Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 15 Mayıs 2015 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 15 Mayıs 2015 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti."— Sunum transkripti:

1 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 15 Mayıs 2015 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti

2 2 Eldeki kaynakları daha tutumlu ve akılcı bir biçimde kullanarak daha çok ürün elde etmek Eldeki kaynakları daha tutumlu ve akılcı bir biçimde kullanarak daha çok ve daha kaliteli, ürünler elde etmek Eldeki kaynakları daha tutumlu ve akılcı kullanarak, daha insancıl çalışma ortamları yaratarak daha çok ve kaliteli ürün Kaynakların tutumlu ve akılcı kullanıldığı, daha insancıl çalışma ortamları içinde, doğal çevreyi özenle koruyarak, daha çok ve daha kaliteli ürün Dünyada Verimlilik Algısının Gelişimi 2000 - - 1960 1960 - 1970 1980 - 1990

3 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 3 | 95 doğru ürün ve hizmeti (ihtiyaç duyulan) doğru biçimde doğru hızda doğru miktarda doğru zamanda (müşterinin talep ettiği zamanda) doğru kalitede (müşterinin talep ettiği kalitede) kuruluşa, insan kaynaklarına, ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayarak çevreye zarar vermeden üreterek artar. doğru kaynaklarla Verimlilik; Dünyada Verimlilik Algısının Gelişimi

4  Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) 1965 - 2011 Ülke ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, işçi, işveren ve hükümet kesimlerine eğitim desteği vermek ve verimliliği artırıcı tavsiyelerde bulunmak, verimliliği artırıcı yöntem ve tekniklerdeki gelişmeleri izlemek amacıyla; 17 Nisan 1965 tarihinde özel bir kanunla kurulmuştur.  Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) 2011 - Ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesi amacıyla verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek amacıyla 17 Temmuz 2011 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana hizmet birimlerinden biri olarak kurulmuştur. Türkiye’de Verimlilik Çalışmaları

5 (1965 – 1980) (1981– 1990) MPM’nin kuruluşu, öğrenme ve Türkiye’nin verimlilik kavramı ile tanıştırılması Gelişme, fonksiyonel yapılanma ve uzmanlaşma Verimlilik artırıcı hizmetlerin çeşitlenmesi, farklı sektörlere yaygınlaşması Verimlilik hareketinin Anadolu’da yaygınlaşması, uluslararası ilişkiler (1991– 2000) VGM (2001– 2011) Türkiye’de Verimlilik Çalışmaları

6 6 Avrupa Birliği Verimlilik Haritası 2011 AB-27=100 Türkiye bu haritada 71 endeks değeriyle dördüncü grupta yer almaktadır. Kaynak: Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) (Taslak), “Durum Analizi I - İşgücü Verimliliği ve İstihdam – VSEP Rapor 5”, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Mayıs 2013. Türkiye’nin Verimlilik Durumu - Bazı Göstergeler

7 7 Türkiye Ekonomisinin Makroekonomik Gelişme Evrelerine göre Temel Göstergeler. Kaynak: Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) (Taslak), “Durum Analizi I - İşgücü Verimliliği ve İstihdam - VSEP Rapor 5”, T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Mayıs 2013. Türkiye’nin Verimlilik Durumu - Bazı Göstergeler

8 8

9 9 Seçilmiş Avrupa Ülkeleri 2014 Yılı Çalışan Başına Üretim Endeksi ve Yıllık Ortalama Değişim Oranları

10 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 10 | 95 Verimlilik Genel Müdürlüğünün Kuruluşu 17 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 649 sayılı KHK ile Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında Verimlilik Genel Müdürlüğü olarak yapılandırılmıştır. Gelibolu Sokak 5, Kavaklıdere

11 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 11 | 95 Verimlilik Genel Müdürlüğünün Görevleri (MEVZUAT) 635 sayılı KHK MADDE 2 (f) “Ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesi amacıyla verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek.” MADDE 11/A a) Verimlilik politika ve stratejilerini hazırlamak, uygulanmasını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek. b) Verimlilikle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, tedbirler geliştirmek ve bu tedbirlerin uygulamaya konulmasına yönelik çalışmalar yapmak. c) İşletmelerin verimliliğini artırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve teşvik etmek. d) İşletmelerin temiz üretim program ve projeleri hazırlamasına ve uygulamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak. e) İşletmelerde israfa yol açan sorunları tespit etmek, israfı önleyici, verimi artırıcı teknik ve yöntemleri araştırmak, izlemek, sonuçlarını değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak. f) Verimlilikle ilgili konularda teknik yardım sağlamak, araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak. g) Verimliliği ölçmek için çalışmalar yapmak, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, elde edilen sonuçları diğer ülkelerin verimlilik sonuçları ile karşılaştırmak, bu sonuçları belirli aralıklarla ve uygun araçlarla yayımlamak. h) Verimlilik konusunda belgelendirme yapmak. i) Verimlilikle ilgili dernek, vakıf, enstitü ve eğitim merkezlerinin kurulmasında gerçek ve tüzel kişileri yönlendirmek ve bunlarla işbirliği yapmak. Yönetmelik - Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Program - Resmi İstatistik Programı (TÜİK) 2009 yılından itibaren verimlilik istatistiklerini “Ulusal Verimlilik İstatistikleri” adı altında, Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlamaya başlamıştır.

12 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 12 | 95 Verimlilik Genel Müdürlüğü Vizyon ve Misyon VİZYON Yüksek katma değerli üretime dayalı sürdürülebilir bir sanayi yapısının oluşmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına ilişkin sosyal ve ekonomik politikalara yön veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncü birimi olmaktır. MİSYON Sanayinin verimlilik temelli olarak sürekli gelişimine, sürdürülebilir büyümesine ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak politika, program ve projeler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamaktır. TEMEL DEĞERLER –Yenilikçilik –Güvenilirlik –Katılımcılık –Çözüm odaklılık –Çevreye duyarlılık –İnsana duyarlılık –İşbirliğine açıklık –Sürekli gelişim

13 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 13 | 95 Verimlilik Genel Müdürlüğü Organizasyon Yapısı Genel Müdürlük Verimlilik Politikaları ve Araştırma Dairesi Verimlilik politika ve stratejilerinin geliştirilmesi Verimlilik araştırmalarının gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının kamuoyuna sunulması Yayın, dokümantasyon, kütüphane hizmetleri Danışmanlık ve Eğitim Dairesi İşletmelere teknik yardım, kapasite geliştirme Verimlilik danışmanlığı Verimlilik eğitim ve bilinçlendirme Ödüllendirme ve belgelendirme İzleme ve Değerlendirme Dairesi Verimlilik istatistik ve göstergelerinin oluşturulması, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi Veri tabanı geliştirme Program Uygulama ve Destekler Dairesi Temiz Üretim çalışmalarının koordinasyonu Birim dışı ilişkiler ve proje geliştirme Temiz Üretim irtibat noktaları ile ilişkiler Hibe, destek ve teşvik programlarının uygulanmasının koordinasyonu Destek Hizmetleri Şubesi ( İnsan Kaynakları, İdari ve Mali İşler)

14 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 14 | 95 Üst Plan, Program, Strateji Belgeleri Kapsamındaki Sorumluluklar 10. Kalkınma Planı – Öncelikli Dönüşüm Programları 1.1. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı (Bileşen 1 ve 3) (35 Eylem / 26 BSTB) 1.14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı (Bileşen 3) 12 Eylem / 7 BSTB 2014 Yılı Programı Tedbir 247. Türkiye Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası Tedbir 248. Verimliliğin artırılmasına yönelik programlar Tedbir 399. Verimlilik ve temiz üretim potansiyeli belirlenmesi Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi-TSSB (2011-2014) Eylem 36: Verimlilik göstergeleri Eylem 43: Verimlilik politika ve stratejisi Eylem 44: Eko-verimlilik Programı, Temiz Üretim Merkezi KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı-KSEP (2011-2014) Eylem No 2.1.3: KOBİ’lere eğitim ve danışmanlık Eylem No 2.5.5: Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Eko-verimlilik Programı yürütülecektir. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2020) Eylem Y7.1.2.5: Temiz Üretim Merkezi Eylem US.2.2.6: Su Verimliliği Kılavuzları Eylem S.2.2.1.3: İyi Uygulamaların Paylaşılması

15 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 15 | 95 Verimlilik Genel Müdürlüğü Faaliyet Alanları 1.Politika Oluşturma, İzleme ve Değerlendirme 2.Araştırma ve Yayınlar; Bilimsel Etkinlikler 3.Sürdürülebilir Üretim 4.Uluslararası İşbirlikleri 5.Verimlilik İstatistikleri 6.Eğitim ve Danışmanlık Bakanlık Kurumsal Gelişimine Yönelik Çalışmalar

16 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 16 | 95 Faaliyet Alanı 1 Politika Oluşturma, İzleme ve Değerlendirme Gerçekleştirilen Çalışmalar 1.Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 Belgesi hazırlıkları 2.Onuncu Kalkınma Planı Dönüşüm Programları hazırlıkları 3.Diğer plan, program, strateji belgelerinin (Yıllık Program, Sanayi Stratejisi, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı, YOİKK) izleme çalışmaları

17 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 17 | 95 Faaliyet Alanı 1: Politika Oluşturma, İzleme ve Değerlendirme Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Hedef Kitle Çalıştayları 11 ilde, toplam 13 çalıştay düzenlendi. 350 büyük işletmenin üst / orta düzey yöneticileriyle bir araya gelindi. Hedef Kitle Çalıştayları 11 ilde, toplam 13 çalıştay düzenlendi. 350 büyük işletmenin üst / orta düzey yöneticileriyle bir araya gelindi. İlgili Taraflar Çalıştayları Ankara’da iki adet çalıştay düzenlendi. Kamu, sivil toplum ve akademik camiadan 100’ü aşkın temsilcinin katılımı sağlandı. İlgili Taraflar Çalıştayları Ankara’da iki adet çalıştay düzenlendi. Kamu, sivil toplum ve akademik camiadan 100’ü aşkın temsilcinin katılımı sağlandı. VSEP Söyleşileri Verimlilik alanında öne çıkan akademisyenlerle, kamu ve STK yöneticileriyle, 14 adet yüz yüze derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi. VSEP Söyleşileri Verimlilik alanında öne çıkan akademisyenlerle, kamu ve STK yöneticileriyle, 14 adet yüz yüze derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi. KOBİ’lerde Verimlilik Anketi Yaklaşık 70 soru / önermeden oluşan bir anket uygulandı. 1225 değerlendirilebilir anket geri dönüşü sağlandı. KOBİ’lerde Verimlilik Anketi Yaklaşık 70 soru / önermeden oluşan bir anket uygulandı. 1225 değerlendirilebilir anket geri dönüşü sağlandı. Komisyon Toplantıları Ankara’da altı adet toplantı düzenlendi. Kamu, sivil toplum ve akademik camiadan 180’e yakın temsilcinin katılımı sağlandı. Komisyon Toplantıları Ankara’da altı adet toplantı düzenlendi. Kamu, sivil toplum ve akademik camiadan 180’e yakın temsilcinin katılımı sağlandı. Temel Amaç “Sanayinin Verimlilik Temelli Yapısal Dönüşümünü Hızlandırmak” Hedefler 1.Verimlilikle ilgili alanlarda politika oluşturma süreçlerini geliştirmek ve izlenebilirliği artırmak 2.Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyumu güçlendirmek ve işgücü verimliliğini artırmak 3.İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirlerle sermaye verimliliği oranlarını yükseltmek 4.Sanayide sürdürülebilir üretim altyapısına dönüşüm sürecinde uygulama ve teknolojileri yaygınlaştırmak 5.Üretimin mekânsal organizasyonuyla elde edilen faydayı artırmak; bu doğrultuda bölgesel ve sektörel güç birlikleri oluşturmak 6.Başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların teknolojik donanımlarını, kurumsallaşma, verimlilik uygulama ve Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmek

18 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 18 | 95 Faaliyet Alanı 1: Politika Oluşturma, İzleme ve Değerlendirme Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) DÖNÜŞÜM ALANLARI İŞGÜCÜNÜN NİTELİĞİ VE İSTİHDAM İŞ VE YATIRIM ORTAMI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM FİRMALARIN AR-GE, YENİLİK VE VERİMLİLİK UYGULAMA KAPASİTESİ YATAY POLİTİKA ARAÇLARI PLAN, PROGRAM VE STRATEJİLER TEŞVİKLER VE FİNANSAL DESTEKLER HUKUKİ VE İDARİ DÜZENLEMELER, KAMU ALIM VE YATIRIMLARI ÜRETİMİN MEKÂNSAL ORGANİZASYONU VE İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARI ARAŞTIRMA, VERİ VE ANALİZ ALTYAPISI EĞİTİM, BİLİNÇLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMLARI

19 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 19 | 95 Faaliyet Alanı 1: Politika Oluşturma, İzleme ve Değerlendirme Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Taslak Eylem Planı: Ekim – Haziran 2014 döneminde 74 kamu kurum ve kuruluşu; 42 sivil toplum kuruluşu; 171 üniversitenin görüşleri alındı. Taslak Eylem Planı: Ekim – Haziran 2014 döneminde 74 kamu kurum ve kuruluşu; 42 sivil toplum kuruluşu; 171 üniversitenin görüşleri alındı. VSEP’de 6 hedef 60’tan fazla 85 eylem 6 hedef altında, 60’tan fazla kurum ve kuruluşun sorumlu / ilgili olarak belirlendiği 85 eylem yer almaktadır. VSEP’de 6 hedef 60’tan fazla 85 eylem 6 hedef altında, 60’tan fazla kurum ve kuruluşun sorumlu / ilgili olarak belirlendiği 85 eylem yer almaktadır. Komisyon Toplantıları 180 Eylem setlerinin oluşmasına yönelik Ankara’da altı adet toplantı düzenlendi. Kamu, sivil toplum ve akademik camiadan 180 temsilcinin katılımı sağlandı. Komisyon Toplantıları 180 Eylem setlerinin oluşmasına yönelik Ankara’da altı adet toplantı düzenlendi. Kamu, sivil toplum ve akademik camiadan 180 temsilcinin katılımı sağlandı. Yüksek Planlama Kurulu Yüksek Planlama Kurulu onay süreci beklenmektedir.

20 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 20 | 95 Faaliyet Alanı 1: Politika Oluşturma, İzleme ve Değerlendirme Onuncu Kalkınma Planı Dönüşüm Programları Hazırlıkları Sorumlu olunan bileşenler için Eylem Planları hazırlanması: 1.1. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı 1. Bileşen: Verimlilik Algısının ve Verimliliği Artırmaya Yönelik Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi (25 Eylem / 19 BSTB) 3. Bileşen: Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi (10 Eylem / 7 BSTB) 1.14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı 3. Bileşen: Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması (12 Eylem / 7 BSTB)

21 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 21 | 95 Faaliyet Alanı 1 Politika Oluşturma, İzleme ve Değerlendirme Önümüzdeki Dönemde Yapılacak Çalışmalar HEDEF Verimlilik alanındaki temel politika belgelerini izlemek, değerlendirmek; Verimlilik Genel Müdürlüğünün politika geliştirme alanındaki kapasitesini artırmak. FAALİYETLER 1.Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Belgesinin (VSEP) tanıtımı ve yaygınlaştırılması 2.VSEP İzleme ve Değerlendirme Mekanizmasının kurulması; sekretarya faaliyetleri 3.Türkiye Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası (Tamamlanma: 2016) 4.10. Kalkınma Planı «1.1. Üretimde Verimliliğin Artırılması» ve «1.14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi» programlarının uygulama, izleme ve değerlendirme çalışmaları 5.Çeşitli strateji ve eylem planlarının izlenmesi (İDEP, TSSB, KSEP, vb)

22 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 22 | 95  Türkiye Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası Projesi (2015K110510) İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 26 alt bölgede ve NACE (Rev. 2) Sınıflandırması 24 sektör üzerinden, imalat sanayi alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin verimlilik alanındaki sorunlarını, işletme ölçeği özelinde ne şekilde farklılaşıp yoğunlaştığını verimlilikle ilgili alt parametreler düzeyinde ele alacaktır. Veri analizi ve literatür tarama; pilot çalışma; saha çalışması; sektör temsilcileri, bölge yetkilileri ve akademisyenlerle toplantılar olarak dört aşamadan oluşacak çalışma sonrasında, bir analiz raporu ve sunulan verileri karşılaştırmaya imkân tanıyacak bir web arayüzü oluşturulacaktır. Verimlilikle ilgili sorunları kurumsallaşma, işgücünün niteliği, teknoloji kullanım düzeyi, enerji ve hammadde verimliliği, işbirliği gibi ana ve alt parametreler altında inceleyecek olan çalışmada kamu ve sivil toplumdan çok sayıda kuruluşun merkez ve taşra teşkilatları ile üniversitelerden destek alınacaktır. Proje çıktılarının, 2016 yılından başlayarak yayımlanacak olan Verimlilik Bileşik Endeksi değerlerine de temel teşkil etmesi öngörülmektedir. Proje Bütçesi : 1.250.000 TL’dir.

23 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 23 | 95 Faaliyet Alanı 2 Araştırma ve Yayınlar; Bilimsel Etkinlikler Gerçekleştirilen Çalışmalar 1.Süreli Yayınlar 2.Süresiz Yayınlar; Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri 3.Diğer Araştırmalar ve Raporlar

24 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 24 | 95 Faaliyet Alanı 2: Araştırma ve Yayınlar; Bilimsel Etkinlikler Süreli Yayınlar http://anahtar.sanayi.gov.tr Anahtar Dergisi (aylık) Yaklaşık 13.000 (6.500 basılı, 6.500 online) adrese ulaşmaktadır. Verimlilik Dergisi (3 aylık) Hakemli akademik dergi, yaklaşık 5.500 (900 basılı/ 4.500 online) adrese ulaşmaktadır. Dergi makale kabulü 2015 yılından başlayarak ULAKBİM DergiPark Makale Yönetim Sistemi Üzerinden yapılmaktadır.

25 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 25 | 95 Faaliyet Alanı 2: Araştırma ve Yayınlar; Bilimsel Etkinlikler Süresiz Yayınlar; Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Ülke, bölge, sektör ve işletme düzeyindeki ve Bakanlık birimlerine verimlilik değişme ve gelişmelerinin, bu değişme ve gelişmelere yol açan nedenlerin, verimlilik sorunlarının belirlenmesine ve çözümlenmesine katkıda bulunabilecek önerilerin geliştirilmesine yönelik inceleme ve araştırma raporlarıdır. FAALİYETGERÇEKLEŞME DURUMU (2013-2014) Araştırma, Süresiz Yayın 1-KOSGEB Destek Programları Etki Analizi 2-OSB Politika ve Uygulamaları Etki Analizi (TR61 Bölgesi Analizi) 3-KOBİ’lerin Sektörel Etkinlik Analizi 4-Türkiye’de Bölgesel Gelir Dağılımı Iraksaması, Verimlilik ve Diğer Dinamiklerle İlişkisi 5-Sanayide Enerji Verimliliği ve Elektrik Motorlarının Verimliliği Araştırması Süresiz Yayın dağıtım/stok 2014’de 5.821 (1 Ocak 2015) adet yayın dağıtılmıştır. Stok: 57farklı yayın – 10.388 (1 Şubat 2015) KütüphaneToplam kitap sayısı: Yaklaşık 8.500 E-KütüphaneDünya Bankası, OECD Elektronik kütüphaneleri Bakanlığımız erişimine açılmıştır.

26 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 26 | 95 2012 YILINDAN SONRA YAYIMLANAN ARAŞTIRMALAR / RAPORLAR Kitap olarak basılan Araştırma Sonuçları Çok Boyutlu Organizasyonel Performans Ölçüm Modelleri Motorlu Kara Taşıtları Sektörü Rekabet Gücü Analizi Yönetim Danışmanlığı (İkinci Baskı) Su Verimliliği (İkinci Baskı) Eko Verimlilik Kılavuzu (2. Baskı) e-kitap olarak yayımlanan araştırma sonuçları Kurumsal İtibarın Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi Kamu Çalışanlarının Verimliliğinde İşe Yönelik Tutumlar, Örgütsel Adalet Algısı ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisinin Önemi Kamu Politikalarında Verimlilik Artırma Programları: ABD, İngiltere Örnekleri ve Türkiye'ye Yansımalar Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam ve Yerel Kalkınma Olanağı: Yavaş Şehirler- Seferihisar Örneği HESAPRO Projesi Sonuç Raporu (e-rapor) İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik İlişkisi KSP Sonuç Raporları (e-rapor) Strategic Policy for Productivity:Comparing with Korea and Turkey(*) Innovation Cluster Policy for Agglomeration Economy:Sharing of Korea’s Experience in Regional Industrial Policy Consulting on Establishment of National Cleaner Production Centre in Turkey VSEP Raporları (e-rapor) Hedef Kitle Çalıştayları Toplu Sonuç Raporu İlgili Taraflar Çalıştayı Toplu Sonuç Raporu VSEP Söyleşileri Komisyon Çalışmaları Toplu Sonuç Raporu Durum Analizi I - İşgücü Verimliliği ve İstihdam Durum Analizi II - Sermaye Verimliliği ve Yatırım Ortamı Durum Analizi III - Sanayinin Fiziksel Gelişimi Durum Analizi IV - Temiz Üretim Durum Analizi V - Ar-Ge ve Teknoloji Durum Analizi VI - Eğitim

27 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 27 | 95 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6-7 Ekim

28 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 28 | 95 ANAHTAR DERGİSİ Mart 2015-Mart 2016 Dosya Konuları DÖNEMDOSYA KONUSU MART 2015KADININ EKONOMİDEKİ YERİ NİSANVERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ MAYISVERİMLİLİK HAFTASI 2015 HAZİRANAR-GE YATIRIMLARININ ETKİ ANALİZİ TEMMUZYENİ NESİL SANAYİ BÖLGELERİ AĞUSTOSSANAYİ POLİTİKALARI EYLÜLKAMUDA PERFORMANS YÖNETİMİ EKİMİNOVASYON KASIM 5. ULUSAL VERİMLİLİK KONGRESİ / 17. DÜNYA VERİMLİLİK KONGRESİ ARALIKPİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİ OCAK 2016AR-GE’DE TASARIM ŞUBATENERJİ VERİMLİLİĞİ MARTBİLİM VE EĞİTİM

29 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 29 | 95 Faaliyet Alanı 2 Araştırma ve Yayınlar; Bilimsel Etkinlikler Önümüzdeki Dönemde Yapılacak Çalışmalar HEDEF Verimlilikle ilgili alanlarda gelişmelerin izlenmesine ve ilgililere aktarılmasına yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak; süreli ve süresiz yayınlar ve bilimsel etkinliklerle, bu inceleme ve araştırmaların yaygınlaşmasını sağlamak. FAALİYETLER 1.Beşinci Ulusal Verimlilik Kongresi 6-7 Ekim 2015 2.Yatırım programında yer alan projelerin planlanması, uygulanması 3.OSB Politika ve Uygulamalarının Etki Analizi (SBGM ile işbirliği içinde; Tamamlanma: 2015) 4.Endüstri ilişkileri alanındaki uygulamalar ile verimlilik arasındaki ilişkinin ortaya konmasına yönelik araştırmaların yapılması 5.Verimlilik Akademisi hazırlık çalışmaları 6.Verimlilik Araştırmaları portalı oluşturmak üzere çalışmaların yürütülmesi 7.Verimlilik araştırma gündemleri doğrultusunda etkinlikler düzenlenmesi 8.İmalat sanayiine yönelik mikro verilere dayalı analizler yapılması 9.Verimlilik alanındaki lisansüstü çalışmalar için destek ve ödüllendirme programları oluşturulması 10.Anahtar ve Verimlilik Dergilerinin içeriklerinin sürekli olarak iyileştirilerek yayımlanması 11.Süresiz yayınlar; kütüphane ve bilgi hizmetleri

30 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 30 | 95 Faaliyet Alanı 3 Sürdürülebilir Üretim Gerçekleştirilen Çalışmalar 1.Ulusal Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programı (2014-2017) 2.Temiz Üretim Merkezinin Kurulması 3.Sanayide Kaynak Verimliğinin Belirlenmesi Projesi (2013K100190) 4.Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2014 (Boğaziçi Üniversitesi İşbirliğinde, 9 Aralık 2014) 5.Yaşam Döngüsü Değerlendirme (LCA) İçin Küresel Rehberlik Prensipleri Çalıştayı (Boğaziçi Üniversitesi ve UNEP/SETAC işbirliğinde, 23-24 Şubat 2015) 6.Eğitimler ve Bilinçlendirme Faaliyetleri 7.Temiz Üretim Bilgi Platformu (http://www.temizuretim.gov.tr) 8.Sanayide elektrik motorlarının dönüşümüne yönelik çalışmalar 9.Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunda Bakanlığımızın temsili 10.Kalkınma Ajansları ile İşbirliği Faaliyetleri 11.Katılım sağlanan diğer projeler –"Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği (KIYITEMA) Projesi” Yönlendirme Kurulu Üyeliği (Koordinatör: Orman ve Su İşleri Bakanlığı) –“Filyos Endüstriyel Simbiyoz Projesi” Danışma Kurulu Üyeliği (Koordinatör: Kalkınma Bakanlığı) –“Çevre Konusunda KOSGEB Yol Haritasının Hazırlanması Projesi” Danışma Kurulu Üyeliği (Koordinatör: KOSGEB) –Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Projesi (Koordinatör: KOSGEB) –" Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler Projesi" Görev Gücü Üyeliği (Koordinatör: ILO Türkiye Ofisi) –GIZ tarafından yürütülen " Sürdürülebilirlik Projesi" Danışma Kurulu Üyeliği (Koordinatör: OSTİM)

31 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 31 | 95 Faaliyet Alanı 3: Sürdürülebilir Üretim Ulusal Temiz Üretim / Eko-Verimlilik Programı (2014-2017) Kaynak Verimliliğinin Artırılması Ürünlerin Yaşam Döngüleri Boyunca Ortaya Çıkan Çevresel Etkilerinin Azaltılması Atıkların Yeniden Kullanımı / Geri Dönüşümü / Geri Kazanımı Endüstriyel Simbiyoz Temiz Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Programın Odak Alanları 1.Kısa vadede Temiz Üretim/Eko-Verimlilik konusunda ülkemizdeki bilinç düzeyini, paydaşlar arası uyumu ve işbirliğini, insan kaynağını ve kapasitesini geliştirmek amacıyla faaliyetler yürütülmesi; 2.Kısa-orta vadede paydaşların bu alandaki projelerine teknik ve finansal destek sağlanması; 3.Uzun vadede ise bu alandaki ulusal politikalara yön verme gibi boyutların da göz önünde bulundurularak geliştirilmesi öngörülmektedir.

32 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 32 | 95 Enerji Yoğunluğu ve Kişi Başına Enerji Kullanımı (2012) Kaynak: IEA, OECD, 2013

33 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 33 | 95 Faaliyet Alanı 3: Sürdürülebilir Üretim Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programı Ülkemizde sanayi elektrik tüketiminin %70’i, toplam net elektrik tüketiminin %36’sı üç fazlı asenkron elektrik motor sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Bir yılda piyasaya 1,5 milyon motor girmektedir. Hâlihazırda sanayide kullanımda olan yaklaşık 15 milyon verimsiz elektrik motoru olduğu tahmin edilmektedir. Tamamı verimli olanlarıyla değiştirilirse yılda 8 milyar TL elektrik tasarruf potansiyeli elde edilebilir. Yatırım geri dönüş süresi 1,5 yıl olarak hesaplanmıştır. Verimsiz 6 milyon motorun dönüşümü, 460.000 ton CO 2 emisyonu azaltımı sağlayacaktır. Elektrik motorunun yaşam maliyetinin yaklaşık %97’sini enerji maliyetleri oluşturmaktadır.

34 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 34 | 95 Faaliyet Alanı 3: Sürdürülebilir Üretim Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programı Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliği İthalat denetimi Piyasa denetimi ve Gözetimi (TSE Test Laboratuvarı ) Ulusal etkinlikler KOBİ’ler için rehber dokümanlar Mevcut En İyi Teknikler (BREF) dokümanları Elektrik motorların envanterinin çıkarılması Kayseri OSB Pilot Çalışması UNDP GEF Projesi IPA I Dönemine ait finans kaynağı Türkiye Kalkınma Bankası KOSGEB İslam Kalkınma Bankası Kalkınma Ajansları TURSEFF TÜBİTAK Finansal Destekler Ulusal ve Uluslararası Projeler & İşbirlikleri Mevzuat ve Denetim Bilinç Artırma & Kapasite Geliştirme

35 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 35 | 95 Faaliyet Alanı 3: Sürdürülebilir Üretim Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programı Sanayide kullanılan 7,5 kW ve üzeri AC motorlarına ilişkin envanter çıkarılması Mevzuatın ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi Finansal Destek Modelleri Geliştirilmesi Yerli üreticilerinin teknoloji düzeyleri ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi Enerji verimli motorlara ilişkin farkındalığın artırılması Kayseri OSB Pilot Çalışması - BSTB, KOSGEB, Bankalar, KGF ve OSB Müdürlüğü işbirliğinde dönüşüm programının uygulanması (KOBİ başına en fazla 300.000 TL tutarında, 1 yıl geri ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve %80’i KGF tarafından teminatlı kredi kullandırılacaktır.)

36 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 36 | 95 Faaliyet Alanı 3: Sürdürülebilir Üretim Temiz Üretim Merkezinin Kurulması 2013 yılında Bilim Kurulu kararı ile; Gebze’de, TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü, “Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü” olarak yeniden yapılandırılmıştır. -Enstitüdeki 5 SİB’den biri (yaklaşık 15 personel) -Ortak sektörel etkinlikler (eğitim, çalıştay vb.) -Ulusal projeler (Kaynak Verimliliği Potansiyeli vd.) -RECPnet üyeliği -Uluslararası projelerde ortaklık (IPA II vb.) -Cari bütçe ve kadro tahsisi ile ilgili sıkıntılar -Danışmanlık vb. firmalara yönelik hizmetleri için kapasite yetersizliği

37 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 37 | 95 Faaliyet Alanı 3: Sürdürülebilir Üretim Bilinç Artırma ve Kapasite Geliştirme

38 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 38 | 95 Faaliyet Alanı 3: Sürdürülebilir Üretim Bilinç Artırma ve Kapasite Geliştirme Temiz üretim teknikleri ve politikalarına yönelik kurumsal kapasite geliştirme ve bilinç artırma çalışmaları kapsamında, 2013 yılında gerçekleştirilen 9 etkinliğe 770 kişi, 2014 yılında yürütülen etkinliklere 450 kişi katılım sağlamıştır. Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2013 - 300 Bilgi Değişimi Programı Politika Diyalogu ve Kapanış Toplantısı (KSP Projesi) - 100 “Türkiye için Çevresel Verimlilik ve Kaynak Verimliliği Göstergelerinin Geliştirilmesi” eğitimi (SEI projesi) - 30 “Temiz Üretim Araç ve Teknikleri” eğitimi (SEI projesi) - 30 “Temiz Üretim Politikalarının Uygulanması” konulu TAIEX çalıştayı - 55 “Yaşam Döngüsü Değerlendirme” ve “Eko-Etiket” eğitimleri (SEI projesi) - 25 4. Ulusal Verimlilik Kongresinde Sürdürülebilir Üretim Oturumları - 150 UNEP Karbon Ayakizi Eğitimi (ASO I. OSB) - 40 UNEP Karbon Ayakizi Eğitimi (İSO) – 40 Verimlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir, Konya, Kocaeli ve Ankara’da Temiz Üretim Panelleri – 250 Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2014 - 200

39 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 39 | 95 Faaliyet Alanı 3: Sürdürülebilir Üretim Temiz Üretim Bilgi Platformu http://www.temizuretim.gov.tr

40 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 40 | 95 Faaliyet Alanı 3 Sürdürülebilir Üretim Önümüzdeki Dönemde Yapılacak Çalışmalar HEDEF Sanayide sürdürülebilir büyümeye ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak temiz üretim uygulamalarını yaygınlaştırmak. FAALİYETLER Ulusal Temiz Üretim / Eko-Verimlilik Programının (2014-2017) uygulanması Sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilinçlendirme, izleme ve destekleme çalışmaları Sanayide kullanılan düşük verimli AC elektrik motorlarının daha yüksek verimli olanlarıyla değiştirilmesine yönelik çalışmalar ve projeler Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında «Türkiye’de Temiz Üretim/Kaynak Verimliliği Alanında Hizmet Sağlamaya Yönelik İşletim ve Finansman Modelleri Çalıştayı» (19-20 Mart 2015) TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile ortak projeler «Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi» projesi (Tamamlanma: 2016) Bilinçlendirme çalışmaları; sektörel kılavuzlar ve rehber dokümanlar Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, mevzuat düzenlemeleri Sürdürülebilir üretim uygulamalarına yönelik finansal destek mekanizmalarının oluşturulması Bakanlığımızın yürütücüsü olacağı UNDP ile Küresel Çevre Fonu (GEF)’na sunulmak üzere “Sanayide Elektrik Motorlarının Dönüşümü” projesi çalışmaları UNEP ile «Türkiye LCA Veritabanı» kurulmasına yönelik işbirliği IPA II programı çerçevesinde, «Türkiye İmalat Sanayinde Mevcut En İyi Tekniklerin Yaygınlaştırılması Yoluyla Sürdürülebilir Üretimin Artırılması» projesi Kalkınma Ajansları ile Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik bilinçlendirme etkinlikleri

41 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 41 | 95 Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi (2013K100190) Amaç Sanayide hammadde, enerji ve suyun etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile elde edilebilecek potansiyel ekonomik ve çevresel faydaları; sektörler ve bölgeler düzeyinde analiz edecek bir metodolojinin geliştirilerek, bu potansiyelin niceliksel olarak ortaya konması amaçlanmaktadır. Projenin Hedefleri İmalat sanayiinde kaynak verimliliği potansiyelinin analizi için metodoloji geliştirilmesi Ham madde, enerji ve su kullanımındaki kaynak verimliliği potansiyelinin parasal ve miktarsal olarak analiz edilmesi, Ham madde, enerji ve su kullanımındaki kaynak verimliliği potansiyelinin sektörel ve bölgesel kırılımda analiz edilmesi hedeflenmektedir. Yürütülme Biçimi Projenin Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülebilmesi için Mart 2014’te imzalanan protokol ile proje başlamıştır. 2016 yılında tamamlanacaktır. Proje Maliyeti : 1.250.000TL’dir

42 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 42 | 95 Faaliyet Alanı 4 Uluslararası İşbirlikleri Gerçekleştirilen Çalışmalar 1. Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği (EANPC) 2. Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu (WCPS) 3. UNIDO-UNEP Kaynak Verimli ve Temiz Üretim Küresel Ağı (RECPnet) 4. Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) 5. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Yaşam Döngüsü Girişimi 6. Japon Uluslararası İnsan Kaynakları ve Endüstriyel Kalkınma Birliği (HIDA) 7. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 8. Uluslararası Projeler a)Türkiye için Sınaî Rekabet Gücü Politikaları: Verimlilik ve Temiz Üretim Alanında Kore Deneyimlerinin Paylaşılması (Güney Kore KSP Projesi) (tamamlandı) b)İş Sağlığı – Güvenliği ve Verimlilik (HESAPRO) Projesi (AB LdV Programı) (tamamlandı) c)AB İşletme ve Sanayi Politikası ile Çevre Müktesebatı Alanında Verimlilik Genel Müdürlüğünün Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi (SEI) (tamamlandı) d)Avrupa Komisyonu’nun Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) Programı “Temiz Üretim Politikalarının Uygulanması Çalıştayı” (tamamlandı) e)Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi (EPESUS) Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP), Girişimcilik ve Yenilikçilik Özel Programı (EIP) Projesi (tamamlandı) f)Bakanlığımızın yürütücüsü olacağı UNDP ile Küresel Çevre Fonu (GEF)’na sunulmak üzere “Sanayide Elektrik Motorlarının Dönüşümü” konusunda proje teklifi (devam ediyor) g)UNEP ile «Türkiye LCA Veritabanı» kurulmasına yönelik işbirliği (devam ediyor)

43 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 43 | 95 Faaliyet Alanı 4 Uluslararası Üyelikler Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği (EANPC) –Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği –Yıllık Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına Katılım Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu (WCPS) –Yönetim Kurulu Üyeliği –Dünya Verimlilik Kongreleri Organizasyonu Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) –Gözlemci Üyelik (Tam üyelik için dosya hazırlanmıştır.) –Yıllık Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılım –Verimlilik ve Temiz Üretim Kapsamında Yürütülen Çalışmaların Takibi Kaynak Verimli ve Temiz Üretim Küresel Ağı (RECPnet) –UNIDO-UNEP Bünyesindeki Ağda Gözlemci Üyelik –Temiz Üretim Faaliyetleri Kapsamında İşbirliği Olanaklarının Araştırılması

44 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 44 | 95 Faaliyet Alanı 4 Uluslararası İşbirlikleri Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Yaşam Döngüsü Girişimi –Temiz Üretim Faaliyetleri Kapsamında İşbirliği –Ortak Eğitim Programları Düzenlenmesi Japon Uluslararası İnsan Kaynakları ve Endüstriyel Kalkınma Birliği (HIDA) –İşbirliği Olanaklarının Genişletilmesi –Türkiye’ye Özel Eğitim Programları Düzenlenmesi OECD –Verimlilikle İlgili Komitelere Katılım

45 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 45 | 95 Faaliyet Alanı 4 Uluslararası Projeler Güney Kore Bilgi Değişimi Programı «Türkiye İçin Sınai Rekabet Gücü Politikaları» “Ulusal verimlilik politikaları”, “Eko-verimlilik / temiz üretim merkezinin kurulması” ve “Yenilikçi kümelenmeler” konularında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı

46 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 46 | 95 Faaliyet Alanı 4 Uluslararası Projeler «İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik (HESAPRO) Projesi» http://www.hesapro.org İşçi, işveren ve tüm ilgili tarafların iş sağlığı ve güvenliğinin verimlilikle ilişkisi hakkındaki bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılmasına katkı sağlamak [Artalan Araştırması; İyi uygulama örnekleri; Rehber ve Broşürler] Proje Ortakları BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü (Koordinatör) Çankaya Üniversitesi TTS İş Verimliliği Enstitüsü (Finlandiya) ANACT Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Fransız Ulusal Ajansı (Fransa) SLCP Slovak Verimlilik Merkezi (Slovakya) PREVENT İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (Belçika)

47 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 47 | 95 Faaliyet Alanı 4 Uluslararası İşbirlikleri Önümüzdeki Dönemde Yapılacak Çalışmalar HEDEF Verimlilik ve sürdürülebilir üretim alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve projeleri artırmak; uluslararası platformlarda Bakanlığı daha etkin bir biçimde temsil etmek. FAALİYETLER Asya Verimlilik Teşkilatına tam üyelik çalışmaları 2015 Dünya Verimlilik Kongresi organizasyonuna katkı ve katılım (Verimlilik için Büyük Veri) Sürdürülebilir üretim alanında işbirliği ağları ile ilişkileri yönetmek ve bu ağlardan yararlanma düzeyini artırmak (RECPnet Knowledge Management System, EUWIN The European Workplace Innovation Network) Verimlilik ve sürdürülebilir üretim alanında finansal destek sağlayan uluslararası kuruluşlarla (UNIDO, UNDP, EBRD, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası vb.) işbirlikleri Uluslararası projeler (IPA II programı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bakanlığımızın yürüteceği bileşenler) Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında yürütülecek çalıştay UNEP IRP (International Resource Panel - Uluslararası Kaynak Paneli) bünyesinde Türkiye’nin temsil edilmesi

48 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 48 | 95 Faaliyet Alanı 4 Uluslararası İşbirlikleri TÜRKİYE'DE TEMİZ ÜRETİM/KAYNAK VERİMLİLİĞİ ALANINDA HİZMET SAĞLAMAYA YÖNELİK İŞLETİM VE FİNANSMAN MODELLERİ ÇALIŞTAYI 19 - 20 Mart 2015

49 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 49 | 95 Gerçekleştirilen ve Yürütülen Çalışmalar 1.Yıllık İşgücü Verimliliği İstatistikleri 2.Üç Aylık İşgücü Verimliliği İstatistikleri 3.Bölgesel Verimlilik İstatistikleri 4.İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri 5.İstatistik çeşitliliğinin artırılmasına yönelik (toplam faktör verimliliği, bölgesel FMKD, kapasite kullanımı vb.) çalışmalar Faaliyet Alanı 5 Verimlilik İstatistikleri

50 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 50 | 95 Yıllık Verimlilik İstatistikleri Yıllık Verimlilik İstatistikleri Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri Birim Emek Maliyeti 2003 Yılı Başlangıç Yayımlanma: Haziran Çalışılan Saat Başına Katma Değer Çalışan Kişi Başına Katma Değer 2005 Yılı Başlangıç Yayımlanma: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim 2005 Yılı Başlangıç Yayımlanma: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi Çalışılan Saat Başına Üretim Endeksi Yıllık İstatistikler: 16 ana faaliyet altında 836 faaliyet kolu Üç Aylık İstatistikler: 9 ana faaliyet altında 352 faaliyet kolu Bölgesel Verimlilik İstatistikleri Bölgesel Verimlilik İstatistikleri 2003 Yılı Başlangıç Yayımlanma: Eylül 2003 Yılı Başlangıç Yayımlanma: Eylül Çalışan Kişi Başına Ciro Çalışan Kişi Başına Ciro Endeksi Bölgesel İstatistikler: 26 Bölge 15 ana faaliyet kolu Faaliyet Alanı 5 Verimlilik İstatistikleri

51 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 51 | 95 Faaliyet Alanı 5 Verimlilik İstatistikleri

52 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 52 | 95 Faaliyet Alanı 5 Verimlilik İstatistikleri Bir Önceki Döneme Göre Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksinde Değişimler (Orijinal ve Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış Seriler)

53 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 53 | 95 http://vi.sanayi.gov.tr Faaliyet Alanı 5 Verimlilik İstatistikleri

54 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 54 | 95 İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri Su Verimliliği CO 2 Yoğunluğu Atık Yoğunluğu 2005 Yılı Başlangıç Yayımlanma: 2 yılda bir 2005 Yılı Başlangıç Yayımlanma: 2 yılda bir Atık Geri Kazanım Çevresel Harcama ve İstihdam Faaliyet Alanı 5 Verimlilik İstatistikleri

55 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 55 | 95 Faaliyet Alanı 5 İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri http://vi.sanayi.gov.tr/sug

56 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 56 | 95 Önümüzdeki Dönemde Yapılacak Çalışmalar HEDEF Verimlilikle ilgili alanlarda izlenebilirliği artırmak üzere, belirli periyotlarla verimlilik istatistikleri yayımlamak; istatistik çeşitliliğini artırmak ve yayımlanan istatistikler üzerinden analizler yapmak. FAALİYETLER 1.Yıllık ve üçer aylık periyotlarla işgücü verimliliği istatistikleri 2.Bölgesel Verimlilik İstatistikleri 3.İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri 4.İstatistiklerin çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar 5.KOBİ’lerin Verimliliğini Artırma Projesi – Verimlilik Kıyaslama Ssitemi veri tabanı ve yazılımı Faaliyet Alanı 5 Verimlilik İstatistikleri

57 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 57 | 95 Faaliyet Alanı 5 Verimlilik İstatistikleri Eğitim ve Danışmanlık Firmaları Portalının Oluşturulması (Tamamlanma: 2015)

58 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 58 | 95 Faaliyet Alanı 6 Eğitim ve Danışmanlık Gerçekleştirilen Çalışmalar 1.Eğitim Hizmetleri 2.Yönetim Danışmanlığı Sektör Çalıştayı ve Sonuç Raporu 3.Verimliliği Artırma Projeleri Ödül Sistemi Tasarımı ve Uygulanması 4.Verimlilik Haftası Etkinliklerinin Kapsam ve İçeriğinin Tasarlanması ve Uygulanması 5.Temiz Üretim Eğitim Programı Hazırlanması (7 modül) 6.KOBİ’lerin Verimliliğini Artırma Projesi (Tamamlanma: 2016)

59 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 59 | 95 Faaliyet Alanı 6: Eğitim ve Danışmanlık 2014 Yılında Gerçekleştirilen Paneller ve Çalıştaylar Ankara ve 7 İlde toplam 10 panel 4 çalıştay 1.435 kişi katıldı Ankara ve 7 İlde toplam 10 panel 4 çalıştay 1.435 kişi katıldı Yaşam Kalitesi & Verimlilik Paneli (Ankara) Büyüme, Kalkınma ve Verimlilik Paneli (Ankara) Yavaş Şehirler & Kentsel Kalkınma Paneli (Ankara) Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko-Verimlilik Paneli (Kocaeli) Sanayide İnovasyon ve Verimlilik Paneli (İzmir) Adana Sanayisi ve Yenilikçi Yaklaşımlar Paneli (Adana) Yalın Üretim ve Verimlilik Paneli (Samsun) Eko-Verimlilik ve İnovasyon Paneli (Balıkesir) Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik ve Kurumsallaşma Paneli (Elazığ) AB Çevre Politikası ve Temiz Üretim Paneli (Konya)

60 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 60 | 95 Faaliyet Alanı 6: Eğitim ve Danışmanlık 2014 Yılında Verilen Eğitimler Ankara ve Kocaeli BSTB’na 4 Eğitim BST İl Müdürleri/Birim Yön. 2 Eğt. Trabzon BST İl Md./KTÜ 1 Eğt. Kocaeli STK 1 Eğitim 540 kişi katıldı Ankara ve Kocaeli BSTB’na 4 Eğitim BST İl Müdürleri/Birim Yön. 2 Eğt. Trabzon BST İl Md./KTÜ 1 Eğt. Kocaeli STK 1 Eğitim 540 kişi katıldı Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE’de BST il müdürlüklerinden gelen yaklaşık 40 kişiye Verimlilik Yönetimi ve Temiz Üretim Eğitimi ile Kocaeli OSB’de fabrika ziyareti düzenlenmiştir. BSTB Uzman Yrd. Eğitimi – 4 Farklı Konuda Kocaeli STK (KASİAD) - Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Trabzon BST İl Müdürlüğü Koord. KTÜ İİBF – Temiz Üretim Eğitimi Ankara Congresium Kongre Merkezi’nde BST il müdürleri ve birim yöneticilerinden yaklaşık 100 kişiye Bölgesel Verimlilik Projeleri konusunda eğitim verilmiştir.

61 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 61 | 95 Faaliyet Alanı 6: Eğitim ve Danışmanlık 2014 Yılında Verilen Eğitimler BST İl Müdürlükleri Kapasite Geliştirme Eğitimleri 20 ilde 750 kişi BST İl Müdürlükleri Kapasite Geliştirme Eğitimleri 20 ilde 750 kişi Verimlilik Temel Kavramları Verimlilik Yönetimi Verimlilik Artırma Teknikleri Temiz Üretim / Eko Verimlilik Çalışmaları (Kayseri, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Aydın, Çorum, Eskişehir, Hatay, Giresun, Manisa, Isparta, Yozgat, Ağrı, Burdur, Muğla, Sivas, Van, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Amasya) Bakanlık Merkez Birimlerine Performans Yönetim Sistemi Eğitimleri 14 Birimde 50 kişi Bakanlık Merkez Birimlerine Performans Yönetim Sistemi Eğitimleri 14 Birimde 50 kişi Performans Yönetim Sistemi Kavramsal Çerçeve Performans Yönetim Sistemi Tasarımı Performans Kriter ve Göstergelerinin, Hedeflerinin ve Yetkinliklerinin Belirlenmesi

62 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 62 | 95 Faaliyet Alanı 6: Eğitim ve Danışmanlık 2015 Yılında Gerçekleştirilen Çalıştaylar “Verimlilik Projeleri ve Etkinlikleri Hazırlama Eğitimi ve Çalıştayı” 3-6 Mart 2015 “Verimlilik Projeleri ve Etkinlikleri Hazırlama Eğitimi ve Çalıştayı” 3-6 Mart 2015 70 İlden 136 kişilik katılım sağlandı. Çalıştay 11 grup halinde 4 oturumla düzenlendi. Çalıştayda BST İl Müdürlüklerince yapılabilecek 50’den fazla proje ve etkinlik fikri ortaya çıktı.

63 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 63 | 95 Faaliyet Alanı 6: Eğitim ve Danışmanlık 2015 Yılında Planlanmış Olan Eğitimler “Verimlilik Sorunlarının Teşhisi, Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme, Temiz Üretim Eğitimi” 18-21 Mayıs 2015 TÜSSİDE - KOCAELİ “Verimlilik Sorunlarının Teşhisi, Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme, Temiz Üretim Eğitimi” 18-21 Mayıs 2015 TÜSSİDE - KOCAELİ Önümüzdeki dönemde verimlik ve temiz üretim alanında Bakanlığımızca illerde sunulacak hizmetler için BST İl Müdürlüklerimizin kurumsal kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Söz konusu eğitim, 2014 yılı içinde 20 İl Müdürlüğümüzün personeline verilen “Verimlilik” genel eğitiminin ikinci aşaması olarak planlanmıştır. Eğitime 20 ilden yaklaşık 40 kişi katılacaktır.

64 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 64 | 95 Faaliyet Alanı 6: Eğitim ve Danışmanlık 2015 Yılında (Ekim-Kasım) Planlanmış Olan Eğitimler BST İl Müdürlükleri Kapasite Geliştirme Eğitimleri 20 ilde Mayıs – Kasım 2015 BST İl Müdürlükleri Kapasite Geliştirme Eğitimleri 20 ilde Mayıs – Kasım 2015 Verimlilik Temel Kavramları Verimlilik Yönetimi Verimlilik Artırma Teknikleri Temiz Üretim / Eko Verimlilik Çalışmaları ( Artvin, Bilecik, Bolu, Edirne, Gümüşhane, Kütahya, Ordu, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Bayburt, Kırklareli, Bartın, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce ve Zonguldak) BST İl Müdürlükleri Personelinin Katılımıyla Gerçekleştirilecektir.

65 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 65 | 95 Verimlilik Haftası 2014 (1-7 Haziran 2014)

66 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 66 | 95 Verimlilik Haftası 2014 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ, SAHİPLERİNİ BULDU… 100’den fazlası büyük ölçekli işletme olmak üzere toplam 150 başvurunun yapıldığı 2014 Verimlilik Proje Ödülü’nü toplam 22 işletme ve 4 kamu kuruluşu almaya hak kazandı. VERİMLİLİK TEMALI FİKİR VE KISA FİLM YARIŞMASI Ortaöğretim ile Lise öğrencilerinin katılabildiği Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması; 126 başvurunun yapıldığı Fikir Yarışması’nda iki ayrı kategoride 6 fikir, 32 başvurunun yapıldığı Kısa Film Yarışması’nda ise 3 eser ödüle layık görüldü.

67 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 67 | 95 Verimlilik Haftası 2015 (27 Nisan-3 Mayıs 2015)

68 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 68 | 95 2015 Verimlilik Haftası Ankara’da Ana Etkinlikler 60’tan fazla ilde 150 etkinlik

69 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 69 | 95 2015 Verimlilik Haftası

70 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 70 | 95 Faaliyet Alanı 6 Eğitim ve Danışmanlık Önümüzdeki Dönemde Yapılacak Çalışmalar HEDEF İşletmelere verimliliği artırma konusunda eğitim ve danışmanlık sağlamak; toplumun tüm kesimlerinde bilinç düzeyini artırmak ve bu alanda yürütülecek çalışmaları teşvik etmek FAALİYETLER 1.Verimlilik Yönetimi Ulusal Programı (VYUP) tasarımı (bilinçlendirme, rehberler, eğitim, danışmanlık, ödüllendirme, belgelendirme, akreditasyon) 2.Genel katılıma açık eğitim programları 3.2014K110700 No’lu KOBİ’lerin Verimliliğinin Artırılması Projesi (Tamamlanma: 2016) 4.2015K110530 No’lu “Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi (Model Fabrika)” Projesi (Tamamlanma 2016) 5.2015 Yılı Verimlilik Haftası etkinliklerinin yapılması 6.2015 Verimlilik Proje Ödüllerinin verilmesi 7.Rehber dokümanların hazırlanması

71 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 71 | 95 KOBİ’lerin Verimliliğinin Artırılması Projesi (2014K110700) Projenin Genel Amacı: İmalatçı KOBİ’lerin üretim ve yönetim yapılarının iyileştirilmesi ile rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik verimlilik artırıcı politika ve programların geliştirilmesidir. Projenin Hedef Kitlesi : Ankara (Makine İmalat Sanayii), Konya (Otomotiv Yan Sanayii), Kayseri (Elektrikli Ev Aletleri Yan Sanayii), Denizli (Tekstil-Hazır Giyim Sanayii), Gaziantep (Gıda Sanayii) ve Kocaeli (Kimya Sanayii) Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren KOBİ’ler, Sanayi Odaları ve OSB Müdürlükleridir. Projenin Bileşenleri : 1.Proje hakkında bilgilendirme ve işbirliği olanakları konularında ön görüşmelerin yapılması, projenin tanıtımının yapılması, web sitesinin oluşturulması 2.Etüt proje çalışmasının gerçekleştirilmesi a.KOBİ’lerin verimlilik sorunlarına yönelik ihtiyaç analizlerinin yapılması b.Verimlilik Kıyaslama Bilgi Sistemi’nin hazırlanması ve pilot işletmelerde test edilmesi 3.KOBİ’lerin verimliliğini artırıcı politika ve programların geliştirilmesi Proje Bütçesi : 1.250.000TL’dir.

72 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 72 | 95 Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi (Model Fabrika) Projesi (2015K110530) Projenin Genel Amacı: Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerde istihdam edilen personelin bilgi ve becerilerini seçilmiş uygulamalardan yararlanarak “yaparak öğrenme” yoluyla geliştirmek amacına hizmet edecek bir eğitim merkezinin (model fabrikanın) kurulması ve burada sunulacak uygulamalı eğitimlerle işletmelerde çalışanların niteliklerinin artırılması, bu yolla işletmelerin verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Projenin Hedef Kitlesi : Sanayi üretimi sektörlerinde yer alan KOBİ’ler ve İşletmeler Projenin Bileşenleri : 1. Model Fabrika kurulmasına yönelik analizlerin yapılması 2. Tasarım yapılması ile örnek müfredatların (eğitmenler ve eğitim alacaklar için) hazırlanması, 3.Model Fabrika kurulmasına yönelik iş planının hazırlanması ve eğitici eğitimlerinin verilmesi. Proje Bütçesi : 1.000.000 TL’dir

73 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 73 | 95 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kurumsal Gelişime Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilen Çalışmalar 1.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planının hazırlanması 2.DHDB Yeniden Yapılanma Projesi 3.Performans Yönetim Sistemi Kurulması Pilot Projesi 4.SGB, VGM, DHDB, Ankara BST İl Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi Pilot Projesi 5.Kurumsal Gelişim Eylem Planının hazırlanması ve izlenmesi 6.BST İl Müdürlüklerinde iş yoğunluğu doğrultusunda personel sayısının belirlenmesi 7.BST İl Müdürlükleri verimlilik eğitimleri (2013 Yılında 17 il ; 2014 Yılında 20 İl) 8.KOSGEB Laboratuvarlarının Verimliliği/Etkinliği 9.KOSGEB TEKMER’lerin Verimliliği/Etkinliği 10.İllerdeki Metroloji ve Standardizasyon GM Laboratuvarlarının Verimliliği/Etkinliği 11.KOSGEB Destek Programlarının Etki Analizi 12.BST İl Müdürlüklerinin Verimliliği/Etkinliği 13.Piyasa Gözetim ve Denetim Hizmetlerinin Etkinliği (Metroloji ve Standardizasyon GM, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi GM)

74 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 74 | 95 BSTB Kurumsal Gelişime Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmalar

75 Teşekkür ederiz T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü


"T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 15 Mayıs 2015 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları