Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MURATCAN SEKİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

2 Hayvan hakları, hayvanların insancıl muamele görmelerini sağlayan haklardır. Özellikle hayvanların tıbbi ve kozmetik deneylerde kullanılması, derisi için öldürülmesi, eğlence için avlanması ve hayvancılık sektöründe uygunsuz alanlarda yetiştirilmesi, hayvan hakkı ihlalleri olarak tanımlanmaktadır.

3 Avcılar, öldürmekten zevk alan ve zevk için öldüren insanlar… Yıllardır bunun bir hastalık olduğunun, sağlıklı  bir inanın zevk için başka bir canlıyı öldürmesinin normal bir davranış olamayacağının görüşündeyim.

4 Avcılık; Yaban hayvanlarını canlı olarak, yaralayarak ya da öldürerek yakalama işidir. Avcılık, öteki canlılardan ayrılıp kendisini savunmak ve türünü korumak yolunda yetkinleşmeye başlayan insanın ilk uğraşlarındandır. İlkel insan yaşamını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürüyordu. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek sağlamak ve kendilerini korumak için avlanmak zorundaydılar.

5 AVCILIK SPOR DEĞİL CİNAYETTİR.

6 Avcılık Bir Spor Değildir Dünya Çapında Yasaklanmalı
Eşit şartlarda yarışılmıyor; hayvanın dişleri ve tırnakları vardır. Avcının elinde ise, her gün daha da öldürücü hale gelen av tüfeği vardır.   Yarışanlar aynı cinsten olmalı.  Oysa hayvan ile insan aynı cinsten değillerdir. Ayrı cinslerdir. Ayrı cinsleri yarıştıramazsınız. Yarıştırsanız bile, bunun ismi spor olmaz. Hem kim yarıştırıyor ki Kendi kendine ilan edilmiş bir yarış var. Resmen öldürmeye çıkmışsın. Spor yapmaya geldim diyorsun.

7 O ZAMAN BUNUN NERESİ SPOR?
Spor yapıcı olmalı, yıkıcı değil. Avcılık doğaya hiçbir şey vermiyor. Ama Doğadan hakkı olmayanı, zorbalıkla ve küstahça, övünerek  yaptığı yıkımı, katilliği, caniliği spor kisvesinin altına saklanarak  yapıyor. Katliam spor olamaz. Bu kadar yıkıma rağmen Doğada ayakta kalmış olan diğer hayvanları da avlamak yoluyla yok etmenin; insanları yok etmekten farkı yoktur. O zaman insan katliamını da olağan görelim. O ZAMAN BUNUN NERESİ SPOR?

8 Spor amacıyla diye düşündükleri avlanma ilkçağda ortaya çıktı
Spor amacıyla diye düşündükleri avlanma ilkçağda ortaya çıktı. Asurluların ve Perslerin avcılıkla uğraştıkları bilinmektedir. Böylece, zorunluluktan doğan avcılık, uygarlığın ilerlemesiyle bir eğlence aracına dönüştü. Öte yandan, birtakım av hayvanları ekonomik değer  taşıdıklarından (etleri, postları, dişleri, yağlan vb) avlanmaları sürdürüldü.

9 Avcılığı yasa ile devlet düzenine ilk sokan Moğol Han'ı Cengiz Han'dır
Avcılığı yasa ile devlet düzenine ilk sokan Moğol Han'ı Cengiz Han'dır. Cengiz Han'a göre av "Savaşın okulu“ dur. Avcılık konusunda dünyada ilk kitabı Sultan Melikşah, adamlarından Felhak bin Mehmed yazdı."Saydnâme-i Melikşahi“ de kitabın ismidir.

10 Ortaçağda da avcılık ön plandaydı , sarayda ve şatolarda düzenlenen görkemli av partileri hükümdarların ve beylerin gücünü göstermesi için bir bahaneydi. Osmanlılarının avcılığa son derece önem vermelerinin nedeni de, ataları Oğuzlardan beri süre gelen töre anlayışıydı. Buna örnek de; erkek çocuklara Laçin, Doğan, Tuğrul... gibi avcı kuş isimlerinin verilmesidir. Osmanlı padişahlarının aşırı av sevgisi 18'inci yüzyılın başına kadar tam 400 sene devam etti. 18'inci yüzyılın başından itibaren avcılığa ilgi azaldı ama 19.yy. kadar devam etti.Bu tarihi değişikliğin başlıca nedeni, Sultan IV. Mehmed'in ve oğlu II. Mustafa'nın aşırı av düşkünlükleri sebep gösterilerek tahtlarından indirilmiş olmalarıdır.

11 Cumhuriyet döneminde de 1937 senesinde çıkarılan 3167 sayılı Kanununla avcılıkla ilgili ilk adım atılmış oldu. Bu kanunun içeriğinde: av hayvanlarının sınıflandırılması,av zamanı,avlanma yerleri,avcılık izni,av işleriyle ilgilenenler,ceza hükümleri yer almaktadır.Bu kanundaki ceza hükümlerinin caydırıcı yanı çok az olduğundan pek uyulan bir kanun olmamıştır

12 Şimdi ise 2003 yılında kabul edilen 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları Ayrıca 6831 sayılı kanunun 14 ve 80 nci maddeleri orman içindeki göl, gölet ve akarsularda usulsüz avlanma ile ilgili cezai hükümleri 2521 sayılı kanun da Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ve yivsiz tüfek satın alma belgesi alınmaması ile cezai hükümleri düzenlemektedir.

13 Su ürünleriyle ilgili kanun;
1971'de çıkarılan Su Ürünleri Kanunu'nun ardından 42 yıl sonra düzenleme yapıldı.Söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında, "Ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapacak olan 18 ile 60 yaş arasındaki kişiler Bakanlıktan izin almak zorundadır" ifadesi yer alıyor. Söz konusu madde genel olarak "hobi amaçlı balık tutmayı" ifade ettiği için deniz kenarı ya da göl gibi yerlerden olta sallayarak balık tutanların da bu kapsama gireceği ifade ediliyor. Buna göre Boğaz'da, Haliç'te oltayla balık tutanlar da Bakanlıktan izin belgesi almak zorunda kalacaklar.

14 Hem çevre kirliliği yaratan hem de insanlar için tehlike yaratan avcılık

15 Tasarıdaki diğer düzenlemeler:
ELEKTRONİK KAYIT CİHAZI GELİYOR: Su ürünleri avcılığı yapanların av faaliyetleri ve avladıkları su ürünlerine ilişkin kayıt defteri veya elektronik kayıt cihazını bulundurma, doldurma zorunluluğu getirilecek. AMATÖR AVCILIĞA İZİN ZORUNLULUĞU: Dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapacak olan yaş arasındaki kişiler Bakanlıktan izin almak zorunda olacak. ELEKTROŞOKLA AVLAMAK YASAK: Elektrik şoku yöntemi ile avcılık da tamamen yasaklanırken, her türlü patlayıcı, zehirleyici uyuşturucu maddeler ve sönmemiş kireç de balık avcılığında kullanılamayacak. TİCARİ AVCILIK İÇİN KİRALAMA İZNİ ALINACAK: Van Gölü hariç iç sularda ticari su ürünleri avcılığı veya dalyan kurarak ticari su ürünleri avcılığı yapılabilmesi için kiralama yapmak suretiyle izin alınacak.

16 Denetimlerin sadece denizde veya göllerde yapılması yeterli değildir
Denetimlerin sadece denizde veya göllerde yapılması yeterli değildir. Tür, zaman ve boy yasaklarının balık satış yerleri ile balık lokantalarında denetlenmesi ve hayatında balık olan herkesin bilinçlenmesi gereklidir İNGİLTERE VE ABD'DE OLTA LİSANSI VAR.BURDA DA POUND veya DOLAR CİVARI BİR MEBLAĞLA LİSANS ALINABİLİYOR.BU MEBLAĞ ARTTIRILIP ÜLKEMİZDE DE YÜKSEK BİR ÜCRET KARŞILIĞI VERİLMESİ GEREKLİ.

17 Ticari amaçla balina avcılığı uluslararası çapta durdurulmuş olsa da, üç ülke, Japonya, İzlanda ve Norveç, balinaları avlamaya devam ediyor.

18 Bu ülkeler, balina avlama yasağının kaldırılması için kampanyalar yürütüyorlar.
Son yüzyıldaki ticari amaçlı balina avcılığı dünya üzerindeki balina nüfusunun ciddi boyutta azalmasına neden oldu. Tahminlere göre, ilk balina avlama gemisinin sulara indirildiği 1925'ten 1975'e kadar, toplamda 1.5 milyon balina öldürüldü. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen talepler üzerine, Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu 1986'da yürürlüğe giren ticari balina avcılığı moratoryumunu kabul etmiştir. Bu ülkeler, 'bilimsel' araştırma adı altında balinaları avlasa da, balina eti, piyasada kar amaçlı satışa sunulmaktadır. Son üç yıl boyunca, bu üç ülke balina avcılığı programlarına ayırdıkları kaynakları arttırmış ve ticari balina avcılığı yasağının kaldırılması için baskılarına devam etmişlerdir.

19 Japonya da bir yunus avının kısa öyküsü :
Yunusların avlanma yöntemi de oldukça vahşi. Balıkçılar Taiji koyuna göç eden yunusların etrafını çevreliyor. Botlardan suya indirilen metal direklere vurarak yunusları korkutuyor ve onların su altı radarlarını bozuyorlar. Yunuslar sürü halinde koyun sığ kısımlarına geldiğinde balıkçılar bıçaklarıyla saldırmaya başlıyor. Bundan sonra ise yunusları kesim için limandaki depolara getiriyorlar. İyi durumdaki bazı yunuslar ayrı tutularak akvaryumlara satılıyor.

20 Yunuslarla ilgili kamuoyuna aktarılan yanlış bilgiler :
* Yunuslar balık değil, bizler gibi memeli oldukları için balıklar gibi binlerce yumurta bırakarak üremezler. Dolayısıyla yunusların denizlerimizde "anormal artmaları" mümkün değildir. * Sadece 1970 ile 1983 yılları arasında Türkiye’de ton yunus avlanmıştır. Geçmişte yapılan ticari yunus avcılığı, Karadeniz’de yaşayan yunus türlerinin popülasyonlarındaki azalmanın en önemli nedenidir. * 40 m'lik bir gırgır teknesi günde en az 4-6 ton hamsi avlarken, yunusun yediği balık bu rakamla karşılaştırılamaz.Bir yunus max. 20 kg hamsi yer.

21 * Balıkların sonunu getiren ve balıkçıya asıl zarar veren, aşırı avlanma, hatalı balıkçılık politikaları ve kirlilik. Yunuslar bu denizin çobanı, yunus yoksa balık da yok! * Yunus yağının faydadan çok insan sağlığını zararı vardır. Yunuslar kara memelileri gibi aldıkları ağır metal ve kimyasalları vücutlarından atamazlar ve bunlar yağ dokularında birikir

22

23

24 HANGİSİ HAYVAN? HANGİSİ HAYVAN ?

25 Kürkü için öldürülen foklar: Her şey fok derilerinden kürkleri giyen dünyanın zengin insanlarında bitiyor.Bu vahşeti ancak bu kürkleri giyenler bitirebilir.Bence fok kürkü giyen zengin insanlar ülkelerinin adıyla birlikte dünya kamuoyuna afişe edilmelidir.Dünyaya rezil olmayı ne onlar göze alabilir nede ülkeleri. Kanada hükümeti, bu yılki av sezonunda 275 bin fokun öldürülmesine izin verdi. Hayvan hakları savunucuları, 'zalimce' yapılan avlamanın fok popülasyonuna zarar verdiğini iddia ediyor

26 SAFARİ Vahşi yaşam alanlarına (av koruma sahaları gibi) fotoğraf veya bazen de avlama için düzenlenen gezi. Safariler özellikle Doğu Afrika'da popülerdir. "Safari" sözcüğü Svahili dilinde (Afrika'nın doğusunda konuşulan ortak dil) seyahat anlamına gelen sözcükten türemiştir.

27 Ülkemizde safari turlarında gözlemlediklerim;
Ciplerin büyük kısmı, her an arıza yapacak derecede eski model. Safarilerde kullanılması yasak olan ve trafikteki diğer insanların dikkatini dağıtan su tabancaları yasak olmasına rağmen kullanılıyor. Müşterileri, attıkları çöplerle geçilen güzergahları kirletiyor. Orman bölgesindeki yol güzergahında ise ciplerin kaldırdıkları toz bulutları, çam ağaçları ve bitkilerin toz bulutu ile kaplanmasına neden oluyor. Sürücü ve müşteriler sigara içiyor. Bu durum, yol kenarındaki kuru otların, dolayısıyla ormanın yanması riskini doğuruyor. Çok küçük yaşta çocuklar da safariye katılıyor. Kısacası, ikaz ve kuralların büyük kısmına uyulmuyor.Safari turlarında da avcılık yapılması durumunda doğada bulunan hayvanlar gereksiz yere katledilmiş oluyor.

28 Boynuzu veya derisi için turlarda öldürülen hayvanlar

29

30 DİŞLERİ İÇİN BİR CANLIYA KIYAN ACIMASIZLAR

31 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları