IFC NİN YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER
Tarım ticareti Finansal kurumlar Sağlık ve eğitim Alt yapı Üretim Petrol,gaz ve maden Özel sermaye ve yatırım fonları Telekom,medya ve teknoloji Turizim,perakende ve gayri menkul hazine Girişim sermayesi

11 Tarım işletmeleriyle IFC‘ nin Stratejisi
Tarımsal İşletmelerin güçlendirilmesi IFC için bir önceliktir - Gıda güvenliği ve nedeniyle kalkınma etkisi önemlidir. Tarım sektörü arazi sürdürülebilir kullanımını, diğer doğal kaynakların yapmak ve çalışma standartlarını yükseltmek gereğini kabul ettiği gibi, ticari olarak uygulanabilir çözümler aramak ve yardım şirketleri sektöründe en iyi uygulamalar doğrultusunda sürdürülebilir. Böylece, su havzalarını yönetmek, karbon tecrit biyolojik çeşitliliği koruyarak, ve yenilenebilir enerji kaynakları üretmek gibi alanlarda, IFC‘ nin çabaları da geliştirilmiş çevresel hizmetleri yoluyla yeni gelir elde etmeye yardımcı olabilir.

12 SAĞLIK Sağlık temel bir insan ihtiyacı olduğunu, ancak gelişmekte olan ülkelerde birçok kişi sağlık az erişime sahip ve çok bunun için ödeme fakirleşmiş sol edilmektedir. Bu kritik sektörde yatırım yaparak, IFC, gelişmekte olan ülkelerde insanlar için yüksek kaliteli bakım için geliştirilmiş erişim katkıda bulunmaktadır IFC'nin rolü, sanayi bilgi paylaşımı yönetimi ve klinik standartlarının yükseltilmesi, hükümet politikası bilgilendirilmesi ve sağlık kamu-özel işbirliğini desteklemek, sağlık ve yaşam bilimleri şirketleri doğrudan ve dolaylı yatırım vardır.

13 EĞİTİM IFC, gelişmekte olan piyasalarda özel eğitim büyük çok taraflı yatırımcıdır.IFC, birincil, ikincil, teknik ve mesleki ve yüksek öğretimde şirketlere yatırım yapar. IFC öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve kurumlar için öğrenci finans sağlayıcıları ve eğitim girdilerini, hizmetlerin sağlayıcılarını ve araçlarını destekler.IFC, gelişmekte olan piyasalarda genellikle mevcut değildir borç ve özkaynak ürün yelpazesi ile müşterilerine destek adanmış eğitim ve yatırım uzmanlarından oluşan bir ekibe sahiptir.IFC'nin yatırım çalışmaları, iş ortamının iyileştirilmesi, katma eğitim ve yeni ürünler, kamu-özel sektör ortaklıkları ve kurumsal yönetim iyileştirme gelişimini kolaylaştıran çalışmalar gibi danışmanlık hizmetleri ile tamamlanmaktadır.

14 IFC İLE DÜNYA BANKASI 1956 Yılında kurulmuştur.Dünya bankası grubunun , üye ülke özel kesim kuruluşlarına kredi veren tek organdır.IFC,gelişme yolunda ki üye ülkelerde özel kesim kuruluşlarının projelerine kredi verdiği gibi zaman zaman sermayelerinede katılmakta,yada verdiği kredi ve garantilerle diğer kuruluşların da aynı projeye katkıda bulunmasına yardımcı olmaktadır. IFC,üyeliği Dünya bankası üyesi olan bütün ülkelere açıktır.IFC ve Dünya bankası ayrı birer kurum oldukları halde,IFC'nin yönetimi Dünya bankası ile iç içedir.Üye ülkelerin IFCde sermaye payları bulunmaktadır

15 ÇEVRE VE SOSYAL SÜRDÜREBİRLİK POLİTİKASI
IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC’ninsürdürülebilir kalkınmaya yönelik stratejik taahhüdünü ortaya koyar. Sürdürülebilirlik Çerçevesi,IFC’nin Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası ve Performans Standartları ile Bilgiye Erişim Politikasından oluşur. Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası, IFC’nin çevresel ve sosyalsürdürülebilirliğe ilişkin taahhütlerini, rollerini ve sorumluluklarını tanımlar. Bilgiye Erişim Politikası ise IFC’nin faaliyetlerindeki şeffaflık ve iyi yönetim taahhüdünü yansıtır ve IFC’nin yatırım ve danışmanlık hizmetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirme yükümlülüklerini içerir. Performans Standartları, risk ve etkilerin belirlenmesinde müşterilere yol göstermenin yanı sıra, proje faaliyetleri açısından müşterinin paydaş katılımını sağlama ve kamuoyunu bilgilendirme yükümlülükleri dahil, sürdürülebilir faaliyet için risk ve etkilerin engellenmesi, hafifletilmesi ve yönetilmesine yardımcı olmayı amaçlar. IFC gerçekleştirdiği doğrudan yatırımlarda (finansal aracı kuruluşlar yoluyla sağlanan proje finansmanı ve kurumsal finansman dahil) daha çok kalkınma fırsatı yaratılabilmesi için, müşterilerin çevresel risk ve etkilerin yönetilmesinde Performans Standartlarını uygulamasını şart koşar. IFC, genel kalkınma hedeflerine ulaşabilmek amacıyla iş faaliyetlerine yön verirken Sürdürülebilirlik Çerçevesini diğer strateji, politika ve girişimlerle birlikte uygular. Performans Standartları başka finansal kuruluşlar tarafından uygulanabilir

16 Uluslararası Kalkınma Birliğİ
Uluslararası Kalkınma Birliği ya da bilinen kısaltmasıyla IDA (International Development Association), dünyanın en yoksul gelişmekte olan ülkelerine kalkınmaları için kredi ve hibe imkanları sunan uluslararası finans kuruluşudur.

17 IFC ile IDA arasındaki temel fark ; IFC nin kalkınma çabalarına, özel kesim aracılığıyla IDA'nın kamu kesimi aracılığıyla katkıda bulunmaya çalışmalarıdır.

18 IFC ve IDA'dan farklı ülkelerdeki şirketlere ortak olabilir
IFC ve IDA'dan farklı ülkelerdeki şirketlere ortak olabilir. IFC'nin bu şekilde yatırımlarının kâr sağlayarak kaynaklarını arttırma imkanı vardır. IFC yüksek dereceli kredi değerliliğine sahip olduğu için uluslararası piyasalardan düşük maliyetle borçlana bilir

19 KREDİLER IFC'nin sağladığı imkanlar dünya bankasının ve IDA'nın sunduğu tek imkan olan krediye göre daha fazla geniştir ve üç tiptedir.

20 PROJE KREDİLERİ IFC üye ülkelerde verimli nitelikteki özel sektör yatırımlarının finansmanına katkıda bulunur ve bunun için ilgili hükümetlerden garanti istemez. Genel de finanse ettiği özel sektör kuruluşlarının hisse senetlerine yatırım yapmaz. Kredi verdiği özel sektör kuruluşunun hisse senetlerine yatırım yapacaksa bunların miktarını yönetimde söz sahibi olmayacak şekilde sınırlı tutar. Çok küçük miktarlarda ki finansman talepleri yönetim maliyetlerinin çok yüksek olduğu gerekçesiyle kabul edilmemektedir.

21 Krediyi sendikasyon kredi şeklinde ortak finansman yoluyla da açabilir
Krediyi sendikasyon kredi şeklinde ortak finansman yoluyla da açabilir. Bu tür kredilerde lider rolünü üstlenir. Kurum günümüzde milyon dolara kadar olan yatırım projelerine kredi vermektedir . Daha önce bu miktar tek proje için 6 milyon ile sınırlıydı.

22 PAY SAHİPLİĞİ (SERMAYE KATILIMLARI)
Gelişmekte olan ülkerlerdeki yatırımlara pay sahipliği yoluyla da katılabilir. IFC finanse ettiği şirkette pay sahibi olur. Pay sahipliği IFC'yi de riske dahil ettiği için IFC bu tür yatırımlarda daha dikkatli olur.

23 DİĞER İMKANLAR IFC, gelişmekte olan ülkerdeki özel kesim kuruluşlarının finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu kuruluşların hisse senetleri ve tahvilleri üzerine işlem yapılabilir. IFC bu tür kıymetli sermaye piyasasına sunarak gelişmiş ülke sermayelerinin gelişmekte olan ülkere yönlendirilmesine yardımcı olmaktadır.Fonların arkasında IFC nin güvencesinin olması fonların cazibesini arttırmaktadır.

24 IFC SORUMLULUKLARI IFC, görev ve sorumluluklarını göz önünde bulundurarak müşteri, ortak,paydaş (Etkilenen Topluluklar dahil) ve diğer ilgili tarafların IFC’nin iş faaliyetlerini, kalkınma sonuçlarını, faaliyetlerinin yarattığı diğer etkileri ve IFC’nin kalkınmaya genel katkısını daha iyi anlamaları ve bilgilendirilmiş olarak tartışmalara katılmaları için kamuoyunu bilgilendirir. Bu ilkeler doğrultusunda IFC’nin paylaştığı bilgiler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:(a) IFC’ye ilişkin kurumsal bilgiler,(b) Proje kapsamında, IFC’nin desteklediği yatırım ve sağladığı danışmanlık hizmetlerineilişkin bilgiler.

25 MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI
IFC’ nin Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası ve Performans Standartları gereğince müşteriler, yatırım projelerinin risk ve etkilerini yönetirken projelerinden etkilenen topluluklarla yakın ilişki içinde olmalıdır. Buna, söz konusu topluluklarla bilgi paylaşımı dahildir.

26 İFC ÜYE BAZI ÜLKELER Türkiye, 19 Aralık 1956 Türkmenistan, May 29, 1997 Uganda, 27 Eylül 1963 Ukrayna, 18 Ekim 1993 Birleşik Arap Emirlikleri, 30 Eylül 1977 Birleşik Krallık, 20 Temmuz 1956 Amerika Birleşik Devletleri, 20 Temmuz 1956 Uruguay, 22 Ağustos 1968 Özbekistan, 30 Eylül 1993 Vanuatu, 28 Eylül 1981

27 Afganistan, 23 Eylül 1957 Arnavutluk, 15 Ekim 1991 Cezayir, 23 Eylül 1990 Angola, 19 Eylül 1989 Antigua ve Barbuda, 15 Nisan 1987 Arjantin, 13 Ekim 1959 Ermenistan, 18 Nisan 1995 Avustralya, 20 Temmuz 1956 Avusturya, 28 Eylül 1956 Azerbaycan, 11 Ekim 1995 Bahama Adaları,, 8 Aralık 1986 Bahreyn, 22 Eylül 1995 Bangladeş, 18 Haziran 1976 Barbados, 25 Haziran 1980 Beyaz Rusya, 2 Kasım 1992 Belçika, 27 Aralık 1956 Belize, Mar 19, 1982 Benin, Şubat 5, 1987 Bhutan, 1 Aralık 2003 Bolivya, 20 Temmuz 1956 Bosna Hersek, 25 Şubat 1993

28 Uluslararası Finans Kurumundan Güneş Projelerine Destek
ANKARA (AA) - NURAN ERKUL- Uluslararası Finans Kurumu Doğu Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Altyapı Yatırımları Direktörü Wiebke Schloemer, Türkiye'deki yenilenebilir enerji projelerine destek sağlamak istediklerini belirterek, "Özellikle TEİAŞ'ın güneş yarışmasında kazanan projelere nasıl finans sağlayabiliriz buna bakıyoruz. Güneşi, rüzgarı ve hidroelektrik kaynaklarını desteklemek istiyoruz" dedi.Schloemer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Finans Kurumunun, Türkiye'de özel sektöre finansman sağlayan tek küresel kurum olduğunu ifade ederek, yatırım yapmak isteyen şirketlere uzun vadeli destek ve global bilgi aktarımı yaptıklarını, finansmanı, yatırımcının ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini söyledi.Geçen yıl Türkiye'ye 1 milyar 53 milyon dolar kaynak aktararak bir rekora imza attıklarını anlatan Schloemer, "Ondan önceki yılda ise 900 milyon dolarlık bir finansman yaratmıştık yılı için planlarımız da yaklaşık bu seviyelerde olacak" diye konuştu.

29 Türkiye'de birçok alanda projeleri desteklediklerini fakat elektrik altyapısı sektörünün kendileri için öncelikli olduğunu kaydeden Schloemer, şöyle konuştu:"Elektrik sektörü liberalleştikçe Türkiye daha çok yatırım alıyor, çünkü yatırımcı şeffaf bir piyasa istiyor. Son yıllarda elektrik sektöründe gözle görülen bir serbestleşme oldu. Biz de devletin yenilenebilir kaynakları destekleme planına pozitif bakıyoruz. Bu yüzden yenilenebilir enerji sektörü bizim için de çok önemli. Özellikle TEİAŞ'ın güneş yarışmasında kazanan projelere nasıl finans sağlayabiliriz, buna bakıyoruz. Rüzgar ve hidroelektrik kaynaklar da ilgilendiğimiz diğer alanlar arasında. Bu yüzden, Gürcistan'ın en büyük hidroelektrik santraline 70 milyon dolar finansman sağlıyoruz. Böylelikle, Gürcistan'ın en büyük hidroelektrik santralinden sağlanacak elektriğin büyük kısmı Türkiye'ye gönderilecek."Gürcistan'da inşa edilecek Shuakhevi Hidroelektrik Santralinde de sadece finansör olarak değil aynı zamanda proje geliştiricisi olarak da yer aldıklarını belirten Schloemer, şöyle devam etti:"Nihayetinde biz ülkeye ve bölgeye nasıl katkıda bulunabiliriz buna bakıyoruz. Bu sebeple Kırıkkale'de ACWA Power şirketinin yapacağı kombine çevrimli doğalgaz santraline de aynı şekilde kaynak aktarımı sağladık. Türk şirketlerini sadece ülke içinde yapacakları yatırımlarla değil, aynı zamanda yurt dışında yapacakları yatırımlarda da destekliyoruz."Uluslararası Finans Kurumu, Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye, 1956 yılından bu yana Uluslararası Finans Kurumunun üyesi. Kurumun Türkiye'deki toplam portföyü 2013 Aralık ayı itibarıyla 3 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kurum, diğer finansman yollarıyla Türkiye'deki şirketlere 4 milyar dolar finansal kaynak aktarımı sağladı.

30 KAYNAKLAR http://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Finans_Kurumu

31 SORULAR….. IFC'NİN KAYNAKLARI NELERDİR? IFC'NİN YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER NELERDİR? IFC VE IDA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

32 YASEMİN EKİM ZAHİDE YAVŞAN
HAZIRLAYANLAR YASEMİN EKİM ZAHİDE YAVŞAN


"IFC Uluslararası Finans Kurumuya da bilinen kısaltmasıyla IFC(International Finance Corporation), 1956 yılında Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları