Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 12. Sınıf 1. Ünite

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 12. Sınıf 1. Ünite"— Sunum transkripti:

1 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 12. Sınıf 1. Ünite
Dünya Hayatı ve Ahiret pedagojiformasyon.com

2 12.1. Ünite: Dünya Hatayı ve Ahiret / Kazanımlar
1. Dünya hayatının bir amacı olduğunu fark eder ve kendi hayatının amacını sorgular. 2. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemli bir katkı sağladığının farkında olur. 3. Yapılan iyilik ve kötülüklerin karşılığı olduğunu kavrayarak sorumluluk bilinciyle hareket eder. 4. Ölümün kaçınılmaz olduğunu fark ederek hayatta kalıcı eserler bırakmanın önemini kavrar. 5. Kıyamet ve ahretle ilgili kavramların anlamlarını açıklar. 6. Ahiretin varlığını Kur’an-ı Kerim’den ayetlerle ve evrenden örneklerle açıklar.

3 12.1. Ünite: Dünya Hatayı ve Ahiret / Konular
1. Hayat Amaçsız Değildir. 2. Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir. 4. Ahirete Uğurlama 5. Kıyamet 6. Yeni Bir Hayat: Ahiret

4 Üniteye Hazırlık İnsanı diğer varlıklardan farklı kılan özellikleri nelerdir? İnsanın farklı özellikleri pratikte hangi sonuçları doğurmuştur? Mademki insan diğer varlıklardan farklı ve üstündür; sorumluluk açısından da bir farkı olmalı mıdır? İnsan yaptığı her iyilik veya kötülüğün karşılığını bu dünyada tam olarak almakta mıdır? Cevabın “evet” veya “hayır” olmasının bir farkı olmalı mıdır? Neden? İnsanın öldükten sonra “iyi bir insan” olarak anılması neye bağlıdır? Daha önce bulunduğunuz bir cenaze namazı anınızı ve yaşadığınız duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

5 1. Hayat Amaçsız Değildir.
Ben kimim? Niçin varım? Hayatta olduğum için bir gayem olmalı mıdır? Var olduğum için neler yapmalıyım? Beni yaratana ve O’nun yarattıklarına karşı görev ve sorumluluklarım nelerdir? Ölüm yok olmak mıdır? Değilse ne olacağız?

6 1. Hayat Amaçsız Değildir. Geride güzel bir iz bırakmak önemlidir…

7 Geride güzel bir iz bırakmanın yolları
Sadaka-i cariye 2. Faydalı ilim 3. Hayırlı evlat

8 Kur’an bize hayatın bir anlamı olduğunu hatırlatır.
“Sizi boş ve anlamsız bir oyun için yarattığımızı ve Bize dönmek zorunda olmadığınızı mı sanıyordunuz?” (Müminun 115) “O, hem ölümü, hem de hayatı yaratmıştır ki sizi sınamaya tâbi tutsun [ve böylece] davranış yönünden hanginiz daha iyidir [onu göstersin]…” (Mülk 2)

9 İşte [böyle:] Biz gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunan her şeyi sırf bir oyun olsun diye yaratmadık. Bunların hiç birini [derunî bir] hakikatten yoksun yaratmış değiliz ama çoğu bunu anlamaz. (Duhan 38-39)

10 İnsan İnsanın Sorumluluğu Allah’a kendisine topluma hayvanlara
karşı sorumludur İnsan hayvanlara bitkilere tabiata

11 İnsanın Allah’a karşı başlıca sorumlulukları
İbadet İman İtaat Düşünelim… Her konuya farklı örnekler veriniz…

12 İnsanın kendine karşı başlıca sorumlulukları
Temizlik Sağlık Eğitim Düşünelim… Her konuya farklı örnekler veriniz…

13 İnsanın topluma karşı başlıca sorumlulukları
Ailemize Akraba ve komşulara Bütün insanlara Vatanımıza Milletimize Düşünelim… Her konuya farklı örnekler veriniz…

14 İnsanın diğer sorumlulukları
Hayvanlara Bitkilere Varlıklara Düşünelim… Her konuya farklı örnekler veriniz…

15 “Öyleyse, Allah'ın sana verdiklerinden yararlanarak yalnızca ahiret yurdunda (iyi bir yer tutmanın) yolunu ara; bu arada, pek tabii, bu dünyadaki nasibini de unutma; ve Allah nasıl sana iyilikte bulunduysa, sen de (başkalarına) öyle iyilikte bulun; ve sakın yeryüzünde bozgunculuk, karışıklık çıkarmaya çalışma: çünkü, şüphesiz, Allah bozguncuları sevmez!“ (Kasas 77)

16 Hayat ayrıntılarda gizlidir
2. Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı Hayat ayrıntılarda gizlidir

17 Yorumlayınız…

18 2. Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı
Soru: Hayatı anlamlandırmak ne demektir? “Hayatı anlamlandırarak yaşadı” ifadesinden ne anlıyorsunuz? “Anlamsız bir hayat yaşadı” sözü kimler için söylenir?

19 Ahirete inanan insan yaratılış amacı doğrultusunda bir hayat yaşamaya çalışmalıdır.
“Bu dünya hayatı, bir oyundan, eğlenceden ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir; ama ahiret hayatı Allaha karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar için çok daha güzeldir. Öyleyse aklınızı kullanmaz mısınız?” (En’am 32)

20 Ahiret inancının insana kazandırdıkları
Ahirete inanan insan ölümle yok olmayacağını bilir. Ahirete inanan insan zorluk ve sıkıntılara sabreder. Ahiret inancı insanı cesaretli ve güçlü kılar. Ahirete inanan insan kötülüklerden kaçınır. Ahiret inancı insanı kanaatkar yapar.

21 Yaptıklarımızın Karşılığı Vardır.
Sorular ??? Yüce Allah insanı yaptıklarından dolayı niçin sorumlu tutmaktadır? İnsan, yaptıklarının kaydedildiğine ve ahirette karşılığını göreceğine inanması onun davranışlarını nasıl etkiler? “Ve kim zerre kadar iyilik yapmışsa, onu(n karşılığını) görecek.” (Zilzal 7)

22 Yaptıklarımızın Karşılığı Vardır.
“Ve Kıyamet Günü (öyle) doğru, (öyle hassas) teraziler kurarız ki, kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz; bir hardal tanesi kadar bile olsa, (iyi ya da kötü) her şeyi tartıya sokarız; hesap görücü olarak kimse Bizden ileri geçemez!” (Enbiya 47) Yorumlayınız…

23 Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:
"Ümmetimden müflis olan o kimsedir ki: Kıyamet günü namazı, orucu ve zekatı olduğu halde gelir. Ancak birine küfretmiş, diğerinin kanını dökmüş, bir diğerinin  de malını yemiştir. Hasenatı, buna, öbürüne, diğerine dağıtılır. Üzerindeki borçlar bitmeden hasenatı  tükenmişse öbürlerinin günahlarından alınır, üzerine yüklenir ve böylece ateşe atılır."

24 Aşağıdaki durumu değerlendirip yorumlayınız…
Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah tarafından bir ikram olarak, altlarından ırmaklar akan, ebedî olarak kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki (nimetler) daha hayırlıdır. (Al-i İmran 198) (Rablerinin huzuruna) kötülükle gelen kimseler ise yüzükoyun cehenneme atılırlar. (Onlara) «Ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz!» (denir). (Neml 90)

25 Terazinin kefeleri dünya hayatındaki iş ve davranışlarla dolar
Dikkat !!!... Terazinin kefeleri dünya hayatındaki iş ve davranışlarla dolar ? ?

26 Yaptıklarımızın Karşılığı Vardır.
Dünyada yapılan davranışlar Ahiretteki karşılığı Helal yemek ve içmek Cennette Bal ve süt ırmakları, Kirazlar… Muzlar… Anne-baba ve akrabaya iyilik Cennette birlikte olmaktan mutlu olacağımız insanlar Namusunu iffetini korumak Cennette “Salih İnsanlar…” Haksızlık, adaletsizlik, zulüm Cehennemde “Delikçiklere işleyen bir ateş ve kaynar su içinde.” !!! Tercih bizimdir…!!!

27 3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir.

28 3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir. Ne zaman geleceği belli olmaz.

29 “Her can ölümü tadacaktır…” (Enbiya 35)
“İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve ona hazır bulunan kimsedir. (Hadis / İbn-i Mace, Zühd, 31)

30 3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir.
Ya Ölüm Olmasaydı Yaradan kullarını ebet müddet kılsaydı Lokman Hekim ölüme çare falan bulsaydı İnsanlar ne yapardı hayat sonsuz olsaydı Allah’tan ki ölüm var ya ölüm olmasaydı.

31 3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir.
“De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.” (Cuma 8)

32 5. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir.

33 3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir.

34 3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir.

35 Her can ölümü tadacaktır
“Her can ölümü tadacaktır: Böylece Kıyamet Günü (yapıp ettiklerinizin) karşılığı size tam olarak ödenecektir; orada ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulacak olanlar, gerçek bir zafer kazanmış olacaklardır: Zira bu dünya hayatı(na düşkünlük), kendi kendini aldatma zevkinden başka bir şey değildir.” (Al-i İmran 185) Her can ölümü tadacaktır (Al-i İmran 185)

36 3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir. ÖLÜM DE HAYATIN BİR GERÇEĞİDİR.
Allah Yaratan, varlıklar yaratılandır. Allah’ın yaratması süreklidir. Bu süreklilik kainatta her an bir oluş ve değişimi meydana getirir. Bu oluş ve değişimin gereği olarak; ÖLÜM DE HAYATIN BİR GERÇEĞİDİR.

37 3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir.
Ölüm yok olmak değildir. Aksine hayata bir başka alemde devam etmektir.

38 ÖLÜM Müslüman ölümü nasıl karşılamalıdır ? Allah’ın emri ve takdiridir
Müslüman ölümü nasıl karşılamalıdır ? Allah’ın emri ve takdiridir Hayatın bir gerçeğidir Yok olmak değildir Yeni bir hayata başlamaktır ÖLÜM Metanetle karşılanmalıdır Allah’a isyan sebebi olmamalıdır

39 4. Ahirete Uğurlama

40 5. Kıyamet Her can ölümü tadacaktır: Böylece Kıyamet Günü (yapıp ettiklerinizin) karşılığı size tam olarak ödenecektir; orada ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulacak olanlar, gerçek bir zafer kazanmış olacaklardır: Zira bu dünya hayatı(na düşkünlük), kendi kendini aldatma zevkinden başka bir şey değildir. (ÂLİ IMRÂN 185)

41 - ten sonra gerçekleşir
Kıyamet - ten sonra gerçekleşir Yeniden dirilme -den sonra -ile başlar - ile başlar - te vardır Mahşer Sur’a üflemesi Yerleri alt üst eder - te toplanma yeridir - in -de vardır AHİRET İsrafil - te verilir Hesap - te vardır Cennet - ta sorulur ve hayatını belirler Cehennem İman ve amel

42 Kıyamet Ahiret Hayatı Yeniden dirilme Mahşerde Hesap
Kıyamet Cennet - İle başlar - ile devam eder veya Ahiret Hayatı - de ebedi yaşamaktır Yeniden dirilme Cehennem - vermektir Mahşerde Hesap

43 “(Ey Peygamber), sana Son Saatten soracaklar, "ne zaman gelip çatacak
“(Ey Peygamber), sana Son Saatten soracaklar, "ne zaman gelip çatacak?" diye. De ki: "Doğrusu, buna dair gerçek bilgi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini Ondan başka açığa vuracak kimse de yoktur. (O Saat) göklere ve yere bütün ağırlığıyla çökecek ve sizi mutlaka umulmadık bir anda yakalayacak…” (Araf 187)

44 “Sûr'a üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!” (Zümer 68)

45 Kıyamet

46 GÜNEŞ, karanlığa gömüldüğünde, ve yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,dağlar kaybolup gittiğinde,ve doğurmak üzere olan dişi develer başıboş bırakıldığında, bütün hayvanlar bir araya toplandığında, ve denizler kaynadığında,bütün insanlar (yaptıklarıyla) eşleştirildiğinde, ve diri diri gömülen kız çocuklarına sorulduğunda hangi suçtan dolayı öldürüldükleri, (insanların yapıp-ettiklerinin) dosyaları açıldığında, ve gökyüzü açılıp ortaya serildiğinde, (cehennemin) yakıcı ateşi parladığında, ve cennet gözler önüne getirildiğinde, (o Gün) her insan, (kendisi için) ne hazırlamış olduğunu görecektir.

47 HAYIR! Hayır! Dönüp duran yıldızları tanıklığa çağırırım, yörüngelerinde akan ve kaybolan gezegenleri, ve kararan geceyi, ve soluk almaya başlayan sabahı: bakın, bu (ilahî kelâm), gerçekten soylu bir elçinin (vahyedilmiş) sözüdür, güç bahşedilmiş, kudret ve egemenlik tahtının Sahibi nezdinde emin kılınmış, itaat edilen ve güvene layık birinin (sözü)!(Tekvir 1-21)

48 “GÖKYÜZÜ parçalanıp yarıldığında,ve yıldızlar dağılıp savrulduğunda, denizler kabarıp taştığında, ve kabirler alt-üst olduğunda,her insan, (sonunda,) ilerisi için ne hazırladığını ve (bu dünyada) ne bıraktığını anlayacaktır. EY İNSAN! Nedir seni lütuf sahibi Rabbinden uzaklaştıran, seni yaratan ve varlık amacına uygun olarak şekillendiren, tabiatını adil ölçüler içinde oluşturan, ve seni dilediği şekilde bir araya getiren (Rabbinden)?” (İnfitar 1-8)

49 “Ve (istihzâ ile) sorar: "Şu Kıyamet Günü ne zaman gelecekmiş
“Ve (istihzâ ile) sorar: "Şu Kıyamet Günü ne zaman gelecekmiş?"Ama (o Gün,) gözler korku ile açıldığında, ve ay karanlığa gömüldüğünde, ve güneş ile ay bir araya getirildiğinde, o Gün insan haykıracak: "(Eyvah!) Nereye kaçayım?"Hayır! Bir sığınak yok (senin için, ey insan)!O Gün bütün yolların varış yeri, Rabbinin katı olacak!O Gün insana, yaptığı ve yapmadığı her şey bildirilecek:hayır, aslında insan, kendi aleyhine şahitlik yapacak, mazeretler bulup kendi (yaptıkları)nı gizlemeye çalışsa bile. (Kıyamet 6-15)

50

51 6. Yeni Bir Hayat: Ahiret “Ve [sonra yeniden diriliş] sûru üflenecek; işte o zaman tümü kabirlerinden çıkarak Rablerine doğru koşacaklar! “Eyvah!” diyecekler, “Kim bizi [ölüm] uykumuzdan uyandırdı?” [Bunun üzerine onlara şöyle denecek:] “İşte Rahmân'ın vaad ettiği budur! Demek ki O'nun elçileri doğru söylemişlerdi!” Yalnızca bir tek patlama olur ve derken tümü önümüzde sıralanırlar [ve onlara şöyle denir:] “Bugün hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak ve [yeryüzünde] yaptıklarınız dışında hiçbir şeyden sorumlu tutulmayacaksınız!” (Yasin 51-54)

52 Ahirete İnanmak; Kıyametin kopacağına Yeniden dirilmeye
Mahşerde toplanıp hesap vermeye Cennet veya cehennemde yeni bir hayat yaşayacağımıza hiç şüphe etmeden kesin olarak inanmak demektir.

53 “Bazı yüzlerin (mutluluktan) parladığı ve bazı yüzlerin (acıyla) karardığı o (Hesap) Günü'nde yüzleri kararanlara: "İmana erdikten sonra hakikati inkar mı ettiniz? O halde hakikati inkar ettiğiniz için tadın bu azabı!" (denilecek).” (Al-i İmran 106)

54 “Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimselere söz verilen cennet, içinde ırmakların çağıldadığı (bahçeler) gibidir; (fakat dünyadaki bahçelerden fazla olarak) onun ürünleri ebedidir; gölgelikleri de (öyle). Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimselerin varacağı yer işte böyle olacaktır; hakkı inkar edenlerin varacağı yerse ateş olacak.” (Ra’d 35) “Rabbinizin affına mazhar olmak ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlar için hazırlanmış gökler ile yer kadar geniş bir cennete ulaşmak için birbirinizle yarışın.” (Al-i İmran 133)

55 Cennet “İman edip doğru ve yararlı işler yapanları, mesken olarak, altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere koyacağız; ne güzel, emek sarfedenlere verilen ödül!” (Ankebut 58)

56 “Bu iki taraf arasında bir engel bulunacaktır
“Bu iki taraf arasında bir engel bulunacaktır. Ve orada, (hayattayken) kendilerine (eğri ile doğruyu) ayırt edebilme yetisi bahşedilmiş, onların her birini taşıdığı belirtiden tanıyan kimseler olacak. Ve (girmek için) can attıkları halde cennete (henüz) girmemiş olan bu kimseler cennetliklere: "Size selam olsun" diye seslenecekler.” (Araf 46)

57 “Kendisine ne zaman "Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol
“Kendisine ne zaman "Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol!" dense, yersiz gururu onu günaha sevk eder: Böylelerinin payına cehennem düşecektir; ne kötü bir konaklama yeridir orası! (Bakara 206)

58 “(Buna karşılık,) gerçek imana erişen, dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyan ve Rablerine alçak gönüllülükle boyun eğen kimseler; cennetlik olanlar, orada yerleşip sonsuza kadar yaşayacak olanlar işte böyleleridir.” (Hud 23)


"Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 12. Sınıf 1. Ünite" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları