Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞANLIURFA SPOR LİSESİ. SPOR LİSELERİ’NİN AMACI a) Beden e ğ itimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri do ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞANLIURFA SPOR LİSESİ. SPOR LİSELERİ’NİN AMACI a) Beden e ğ itimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri do ğ."— Sunum transkripti:

1 ŞANLIURFA SPOR LİSESİ

2 SPOR LİSELERİ’NİN AMACI a) Beden e ğ itimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri do ğ rultusunda e ğ itim-ö ğ retim görmelerini ve ba ş arılı sporcular olarak yeti ş tirilmelerini, b) Alanı ile ilgili dünyadaki geli ş meleri dikkate alarak Türk sporunu geli ş tirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yeti ş melerini, c) İş birli ğ i içinde çalı ş ma ve dayanı ş ma alı ş kanlı ğ ı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini, d) Spor disiplini ve centilmenli ğ ini özümsemi ş, örnek bireyler olarak yeti ş melerini, e) Beden e ğ itimi ve sporla ilgili yüksek ö ğ retim programlarına hazırlanmalarını, f) Spor alanında ara ş tırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri do ğ rultusunda uygulama yapabilecek ki ş iler olarak yeti ş melerini sa ğ lamaktır.

3 SPOR LİSELERİ’NE KİMLER BAŞVURABİLİR? 2014-2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILINDA 8. SINIFI B İ T İ REN TÜM Ö Ğ RENC İ LER

4 BAŞVURULAR Beden eğitimi ve spor yapmasına engel hâli bulunmadığını belirten, tek tabipten alınmış sağlık raporu. Onaylı TEOG sınav sonuç belgesi 2 Adet Fotoğraf Başvuru Dilekçesi(Okuldan Alınacak) Sınava Giriş Belgesi (Okuldan Alınacak) Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.

5 BAŞVURULAR ŞANLIURFA SPOR LİSESİ 2015-2016 SPOR BÖLÜMÜ BAŞVURU TAKVİMİ SINAV BAŞVURU TARİHLERİ15-24 HAZİRAN 2015 BAŞVURU LİSTESİ İLANI25-26 HAZİRAN 2015 SINAVLAR29 HAZİRAN -3 TEMMUZ 2015 SONUÇLARIN İLANI3 TEMMUZ 2015 MESAİ BİTİMİ KESİN KAYITLAR6-7 TEMMUZ 2015 YEDEKTEN KAYITLAR9-10 TEMMUZ 2015 EK SINAV (AÇIK KONTENJAN KALIRSA)13-15 TEMMUZ 2015

6 OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 2014-2015 Eğitim öğretim yılından itibaren Güzel Sanatlar Lisesi’nin binasında 5 Şube olarak eğitim vermektedir. Okulumuzda Uygulamalı derslerin yapıldığı; spor salonu, Spor Kompleksi,Ritim ve Dans Salonu, Kondisyon Salonu bulunmaktadır. 2015-2016 Eğitim öğretim yılında 9. sınıfa 60 öğrenci alacaktır. Okulumuz Karaköprü ilçemizin Doğukent mahallesinde bulunmaktadır.

7 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ Genç Kızlar KORT TENİSİ İL BİRİNCİSİ Genç Kızlar KORT TENİSİ İL BİRİNCİSİ

8 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ Genç Kızlar VOLEYBOL İL BİRİNCİSİ Genç Kızlar VOLEYBOL İL BİRİNCİSİ

9 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ Genç Erkekler ATLETİZM(KROS) İL BİRİNCİSİ Genç Erkekler ATLETİZM(KROS) İL BİRİNCİSİ

10 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ Genç Erkekler PUANLI ATLETİZM İL İKİNCİSİ Genç Erkekler PUANLI ATLETİZM İL İKİNCİSİ

11 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ Genç Kızlar PUANLI ATLETİZM İL BİRİNCİSİ Genç Kızlar PUANLI ATLETİZM İL BİRİNCİSİ

12 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ Genç Kızlar ATLETİZM(KROS) İL BİRİNCİSİ Genç Kızlar ATLETİZM(KROS) İL BİRİNCİSİ

13 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ Genç Erkekler HENTBOL İL BİRİNCİSİ Genç Erkekler HENTBOL İL BİRİNCİSİ

14 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ Genç Kızlar BADMİNTON İL BİRİNCİSİ Genç Kızlar BADMİNTON İL BİRİNCİSİ

15 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ Genç Kızlar KORT TENİSİ GRUP BİRİNCİSİ Genç Kızlar KORT TENİSİ GRUP BİRİNCİSİ

16 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ Genç Kızlar FUTSAL İL BİRİNCİSİ Genç Kızlar FUTSAL İL BİRİNCİSİ

17 ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL DEĞERLENDİRME ESASLARI SIRASINAV ALANLARIPUANI 1 TEOG %30 100 2 YETENEK 1 Koordinasyon (İstasyon Çalışması) 45 %70 2 Esneklik( Uzan Eriş Testi) 10 3 Çabukluk ve Hız (20 M Sürat Testi) 20 4 Ritim 10 5 Sporcu Özgeçmişi 15 TOPLAM TEOG sınavının %30 u ve YETENEK sınavının %70 i alınarak oluşan 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılacaktır.

18 ÖZGEÇMİŞ

19 SPORTİF BECECERİ-KOORDİNASYON TESTİ PARKURU

20 1-) SPORTİF BECERİ KOORDİNASYON SINAVI AÇIKLAMASI Bu sınav adayların sportif becerilerini ve motorsal özelliklerini ölçmek amacıyla yapılacaktır. PUANLAMA: Kızlar ve erkekler ayrı ayrı değerlendirilecek, en iyi dereceyi yapan Kız ve Erkek adaylar 100 Puan en kötü dereceyi yapan adaylar 0 puan alacaklardır. Diğer adaylar, derecelere göre sıralandırılarak puanlandırılacaklardır. Aday başla komutu ile fotosel aralığından geçerek sınavını başlatır, bitiş fotoselinden geçerek sınavını bitirir. Bütün adaylar parkurların hepsini istenilen şekilde yapmak zorundadır. İSTASYON: Engellerin üstünden ve altından geçmek. HATA: Engelleri devirmek, engellerin altından veya üstünden geçmemek.

21 SPORTİF BECECERİ-KOORDİNASYON TESTİ PARKURU İSTASYON: Minderde düz takla. HATA: Düz takla atmak yerine kolları üzerinde yuvarlanmak. Takla atmadan geçmek (vb). İSTASYON: Slalom çubukları arası koşu HATA: Slalom çubuklarının dışından geçmemek, slalom çubuklarını devirmek, slalom çubuklarını eksik geçmek İSTASYON: Hentbol topu ile duvara 3 adet atış yapmak. HATA: Temel pas sayısını eksik yapmak, çift elle top atmak, topu sepete koymamak, belirlenen çizgiye basmamak. İSTASYON: 4 kez sağa, 4 kez sola, çift ayakla sıçrama HATA: Sıçrama sayısını eksik yapmak. çift ayakla sıçramamak İSTASYON: 15 m sprint(sürat) koşusu HATA : Bitiş noktasından geçmemek SPORTİF BECERİ KOORDİNASYON PARKURUNA AİT ÖNEMLİ NOT: Her istasyonun tam yapılması gerekmektedir. Eksik veya hatalı yapılan istasyonlarda aday her hata 1 saniye ceza puanı olarak değerlendirilir.

22 AÇIKLAMALAR NOT : Belgelerde sahtecilik yaptıkları anlaşılan adaylar sınavı kaybetmiş sayılacaklar ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Adayların Yetenek Sınavında aldıkları tüm puanlar toplanarak sıralama yapılacak olup 60 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda öğrenci de yedek listeye girmeye hak kazanacaktır. Eşit puan söz konusu olduğunda ise sırasıyla, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır. 1- Doğum tarihi (Küçük olan avantajlı olacak 2- Beceri Koordinasyon puanı (Yüksek olan avantajlı olacak) İTİRAZLAR Adayların veya velilerin yapabilecekleri itirazların sınav komisyonunu gereksiz yere meşgul etmemesi için, itiraz edecek olan adaylar Şanlıurfa Şanlıurfa Spor Lisesi Okul Aile Birliği’nin Ziraat Bankası Karaköprü Şubesi TR540001002151668283495001 nolu hesabına 250 TL yatıracaklar ve banka dekontunu itirazlarını bildiren dilekçelerine iliştirerek okul müdürlüğüne başvuracaklardır. İtirazları yerinde bulunan adaylara ödedikleri bedel iade edilecek, itirazları geçersiz sayılan adaylardan alınan ücretler ise iade edilmeyecektir. Yukarıda bahsedilen tarzdan başka türlü yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır SINAV KOMİSYONU SINAVLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.

23 FOTOĞRAFLARLA OKULUMUZ

24

25

26

27

28

29

30 İLETİŞİM Web Adresi sanliurfasporlisesi.meb.k12.tr E- mail 754570@meb.k12.tr

31


"ŞANLIURFA SPOR LİSESİ. SPOR LİSELERİ’NİN AMACI a) Beden e ğ itimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri do ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları