Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOLON TÜMÖRLERİ .

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOLON TÜMÖRLERİ ."— Sunum transkripti:

1 KOLON TÜMÖRLERİ 

2 Tüm kanserlerde erkeklerde 3.
Kadınlarda ise 2. sıklıkta görülen kanserlerdir. Genellikle sinsi bir seyri vardır. Özellikle rektal kanama şikayetinin hemoroide bağlanıp endoskopik muayenenin ihmal edilmesi durumunda hastalık ancak ileri evrelerinde tanınabilmektedir En çok yaşları arasında görülür. Kanser en çok sol kolonda yerleşir.

3 KOLON TÜMÖRLERİ 

4 KALINBAĞIRSAK TÜMÖRLERİ
Rektosigmoid bölgede %55-60 Çıkan kolon ve çekumda %15-20 Transvers kolonda %5-10 İnen kolonda %10-15 oranında görülür

5 NEDENLERİ Ailevi faktörler(kalıtım) İltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit ve crohn) Çevresel ve beslenmeye ait faktörler (yağ, posadan fakir beslenme … vs)

6 YAYILIM Direkt invazyon Lenfatik yol Hematojen yayılım İmplantasyonla yayılım şeklinde olmaktadır.

7 BELİRTİLER Sol kolon tutulumunda ileus bulguları (bağırsak tıkanması) gelişebilir. Her düzeyde tümörlerde makattan kanama ve kansızlık(anemi) şikayeti olabilir.

8 Sağ Kolon: -Kilo kaybı -İştahsızlık -Bulantı -Kusma -Anemi -Palpe edilebilir kitle -Ağrı(göbeğin üstünde orta hatta) KOLON KANSERİ BELİRTİLER Sol Kolon Rektal kanama -Bağırsak alışkanlığının değişmesi -Tenesmus -İntestinal obstrüksiyon -Ağrı(göbeğin altında)

9 TANI Rektal muayene Proktosigmoidoskopi Biyopsi Kolonoskopi

10 KOLONOSKOPİ    Kalınbarsak ( Kolon ) –Rektum ve Anüs hastalıklarının incelenmesinde kullanılan Endoskopik yöntemlerden en önemlisidir.

11 Resim 1 ve 2 Normal Kolonoskopik Görünüm

12 KOLON KANSERİ ŞEMATİK RESİM

13

14 Resim 1 ve 2 Normal Kolonoskopik Görünüm

15 KOLON CA 1

16 KOLON CA 2

17 KOLON CA 3

18 Kolon Ca 4

19 KOLON CA 5

20 KOLON CA 8

21 KOLON CA 9

22 TEDAVİ CERRAHİDİR Sağ Hemikolektomi: Çekum,çıkan kolon ve transvers kolonun sağ kısmı Transvers Kolektomi: Transvers kolonun ortasındaki lezyonlar. Sol Hemikolektomi: Transvers kolonun sol yarısındaki Tümörler ile inen kolon tümörlerinde

23 REKTOSİGMOİD SEGMENTE UYGULANAN CERRAHİ GİRİŞİMLER
Anterior rezeksiyonla birlikte primer anastamoz: Terminal rektum dışındaki kanserlerde uygulanır. Abdominoperineal rezeksiyonla birlikte kalıcı kolostomi: Anüs ve rektumun terminal kısmındaki kanserlerde uygulanır. “Miles ameliyatı” da denir. Segmental rezeksiyon ile birlikte anastomoz ve geçici kolostomi yapılması. Daha sonra yeniden anastomoz.

24 Hemşirelik Tanıları Bulantı ve iştahsızlık ile ilişkili, dengesiz beslenme ve vücut gereksinimlerinden az besin alma Kusma ve dehidratasyonla ilişkili sıvı volüm eksikliği riski Ameliyat ve kanser tanısı ile ilişkili anksiyete Tanı, ameliyat ve taburculuk sonrası bakıma yönelik bilgi eksikliği ile ilişkili terapötik planın etkisiz olma riski

25 Hemşirelik Tanıları Cerrahi insizyon, stoma oluşturulması ve stoma etrafına fekal kontaminasyon olması nedeniyle deri bütünlüğünde bozulma Kolostomi ile ilişkili beden imajında bozulma Beden imajındaki ve öz-algıdaki değişimler ve ostomi varlığı nedeniyle yetersiz seksüel düzen

26 Olası komplikasyonlar
Periton içi enfeksiyonlar Kalın bağırsağın tamamen tıkanması Gastrointestinal kanama Bağırsak perforasyonu Peritonit, abse ve sepsis

27 STOMA NEDİR:

28 STOMA NEDİR: Yunancadan gelen bir kelime olup “açıklık”
veya “ağız” anlamına gelir.

29 STOMA Barsak stoması,barsağın ağızlaştırıldığı yapay bir açıklıktır.
Normalde; Stoma nemli, ağzımızın iç kısmı gibi kırmızıya yakın parlak pembe renkte olup, dışa doğru çıkıktır ve dokunulduğunda ağrı duyusu yoktur.

30 Stomalar geçici ve kalıcı olabilir.
Geçici stomalar adından da anlaşılacağı gibi stoma açılmasını gerektiren durum ortadan kalkınca kapatılır. Kalıcı stomalar ise ömür boyu sürer.

31 BAĞIRSAK STOMALARI İKİYE AYRILIR.
Kolostomi: Ameliyat ile kalın barsağın (kolonun ) karın duvarına ağızlaştırlmasıdır İleostomi: İnce barsağın son kısmının (ileum) karın duvarına ağızlaştırılmasıdır

32 İLEOOSTOMİ KOLOSTOMİ KOLOSTOMİ TORBASI

33 KOLOSTOMİ Ameliyat ile kalın bağırsağın (kolonun )
karın duvarına ağızlaştırılmasıdır. Kolostominin başlıca fonksiyonu, bağırsak içeriğinin stoma aracılığı ile dışarı atılmasını sağlamaktır.

34 KOLOSTOMİ Kolostomiler genellikle kalın bağırsak üzerindeki yerlerine göre; Assenden (çıkan) kolostomi, Transvers (yatay) kolostomi, Dessendan (inen) kolostomi ve Sigmoid kolostomi olarak isimlendirilebilirler.

35

36

37 KOLOSTOMİ Stomanın açıldığı yere göre dışkının kıvamı değişmektedir.
Stoma anüsten ne kadar uzakta ise dışkı o derece sıvıdır

38 KOLOSTOMİ BAKIMI Boşaltımın sağlanması, Stomanın değerlendirilmesi, Kolostomi torbasının değişimi, Kolostomi irrigasyonu, Diyet, Sosyal aktivite, Kolostomiye ilişkin sorunlar

39 KOLOSTOMİLİ BİREYLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER

40 KOLOSTOMİDE KARŞILAŞILACAK FİZYOLOJİK SORUNLAR –I
Gaz Koku Dışkı sızıntısı Cilt problemleri Yorgunluk

41 KOLOSTOMİDE KARŞILAŞILACAK FİZYOLOJİK SORUNLAR –II
Yorgunluk İştahsızlık, bulantı Hazımsızlık İshal/ Kabızlık Ağrı

42 KOLOSTOMİDE KARŞILAŞILACAK PSİKOLOJİK SORUNLAR
Beden İmgesinde değişme Depresyon Cinsel sorunlar vb. sorunlar yer almaktadır.

43 SOSYAL SORUNLAR-I Kendini toplumdan kısıtlama ve soyutlama eğilimindedir. Birçok sosyal aktiviteleri ameliyat sonrası yapmaktan vazgeçmişlerdir. Bireylerin aile ilişkileri de etkilenmektedir. Ayrıca bireylerin iş yaşantılarının  olumsuz etkilendiği görülmektedir.

44 SOSYAL SORUNLAR-II Stomasının sızıntı ve kokuya neden olacağı korkusuyla insanlardan uzak durur, içe kapanır ve yalnız kalmak isteyebilir. Oysa stomalı bireylerin  karşılaştıkları bu sorunlar uygun bakım ile önemli ölçüde azaltılabilmekte ve hatta zamanla tamamen önlenebilmektedir.

45 KOLLOSTOMİLİ BİREYLERDE GENEL BAKIM

46 DERİ BAKIMI Dışkıda bulunan bazı kimyasal maddeler nedeniyle stomalı bireylerde bazı deri problemleri olabilir. Bu problemler; Derinin tahriş olması, Kullanılan torbalara bağlı alerjik reaksiyonlar Egzama gibi deri hastalıklarıdır.

47 DERİ PROBLEMLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN
Stoma çevresindeki derinin bakımının ılık su ve yumuşak bir kağıt mendil veya gazlı bezle yapılması gerekir.  Torbayı çıkardıktan sonra stoma ve çevresi silinmelidir. Stoma ve çevresini sildikten sonra iyice kurulanmalıdır.

48 YEME-İÇME-I Stomalı bireyler istedikleri her şeyi yiyebilirler.
Stomalı bireyler istedikleri her şeyi yiyebilirler. Ancak beslenmenin iyi dengelenmiş olması gerekmektedir.

49 YEME-İÇME-II   Kilo kontrolünün sağlanması (Kilo  değişimleri stomanın stoma çapının büyümesi, stomanın içe kaçması, stoma çevresinde fıtıklaşması gibi komplikasyonlara neden olur) Şimdiye kadar hiç yemediği bir yiyeceği deneyecekse bu yiyecekten az miktarda ve yanında başka bir şey almadan deneyip sonucunu görmelidir.

50 İLEOSTOMİLİ BİREYLEDE İSE;
daha çok suya ve tuza ihtiyaç duyarlar. Çünkü ; Ostomi yolu ile normalden daha çok su ve tuz kaybı olur. Bu nedenle birey günde en az 2 litre su içmelidir.

51 KABIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN
Stomalı bireyler düzenli  olarak yemek yemelidir. Yedikleri sebze ve meyve miktarını arttırmalıdır. Hafif egzersizler yapmalıdır. Kepekli yiyecekler de kabızlığı önlemede yardımcı olur.

52 KOKU Stomalı bireylerin çoğu, stomalarından hoş olmayan kokunun çıkacağı endişesini taşırlar. Günümüz teknolojisinde üretilen torbalar gaz ve koku sorununu önemli ölçüde çözmektedir Stomalı bireyler kullandıkları torbayı iyi yerleştirdiyse koku normalde dışarı çıkmaz, sadece torbayı değiştirirken dışarı çıkar. Filtreli torba kullanımı ve filtrelerin önerilen sürede (genellikle 12 saatte bir) değiştirilmesi de koku çıkışını engellemektedir.

53 KOKU Beslenme de koku oluşumunu etkilemektedir Koku oluşumuna neden olan yiyecekler Balık, yumurta, soğan, sarımsak, yeşil sebzeler, salatalık, peynir, lahana, karnabahar, kuru baklagiller Kokuyu baskılayabilecek bazı yiyecekler yoğurt, yayık ayranı ve nane şekeri

54 İshalde öncelikle nedeni bulmak önemlidir.
Bazı yiyecekler, Bazı ilaçlar (örneğin antibiyotikler), İyi yıkanmamış sebze ve meyve,  Temiz olmayan suyun içilmesi herkeste olabileceği gibi stomalı hastada da ishale neden olabilir.

55 İSHAL DURUMUNDA-I Bol su içilmesi gerekir.
Başka bir problem yoksa tuz alımı artırılır. İshal süresince dışkıyı sıvılaştıran yiyecek ve içecekleri tüketmemeli (üzüm, üzüm suyu, yeşil fasulye, bezelye, erik, baharatlı yiyecekler, bira, alkollü içecekler, taze meyveler ve çikolata).

56 BANYO YAPMA VE GİYİNME Stoma torbası takılı iken ya da torba çıkartarak banyo yapılabilir. Kolostomi torbaları suya karşı dayanıklı olup suda bile yapışık olarak kalabilmektedir. .

57 KOLOSTOMİLİ HASTALARDA GELİŞEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR

58 Stoma komplikasyonlarının çoğu
Stoma yerinin iyi seçilmesi,  Stomanın çapının uygun olması ve infeksiyon kontrolü ile önemli ölçüde azaltılabilir.

59 Stomanın prolapsusu Parastomal Herni Stomanın nekrozu Stomanın retraksiyonu

60 STOMA KOMPLİKASYONLARI
Deri irritasyonu Stomanın Prolapsusu Stomanın nekrozu Stomanın Retraksiyonu Stomanın Kanaması

61 DERİ PROBLEMLERİ

62 Deri problemleri Stomalı hastalarda yaygın bir şekilde görülmektedir.
Stomalı hastaların yaklaşık olarak dörtte üçünün deri problemleri yaşadıkları belirtilmektedir.

63 Belirtileri Deri çevresinde kızarıklık, Nemlilik,
Deri yüzeyinin sıyrılması, Döküntü ve renk değişikleridir.

64 Deri Problemlerine Yol Açan Başlıca Faktörler
Stoma yerinin uygun seçilmemesi, Yanlış stoma tekniği, Kişide egzama gibi deri hastalıklarının olması, Stoma torbasının uygun yerleştirilmemesi nedeniyle cilde sızıntı olmasıdır.

65 Deri Tahrişini Önlemek İçin;
Stoma çevresi tekniğine uygun olarak temizlenmeli, Stomanın çapına ve tipine uygun torba takılmalı, Gerektiğinde yara örtüsü ve koruyucu kremler/ losyonlar  kullanılmalıdır.

66 STOMA İSKEMİSİ VE NEKROZU
Stoma çevresinde bir miktar renk koyulaşması (morarma) çoğu kez önemli değildir. * Ancak stoma tümüyle koyu siyah renk aldığında acil girişim yapılması gerekir

67 STOMA İSKEMİSİ VE NEKROZU
İskemi ve nekrozun nedeni stomanın açıldığı barsak bölgesinin kan dolaşımının engellenmesidir. Stoma iskemisi genellikle ameliyat sonrası erken dönemde ortaya çıkar. Bu nedenle ilk saat içinde stomanın rengindeki değişim yakından izlenmelidir.

68 STOMA İSKEMİSİ VE NEKROZU

69 İskemi ve Nekrozun Başlıca Nedenleri
Barsağın iyi mobilize edilmeyişinden doğan basınç, Ödemli stoma çevresine çok sıkı torba takılması, Gergin dikişler, İnferior mezenterik arterin bağlanmasını takiben stomanın kan akımının azalması, Barsağın dar bir açıklıktan  dışarıya alınması,

70 Tedavisinde İskemi venöz kaynaklı ise genellikle nekroza dönüşmeden  kendiliğinden düzelebilir. Kendiliğinden düzelmeyen durumlarda ve arteriyel kaynaklı iskemi / nekrozlarda cerrahi revizyon gerekir.

71 Stoma retraksiyonu, stomanın geriye, karına doğru kaçmasıdır.
Özellikle kolostominin erken dönemdeki komplikasyonlarının en önemlilerindendir. Görülme olasılığı % 1-8 arasındadır. Stomanın tümüyle karın içine kaçması acil cerrahi girişim gerektirir.

72 STOMA RETRAKSİYONU

73 Nedenleri Kolonun yetersiz mobilizasyonu sonucu stoma üzerindeki sürekli gerilme, Ameliyattan önce uygulanan radyoterapinin mezenterde oluşturduğu kısalma, Loop kolostomilerde barsağı dışarıda tutan baget veya silikon çubuğun çok erken alınması, Ameliyattan sonra kilo alma

74 PARASTOMAL İNFEKSİYON
Stoma çevresindeki iltihaplanma anlamına gelir. Stoma çevresindeki iltihap, barsağın deriden ayrışmasına yol açar. Uygun cerrahi teknikle dışkının stoma çevresine bulaşmasının önlenmesi infeksiyon oranını azaltır.

75 Nedenleri Barsak içeriğinin parastomal alana bulaşması, İskemi,
Retraksiyon, Stomanın insizyona çok yakın açılması,

76 Tedavisi Günde birkaç kez pansuman yapılması,
Nekrotik dokuların temizlenmesi, Barsağın etrafına antiseptikli gaz bezlerinin sarılması ile infeksiyon tedavi edilir.

77 Kanama Stomanın temizlenmesi sırasında bir miktar kanama normaldir.
Erken ameliyat sonrası dönemde kanama, cerrahi sırasında kanama kontrolünün iyi yapılmamasından kaynaklanır. Bu nedenle hastanın özellikle erken ameliyat sonrası dönemde kanama yönünden izlenmesi son derece önemlidir.

78 Kanamanın Diğer Nedenleri
Travma, Stomayı sert bir şekilde temizleme, Torbanın çapının dar olması,

79 STOMA STENOZU * Genellikle ameliyat sonrası geç dönemde görülen bir  komplikasyondur. Sıklıkla stomanın iç çapının daralması şeklinde görülür.

80 Nedenleri Stoma kenarlarının yetersiz beslenmesi sonucu gelişen retraksiyon ve çevresel bağ dokusunda artış, Stomal açıklığın çok ufak oluşu ve iyi mobilize edilmeyen barsağın retraksiyonu Stoma çevresinde gelişen infeksiyon sonucu oluşan fibröz doku artışıdır.

81 Tedavisinde Stenozların çoğunda gaita yumuşatıcılar,
Parmakla ya da bujilerle stomanın dilatasyonu Dışkının boşalmasının sağlanması gibi yöntemleri yeterlidir. Ayrıca lokal anestezi altında plastik onarım, Nadiren de stoma yerinin değiştirilmesi cerrahi tedavi yöntemleri arasındadır.

82 STOMA FİSTÜL Transstomal fistül: Genellikle ileostomilerde , stoma bakımı sırasındaki travmalarla oluşur. Tedavisi cerrahidir. Peristomal fistülde: Bol miktarda barsak salgısı bulunur ve genellikle fistüle yol açan dikişin alınması ile düzelir. Visserokütanoz fistül: Fasyaya ya da peritona koyulan tespit dikişin barsak lümenine girecek şekilde konulması ya da sonradan barsak lümenine yapışması ile oluşur.

83 Stomal Fistül Tedavisi Cerrahidir
Fistüllü barsak kısmı çıkartılır ve stoma yenilenir. Fistülden gelen akıntı stoma çevresinde dermatite yol açabilir Ostomi torbasının cilde yapışmasını engeller.

84 BARSAK TIKANMASI Barsak Tıkanmasına Yol Açan Durumlar;
Barsak duvarında oluşan yapışıklıklar, Tümörün tekrarlaması, Dışkı sertleşmesi, Parastomal alanda ince barsakların sıkışmasıdır.

85 STOMA PROLAPSUSU Prolapsus, barsağın stoma yoluyla dışarı doğru aşırı derecede sarkmasıdır. Genellikle ameliyattan aylarca sonra ortaya çıkar.

86 Nedenleri Stomanın geniş bir açıklıktan yapılması,
Stomanın karın duvarına iyi sabitlenmemesi, Bebeklerde zayıf karın fasyası, Karın içi basıncın arttığı durumlar (kabızlık, öksürük, ağır kaldırma, zorlayıcı egzersizler) bulunmaktadır.

87 Tedavisinde Prolapsus küçük ise barsak yerine konur.
Stomal prolapsus aşırı derecede büyümüşse, stoma torbasının yapıştırılmasını engelliyor ve irrigasyon yapmak güçleşiyor ise cerrahi tedavi uygulanır.

88 PARASTOMAL HERNİ Parastomal herniler stomanın çevresinde oluşan fıtıklardır. Parastomal herni önemli bir geç komplikasyondur.

89 PARASTOMAL HERNİ

90 Parastomal Herni Parastomal herni barsak tıkanıklığı ve strangülayon (barsak düğümlenmesi) riski taşıdığı için önemlidir. Parastomal herni vakalarının çoğu transvers loop kolostomiyi takiben yaşlı kişilerde görülmektedir.

91 Parastomal Herni Nedenleri
Fasyadaki açıklığın aşırı geniş olması, Barsağın rektus kası dışından dışarıya alınması, Zayıf karın duvarı, Karın içi basıncın artması (kronik öksürük), Abdominal insizyondan stoma açılması, Peristomal infeksiyon, Şişmanlık, Beslenme bozukluğu, Ameliyattan sonra gelişen sepsis.

92 Parastomal Herni Tedavisi
Parastomal herni cerrahi yöntemle tedavi edilir. Herni gelişimini kolaylaştırıcı risk faktörlerini azaltıcı önlemler alınmalıdır. Bunlar; Üst solunum yolu infeksiyonlarının önlenmesi, Kronik öksürüğün tedavisi, Öksürürken stoma bölgesinin üzerine ellerin konularak desteklenmesi gibi.

93


"KOLON TÜMÖRLERİ ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları