Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST EĞİTİM KURUMLARINI TANIMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST EĞİTİM KURUMLARINI TANIMA"— Sunum transkripti:

1 ÜST EĞİTİM KURUMLARINI TANIMA
GÜÇHAN ERİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2 HANGİ LİSELERE GİDEBİLİRİM?

3 Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Liselerine, Çok Programlı Anadolu Liselerine Anadolu Meslek Programı Anadolu Lisesi Anadolu İmamhatip Programı Anadolu İmamhatip Liselerine Özel Okullar

4 Meslek ve Teknik Anadolu Liselerine
Adalet Meslek Lisesi Anadolu İletişim Meslek Lisesi Anadolu Kız Meslek Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Denizcilik Anadolu Teknik Meslek Lisesi Denizcilik Meslek Lisesi Endüstri Meslek Lisesi İkili Meslek Eğitim Merkezi İmam hatip Lisesi Kız Meslek Lisesi Kız Teknik Lisesi Sağlık Meslek Lisesi Tarım Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise Ticaret Meslek Lisesi Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi

5

6 FEN LİSELERİ Fen ve matematik alanında yetenek, Yeni teknolojiyi kullanan, Yeni bilgi üreten, Projeler hazırlayan bireyler. Eğitim-öğretim süresi 4yıl (hazırlık+3yıl) Yatılı ve karma okullar Öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler.

7 Laboratuar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir.
Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır. Fen liselerinde matematik ve fen derslerinin ağırlığı %60’dan az olamaz, alan/bölüm olarak sadece “Fen Bilimleri” vardır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, LYS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. Mezunların üniversite sınavını kazanamamak gibi endişeleri yoktur. Mezun olan 96 öğrencinin %10’u Temel Bilimlere(matematik, fizik, kimya, biyoloji..) %10’u Tıp, %80’i de Mühendislik öğrenimine giderler.

8

9 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında yetenek Amaçlarından biri; siyaset ve bürokrasiye kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmektir. Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır.

10

11 ANADOLU LİSELERİ Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğretime hazırlar. Yabancı dil öğrenimi ağırlıklıdır. Öğrenim süreleri 4 yıldır. Mezunların Üniversitelere yerleşme oranı Fen liselerinden sonra ikinci sıradadır. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca eğitim verilmektedir.

12 TABAN PUANLARI İSTANBUL.doc

13 ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
Anadolu Meslek Programı Anadolu Lisesi Programı Anadolu İmam Hatip Programı Çok programlı liselerin amacı nedir? Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde ortaöğretimin genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygular. Farklı öğretim programlarını tek çatı altında toplayarak uygulayan çok programlı liseler kendi bünyelerinde yüksek öğretime hazırlayan programları, hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan programları ve iş hayatına hazırlayan programları bulundurur. 

14 Çok programlı liselerin özellikleri nelerdir?
Öğrencilere bitirdikleri programa ait diploma (Lise, Meslek Lisesi, imam Hatip Lisesi gibi) düzenler. Çok programlı liselerin öğrencilerine sunduğu olanaklar nelerdir? Çok programlı liselerin yatılılık olanakları kız, erkek ve karma olarak Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl yayımlanır. Gündüzlü de kalınabilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programı mezunları teknisyen unvanını kullanırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe başladıklarında, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. Mezunları, YGS ve LYS' ye katılma hakkına sahiptirler. Mezun oldukları alan/dal devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak devam edebilirler. Alanlarının devamı niteliğinde olan yükseköğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda kendilerine ek puan verilir

15 Çok programlı liselerde, staj/ işletmelerde mesleki eğitim uygulaması nasıl yapılır?
Eğitim; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün işletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleştirilir. Takip ettikleri programlarına göre işletmelerde beceri eğitimi için iş yerlerine gönderilen öğrencilere, ilgili iş yerlerince yaşlarına ve mevzuatına uygun olarak ücret ödenir. Millî Eğitim Bakanlığınca da sigorta işlemleri ve prim ödemeleri yapılır. Ayrıca; teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını kurumda yapan öğrenciler, meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve kurumda olmayan tesis, araç- gereci tanımalarını sağlamak amacıyla staj çalışması yapmak zorundadırlar. Çok programlı lise öğrencilerinin staj süresi ise 300 saattir. Staj çalışmasının 1/3'ü 10 uncu sınıfın bitiminde, geri kalan kısmı ise 11 inci sınıftan itibaren yapılabilir.

16 TERCİH LİSTEMİZE YAZMAK ZORUNDAYIZ
ÖRNEKLER… PENDİK-Kurtköy ÇPL KARTAL- Hacı İsmail Gündoğdu ÇPL KARTAL- Vali Erol Çakır ÇPL MALTEPE- Orhangazi ÇPL TUZLA- Kaşif Kalkavan ÇPL !!! PUANSIZ ALIYOR TERCİH LİSTEMİZE YAZMAK ZORUNDAYIZ

17 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
İmam Hatip Liseleri ülkemizdeki din hizmetlerinin görülebilmesi için açılmıştır. Öğrenim süresi 4 yıldır. Yatılı/Gündüz eğitim yapan karma öğretim kurumlarıdır. Anadolu İmam Hatip Meslek Liselerinde genel kültür derslerinin yanı sıra dini ağırlıklı Kur’an-ı Kerim, Arapça, Hadis, Fıkıh, Tefsir, İslam Tarihi öğretim programı, Karşılaştırmalı dinler tarihi dersi vb. meslek dersleri de verilmektedir.  Alanıyla ilgili yüksek öğretim programları tercih edildiğinde ek puandan yararlanılır .

18 Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları
İmam hatip meslek ve anadolu imam hatip meslek liselerinden mezun olan öğrenciler istemeleri halinde ilahiyat (ön lisans) (açık öğretim) meslek yüksek okuluna sınavsız olarak gidebilirler. Ayrıca “Dikey Geçiş Sınavına” başvurarak başarılı oldukları takdirde ilahiyat 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilirler.

19 MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ

20 1.ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Hemşirelik programı ile Sağlık Alanı; Acil Tıp, Anestezi, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Ortopedik Protez-Ortez, Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Sekreterlik dallarında ortaöğretim seviyesinde dört yıl süreyle öğrenim verilir.

21 Sağlık liseleri ilköğretim üzerine öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma ve tam gün eğitim veren okullardır. Sağlık Meslek Liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Sadece İstanbul Validebağ Anadolu Meslek Lisesinde 5 yıl eğitim verilmektedir. 2. sınıftan itibaren sağlık kurumlarının ilgili bölümlerinde staj yapma zorunluluğu vardır.

22 Mezuniyet Sonrası İş İmkânları
Okulu bitirenler “Sağlık Teknisyeni” olarak mezun olurlar. Sınavlarda başarılı olanlar alanlarıyla ilgili olarak sağlık sektöründe çalışmaya başlarlar. Ayrıca özel kurum ve kuruluşlarda da açılan sınavlara katılırlar. Kazandıkları takdirde sağlık teknisyeni olarak göreve başlarlar ve Devlet Memurları Kanununca tanınan haklardan yararlanırlar.

23 Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları
Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir. Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler. Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

24 İstanbulda sağlık hizmetleri bölümü olan mesleki ve teknik liseler
İstanbulda sağlık hizmetleri bölümü olan mesleki ve teknik liseler.docx

25 BİR ÖRNEK.. PROF. DR. HULUSİ BEHÇET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ( Eski Adıyla Ercan Görür And Sağlık Meslek Lisesi) ALAN DAL Acil sağlık hizmetleri Acil tıp teknisyenliği Hemşirelik - Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği

26 2. anadolu teknik lisesi anadolu meslek lisesi endüstri meslek lisesi
Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır. Anadolu teknik ve meslek liselerinde Almanca, Fransızca, İngilizce yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır. Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler.  Alanıyla ilgili yüksek öğretim programlarını tercihte ek puandan yararlanılır . Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

27 Mezuniyet Sonrası İş İmkânları
İşletmelerde mesleki eğitim uygulamasında asgari ücretin en az % 30′u oranında ücret işletmece, sigorta primleri devletçe ödenir. İşletmelerde pratik eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca ödenmektedir. Mezuniyet Sonrası İş İmkânları Anadolu Teknik Liselerinden “Teknisyen” olarak mezun olanlar, yabancı dille eğitim görmenin avantajlarına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe başladıklarında normal lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar. İş bulma şansları oldukça yüksektir. Bu eğitim kurumundan mezun olanlara meslek lisesi diplomasının yanı sıra ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan “İşyeri Açma Belgesi” verilir. Mezunlar istemeleri halinde bu belge ile mezun oldukları alanda işyeri açabilirler.

28 BİR ÖRNEK.. Halil Kaya Gedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 Harmandere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Nuh Kuşçulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Pendik Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pendik IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

29

30

31 Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

32 3. TİCARET MESLEK LİSELERİ
İlköğretim üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Bu okullarımızda, kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, büro yönetimi ve sekreterlik, pazarlama, sigortacılık ve risk yönetimi ile bilgisayar alanlarında görev alacak, bilgi ve iletişim teknolojisini en iyi şekilde kullanabilen, girişimcilik eğitimi almış, kendi başına iş yapabilecek nitelikte insan gücü yetiştirilmektedir.

33 Ticaret Meslek Liselerinde Bulunan Bölümler
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI Muhasebe Dalı Bilgisayarlı Muhasebe Dalı Bankacılık Dalı Dış Ticaret Dalı Borsa Hizmetleri Dalı Kooperatifçilik Dalı SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ ALANI Sigortacılık Dalı Sigorta Satış Temsilciliği Dalı PAZARLAMA ALANI Satış Yönetimi Dalı Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler Dalı Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi Dalı Emlâk Komisyonculuğu Dalı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Dalı Hukuk Sekreterliği Dalı Tıp Sekreterliği Dalı Yönetici Sekreterliği Dalı Büro Hizmetleri Dalı Mahalli İdareler Dalı BİLGİSAYAR ALANI Bilgisayar Programcılığı Dalı Bilgisayar Donanımı Dalı Masaüstü Yayıncılık Dalı             

34 Mezuniyet Sonrası İş İmkânları
Ticaret Meslek Lisesi Mezunları hem kamuda hem de Özel sektörde iş bulabilirler. Özellikle özel sektörde iş bulma imkânları yüksektir. Ticaret Meslek Lisesi mezunları muhasebe, mali müşavirlik, bürolarında, sigortacılık ve finans kuruluşlarının ilgili bölümlerinde çalışma imkânına sahiptirler. Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir. Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler. Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.

35 BİR ÖRNEK.. Pendik İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (AND) ALAN DAL
Bilişim Teknolojileri Veri Tabanı Programcılığı (And) Bilişim Teknolojileri  Web Programcılığı (And) Bilişim Teknolojileri   Bilgisayar Teknik Servisi Muhasebe ve Finansman  Bilgisayarlı Muhasebe (And) Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe Büro Yönetim   Ticaret Sekreterliği Büro Yönetimi   Yönetici Sekreterliği

36 Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (AND) ALAN DAL
 Muhasebe ve Finansman   Dış Ticaret Ofis Hizmetleri (AND) Muhasebe ve Finansman  Bilgisayarlı Muhasebe Muhasebe ve Finansman  Dış Ticaret Ofis Hizmetleri  Bilişim Teknolojileri   Veri Tabanı Programcılığı Kaynarca Şevket Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Muhasebe ve Finansman  Bilgisayarlı Muhasebe  Muhasebe ve Finansman  Dış Ticaret Ofis Hizmetleri

37 4. OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır. Bu okullarımızda 9. sınıf tüm genel, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim- öğretime başlar. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır.

38 BİR ÖRNEK.. Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (TUZLA)
ALAN DAL  Konaklama ve Seyahat Hizmetleri  Ön Büro  Yiyecek İçecek Hizmetler  Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs) Yiyecek İçecek Hizmetleri Pastacılık

39 İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulaması
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, sektörün özelliği doğrultusunda; her yıl turizm bakımından hareketsiz olan Ekim-Mart ayları arasındaki altı aylık sürede okulda eğitim görürlerken; turizm mevsimi ile birlikte, Nisan-Eylül ayları arasındaki ikinci altı aylık dönemde turizm işletmelerinde uygulamalı eğitim görmektedirler. Mezunların yabancı dil bilgisi ile birlikte, turizm işletmelerinde yoğun bir uygulama programına tabi tutularak yetiştirilmeleri bu okullara ve mezunlarına olan talebi artırmaktadır. Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerlerince yaşlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 60′ı oranında ücret ödemesinin yanı sıra, sigortaları da Bakanlığımız imkânları ile yapılmaktadır.

40 Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları
Üniversiteye girebilmek için YGS-LYS’ye katılma hakkına sahip oldukları gibi, alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeler durumunda da kendilerine ek puan verilmektedir. Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak da devam edebilirler. Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarını tamamlayanlar istemeleri halinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları durumunda alanlarındaki lisans programlarına giriş yapabilirler.

41

42 OKULLARI İÇİN AYRI BİR SINAV YAPAN KURUMLAR

43 GÜZEL SANATLAR LİSESİ İlköğretim okulunu o yıl bitirenler yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri bir güzel sanatlar müdürlüğüne müracaat ederler. Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Programlar düzenlenirken alanın özelliğine göre yabancı dil dersleri ile sanat derslerine ağırlık verilir. Eğitim ve öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki sanatla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.

44 Gürpınar 80. Yıl Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (BÜYÜKÇEKMECE)
Güzel Sanatlar Liselerinde Fonetik (Müzik), Plastik Sanatlar (Resim,Heykel), Drama (Sahne ve Görüntü) sanatları bölümleri vardır. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Cemal Reşit Rey Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi (KADIKÖY) Gürpınar 80. Yıl Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (BÜYÜKÇEKMECE)

45 SPOR LİSELERİ Yüksek Öğrenim Kurumları (kendi alanlarında), seçecekleri Fakültelere girişlerde spor liselerinin ilgili bölümlerinden mezun öğrencilere ek başarı puanı vermektedir. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Spor lisesinden mezun olan öğrenciler YGS’ de başarılı olduklar takdirde özel yetenek sınavıyla öğrenci alımı yapan, alanlarının devamı niteliğindeki bölümlere gidebilirler. Mezunlar Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinden herhangi birini tercih ettiklerinde YGS puanlarına ağırlıklı orta öğretim başarı puanı yanı sıra artı otuz (30) puan eklenir.

46 İSTANBUL ATAŞEHİR Prof. Faik Somer Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi İSTANBUL B.ÇEKMECE Gürpınar 80. Yıl Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi İSTANBUL KADIKÖY Avni Akyol Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

47 POLİS KOLEJİ Polis Kolejleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Liselerinin Fen Bilimleri öğretim programlarına uygun olarak lise derecesinde eğitim ve öğretim yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş, parasız yatılı ve resmi üniformalı okullar olup Ankara ve Bursa illerimizde bulunmaktadır. Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar.

48 Öğrenci Alımı Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır. I.Aşama: MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları(?) sonunda hesaplanan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi; II. Aşama: Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır. Polis Kolejine Giriş Sınavı; her yıl Ağustos ayı içerisinde yapılan üç ayrı aşamalı bir sınavdır. Polis Kolejine Giriş Sınavı aşamaları; mülakat, beden eğitimi ve yazılı (test) sınavlarından oluşmaktadır. Koşullar  İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır) Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.

49

50 ASKERİ LİSELER Askeri liselerin temel amacı harp okulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fakülte ve Yüksek Okullar gibi diğer üst eğitim kurumlarındaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek, zihinsel ve fiziksel yetenekleri gelişmiş, Atatürkçü Düşünce sistemine bağlı, vatan ve millet sevgisi aşılanmış, vazife ve sorumluluk duygusu, disiplin anlayışı gelişmiş askeri öğrenciler yetiştirmektedir. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri lise bulunmamaktadır. Bu Komutanlıklar ihtiyaçlarını K.K.K.lığına ait Askeri Liselerden ve sivil öğrenci kaynaklı liselerden karşılamaktadırlar. Askeri Liselerde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yabancı dil ağırlıklı liselerin fen bilimleri programı uygulanmaktadır.

51 Askeri Lise Sınavın İçeriği
Askeri liseye öğrenci seçimi iki aşamada yapılmaktadır. Birinci Aşama: ÖSYM tarafından yapılmakta olan sınav aşamasıdır. İkinci Aşama: Baraj puanını aşan adaylar, belirlenen tarihte ilgili Kuvvet Komutanlıkları (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) Sınav Merkezlerine yapılacak olan Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yeterlilik Sınavı, Psikomotor Testi (Yalnız Hava Kuvvetleri Komutanlığı için), Mülakat ve Sağlık Muayenesi aşamalarından geçeceklerdir. BAŞVURU ŞARTLARI AYRI BİR YÖNETMELİKLE BELİRLENMİŞTİR.

52 Mezuniyet Sonrası Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları
Bu okullardan mezun olanlar Ön Lisans düzeyinde Astsubay MYO’larını tercih edebilirler ve “Astsubay Çavuş” olarak mezun olurlar. Bunun yanı sıra Lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan; Harp Okulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisini tercih edebilirler. Bu okulları bitiren öğrenciler “Teğmen” unvanıyla mezun olurlar. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde “Lisans-üstü” düzeyde eğitim-öğretim veren; Harp Akademileri, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Milli güvenlik Akademisi ile Harp Okulları ve Harp Akademisi bünyesindeki enstitülere devam eden öğrenciler ise “Komutanlık ve Karargâh Subayı” niteliklerine sahip “Kurmay Subay” olarak mezun olurlar

53 Türkiye de üç tane askeri lise vardır:
1. Kuleli Askeri Lisesi (Çengelköy-İstanbul) 2. Maltepe Askeri Lisesi (Güzelbahçe-İzmir) 3. Işıklar Lisesi (Bursa)

54 DENİZ LİSESİ Deniz Lisesi’ne; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş, özel ve yabancı ilköğretim okulları mezunlarından sınavla öğrenci alınır. Askeri liseler sınavına girmek zorunludur

55 ASKERİ LİSELER

56 BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI
a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak, b) Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız, birlikte yaşamamak c) Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen giriş koşullarına tabi olmak ç) Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak, d) Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, e) Okul idaresine öğrencinin sorumluluğunu üstüne alacak bir veli göstermek (Veli, baba, anne veya mahkemece tayin edilmiş bir şahıs olabilir.),

57 f) T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük- lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak)

58 g) En fazla 16 yaşında olmak,
ğ) En az 13 yaşında olmak, h) Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak), ı) Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uygun sınırlar içinde bulunmak, Yaş En az boy/kilo En fazla boy/kilo ,5 cm/ 30 kg ,5 cm/ 67,45 kg ,5 cm/ 34,2 kg ,5 cm/ 72,8 kg ,5 cm/ 39,5 kg ,5 cm/ 77,6 kg cm/ 44,9 kg cm/ 80,8 kg

59 Askeri Liseler Sınavı Nasıl Bir Sınavdır?
Bu sınava sadece 8. Sınıflar girebilir. Başvurular Şubat sonu gibi başlar. Sınav genelde Mayıs ayının ilk pazarı yapılır. Sınav 120 dakika sürer. Bu sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, ikinci seçim aşamasına katılmaya hak kazanırlar.

60 YAZILI SINAVIN KAPSAMI
Sınavda uygulanacak test, ilköğretim düzeyinde olacaktır. Bu testte; Sözel Bölüm; Türkçe (30) ve Sosyal Bilimler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (7), Millî Tarih (4), Türkiye Coğrafyası (4)) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Sayısal Bölüm; Matematik (30) ve Fen Bilimleri (Fizik (9), Kimya (8) ve Biyoloji (8)) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Testin cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).

61 İkinci seçim aşaması şu bölümlerden oluşur
•    Ön Sağlık Muayenesi •    Bedeni Yeterlilik Testleri •    Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için) •    Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için) •    Mülakat •    Sağlık Muayenesi

62 Askerî liseleri kazanan adaylar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Gülhane Askerî Tıp Fakültesi (GATF) için ayrı ayrı belirlenecektir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerî liselerde (Kuleli Askerî Lisesi Çengelköy/İSTANBUL ve Maltepe Askerî Lisesi/İZMİR), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar, Deniz Lisesi Heybeliada/ İSTANBUL’da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına belirlenen adaylar ise Işıklar Askerî Hava Lisesi BURSA’da, GATF adına belirlenen adaylar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Maltepe Askerî Lisesi/İZMİR’de öğrenim görme hakkını elde edeceklerdir

63 Dinlediğiniz için teşekkürler 


"ÜST EĞİTİM KURUMLARINI TANIMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları