Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ.  Türk Dili ve Edebiyatının hedefleri  Edebiyat tarihi, türler ve dilin kuralları (Bilimsel Bilgi)  Edebiyattan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ.  Türk Dili ve Edebiyatının hedefleri  Edebiyat tarihi, türler ve dilin kuralları (Bilimsel Bilgi)  Edebiyattan."— Sunum transkripti:

1 TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

2  Türk Dili ve Edebiyatının hedefleri  Edebiyat tarihi, türler ve dilin kuralları (Bilimsel Bilgi)  Edebiyattan alınan estetik haz ve işlenen değerler sistemi (Etik ve Estetik Değerler)  Dilin gündelik hayatta kullanımını içeren beceriler. (Dilin kullanımı ile ilgili pratik yapar.)  (okuma, dinlenme, konuşma, yazma)

3  Edebiyat, kendine özgü bir ahlâki davranışlar kompozisyonudur. (Hiçbir sanatçı, içinde yaşadığı dönemin etik, sosyolojik ve ahlaki değerlerinden bağımsız değildir.)

4

5  Okuyup dinlediğini anlama ile düşünüp tasarladığını sözlü ve yazılı olarak anlatma. (Yeni birikim oluşturma. Daha sonra analiz- sentez çalışması yapma.)  Edebiyat sanatı ve türleri, sanatçılar, dönemin özellikleri ve değerleri anlatma yoluyla değil, metinler aracılığıyla ve öğrenciye analiz-sentez yaptırarak (soru- cevap yöntemi) ulaştırılmalıdır.  Dilbilgisi de benzer yöntemlerle öğretilmeli ve sezdirilmelidir.

6 Bu yöntemin başlıca üç aşaması vardır.  Problem oluşturma: Bu aşamada sorun, değişik sorularla öğrencinin önüne serilir.Öğretmene düşen görev ise ; dikkat çekme biçimidir.  Keşfettirerek buldurma: Elde edilen bilgilerden hareketlerle yeni bilgi ve çıkarımlara ulaşarak, dağınık olan verileri belirli bir sisteme göre düzenleyerek bir kompozisyona ulaşmak. (sentezlerin sentezi)  Yeniden yapılandırma ve transfer etme: Sonuç olarak elde edilenlerin, daha önce elde edilenlerle birleştirilecek geleceğe dönük hazır bulunmaktır.

7  Bu yöntem, için en uygun olanı soru-cevap tekniğidir.Öğrenciyi canlı tutmak ve bulmalarına yardımcı olmayı sağlar.Bu teknikte bol örneğin kullanılması verimli sonuçlar doğurur.  Bu yöntem; öğrenciyi aktif kılan ve ona öğrenmeyi öğretmektir.

8  Öğretmene düşen; aktarmak değil, etkinlik yaparak bilgiyi keşfetmelerini sağlamaktır.  Dersteki en verimli teknikler ise; soru-cevap ve analiz-sentez biçiminde olmalı ve anlama-yorumlama bundan sonra gerçekleştirilmelidir.  Öğretmen uzun uzun açıklamak ve aktarmak yerine, yerinde ve zamanında küçük dokunuşlarla yol açmalı ve sezdirmelidir.  Sonuç olarak; öğretmen sadece rehberlik etmeli, işleyişi canlı kılmak için çalışmalarını çeşitlendirmelidir.  Ayrıca; okul içi ve dışında ödevler ve projeler, kütüphane, gazete, televizyon, cep telefonu,bilgisayar ve interneti kapsayıcı bir biçimde düzenlenip verilmelidir.

9  Fiziki yapının yetersizliği. (sınıf ortamı-akıllı tahta)  Sınıf içi akışı yakalama (öğrenciyi öğrenmeye hazırlama, motivasyon, araç-gereç vb.)  Kendini yenilemek.  İlmin irfana dönüşümü.(bilgiyi hayata aktarma vb.) (teori ve pratiğin buluşması.)  Yukarıdan aşağı basan değil, aşağıdan yukarıya yükselen bir model.  Öğretmen kalitesinin arttırılması.  Çok sıkı mevzuat ve yönetmeliğin negatif etkileri.(serbest olamamak) Müfredata sıkı sıkıya bağlılığın etkileri.

10 1A Dönemin zihniyetini belirleme. Metnin yapısını çözümler. Madam Bovery ve Anna Karanine kitaplarının okutulmasını sağlamak. Batı edebiyatı örneklerini tespit eder bulur. 2A Slayt sunumu, filme çekilen eserlerin tespitini bulma ve (video, ses, görüntü)

11 3A Günlük Hayata Uyarlama Günümüz şartlarında böyle Karakterle karşılaşmak mümkün mü ? Eserin aslı ile uyarlamalar arasındaki farklar 4A YGS-LYS Tabanlı Ölçme Değerlendirme Konuyla ilgili YGS sorularında paragraf sorularının bulunması (Anlatım Teknikleri ) LYS ( Konuyla ilgili sorular)

12 Öğrencilerin araştırma aşamasındaki eksiklerini belirleyip tamamlama. ( Zaman, içinde bulunulan dönemin özelliklerini verme özelliğine sahiptir. Zaman olay ve kişi uyumu bunu bize veriyor. Çünkü günümüz Beyoğlu ile eserin yazıldığı dönemin Beyoğlu farklıdır.)

13 1B Kazanım Metnin tür ve yapı çözümlemesini yapar. Metnin dil ve anlatım özelliklerini belirler. Metni yorumlar ve geleneği belirler. 3 gruba ayrılır. Takım tür ve yapı üzerinde çıkarımlarda bulunacak Dil ve anlatım, tema özelliklerini belirler. Metni yorumlama ve geleneğini belirleme. Takımları sezdirme, keşfettirerek buldurma ve çıkarımlara ulaşılmasının öğrenilmesi. 2B e-içerik, EBA gov.tr video izletme, ses dosyası dinletme.

14 3B Mekan, kıyafet, yaşam tarzı, aile içi ilişkiler, müzik anlayışı yönünden öğrenci gruplarının birbirlerine soru sorması Takım: Hayatın sosyal,siyasal,ekonomik, … unsurları yönünden incelemesi Takım: Metindeki kişilerin günümüzle karşılaştırılması Takım: Zaman ve mekan yönünden karşılaştırılması 4B Servet-i Fünun ile ilgili LYS’de çıkan konuların tespiti.

15 1C Çıkarımları takım liderleri sunacaklar. (Tahtaya yazıp, diğer öğrencilerin de defterlerine yazması ) 2C İzletilen videolarla geri dönüşler yapılacak ( yer,zaman, kişi …) 3C 3A’daki çalışmanın sunumu. 4C Öğrencilerin soru yazıp cevaplandırması.(istop oynanması vb.)

16 1D Öz değerlendirme (Ünite bitiminde öz değerlendirme formunun öğrenci tarafından doldurulması) 2D Soru yansıtılabilir. Takımların elde ettikleri kazanımlarını internet ortamında paylaşmaları (Bu sitedeki bilgilerin öğretmenin güncellemesi ve kontrol etmesi de gerekir) EBA 3D Çeşitli oyunlarla ( tabu, adam asmaca, burası neresi, bulmaca) aktifleştirmek. 4D Öğretmen değerlendirmesi. Yaprak testleri, Konu Tarama Testi, Çıkmış soruların uygulanması.

17 BURSA EĞİTİM ZİRVESİ MODEL ÇALIŞTAYI FORMATI “DÖRT DÖRTLÜK ÖĞRENME” I1234 ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME TEKNOLOJİYİ ENTEGRE ETME GÜNLÜK HAYATA UYARLAMA YGS-LYS TABANLI ÖĞRENME VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME AARAŞTIRMA KAZANIMLAR 1A2A3A4A GERİ BESLEME BÖĞRENME KAZANIMLAR 1B2B3B4B GERİ BESLEME CUYGULAMA KAZANIMLAR 1C2C3C4C GERİ BESLEME DÖLÇME DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR 1D2D3D4D GERİ BESLEME YÖNERGE Ek 1: Bursa Eğitim Zirvesi Çalıştayı Format 2 *1A : ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME - ARAŞTIRMA


"TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ.  Türk Dili ve Edebiyatının hedefleri  Edebiyat tarihi, türler ve dilin kuralları (Bilimsel Bilgi)  Edebiyattan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları