Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Ana Hizmet Binası, Ertuğrulgazi Mahallesi Şahin Caddesi’nde olup; Bodrum + 5 kat olarak yapılmıştır. Toplam arsa alanı 6168 m2, yapı alanı ise 3377 m2 dir. Ek Hizmet Binamız ise Hoşnudiye Mah. Ambarlar Sokakta olup; Bodrum + 3 kat olarak yapılmıştır. Toplam arsa alanı 18.026 m2, yapı alanı ise 1620 m2 dir. 60 kişilik Yemekhane ve 10 yataklı Misafirhanemiz ana hizmet binamızda hizmet vermektedir. İlimiz Çankaya Mahallesinde ve Hoşnudiye Mahallesinde 28 adet lojmanımız bulunmaktadır. İl MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL TANITIMI LOJMANLARIMIZ HİZMET BİNALARIMIZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

3 Müdürlüğümüz emrinde 95 Memur, 16 daimi İşçi olmak üzere toplam 113 personel görev yapmaktadır. Müdürlüğümüzde 12 adet hizmet aracımız bulunmaktadır. T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

4  İmar uygulamaları ile ilgili şikâyet konularını İmar Mevzuatı açısından inceleyerek Ön İnceleme raporlarını hazırlar ve gereği için ilgili idareye bildirir.  Kıyı kenar çizgisi tespitini yapar. Mevzi İmar Planlarına esas jeolojik- jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylama işlemlerini yürütür. İMAR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ - 2015 yılında 42 adet imar planı değişikliği incelenmiş ve 1 adet rapor düzenlenerek Bakanlığımıza gönderilmiştir. - Gerçek ve tüzel kişiler tarafından iletilen, 36 adet talep ve şikâyet dilekçesi 3194 sayılı İmar Kanunu, imar planı ve notları, yönetmelikler ve tüm mevzuat hükümleri kapsamında incelenerek cevaplandırılmıştır. - Müdürlüğümüzce İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporları incelenerek onay işlemleri yapılmaktadır. İlimiz sınırları dâhilinde 2015 yılı içerisinde 8 adet İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu onaylanarak Bakanlığımıza gönderilmiştir. - Kocakır rezerv alanına ait idari yoldan tescil dosyası hazırlanmış ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne gönderilmiştir. - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine satış, Kiralama, İrtifak hakkı, Kıyı Kanunu ve İmar Planı Teklifleri kapsamında 71 adet inceleme yapılmış ve görüş verilmiştir.

5 İlimizde 472 km kıyı uzunluğu bulunmaktadır. (Nehir 118 km, 12 adet Baraj 240 km, 45 adet gölet 114 km). Sakarya Akarsuyunun “nehir” tanımına giren Gökçekaya Barajı ile Karadeniz arasındaki kesiminin, 68 km.lik kısmı İlimiz sınırları içinde kalmaktadır. Sakarya Nehrinin Kıyı kenar çizgisi çalışmalarından 8 km.si önceki yıllarda bitirilmiştir. Kıyı Kenar Çizgisi Çalışmaları Kıyı Kenar Çizgisi yapılmayan yerlerde İmar uygulaması ve yapılaşmaya gidilemez. Yapılan yapılar kaçak yapılaşmaya girer. T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait bina ve tesislerin arsa bilgi ve belgelerini, ihtiyaç programlarını temin etmek, etüt, proje ve yaklaşık maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak, inşaat, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarına ilişkin proje teminini sağlamak işlerini yapar. Tip proje istenmeyen yatırımlara da yönetmeliklere göre özel proje hazırlar-hazırlatır ve onaylar. Ayrıca özel öğretim kurumlarının (Özel okul, hastane, dershane Kurs, yurt, kreş vb.) açılışı için gerekli olan projeleri inceler, onaylar ve rapor verir. PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

7 2015 Yılında 9 farklı konuda toplam 58 adet faaliyet gerçekleştirilmiştir.

8 YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yapı malzemelerinin; üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj ve dolum yapıldıkları yerlerde, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekan ve ortamda, depolandığı veya satıldığı, kullanıldığı yerlerde, gerektiğinde yapı işlerinde, girdi olarak kullanıldığı yer ve tesislerde yapı malzemesi denetimi yapar. Müdürlüğümüz Hazır Beton ve Yapı Malzemeleri Denetimine(PGD) ilişkin faaliyetlerini sürdürmektedir. Hazır Beton numune alımı işlemi Mikser takip usulü olarak yapılmaktadır. İlgili Yönetmelik çerçevesinde; rutin denetimler esnasında önce işaret ve belge kontrolü, duyusal incelemeye tabi tutma, rutin veya şikayet üzerine yapılan bir denetim de güvensizlik şüphesi ile direkt numune alma test ve muayene ettirmek üzere standardın öngördüğü miktarda numune alımı yoluna gidilmektedir.

9 Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü Çalışmaları YAPI MALZEMESİDENETİM SAYISI PVC Denetimi1 Kiremit-Tuğla Beton Denetimi (G)1 Beton Agregası1 Yapı Kimyasalları29 Yalıtımlı Duvar Bloğu Doğal taş8 Şikayet Üzerine Denetim TOPLAM40 2015 Yılında Toplam 40 adet PGD faaliyeti çerçevesinde teknik dosya (CE ve G işaretlemesi) incelemesi yapılmıştır. Hazır Beton mikserlerinden takip usulü numune alınarak toplam 15 adet denetim faaliyeti yapılmıştır. Kamu yapılarından Müdürlüğümüzce yapı denetim hizmeti verilen binaların beton basınç mukavemetleri ile ilgili 3 işe ait 78 adet taze beton deneyi, 2 işe ait 2 (5 farklı çapta 5x3) adet çelik çekme deneyi yapılmıştır. T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

10 Müdürlüğümüzün görevi; İlimizde özel yapıların denetim hizmetlerini yürütmekte olan Yapı Denetim Kuruluşlarının denetiminde bulunan inşaatların rutin aralıklarla mahallinde ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadıklarının denetimini ve bu firmaların büro denetimlerini yapmaktır. Müdürlüğümüzce Yapı Denetim Kuruluşlarının YDS'de ki tüm işlemlerini yapılmaktadır. (Denetçi,KE,YKE işe giriş, istifa, kontör yükleme vb.) Ayrıca;Yapı müteahhitlerine müteahhitlik yetki belge numarası ve Geçici ustalık Belgesi verilmesi işlemlerini yapılmaktadır. YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Denetim sistemi ile Türkiye'deki tüm inşaatlar kayıt altına alınmaktadır. Yapı Denetim Şirketleri Vatandaş T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

11 İlimizde 19 adet Yapı Denetim Şirketi, 3 Adet Şube ve 4 adet laboratuvar faaliyet göstermektedir. İlimizde 6.933 adet binanın inşaat denetimi yapı denetim şirketlerince yapılmakta olup; denetimi yapılan toplam inşaat alanı 7.859,702 m 2 dir. İlimizdeki İnşaatların Denetiminde 352 adet Denetçi, 786 adet KE, 75 adet YKE görev yapmaktadır. Bu inşaatlardan örnekleme metodu ile İl Müdürlüğümüzce 2015 yılı içerisinde 15 adet şantiye denetimi ve 27 adet büro denetimi yapılmıştır. 4.243 adet Müteahhitlik Yetki Belge Numarası 5.062 adet Geçici Ustalık Belgesi verilmiştir. YDS’de 659 adet işlem gerçekleştirilmiştir. T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

12 Gündoğdu M. 24 Derslikli Lise 71 Evler M. İmam Hatip Lisesi Sabiha GökçenEndüstri Meslek Lisesi Bakanlığımızın Yatırım Programında 113.784.742 TL Proje Bedeli 7 adet iş yer almakta olup, 11.123.742 TL ödenek planlanmış, 370.617 TL. ödenek gönderilmiştir. İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait 55.680.776 TL proje bedelli 9 adet iş (23 adet Bina) bulunmakta olup, 6 adet (18 adet bina) işin yapım çalışmaları yürütülmekte ve 3 adet iş (5 adet Bina) bitirilmiştir. T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Damla Özel Eğitim Kurumu Sarıcakaya 8 Derslikli İmam Hatip Lisesi

13 İli mizde 875 adet yapı kooperatifi bulunmakta olup; 134 adet aktif, 74 adet tasfiye halinde, 9 adet münfesih, 658 adet terkin kooperatif bulunmaktadır. 2015 yılı itibariyle ilimizde bulunan kooperatiflerle ilgili olarak 28 adet genel kurul çalışması yapılmıştır. Yapı Kooperatifleri T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ  5543 sayılı İskan Kanununa göre KEYY metodu ile İlimiz Günyüzü İlçesi Tutlu köyünde 51 adet İskan Konutu tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. İskan Konutları

14 Bakanlığımızın belirlediği lisanslı kuruluşlarca riskli bina tespitleri yapılmakta, tespit neticesinde binaları riskli olarak belirlenen vatandaşlarımızın, yapılarıyla ilgili hazırlanan raporlar Müdürlüğümüz tarafından incelenmekte, afet riski altındaki binaların yenilenmesi süreciyle ilgili çalışmalar yürütülmektedir. İlimizde yetkili 10 lisanslı şirket bulunmaktadır. 6306 sayılı kanun uyarınca Kent Merkezinin güneyinde, Kocakır Mevkiinde 770 ha. rezerv alan Bakanlığımızca ilan edilmiştir. İlimizde Bakanlar Kurulu kararı ile toplamda 83,4 ha.lık alan riskli alan olarak ilan edilmiştir. Bu Alanda 1980 adet bina, 5591 hane ve 18715 kişi bulunmaktadır. Riskli alanlar dışında Vatandaşların başvurusu ile tespit edilen 1573 adet riskli bina bulunmaktadır.(3364 adet konut 534 işyeri) Etkilenen kişi sayısı 10626 kişidir.. ALTYAPI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBESİ T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 Büyükşehir Belediyesinin Teklifi İle İlan Edilen Riskli Alan: Mustafa Kemal Paşa, İhsaniye, Hacıalibey, Yeni, Işıklar, Mamure, Deliklitaş ve Kurtuluş mahallelerinin bir bölümünü kapsamaktadır. Alana İlişkin Bilgiler: Alanın büyüklüğü: 56,4 ha. Toplam bina sayısı: 1206 adet Hane Sayısı4500 adet Yaklaşık nüfus: 14351 kişidir. İlimizde Tespit edilen Riskli ve Rezerv alanları Odunpazarı Belediyesinin Teklifi İle İlan Edilen Riskli Alan: Gündoğdu Mahallesini kapsamaktadır. Alana İlişkin Bilgiler: Alanın büyüklüğü : 27 ha Toplam bina sayısı: 774 adet Toplam hane sayısı:1091 adet Yaklaşık nüfus :4364 kişidir.

16 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ İşletmelerin çevre konusunda online olarak vermeleri gereken bilgiler ve atıkları ile ilgili beyanları vb. uygulamalar için 2015 yılında 86 adet firma/tesise kullanıcı kodu ve şifresi verilmiştir. T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Gürültü Gürültü ile ilgili şikayetler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte ve işyeri sahiplerine/işletmeci şirketlere Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

17 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre iznine tabi olmayan, ancak emisyon (toz, vb.) konusunda şikayete konu işletmelerin denetimi Şube Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında İlimizde 2015 yılında 32 adet ithal kömür satış izni, 1 adet yerli kömür satış izni verilmiş olup, briket kömür satış izni henüz verilmemiştir. 1 adet katı yakıt satıcısı kayıt belgesi verilmiştir. Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği gereği; motorlu taşıt sahipleri Çevre Kanununun Ek-4 üncü maddesi uyarınca, taşıtının egzoz gazı emisyon ölçümlerini bu Yönetmelikte belirtilen periyotlarda yaptırmak ve taşıtının egzoz gazı emisyonlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. Müdürlüğümüz personelleri tarafından, ölçüm cihazları ile taşıtın egzoz gazı emisyon ölçümü yapılarak sınır değerleri sağlayıp sağlamadığı denetlenmektedir. Hava Kalitesi Ön Değerlendirme Projesi Ankara Temiz Hava Merkezi’ne bağlı olan 13 ilden biri olan İlimizde, toplam süresi 470 gün olan Hava Kalitesi Ön Değerlendirme Projesi çalışmaları sürmektedir. İlimizde toplam 34 noktada pasif örnekleme ve 1 sabit hava istasyonu ile ölçümler devam etmektedir. Temiz Hava Eylem Planı 2014-2019 yılları arasında daha temiz bir havaya sahip olmak adına İlimizde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemleri kapsayan Temiz Hava Eylem Planı 24/07/2014 tarih ve 52 nolu Mahalli Çevre Kurulu kararı ile onaylanarak Bakanlığımıza gönderilmiştir. Hava Kirliliği T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

18 Şube Müdürlüğümüzce, evsel ve/veya endüstriyel atıksularını arıtma tesisi kurarak arıtmak ve sonrasında alıcı ortama deşarj etmek isteyen sanayi tesislerinin Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri onaylanmaktadır. Ayrıca, Deşarj konulu Çevre İzni alan arıtma tesislerinden Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’nde yer alan kriterler uyarınca endüstriyel atıksular için debiye göre, evsel atıksularda ise nüfusa göre belirlenen periyotlarda numune alınarak yönetmelik sınır değerlerine uygun olarak çalışıp çalışmadığı tarafımızca kontrol edilmektedir. 2015 yılında atıksu arıtma tesisi proje onayı ve proje onayı muafiyeti verilmemiştir. Atıksu Arıtma Tesisleri Enerji Teşviği Çevre Kanunu’nun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında, atıksu arıtma tesislerinin yıllık elektrik sarfiyatının %50 oranı Bakanlığımız tarafından bir sonraki sene enerji teşviği olarak geri ödenmektedir. Bu doğrultuda, 2014 yılında 3 adet kurum ve kuruluşa (Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Lütfü Yüksel Yağ Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisleri) toplam 971.988 TL. enerji teşviği olarak geri ödeme gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında ise enerji teşviği olarak geri ödeme gerçekleştirilmemiştir. Su Kirliliği T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

19 Atıklar Tehlikeli Atıklar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, 2015 yılında 22 adet Endüstriyel Atık Yönetim Planı onaylanmıştır. İlimizde toplam 20 adet tehlikeli atık, 1 adet bitkisel atık yağ, 5 adet atık akümülatör geçici depolama izinli tesis bulunmaktadır. Ambalaj Atıkları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 2015 yılında 37 adet piyasaya ambalaj atığı süren işletmeye kod ve şifre verilmiş olup, işletmeler tarafından yapılan 69 adet bildirim 17 adet belgelendirme onaylanmıştır. Tıbbi Atıklar İlimizde Büyükşehir Belediyesine ait Ary Ltd.Şti.-Eco Ltd.Şti. İş Ortaklığı tarafından işletilmekte olan ve Bakanlığımızdan lisanslı bir adet tıbbi atık sterilizasyon tesisi bulunmaktadır. Her yıl Mahalli Çevre Kurulu aracılığıyla İlimizde tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafında uygulanacak ücret belirlenmektedir. 2015 yılı ücreti 2.36 TL/ kg + KDV olarak belirlenmiştir. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İnşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı ile ilgili İlimizde faal 2 adet geri kazanım tesisi mevcuttur. Belediye tarafından belirlenmiş hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahası bulunmamaktadır ancak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda çalışmaları sürmektedir.

20 T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Denetimler Çevre denetimleri; ani denetimler, şikayet denetimleri ve Bakan Oluru ile belirlenen yıllık planlı denetimler (birleşik denetim) olmak üzere 3 (üç) şekilde gerçekleştirilmektedir. 2015 yılı için Bakanlığımız birleşik denetim sayısını 25 olarak belirlemiş, bunlardan 10 adedi denetlenmiştir. Şube Müdürlüğümüz tarafından ayrıca gürültü denetimleri, araçlarda egzoz emisyon ölçümleri; emisyon ve atıksu şikayetlerinin değerlendirilmesi; işletmelerin, atık üreticileri ve bertaraf tesislerinin atık yönetimi kapsamında denetimleri; Atıksu Arıtma Tesislerinden belirli periyotlarda numune alımı; ısınma amaçlı yakıtlardan numune alımı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında, 15 adet kapsamlı denetim, 53 adet hava denetimi, 22 adet su denetimi, 65 adet atık denetimi, 177 adet gürültü denetimi olmak üzere toplam 342 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler esnasında 2015 yılında Müdürlüğümüz tarafından gürültü konusunda 5 adet faaliyet durdurma, 7 adet idari para cezası, egzoz konusunda da 2 adet idari para cezası olmak üzere toplam 133.265,00 TL yaptırım uygulanmıştır.

21 Nakdi Yardım Çalışmaları Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre kirliliğinin giderilmesi işinde kullanılması amacıyla Bakanlığımızca talepte bulunan belediyelere şartlı nakdi yardım verilmektedir. Bu amaçla günümüze kadar Bakanlığımızdan İlimize toplam 2.842.375,89 TL tahsis edilmiş, bu miktarın 609.749,00 TL’lik kısmı yaptırılan iş ve/veya alınan hizmetler karşılığında serbest bırakılmış, 2.232.626,89 TL’lik kısım ise serbest bırakılmayı beklemektedir. Ayrıca bu konuda 2015 Bakanlığımıza iletilen 13 adet nakdi yardım istek talepleri bulunmaktadır. T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

22 ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Faaliyetleri Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) Ek-I liste kapsamında kalan projeler ile ilgili ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz kararı Bakanlığımız tarafından, Ek-II liste kapsamında kalan projeler ile ilgili olarak ise ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Gereklidir Kararı Valiliğimiz (Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından verilmektedir. İlimizde 764 adet işletme, 11 adet hastane, 15 adet Belediye faaliyet göstermektedir. ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlama yetkisine sahip İlimizde 4 adet kuruluş mevcuttur. 2015TOPLAM ÇED Olumlu Kararı 2 58 ÇED Gereklidir Kararı111 ÇED Gerekli Değildir Kararı24866 ÇED Gerekli Değildir Kararlarının Proje Bedeli 161.863.850 TL ÇED Kapsam Dışı Kararı1022146

23 Çevre İzinleri ve Lisansları Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetler, çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmelerdir. T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 TOPLAM Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)27271 Çevre İzin ve Lisansı Almış Olan İşletme Sayısı 25224 Kapsam Dışı25436 ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İ L İ M İ ZDE FAAL İ YET GÖSTEREN ÇEVRE DANI Ş MANLIK F İ RMALARI Çevre Kanununca Alınması Gereken İ zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer alan i ş letmeler, Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danı ş manlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gere ğ i; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danı ş manlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır. Bu kapsamda İ limizde çevre danı ş manlık hizmeti veren yeterlilik belgesine sahip 5 adet firma mevcuttur.

24 ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AMBALAJ ATIKLARI KONUSUNDA ÇEVRE İ Z İ N VE L İ SANSLI F İ RMALAR İlimizde ambalaj atıkları konusunda çevre izni ve lisansı almış 16 adet tesis bulunmaktadır. 16 adet tesisten 7 adet tesisin Ambalaj Atığı Geri Kazanım, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma konularında tek çevre izni ve lisansı bulunmaktadır. ATIKLAR KONUSUNDA ÇEVRE İ Z İ NL İ VE L İ SANSLI F İ RMALAR İlimizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, faaliyetleri sırasında oluşan atıklarını, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereği atık vasfına göre İl müdürlüklerinden atık taşıma lisansı almış araçlarla, Bakanlığımızdan çevre lisansı almış bertaraf/geri kazanım tesislerine göndermek zorundadırlar. Bu kapsamda İlimizde atıkların bertarafı/geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren Çevre İzni ve Lisansı almış 15 adet tesis bulunmaktadır. Atık taşıma işi yapacak firma ve araçlarına Bakanlığımızca oluşturulmuş MoTAT (Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi) Sistemi üzerinden lisans verilmektedir. MoTAT Sistemi’nde İlimizde kayıtlı aktif durumda toplam 17 adet lisanslı firma, 28 adet lisanslı araç bulunmaktadır. MOB İ L TEHL İ KEL İ ATIK TAK İ P S İ STEM İ

25 ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ EGZOZ GAZI EM İ SYON ÖLÇÜM YETK İ BELGES İ Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği gereği; Egzoz gazı emisyon ölçümü yapan ve Yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarına İl Müdürlüklerince egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilmektedir. Bu kapsamda İlimizde 10 adet yetkili istasyon mevcuttur. ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANAL İ Z LABORATUVARLARI İlimizde faaliyet gösteren ve Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımızdan yeterlik almış 4 adet laboratuvar bulunmaktadır. ATIKSU İlimizde 19 adet değişik kurum/kuruluş veya işletmenin toplam 27 adet evsel, endüstriyel veya evsel/endüstriyel tipte atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Şube Müdürlüğümüz tarafından alıca ortama deşarj yapan tesislere deşarj konulu çevre izin belgesi verilmektedir.

26 ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DENET İ MLER Şube Müdürlüğümüzce ÇED aşamasında kapsam belirleme ve ÇED’e tabi faaliyetler için gerektiği durumlarda alan inceleme denetimleri ile çevre izin/çevre izin ve lisansı aşamasında ise başvuru yapan işletmelerin kapsam belirleme, İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı düzenlenmesi ve Valilik Tespit Raporu aşamalarında yerinde denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 75 adet denetim gerçekleştirilmiştir. 2015 ÇED Alan İnceleme 10 ÇED Görüşü (Kapsam Belirleme) 14 Çevre İzni Görüşü (Kapsam Belirleme) 21 İl Müdürlüğü Uygunluk Denetimleri 30 TOPLAM 75 ÇED ve ÇEVRE İ Z İ NLER İ KONUSUNDA UYGULANAN İ DAR İ YAPTIRIMLAR ÇED Yönetmeliğine tabi olup, ÇED görüşü almadan faaliyete başlayan sanayi tesisleri ile Sanayi kuruluşları ve işletmeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde gerek ani veya planlı, gerekse şikâyete dayalı olarak denetlenmekte ve mevzuata aykırılığın tespiti halinde idari yaptırım cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2015 yılında 79.427 TL idari para cezası uygulanmıştır.

27 Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair faaliyetleri yürütmek, Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmektir. T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

28 İnönü ilçesi Oklubalı Anıt Ağaç Taşrada kurulmuş olan 29 adet komisyondan biri olan Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu; Eskişehir, Afyon, Kütahya, Bilecik ve Uşak İlleri sorumluluğu kapsamındadır. Bölge Komisyonu’na bağlı bulunan illerde toplam 185 adet tabiat varlığı ve doğal sit bulunmaktadır. Bölge komisyonunca toplam 239 adet dosya görüşülerek karara bağlanmıştır. 2015 yılı içerisinde 126 Adet Doğal sit kurum görüşü verilmiştir. T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

29 T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Habib BULGUROĞLU Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü


"T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları