Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEMLİK ATATEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEMLİK ATATEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 GEMLİK ATATEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

2 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türk Dili ve Edebiyatının hedefleri
Edebiyat tarihi, türler ve dilin kuralları (Bilimsel Bilgi) Edebiyattan alınan estetik haz ve işlenen değerler sistemi (Etik ve Estetik Değerler) Dilin gündelik hayatta kullanımını içeren beceriler. (Dilin kullanımı ile ilgili pratik yapar.) (okuma, dinlenme, konuşma, yazma)

3 Not: Edebiyat, kendine özgü bir ahlâki davranışlar kompozisyonudur. (Hiçbir sanatçı, içinde yaşadığı dönemin etik, sosyolojik ve ahlaki değerlerinden bağımsız değildir.)

4 Öğretİm Yöntemlerİ (Dersİn İşlenİşİ)

5 Buldurma ve Yenİden YapIlandIrma
Okuyup dinlediğini anlama ile düşünüp tasarladığını sözlü ve yazılı olarak anlatma. (Yeni birikim oluşturma. Daha sonra analiz- sentez çalışması yapma.) Edebiyat sanatı ve türleri, sanatçılar, dönemin özellikleri ve değerleri anlatma yoluyla değil, metinler aracılığıyla ve öğrenciye analiz-sentez yaptırarak (soru- cevap yöntemi) ulaştırılmalıdır. Dilbilgisi de benzer yöntemlerle öğretilmeli ve sezdirilmelidir.

6 Buldurma ve Yeniden Yapılandırma
Bu yöntemin başlıca üç aşaması vardır. Problem oluşturma: Bu aşamada sorun, değişik sorularla öğrencinin önüne serilir.Öğretmene düşen görev ise ; dikkat çekme biçimidir. Keşfettirerek buldurma: Elde edilen bilgilerden hareketlerle yeni bilgi ve çıkarımlara ulaşarak, dağınık olan verileri belirli bir sisteme göre düzenleyerek bir kompozisyona ulaşmak. (sentezlerin sentezi) Yeniden yapılandırma ve transfer etme: Sonuç olarak elde edilenlerin, daha önce elde edilenlerle birleştirilecek geleceğe dönük hazır bulunmaktır.

7 Bu yöntem, için en uygun olanı soru-cevap tekniğidir
Bu yöntem, için en uygun olanı soru-cevap tekniğidir.Öğrenciyi canlı tutmak ve bulmalarına yardımcı olmayı sağlar.Bu teknikte bol örneğin kullanılması verimli sonuçlar doğurur. Bu yöntem; öğrenciyi aktif kılan ve ona öğrenmeyi öğretmektir.

8 Ders KitaplarI ve İşleyiş Teknikleri
Öğretmene düşen; aktarmak değil, etkinlik yaparak bilgiyi keşfetmelerini sağlamaktır. Dersteki en verimli teknikler ise; soru-cevap ve analiz-sentez biçiminde olmalı ve anlama-yorumlama bundan sonra gerçekleştirilmelidir. Öğretmen uzun uzun açıklamak ve aktarmak yerine, yerinde ve zamanında küçük dokunuşlarla yol açmalı ve sezdirmelidir. Sonuç olarak; öğretmen sadece rehberlik etmeli, işleyişi canlı kılmak için çalışmalarını çeşitlendirmelidir. Ayrıca; okul içi ve dışında ödevler ve projeler, kütüphane, gazete, televizyon, cep telefonu,bilgisayar ve interneti kapsayıcı bir biçimde düzenlenip verilmelidir.

9 Fiziki yapının yetersizliği. (sınıf ortamı-akıllı tahta)
Sınıf içi akışı yakalama (öğrenciyi öğrenmeye hazırlama, motivasyon, araç-gereç vb.) Kendini yenilemek. İlmin irfana dönüşümü.(bilgiyi hayata aktarma vb.) (teori ve pratiğin buluşması.) Yukarıdan aşağı basan değil, aşağıdan yukarıya yükselen bir model. Öğretmen kalitesinin arttırılması. Çok sıkı mevzuat ve yönetmeliğin negatif etkileri.(serbest olamamak) Müfredata sıkı sıkıya bağlılığın etkileri.

10 AraştIrma 1A Dönemin zihniyetini belirleme. Metnin yapısını çözümler.
Dönemin zihniyetini belirleme. Metnin yapısını çözümler. Madam Bovery ve Anna Karanine kitaplarının okutulmasını sağlamak. Batı edebiyatı örneklerini tespit eder bulur. 2A Slayt sunumu, filme çekilen eserlerin tespitini bulma ve (video, ses, görüntü)

11 3A Günlük Hayata Uyarlama
Günümüz şartlarında böyle Karakterle karşılaşmak mümkün mü ? Eserin aslı ile uyarlamalar arasındaki farklar 4A YGS-LYS Tabanlı Ölçme Değerlendirme Konuyla ilgili YGS sorularında paragraf sorularının bulunması (Anlatım Teknikleri ) LYS ( Konuyla ilgili sorular)

12 GERİ BESLEME Öğrencilerin araştırma aşamasındaki eksiklerini
Öğrencilerin araştırma aşamasındaki eksiklerini belirleyip tamamlama. ( Zaman , içinde bulunulan dönemin özelliklerini verme özelliğine sahiptir. Zaman olay ve kişi uyumu bunu bize veriyor. Çünkü günümüz Beyoğlu ile eserin yazıldığı dönemin Beyoğlu farklıdır.)

13 ÖĞRENME 1B Kazanım Metnin tür ve yapı çözümlemesini yapar. Metnin dil ve anlatım özelliklerini belirler. Metni yorumlar ve geleneği belirler. 3 gruba ayrılır. Takım tür ve yapı üzerinde çıkarımlarda bulunacak Dil ve anlatım , tema özelliklerini belirler. Metni yorumlama ve geleneğini belirleme. Takımları sezdirme , keşfettirerek buldurma ve çıkarımlara ulaşılmasının öğrenilmesi. 2B e-içerik , EBA gov.tr video izletme , ses dosyası dinletme.

14 3B Mekan , kıyafet , yaşam tarzı , aile içi ilişkiler , müzik anlayışı yönünden öğrenci gruplarının birbirlerine soru sorması Takım: Hayatın sosyal ,siyasal ,ekonomik , … unsurları yönünden incelemesi Takım: Metindeki kişilerin günümüzle karşılaştırılması Takım: Zaman ve mekan yönünden karşılaştırılması 4B Servet-i Fünun ile ilgili LYS’de çıkan konuların tespiti.

15 UYGULAMA 1C Çıkarımları takım liderleri sunacaklar. (Tahtaya
yazıp , diğer öğrencilerin de defterlerine yazması ) 2C İzletilen videolarla geri dönüşler yapılacak ( yer ,zaman , kişi …) 3C 3A’daki çalışmanın sunumu. 4C Öğrencilerin soru yazıp cevaplandırması.(istop oynanması vb.)

16 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1D Öz değerlendirme (Ünite bitiminde öz değerlendirme formunun öğrenci tarafından doldurulması) 2D Soru yansıtılabilir. Takımların elde ettikleri kazanımlarını internet ortamında paylaşmaları (Bu sitedeki bilgilerin öğretmenin güncellemesi ve kontrol etmesi de gerekir) EBA 3D Çeşitli oyunlarla ( tabu , adam asmaca , burası neresi , bulmaca) aktifleştirmek. 4D Öğretmen değerlendirmesi. Yaprak testleri , Konu Tarama Testi , Çıkmış soruların uygulanması.

17 “DÖRT DÖRTLÜK ÖĞRENME”
YÖNERGE Ek 1: Bursa Eğitim Zirvesi Çalıştayı Format 2 *1A : ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME - ARAŞTIRMA BURSA EĞİTİM ZİRVESİ MODEL ÇALIŞTAYI FORMATI “DÖRT DÖRTLÜK ÖĞRENME” I 1 2 3 4 ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME TEKNOLOJİYİ ENTEGRE ETME GÜNLÜK HAYATA UYARLAMA YGS-LYS TABANLI ÖĞRENME VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME A ARAŞTIRMA KAZANIMLAR 1A 2A 3A 4A GERİ BESLEME B ÖĞRENME 1B 2B 3B 4B C UYGULAMA 1C 2C 3C 4C D ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1D 2D 3D 4D


"GEMLİK ATATEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları