Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İSTATİSTİK ŞUBESİ SELMA CENGİZ İSTATİSTİKÇİ Mayıs_2015 T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İSTATİSTİK ŞUBESİ SELMA CENGİZ İSTATİSTİKÇİ Mayıs_2015 T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 1 İSTATİSTİK ŞUBESİ SELMA CENGİZ İSTATİSTİKÇİ Mayıs_2015 T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2  İstatistik Nedir? İstatistiğe Neden İhtiyaç Duyulur?  İstatistik Neden Önemlidir? Nerelerde Kullanılır?  Adalet İstatistiklerine Genel Bakış  Örnek Tablo ve Grafikler 2 SUNUM İÇERİĞİ

3 İstatistik; toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyen, derlenmiş bilgileri sayısal olarak ifade eden ve sonuçlarını yorumlayan, karar vericiye öneriler sunan bilim dalıdır. 3 İSTATİSTİK NEDİR?

4  Ne kadar?  Ne zaman?  Nerede?  Nasıl?  Kaç tane?  Hangi oranda? Sorularına yanıt arar. 4 İSTATİSTİK NEDİR?

5 İstatistiklerin hazırlanması, 4 evreden oluşmaktadır.  Sayısal bilgilerin derlenmesi,  Bu bilgilerin düzenlenmesi,  Düzenlenen bilgilerin tablo veya grafik halinde sunulması,  Tablo veya grafiklerde sunulan düzenli bilgilerin genelleme yapılabilmesi için analizi aşamalarından oluşmaktadır. 5 İSTATİSTİK NEDİR?

6 Günümüzde karar alıcılar, politikalarını formüle etmek, aldıkları kararları desteklemek, geleceğe yönelik planlama yapmak için istatistikleri temel almaktadır. 6 İSTATİSTİK NEDEN ÖNEMLİDİR?

7 Toplumlar, geleceğe ilişkin öngörülerini daha sağlam zeminde yürütebilmek için istatistiğe ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle bugün ürettiğimiz istatistikler yarın için tarihi veri olacağı gibi bugünden yarının belirleyicisi de olacaktır. 7 İSTATİSTİKLERE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

8  Tamsayım yöntemiyle veri derlenmesi; Bir araştırma kapsamında, kitledeki tüm birimlerine ulaşılarak istenen bilginin elde edilmesi işlemidir. 8 2014 yılında mahkemelere 3,5 milyon dava açıldı İSTATİSTİKÎ BİLGİ NASIL DERLENİR?

9  Örneklem araştırmaları yöntemiyle derlenmesi; Uygun örnekleme yöntemi ile kitledeki tüm birimlerin özelliklerini temsil edecek belli sayıdaki birimden derlenen bilgiler ile kitleye ilişkin tahminler elde edilmesine örneklem araştırmaları denir. 9 İSTATİSTİKÎ BİLGİ NASIL DERLENİR?

10  İdari kayıtlardan veri derlenmesi; Kurumların kendi iş ve işlemlerini yürütmek amacı ile tuttukları kayıtlar kullanılarak istatistik üretilmesidir. İdari kayıtlara örnek olarak UYAP sistemine girilen veriler gösterilebilir. 10 İSTATİSTİKÎ BİLGİ NASIL DERLENİR?

11 Günümüzde istatistik, sürekli gelişen bir bilim dalı olması nedeniyle hayatın her alanında uygulanmaktadır. 11 İSTATİSTİKLER NERELERDE KULLANILIR?

12  Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde,  Bilimsel araştırmalarda,  Pazar araştırmalarında,  Finans ve ekonometri, sosyoloji alanlarında yaygın olarak yararlanılmaktadır. 12 İSTATİSTİKLER NERELERDE KULLANILIR?

13 Suç İstatistiği Kavramı ve Kapsamı Suç istatistiği kavramından, belirli bir zaman ve bölge için, suçlar, suçlular, mağdurlar ve ceza adalet sisteminin tepkileri üzerine bilgiler içeren düzenli ve sistematik bilgi toplama, düzenleme, karşılaştırma ve bu bilgilerin kamuya açıklanması anlaşılır. 13 SUÇ ADALET İSTATİSTİKLERİ

14 Olay istatistikleri; Kolluğa intikal eden suçlarla ilgili olarak, kolluk tarafından tutulan istatistiklerdir. Kolluk istatistikleri teşebbüs aşamasında kalmış olanlar da dahil olmak üzere, kolluğa intikal etmiş suçların kaydedildiği ve üzerinde kolluğun çalıştığı olaylardır. 14 SUÇ ADALET İSTATİSTİKLERİ

15 Adalet istatistikleri; Genel anlamda suç niteliği taşıyan fiillerin Cumhuriyet savcılıklarına ve mahkemelere olan yansımasını ifade eder. Ancak bunun yanında adalet sistemine yansıyan diğer başvuru ve davaların niteliği ve niceliği hakkında ayrıntılı bilgiler ile adalet teşkilatı ve sistemi içinde yer alan kurumlara ait verileri de kapsamaktadır. 15 SUÇ ADALET İSTATİSTİKLERİ

16 Cezaevi İstatistikleri; Hapis cezasına mahkum olup ceza infaz kurumlarına giren suçlular ve tutuklular ile ilgili bilgiler ile bu kurumlarda meydana gelen olaylara ve denetimli serbestlik hizmetlerine ilişkin istatistiklerdir. Ayrıca ceza ve tutukevlerinin sayısı, kapasitesi, doluluk oranı gibi verileri de kapsamaktadır. 16 SUÇ ADALET İSTATİSTİKLERİ

17 Bilimsel Nitelikteki İstatistikler; Kriminolojik araştırma yapan kurumlar ile bilim adamlarının yaptıkları istatistiklerdir. Türkiye’de bu istatistikler çok az yapılmaktadır ve bu istatistiklerin yapılması oldukça güçtür. 17 SUÇ ADALET İSTATİSTİKLERİ

18  Ceza kovuşturma organları ve adalet sisteminde yer alan kurumların iş yükü ve işlemleri hakkında bilgi verir.  Bilimsel araştırma yapma imkanı sağlar, suçluluğun ortaya çıkışına dair teori ve hipotezlerin gelişimine imkan sağlar. 18 SUÇ ADALET İSTATİSTİKLERİ

19  Mağdur olma tehlikesi ve nedenleri konusunda ipucu verir.  Ceza kanunlarının etkinliği tespit edilir. Korkutma, önleme ve iyileştirme tedbirlerinin etkinliği hakkında bilgi verir. Ceza adalet sistemine ve yeni ceza kanunlarının hazırlanmasına hizmet eder. 19 SUÇ ADALET İSTATİSTİKLERİ

20 Genel Müdürlüğümüzce yapılan istatistik çalışmalarının amacı; Bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanındaki kaynaklardan uluslararası standartlarda istatistik üretmek, yargıdaki davaların seyrini, suç ve suçluluk hareketleri, ülke genelindeki suç dağılımını göstermek ve bu istatistiklerin tarafsız olarak sunulması ile de karar alıcıların sosyal ve ekonomik politikalar oluşturulmasına katkı sağlamaktır. 20 SUÇ ADALET İSTATİSTİKLERİ

21 UYAP’a giren verilerden üretilen istatistikler;  Ülke içinde başta Bakanlığımız olmak üzere, diğer kamu kurumları ve özel kullanıcıların,  Uluslararası kuruluşlar ve kullanıcıların veri taleplerinin karşılanmasında kullanılmaktadır. 21 SUÇ ADALET İSTATİSTİKLERİ

22 22 UYAP’A G İ R İ LEN VER İ LERDEN HAZIRLANAN ÖRNEK TABLO VE GRAF İ KLER

23 23

24 24

25 25 Adalet Bakanlığında Zabıt Katibi Kadrosunda Çalışan Personelin, Toplam Personel İçerisindeki Oranı, TÜRKİYE (2009-2014) Yıllar Zabıt Katibi Toplam Personel Erkek%Kadın%Toplam% 2009856349,0891851,01748150,734494 2010832148,6880551,41712649,834415 20111149448,81205751,22355153,544015 20121135748,11226951,92362654,843121 20131476049,11527150,93003157,752017 20141469748,81543351,23013057,752260

26 26 Reel Çalışma Oranı: Yıl içinde çıkan dosya sayısının yıl içinde gelen dosya sayısına oranı.

27 27 Reel Çalışma Oranı: Yıl içinde çıkan dosya sayısının yıl içinde gelen dosya sayısına oranı.

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38 Ceza Mahkemelerinde TCK Uyarınca Açılan ve Karara Bağlanan Davalardaki Suç Sıralaması, TÜRKİYE (2014)

39 39 Ceza Mahkemelerinde TCK Uyarınca Açılan ve Karara Bağlanan Davalardaki Seçilmiş Suç Sıralaması, TÜRKİYE (2014)

40 40 Ceza Mahkemelerinde Özel Kanunlar Uyarınca Açılan ve Karara Bağlanan Davalardaki Suç Sıralaması, TÜRKİYE (2014)

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 Hukuk Mahkemelerinde Bölgelere Göre Nüfusta Her 100 000 Kişideki Dava Oranı (%) 2014 48

49 49 Hukuk mahkemelerinde Açılan ve Karara Bağlanan Dava Sıralaması, TÜRKİYE (2014)

50 50

51 51

52 52

53 53 Hukuk Mahkemelerinde Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Koruma Talebi İle İlgili Açılan ve Karara Bağlanan Dava Sayıları, TÜRKİYE (2009-2014)

54 54 Hukuk Mahkemelerinde Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Koruma Talebi İle İlgili Karara Bağlanan Dava Oranları, TÜRKİYE (2009-2014)

55 55 Ankara Adliyesi Pilot Bölge Seçilerek Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosuna Mağdur Sıfatıyla Başvuran 2574 Kişiden Elde Edilen Verilere Göre Elde Edilen Sonuçlar

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61 TE Ş EKKÜRLER


"1 İSTATİSTİK ŞUBESİ SELMA CENGİZ İSTATİSTİKÇİ Mayıs_2015 T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları