Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 GÜNCEL MESLEKLERMİ? YETENEĞE UYAN MESLEKLERMİ?????????

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " GÜNCEL MESLEKLERMİ? YETENEĞE UYAN MESLEKLERMİ?????????"— Sunum transkripti:

1  GÜNCEL MESLEKLERMİ? YETENEĞE UYAN MESLEKLERMİ?????????

2 Meslek seçimi, insanların bir ömür boyu yaşantılarını şekillendirecek, gelecek yıllarında hayat standartlarını, çocuklarının geleceğini belirleyebilecek önemli bir unsurdur  Bu nedenle doğru mesleği seçmek, seçilen meslekte başarılı olmak ve en önemlisi işini severek yapmak buna bağlıdır.

3  Ülkemizde hala aileler meslek seçiminde çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

4  Dünyada yetenek üzerine yapılan araştırmalar, sanatsal yeteneklerin 11, sayısalın (matematiksel) 14 ve bilimsel yeteneklerin 16 yaş aralıklarında ortaya çıktığını göstermektedir. Bu araştırmaların sonuçları bize şunu ifade etmektedir.

5  Ailelerin bu durumu dikkate alarak 11-16 yaş aralığında çocuklarının doğru meslek seçiminde önünü açması ve onların yeteneklerine uygun mesleklere yönlendirilmesi gerekmektedir.  Bu yaşlarda yapılacak alan seçimleri bir bakıma meslek seçimlerinin de alternatiflerini oluşturmaktadır

6  Yeteneğe uygun meslek seçildiği takdirde kişinin bunu çok yönlü olarak geliştirmesi, potansiyelini tam olarak kullanabilmesi ve Böylece işinde daha çok başarılı olması mümkün olacaktır.

7  Böylece, çalışmayı yaşama sanatının bir parçası haline getirdiklerinden, işlerini psikolojik doyumlarının bir aracı haline de getirmiş olurlar.

8  Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta ise okul seçimi ile ilgili olan kısmıdır. bir ömür boyu birlikte olunacak meslek hayatıdır  Burada önemli olan 4 veya 5 yıl geçirilecek okul yaşamı değil, bir ömür boyu birlikte olunacak meslek hayatıdır.!!!!!!!!  Bu nedenle okul değil, doğru mesleği seçmek önemlidir !

9 UNSUR  Meslek seçimi kişinin yaşamı boyunca verdiği en önemli kararlardan biridir. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken en önemli UNSUR mesleğin sadece para kazanma, geçimini sağlama yolu olarak görülmemesi gerektiği, kişinin severek yapabileceği bir iş olmasıdır.  Çünkü meslek, aynı zamanda kişinin kendisini ifade etme yoludur.  Başarıyı sağlayan en önemli faktör; severek yapılan bir iş ve onun öncesinde sağlanan olumlu motivasyondur

10  Mesleğin edinme aşamalarına baktığımız zaman önce kişinin hayal etmesi, hedefini belirlemesi ve bu hedefe varabilmek için çok çalışması gerektiğini söyleyebiliriz. bilgiye ulaşabilen, en az bir yabancı dile hakim, muhakeme edebilen, değişime açık, sosyal bilimlere, tarih ve felsefeye, mantığa ve beşeri bilimlere aşina olan bir düşünce yapısına sahip bir eleman olabilmek önem kazanmıştır.  Günümüzde kendi alanında iyi bir yerde olmanın yanında, bilgiye ulaşabilen, en az bir yabancı dile hakim, muhakeme edebilen, değişime açık, sosyal bilimlere, tarih ve felsefeye, mantığa ve beşeri bilimlere aşina olan bir düşünce yapısına sahip bir eleman olabilmek önem kazanmıştır.

11  Hukuk, bildiğimiz anlamının dışında, spesifik alanlarda uzmanlaşmış insanların yapacağı bir iş olacak.  Bilişim suçlarıyla ilgili hukukçularda çok fazla ihtiyaç olacak. Ayrıca Avrupa Birliği’yle ilişkiler, ticaret hukuku gibi alanlar önem kazanacak.

12  TIP MÜHENDİSLİĞİ  Tıp mühendisleri hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesinde kullanılacak yeni teknik ve cihazların geliştirilmesinde rol oynar.

13  YILDIZI PARLAYAN MESLEKLER Nöroşirurji (beyin cerrahisi) Nöroşirurji (beyin cerrahisi) : Geleceğin ilgi gören mesleklerinden olacak. Bunun gerekçesi ise stres, depresyon, melankoli gibi rahatsızların kaynağının beyinden kaynaklı olmasıdır.  Estetik cerrahi, sağlık yönetimi, fizik tedavi uzmanlığı  popülerliği artacak branşlar olarak gösteriliyor.  onkologlar  onkologlar,  Aynı zamanda kanserin nedenini araştıracak olan bilim insanları  genetikçiler,,  Hastalıkların kaynağını araştıracak olan bilim insanları  psikiyatristler  Zorlaşan hayat şartları altında ezilen insanlar için aranan uzman psikiyatrisiler olacaklardır.

14  Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon  Bu bölüm, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup tedavi edilmesi gereken kimselere çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmasıyla ilgilenir  Sağlık Koordinatörlüğü Sağlığınızla ilgili her işi sizin adınıza planlayacak ve uygulayacak. Diyetisyenlik: Diyetisyenlik:  Koruyucu Hekimlik  Estetik Cerrahi  Evde bakım Hizmetleri

15  MAKİNE MÜHENDİSİ Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir Tasarlama Üretim yönetimlerini geliştirme Üretimi planlama ve uygulama alanlarında çalışırlar.

16 PİLOT: Yolcu veya yük taşıyan hava taşıt aracını (helikopter ve uçağı) kullanan kişidir. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER : Pilot olmak isteyenlerin; Mekaniğe karşı ilgi duyan ve bu alanda başarılı, Uyarıcıları çabuk algılayıp hemen tepki verebilen, El ayak ve gözü eşgüdümlü kullanabilen, Bedence çok sağlam ve dayanıklı, Soğukkanlı ve dikkatli, Sabırlı, sorumluluk sahibi ve kurallara aynen uyan, Yükseklik korkusu olmayan kimseler olmaları gerekir.

17  Danışmanlık:  Danışmanlık: Son yıllarda yaygınlaşan hem bireysel hem de kurumsal danışmanlık alanı gelecekte de iş hacmi yüksek meslekler arasında yer alacaktır.  Perakende sektöründe yöneticilik  Perakende sektöründe yöneticilik: Bu alanda hizmet kalitesi ön plana çıkarken, firmaların başarısında hız ve müşteri memnuniyeti de belirleyici rol oynuyor. Uzmanlar yeni markaların oluşması ve alışveriş merkezi yatırımlarıyla birlikte sektörde kendini geliştirmiş yöneticilere gelecekte de ihtiyacın artacağını vurguluyor.  Deneyim Tasarımcısı: Perakende sektöründe çalışan bu kişiler özellikle müşterileri etkileme üzerine çalışırlar.

18

19  Gıda ve beslenme mühendisliği  Kimya mühendisliği  Bilgisayar mühendisliği  Yazılım mühendisliği  İnternet güvenliği  Elektronik ve haberleşme mühendisliği  Endüstri mühendisliği  Mimarlık  Gayrimenkul danışmanlığı

20 GeLeCeĞiNMeSlEkLeRi GeLeCeĞiN MeSlEkLeRi

21  İmalat ve Yapı Sektörü  Akıllı evler yapılacak. Cep telefonunuzdan vereceğiniz komutla evdeki fırın ısınmaya, çay suyu kaynamaya, kombi yanmaya başlayacak  Şehir Planlamacısı  Nüfusun artmasıyla bir kaos haline gelen şehir yaşamı, etkinliklerin ve yerleşim bölgelerinin detaylı planlanmasını zorunlu kılıyor  Çevre mühendisliği  Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

22  Hidroloji ve Enerji –Nükleer- Mühendislikleri  Tasarım Mühendisliği  Enformasyon Mühendisliği  Enformasyon Mühendisliği Modern çağda en gelişmiş toplumlar bilgiyi üreten ve buna sahip olan toplumlar olacak. Enformasyon mühendisleri de uzmanları bir araya getirerek en doğru bilgiyi topluma ulaştıracak. Bilgilerin sistemde bildirimlerinin interaktif şekilde kullanılmasını ve kodlama işlemlerini gerçekleştiren bu kişiler gelecekte de ön planda olacak.  Veri madenciliği ve analistliği  Veri madenciliği ve analistliği Bankalar, telekom operatörleri, perakendeciler, internet hizmetleri gibi yoğun olarak verilerle çalışan firmalar, bu verilerini çıkarıp analiz eden veri madencilerine ve analistlerine ihtiyaç duyuyor ve duymaya da devam edecek.

23  Alt, Orta ve Üst Kademe Yöneticileri  Tercümanlık  Uluslararası ilişkiler  Sağlık yönetimi  Psikoloji  Bankacılık ve Finans, uluslararası finans  Sermaye Piyasası Uzmanı  Fiyatlandırma Uzmanlığı  BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ (Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanmasını,yapımını işletilmesini ve geliştirilmesini sağlayan kişidir.)  Aktüerya :  Aktüerya :insanların, doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, kaza, deprem, sel, hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rastgeleliğe bağlı, öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenir  Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü  Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bilgisayar mühendisliği ve işletme eğitiminin birleşiminden oluşmuştur.

24  Sağlık Emniyet ve Çevre Uzmanı :  Sağlık Emniyet ve Çevre Uzmanı : Bu meslek, işyerinde çalışanların kendi sağlıklarını koruyarak çalışmalarını sağladığı gibi, şirketin çevreye zarar verip vermediğini de kontrol ediyor.  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık İş Dünyamızın giderek küreselleşmesi ulusal alanda olduğu kadar uluslararası alanlarda da mal ve insan nakli konusundaki hizmetlerin önemini çok arttırmıştır. Bu konularda yetişmiş uzman ve yöneticilere ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır  Sinema-Televizyon  Haber Analisti  Gazetecilik, Elektronik Gazetecilik  Spikerlik, Sanat Yönetmeni  Tekstil ve Konfeksiyon Ağırlıklı Moda Tasarımı Turizm,  Tekstil ve Konfeksiyon Ağırlıklı Moda Tasarımı Turizm,Görsel iletişim tasarımı

25  İşletme Yönetimi  Bilgisayar Programcılığı  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi  Çocuk Gelişimi  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı  Pazarlama  Fizyoterapi  İnsan Kaynakları Yönetimi  Dış Ticaret  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

26  Adalet Meslek Yüksekokulu  Lojistik  Radyo ve Televizyon Programcılığı  Moda Tasarımı  Çocuk Gelişimi  Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Mimari Restorasyon  Peyzaj ve Süs Bitkileri

27  İlahiyat  Diş Hekimliği  Öğretmelik  Fen-Edebiyat Fakültesi ( Araştırmacı yetiştirmeye yönelik)  İktisat  Kamu Yönetimi  Çevre Mühendisliği  Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Mimarlık  Tıp

28  Bitki Koruma  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Biyosistem Mühendisliği; biyosistem mühendisi, arazi ve su kaynaklarının gelistirilmesi, arazi tapulaştırılması,tarımsal yapılar, tarımda otomasyon, yeni gelişen teknolojiler, hassas tarım teknikleri, enerji makineleri, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları konularında görev yapar Su Ürünleri Mühendisliği İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 

29  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma ekonomistlerinin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişirse de başlıca görevleri şöyle özetlenebilir: Sosyal güvenlik sistemleri konusunda işçi ve işverenleri aydınlatır, Çeşitli alanlarda iş bulma ve iş geliştirme olanakları hakkında ilgilileri aydınlatır, Toplu sözleşme ve sendikacılık konusunda incelemeler yapar ve ilgilileri bilgilendirir, İş piyasasının durumu hakkında bilgi toplar.

30  MALZEME MÜHENDİSLİĞİ  Metalürji (metal bilimi) ve Malzeme Mühendisliği Nedir? Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır.  Diğer mühendislik dallarının üretimlerinde kullandıkları metal, seramik, cam, ve polimer (plastik) gibi malzemelerin doğadan kazanılan hammaddelerinin kullanım sürecine uygun kalitede saflaştırılması, şekillendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi alanında çalışan kişidir. 

31  Avukat,  Gazeteci  Halkla ilişkiler uzmanı  İşletmeci, iktisatçı  Bankacı,turizm işletmeci  Türkçe öğretmeni,rehber öğretmen  Psikolog,diplomat  Kamu yöneticisi, siyaset bilimcisi,  Hakim, savcı,kimyager  Biyolog,fen bilgisi öğretmeni  Sosyolog, İlahiyatçı  Din kültürü öğretmeni, sınıf öğretmeni,

32  Beden eğitimi öğretmeni,hekim,  Diş hekimi,eczacı,hemşire,  Sağlık memuru Ziraat mühendisi,  Tarih öğretmeni,arkeolog,  Coğrafya öğretmeni, sosyal bilgiler öğretmeni  Mimar, bilgisayar mühendisi,  Elektrik –elektronik –mühendisi  Endüstri mühendisi, inşaat mühendisi,  Makine mühendisi, Tiyatrocu (oyuncu)  Yabancı dil öğretmeni,filolog

33  Reklamcılık ve Hakla İlişkiler Reklamcılık Sanat Tarihi Sinema ve Televizyon Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sümeroloji Tarih Öğretmenliği  Tarih (fen-edebiyat) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji(oyun yazma ve yönetme bilgisi) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Turizm Animasyonu

34  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı (fen-edebiyat) Türk Halk Bilimi Türkçe Öğretmenliği Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Zihin Engelliler Öğretmenliği Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği İlahiyat İletişim Sanatları İletişim Tasarımı İletişim İşitme Engelliler Öğretmenliği Yerel Yönetimler

35  Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Gemi İnşaatı Mühendisliği Güverte  Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Güverte  Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi  Eğitim Fakültesi  Biyoloji Öğretmeni Fen Bilgisi Öğretmeni Fizik Öğretmeni İlk Öğretim Matematik Öğretmeni Kimya Öğretmeni Matematik Öğretmeni

36  Fen Edebiyat Fakültesi Astronomi Ve Uzay Bilimleri Biyokimya Biyoloji Fizik İstatistik İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Kimya Matematik Matematik Ve Bilgisayar Moleküler Biyoloji Ve Genetik

37  Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Çevre Mühendisliği Deniz Teknolojisi Mühendisliği Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Deri Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Fizik Mühendisliği

38  Gemi İnşaatı Mühendisliği Gıda Mühendisliği Havacılık Ve Uçak Mühendisliği Hidrojeoloji Mühendisliği İç Mimarlık İnşaat Mühendisliği İşletme Mühendisliği Jeodezi(yer ölçümü) Ve Fotogrametri(harita çiziminde kullanılan yöntem) Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Matematik Mühendisliği Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Mimarlık

39  Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları Nükleer Enerji Mühendisliği Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı (park ve bahçe planlaması) Seramik Mühendisliği Sistem Mühendisliği Şehir Ve Bölge Planlama Tekstil Mühendisliği  ORMAN FAKÜLTESİ  ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Orman Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı

40  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme Ve Diyetetik Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon  TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Döküm Öğretmenliği Elektrik Öğretmenliği  Elektronik Öğretmenliği Elektronik Ve Haberleşme Öğretmenliği Enerji Öğretmenliği Kalıpçılık Öğretmenliği Makine Resmi Ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Hazır Giyim Öğretmenliği (Mesleki eğitim fakültesi)  SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ (SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ )  (Sularda yaşayan bitki ve hayvanlardan, besin olarak yararlanılabilecek olanların avlanması, üretilmesi, türlerinin iyileştirilmesi, yetiştirilmesi ve depolanması konularında çalışan kişidir.)

41  Matbaa Öğretmenliği Metal Öğretmenliği Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmenliği Otomotiv Öğretmenliği Talaşlı Üretim Öğretmenliği Tasarım Konstrüksiyon Öğretmenliği Tekstil Öğretmenliği Tesisat Öğretmenliği Yapı Öğretmenliği Yapı Ressamlığı Öğretmenliği Tıp Fakültesi  Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Uçak Mühendisliği Uzay Mühendisliği Veteriner Fakültesi

42  Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim Gıda Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı  YÜKSEK OKULLAR  YÜKSEK OKULLAR Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi Yüksek Okulu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Hemşirelik Yüksek Okulu Sağlık Yüksek Okulu Beslenme Ve Diyetetik Ebelik Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

43  Hemşirelik Sağlık Memurluğu Sivil Havacılık Yüksek Okulu Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Uçak Gövde Bakım Uçak Motor Bakım Tütün Eksperliği Yüksek Okulu YABANCI DİL BÖLÜMÜ MESLEKLERİ  YABANCI DİL BÖLÜMÜ MESLEKLERİ Yabancı Dil Öğretmenliği  Filoloji (Dil ve Edebiyat)  Mütercim Tercümanlık  Dil Bilimi  Turist Rehberliği

44  Aile ve Tüketici Bilimleri  Antropoloji  Avrupa Birliği İlişkileri  Bankacılık (Fakülte)  Bankacılık (Yüksekokul)  Bankacılık ve Finans (Fakülte)  Bankacılık ve Finans (Yüksekokul)  Bankacılık ve Sigortacılık  Bilgi ve Belge Yönetimi  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

45  Ekonometri  Ekonomi  Ekonomi ve Finans  Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programı  Enformasyon Teknolojileri  Ev Ekonomisi  Felsefe  Felsefe Grubu Öğretmenliği  Hukuk  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  İktisat  İşletme  İşletme Bilgi Yönetimi  İşletme Enformatiği

46  İşletme-Ekonomi  Kamu Yönetimi  Konaklama İşletmeciliği  Küresel ve Uluslararası İlişkiler  Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler  Lojistik Yönetimi  Maliye  Moda Tasarımı  Muhasebe  Muhasebe Bilgi Sistemleri  Muhasebe ve Finansal Yönetim  Okul Öncesi Öğretmenliği  Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım  Psikoloji

47  İşletme-Ekonomi  Kamu Yönetimi  Konaklama İşletmeciliği  Küresel ve Uluslararası İlişkiler  Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler  Lojistik Yönetimi  Maliye  Moda Tasarımı  Muhasebe  Muhasebe Bilgi Sistemleri  Muhasebe ve Finansal Yönetim  Okul Öncesi Öğretmenliği  Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım  Psikoloji

48  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Reklamcılık  Sağlık İdaresi  Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Sanat ve Sosyal Bilimler Programları  Sermaye Piyasası  Seyahat İşletmeciliği  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği  Sınıf Öğretmenliği  Sigortacılık  Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte)  Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Siyaset Bilimi  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

49  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Sosyal Hizmetler  Sosyal Hizmetler (Fakülte)  Sosyal Hizmetler (Yüksekokul)  Sosyoloji  Turizm İşletmeciliği (Fakülte)  Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik  Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)  Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)  Turizm ve Otelcilik (Fakülte)  Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)  Ulaştırma ve Lojistik

50  Uluslararası Finans  Uluslararası İlişkiler  Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği  Uluslararası Lojistik  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)  Uluslararası Ticaret (Fakülte)  Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)  Uluslararası Ticaret ve Finansman  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  Üstün Zekalılar Öğretmenliği  Yiyecek-İçecek İşletmeciliği  Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)  Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

51 TEŞEKKÜRLER REHBER ÖĞRETMEN PSİKOLOJİK DANIŞMAN MERYEM MAHİOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ


" GÜNCEL MESLEKLERMİ? YETENEĞE UYAN MESLEKLERMİ?????????" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları