Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tjod 2013.  Erken doğum tüm doğumların% 8-12  son 30 yıl içinde erken doğum insidansında azalma yoktur  % 80 Spontan %50 si düşük riskli gebeliklerde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tjod 2013.  Erken doğum tüm doğumların% 8-12  son 30 yıl içinde erken doğum insidansında azalma yoktur  % 80 Spontan %50 si düşük riskli gebeliklerde."— Sunum transkripti:

1 Tjod 2013

2  Erken doğum tüm doğumların% 8-12  son 30 yıl içinde erken doğum insidansında azalma yoktur  % 80 Spontan %50 si düşük riskli gebeliklerde :  neonatal ölümlerin % 70 Preterm doğum ile ilgili  <32 hafta doğan tüm bebeklerin 20% si ilk yılda ex (Mathews TJ. et al. National Vital Statistics Reports 2004;53:1-32 )  yaşayanlarda kronik sorunlar

3  yararlı.  aynı zamanda maliyet-etkin,  yaygın olarak kullanılabilir.  güvenli  kabul edilebilir,  tekrarlanabilir ve doğru tarama testidir Berghella, SMFM Publication Committee, Am J Obstet Gynecol 2012

4  Servikal Uzunluk hem yüksek hem de düşük riskli gebeliklerde preterm doğum için riski belirler.  Servikal Uzunluk düşük riskli grupta rutin olarak ölçülmesi zorunlu değildir.(ACOG 2012;ISUOG 2010;SMFM 2012)  Düşük pozitif prediktif değer %18-56  Kanıtlanmış Tedavilerin olmaması

5  Spontan preterm doğum öyküsü  Çoğul gebelik  Konizasyon / LEEP  uterin anomaliler :13x preterm doğum↑  Preterm eylem şikayetleri (kasılmaları, pelvik basınç

6  Preterm Prediction (MFMU): % ~ 20 -  SCAN Trial (MFMU) : % ~ 15 -  Nulliparous Network : % 30 -  CerviLenz Study : % 11.5 -  PREGNANT Trial : % ~ 10 -

7  Avantaji: Objektif (değişkenlik% 5- %10)  İyi ölçüm deneyim gerektirir.  Dezavantaj :vajınal yapılması ve Mesane boş olmasının gerekmesi. 

8  Transvajinal ölçüm güvenli  enfeksiyon riskini arttırmaz  PROM da güvenli Carlan SJ, et al. Obstet Gynecol 1997: 89;458-61 Krebs Jimenez J al J 2002; 21:727 9 ağrı % 99 gelecekte benzer bir çalışma kabul Clement S, et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 22:508-14

9  mesane boşaltılır,transvajinal prob anterior fornikse yerleştirilir.  prob hafif geri çekilir ve serviksin anterior posterior kısımları esit görecek şekilde ayarlanır.  s ervikal Kanalın longitudinal en iyi görülebildiği eksen için prob Döndürülür  En iyi ve en kısa üç ölçüm görüntülenir.  15 saniyeTransfundal basınçtan Sonra 3 kez ölçüm yapılır.  Bir en kısa servikal uzunluk belirlenir.  ölçüm yapan En az denetlenmiş50 ölçüm yapmış olmalıdır. 

10  Kanal görülmeli

11 Serviks %75 ni oluşturmuyor

12 Anterior ekojenitesinde artış ve eşit değil)

13

14

15

16 Funnel Length Cervical Length A B Berghella, Ultrasound Obstet Gynecol 1997;10:161 Burger, Ultrasound Obstet Gynecol 1997;9:188 Record B as THE Cervical Length A is the Funnel Length. B is the Cervical Length CACA CPCP C Ant Lip should = C Post Lip

17 A B Berghella, Preterm Birth 2010

18

19  vakaların yaklaşık% 5 de transfundal basınç ile serviks kısalabilir.  bu durum da en kısa en iyi serviks ölçümü kaydedilmelidir.  Serviks kendiliğinden veya fundus basınç ile kısalıyorsa çoğu zaman kısadır.

20  huni genişliği,  huni boyu,  anterior ve posterior servikal kalınlık,  servikal açısı,  servikal pozisyon (horizontal, vertical),  alt uterin segment kalınlığı,  damarlanma  Servikste koryo-amnion görünmesi

21 3-5< mm, Kısa serviks eğri değildir.

22  amniyotik sıvı içinde hyperekoik görünüm  enfeksiyon ve inflamasyonla ilgili  debris + görülen olguların %70 i 32 haftadan önce prematür doğum oluşur.(%24.2 ).

23 Kısa servikslerde sık görülür. Kusanovic UOG, 2007

24  '' eko-glandüler endoservikal'' düşük riskli popülasyonda, 20. ve 24. haftalar da bu görüntünün kaybolmasi ile spontan erken doğum arasında bir ilişki bulundu

25  16-24 hafta normal CL 2.5 -4,5 cm (10.- 90% le)  'Kısa serviks' <2.5 cm olarak tanımlanmaktadır  CL 16-24 haftada faydalı  Değeri sınırlı 28 hafta. Iams JD, et al. N Engl J Med 1996; 334:567-72 Heath VC, et al. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12:312-7 Berghella V, et al. Am J Obstet Gynecol 1999; 181:809-15

26  çalışılan populasyona göre Sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif değeri değişkendir  Yüksek riskli olgularda servikal uzunluk 14- 18 haftalarda 25 mm den > ise 35 haftadan önce doğum %70  18-22. haftada ise %40 düşer  Bu haftada 25 mm den < ise preterm doğum %4 düşer ve risk %80 azalır.

27  Kısa serviksli olguların çoğunluğu miadında doğar  Yatak istirahati  Aktivite kısıtlılığı  Progesteron  Serkilaj  Her ikisi  Peser  indometazin

28  riskli olgularda hareketi kısıtlama hiçbir randomize çalışmada fayda sağlamadi  Aksisine riskler : derin ven trombozu, osteoporoz ve kas kaybı, depresyon ve iş kaybı

29  progesteron spontan erken doğum öyküsü olan olguların % 80 inin tedavisini hedefler.  Progesteron etki mekanizması:Iyi anlaşılmamıştır  Koryoamniyotik membranlar ve serviks üzerindeki biyolojik etkileri (Yellon S ve ark., Reprod Sci 2009) Servikal olgunlaşma önler (Xu H ve ark., AJOG 2008)  Uterus kas aktivitesini baskılar. ( Grazzini E ve ark., Doğa 1998)

30  1970-1990'lı yıllarda, çeşitli klinik çalışmalarda progesteron ile profilaktik tedavi de % 15-70 erken doğum da ↓,  ancak perinatal mortalite / morbidite azalmadigi gosterildi. Keirse MJNC. Br J Obstet Gynaecol 1990; 97:149-54 Fuchs F, Stakemann G. Am J Obstet Gynecol 1960; 79:172-6 Kauppila A, et al. Am J Obstet Gynecol 1980; 138:404-8 Erny R, et al. Am J Obstet Gynecol 1986; 154:525-9 Noblot G, et al. Euro J Obstet Gynaecol 1991; 40:203-9

31 NICHD MFMU trial: Meis PJ, et al. (N Engl J Med 2003)  preterm öykü + : 20 ‐ 37 hft  Randomize: placebo / 17 ‐ hidroksiprogesteron  caproate 250mg IM /hft  tedavi zamanı:16 ‐ 21 hft -36.hafta  hasta sayısı 459  preterm doğum azalmamıştır <37 hft (RR=0.66),  <35 hft (RR=0.67), <32 hft (RR=0.58)

32 O’Brien JM, et al. (Ultrasound Obstet Gynecol 2007;30:687 ‐ 96)  659 tek gebelik, preterm öykü +  Vajinal progesteron gel 90mg  tedavi zamani: 18 - 23 hft- 37 hft  preterm doğum oranında azalma yok <37, 36, 33, ve 29 hft

33  Owens, et al (AJOG 2009)  tek gebelik,preterm dogum +  17 ‐ OH ‐ PC baslanmis  Servikal uzunluk olcumu 2hft bir 16 ‐ 23 hft  Haftada bir eğer serviks: 25 ‐ 30mm  Randomize < 25mm (n=302)  McDonald serkilaj + ve -  Serkilaj preterm doğumu azaltmıştır.serviks uzunluğu <15mm

34 Berghella, et al (Obstet & Gynecol. March 2011)  Meta ‐ analysis  Tek gebelik, preterm dogum +  Serviks (<25mm.<24 hft)  5 randomize calisma  504 olgu  Preterm <35w (30%) azalmistir  serkilaj bütünn haftalarda pretermi azaltmış.< 37, 32, 28, ve 24

35 Conde ‐ Agudelo, et al. (Am J Obstet Gynecol 2013;208:42.e1 ‐ 18)  kısa serviks, Tek gebelik, preterm doğum +  4 calışma vajinal progesteron / plasebo  kapsul 200mg/g, suppository 100mg/g, gel 90mg/g  5 çalışma serkilaj +/-  her iki yöntemde preterm doğumu <32; perinatal morbidite/mortalite yi azaltmış  Vajinal progesteron ve serkilaj eşit olarak etkili

36 In May 2012, PECEP trial published,Goya M, et al. Lancet 2012;379;1800-6  – 385,tek gebelik, 18 - 22 hft’ serviks <25 mm randomize to pessary +/-  – <34 hft  yüksek ve düşük riskli grupta  – %6 / %27  Preterm oykusu + sadece %11 bu olgularda etkili mi?  ACOG :düşük riskli grub da fayda saglayabilir

37  preterm doğum öyküsü +, Normal servikal uzunluk: 17P hem de vajinal progesteron preterm riskini azaltmaz. tavsiye edilmez.  preterm doğum öyküsü -, kısa serviks: serklaj tavsiye edilmez. preterm riskini artırabilir.  SMFM ve ACOG progestinler ile tedavi önermiyor. vajinal progesteron neonatal morbidite azaltabilir ?  preterm doğum öyküsü yok, servikal uzunluk normal : vajinal progesterone veya 17P faydalımı kanıt yoktur Bu sonuç çok az sayıda olguya dayanmaktadır.  ACOG:fetal fibronektin ile tarama, bakteriyel vajinozis icin test, ve uterus kontraksiyonlarinin izlenmesi tarama olarak tavsiye edilmez.

38 Liem S. et al. (Am J Obstet Gynecol Jan 2013;S2)  Randomize. 40 Hastane  Arab cervical peser  16 ‐ 20 hft (n=403) / (n=410)  Peser 36 çıkarılmış.  32 haftadan önceki preterm doğum azalmış fakat 37 öncekiler azalmamıştır

39  Tedavi :Vaginal progesterone  – 24,620 olgu taranmıs. 413 hastada (1.7%) serviks ≤15mm  –tarama zamanı= 20-24 hft  progesteron başnma amanı 24 hft  vajinal progesteron dozu = 200 mg /gün

40

41  Taramanması gerekli 413 olgu : 7 hastaya tedavi ile serviks ≤ 15 mm 1 preterm doğum< 34 wks önleniyor.

42  Tedavi:Vajinal progesteron :  –Multi-center RCT  – 465 olgu. 19 - 23 6/7 hft’ serviks uzunluğu (10-20mm) 2.3%  –Randomize 236 : 90 mg micronize progesterone gel ve 229 plasebo Hassan et al. (UOG 2011)

43  serviks10-20 mm, Preterm < 34 hft  33hft > 1 preterm oğumu önlemek için 616 USG yapmak gerekir.  Çalışmada serviksin < 10 mm yada 20-30 mm olan olgular hakkında bilgi verniyor.  Hassan et al. (UOG 2011)

44 Hassan SS et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011;38:18-31.

45 Outcomes Vaginal Progesterone (%) Placebo (%) Risk Reduction (%) P Any Neonatal Morbidity or Mortality Event 7.7%13.5%43%0.04 Respiratory Distress Syndrome 3.0%7.6%61%0.03 Birthweight < 1500g 6.4%13.6%53%0.01 Kısa Serviks de Vajinal Progesteron? Neonatal sonuçlar

46 Grobman WA, et al. (Am J Obstet Gynecol 2012;206:s367)  657 nullipar, tek gebelik  serviks <30mm 16 - 22 ‐ 3/7 hft-36 hft  17P 250mg IM /hft placebo  preterm insidansı aynı< 35 wks (13.5% vs 16.1%, p=0.35)  preterm insidansı aynı < 37 wks (25.1% vs 24.2%, p=0.80)

47  Düşük riskli populasyon da: 'Kısa serviks' › Tek gebelik, preterm öyküsü (-), serviks uzunluğu ≤ 20 mm. ≤ 24.hft, vajinal progesteron, 90-mg gel yada 200-mg suppository, peterm doğumu ve perinatal morbidite ve mortaliteyi azaltır › serkilaj ve 17P tavsiye edilmez. SMFM, AJOG May 2012

48  Berghella V, et al. (Obstet Gynecol 2005;106:181 ‐ 9 )  düşük riskli grup, serviks <25mm 16 ‐ 24 hft  serkilaj preterm doğumu azaltmamıştır.  RR, 0.76; 95% CI, 0.52 ‐ 1.15 To MS, et al. (Lancet 2004;363:1849 ‐ 53)  düşük riskli grup, serviks <15mm 22 ‐ 24 hft  serkilaj preterm doğumu azaltmamıştır  RR, 0.84; 95% CI, 0.54 ‐ 1.31

49 Bergella, AJOG 2010

50  Randomize çalışma yok.  retrospektif ir çalışmada servikal kısalık nedeni ile serkilaj yapılmış olgularda tedaviye indometazin eklenmiş preterm doğum riski %29.3/%42.5 Klinikte tavsiye edilmez.

51 SMFM, AJOG May 2012

52


"Tjod 2013.  Erken doğum tüm doğumların% 8-12  son 30 yıl içinde erken doğum insidansında azalma yoktur  % 80 Spontan %50 si düşük riskli gebeliklerde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları