Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlik"— Sunum transkripti:

1 AİLE Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlik
Hanehalkı: Aynı adreste yaşayan insanlar grubu. (Öğrenci evleri ve yalnız yaşayanlar da dâhil) Ataerkillik Evlilik Türleri: Tekeşlilik, görücü usulü, çokeşlilik, gey/lezbiyen evliliği Aile Türleri: Çekirdek aile ve geniş aile, ataerkil aile ve anaerkil aile, simetrik aile, üvey aile (yeniden yapılandırılmış aile), tek ebeveynli aile, gey/lezbiyen ailesi

2 AİLE YAPISINDA DEĞİŞİMLER
Yaşlı nüfus Aile hacminin küçülmesi Akraba ilişkilerinin zayıflaması Boşanmaların artması Birden fazla evlilik yapanların artması Evlilik dışı birlikte yaşam ve evlilik dışı doğum Tek ebeveyni ailelerin artması Yalnızlaşma

3 Boşanmaların Artış Nedeni
Boşanmayı kolaylaştıran hukuksal düzenlemeler Kentleşme Çekirdek aile Kadının çalışması Erkek şiddeti Kadınların bilinçlenmesi Sosyal devletin gelişmesi Ailenin işlevinin azalması Toplumsal yaptırımların azalması Dinî baskının azalması Geniş akrabalık bağlarının zayıflaması Gebeliği önleyici tıp Geçim sıkıntısı

4 Çocuk Merkezlilik Ailede birey sayısı düştükçe özen artıyor
Çocuk sayısı düştükçe özen artıyor Geç yaşta evlilikler, olgun ebeveynler Gelir düzeyi artarsa özen artıyor Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması Çocuk haklarının gelişimi Bilimsel gelişmeler: Tıp, psikoloji, pedagoji Beslenmenin gelişmesi Kitlesel iletişimin rolü Zorunlu eğitim Özel eğitim Eğlence kültürünün gelişmesi Tüketim toplumu

5 Aile İçi Sorunlar Çocuğa yönelik taciz (cinsel, fiziksel, duygusal taciz ve ihmal etme) Ev içi şiddet: Çocuğa, kadına ve kardeşe Evlilikte tecavüz Erkeğin iktidar baskısı Mülkiyet eşitsizliği

6 Ölüm oranları azalıyor
Bebek ölüm oranları azalıyor Doğumda yaşam beklentisi artıyor Hijyen, sağlık politikaları ve tıp gelişiyor Refah toplumu Sosyal devlet politikaları Eğitim

7 Yaşlılık Yalnızlık Çalışma dışı kalmak Bakıma muhtaçlık
Hastalıkların çoğalması ve sürekliliği Yaşlı bakım hizmeti Düşük emekli maaşları

8 Nüfus Değişimleri Yüzyıllar içinde iyi beslenme, tıptaki gelişmeler ve iklim koşullarının iyileşmesi nedeniyle ölüm oranları hızla düşmüştür. Ayrıca gelir düzeyinin artması, ömrü uzatan bir faktördür. Yine tıptaki gelişmeler, özellikle gebeliği önleyici tıp sayesinde doğum oranları da azalmıştır. Beklenen ömür, gelişmiş ülkelerde daha yüksektir. Nüfusun bu ülkelerde yaşlandığını söylemek mümkündür. Savaş, kıtlık, salgın hastalıklar yüzünden Afrika gibi bölgelerde ortalama ömür dönem dönem azalmaktadır. Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının, ölüm oranlarının altına düşmesi nedeniyle nüfus mutlak olarak da azalma eğilimindedir.

9 Nüfus Değişimleri Bir bölgenim veya ülkenin nüfusuna etki eden diğer önemli faktör göçlerdir. Dünya nüfusu, gelişmiş ülkelere doğru hareket etme eğilimdedir. Bu ülkeler de, göçleri önleyici politikalar izlemektedir. Kapitalizmin gelişmesi, son 250 yılda insanların kırsal bölgelerden kentlere göç etmesine yol açmıştır. Sanayileşmenin kentlerde yoğunlaşması, nüfusunda buralara yığılmasına neden olur. Nüfus yoğunluğunun (km. başına insan sayısı) en fazla olduğu kentler; Japon ve Hint kentleri, İstanbul, Mexico City, Santiago, Sao Paulo vb. kentlerdir. Evlenme yaşının düşük olduğu ülkelerde nüfus artış hızı da yüksektir.

10 2050 yılı nüfus tahminleri Ülkeler 2000 (milyon kişi)
1275 1400 Hindistan 1020 1530 ABD 285 410 Endonezya 212 295 Brezilya 172 235 Rusya 145 100 Pakistan 350 Bangladeş 140 255 Japonya 125 110 Nijerya 115 260 Etiyopya 70 170 Türkiye

11 Kentleşmenin Olumsuz Sonuçları
İnsanların yaşama ve çalışma alanlarının iç içe olduğu kentler, birçok sorunu barındırmaktadır. Gürültü, hava kirliliği, atıklar, hastalıklar, stres vb. Yol, kanalizasyon, elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı sorunları Yeşil alanların tahrip olması, CO2 salımı vb. yüzünden iklimin bozulması Üretim artışı ve tüketim fetişizm yüzünden kent ve doğal çevre sürekli tahrip olmakta, eksilmekte ve yok olmaktadır. Kentlerin en önemli sorunlarının başında enerji ve su sorunu gelmektedir. Her ikisi de kıtlaşmaktadır. Su aynı zamanda temiz olarak korunmak zorundadır.

12 Suyun Metalaşması Metalaşma, kamusal olan ve doğada serbest olan suyun piyasa koşullarında satılmasıdır. Kamusal hizmet özelleştirilir. Doğada serbest bulunan su; barajlar, şişelemeler vb. şeklinde meta haline dönüştürülür. Nihai ürün olarak su (şişelenmiş su) Hammadde olarak su (sanayi, tarım ve enerji sektöründe kullanımı) Kıtlaşma sorunu ve fiyatlara yansıması: Kıtlaşma, metalaşma sürecini hızlandıracaktır. Piyasaların başlangıçta kurumsallaşmaması yüksek fiyatlara neden olur. Piyasalar yerleştikçe ve teknoloji/sermaye kullanımı yaygınlaştıkça su ucuzlar. Yaygın kullanım kıtlaşmayı artırır. Fiyatlar tekrar yükselir.

13 Suyun Metalaşma Süreci
Kapitalistin suyu kaynağından bedava bir girdi olarak edinmesi. Suyun devlet tarafından bedelsiz sağlanması Devlet tarafından maliyetine sağlanması Devlet tarafından dünya piyasalarındaki fiyatından sağlanması Devlet ve özellikle özel sektör tarafından, oluşan piyasa fiyatı üzerinden sağlanması

14 Suyun Metalaşmasını Geciktiren Faktörler
Toplumsal muhalefet Hukukî-idarî düzenlemelerin zaman alması Gerekli altyapı yatırımlarının maliyetli ve uzun vadeli yapılabilmesi Sermaye ve teknoloji yetersizliği Tüketim alışkanlıklarının ve kültürünün uyumlulaşmasının zaman alması

15 Su Kıtlığının Nedenleri
Su kaynaklarının eşitsiz dağılımı Temiz suyun boşa harcanması Kötü yönetim Suyun kirlenmesi Hızlı nüfus artışı

16 Suyun Metalaştırılması, Özelleştirme
Kentsel su dağıtım hizmetleri Şişelenmiş su Barajlar ve HES’ler Su boru hatları Atık su arıtma sistemleri Deniz suyu arıtma sistemleri Yer altı su kaynakları Sanal su ticareti

17 Suyun Metalaştırılması, Özelleştirme
Su kaynaklarının sömürülmesi ve kirletilmesi Eşitsiz tüketim Ekosistemin bozulması Yer altı su kaynaklarının azalması Kamu sağlığının bozulması Su fiyatlarının aşırı yükselmesi Su kalitesi düşmektedir. Su, ekonomik bir mal haline gelmiştir.

18 1,1 milyar insan temiz içme suyuna erişemiyor.
2,6 milyar insan yetersiz su tüketiyor. Her 20 saniyede bir bir çocuk “sudan” ölüyor. Henüz tüm dünyada suyun % 5’i özeleştirilmiş durumda. Bir insanın ortalama günlük (içme, yemek pişirme ve temizlenme için) 50 litre suya ihtiyacı vardır. Kuzey ülkelerinde günde lt/kişi. Hindistan’da 25 lt/kişi, kurak Afrika’da 20 lt/kişi. 1 milyardan fazla insan günde 19 lt’den az su kullanabiliyor.

19 Tüketilen Suyun Kaynakları
Yer üstü (akarsular, göller, göletler) % 73,42 Yer altı kaynakları % 19,02 Drenaj suyu (sulama için) % 4,82 Atık su arıtma (sulama için) % 2,41 Deniz suyu arıtma %0,34

20 Suyun Tüketim Alanları
Tarım %70, Sanayi % 22, Yerleşim yerlerinde özel tüketim % 8 Kuzeyde tarım %30, sanayi % 59, özel tüketim % 11 Güneyde tarım % 82, sanayi % 10, özel tüketim % 8 Sanal su ticareti

21 Gelişen Sorunlar Tatlı su kıtlaşıyor Yüzey suları kirletiliyor
Yer altı su kaynakları tükeniyor Gezegen kuruyor: Buzullar eriyor, iklim değişikliği ve çölleşme Kentleşme ve ormanların yok edilmesi Yüksek teknolojik çözümler sorunun parçasıdır: Barajlar, derivasyon ve deniz suyu arıtma. Yeni teknolojiler: Atmosfeirk su jeneratörleri, bulutg tohumlama, nükleeer enerji ve nano teknolojiler.

22 Barajlar Dünyada 10 metreden yüksek 50 binden fazla baraj mevcuttur.
Yararları: Elektrik üretimi (toplam elektirğin % 16’sı) Tarımsal sulama Özel kullanım Taşkınların önlemesi Ulaşımı kolaylaştırma Tehditler: Zorunlu göç Biyolojik çeşitliliğin azalması, ekosistemin bozulması Su altında çürüyen bitki örtüsü metan gazı üretiyor Kültürel mirasın yol edilmesi (Zeuga ve Hasankeyf)


"AİLE Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları