Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRİYAJ Öğr. Gör. Filiz K. HERGÜL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRİYAJ Öğr. Gör. Filiz K. HERGÜL."— Sunum transkripti:

1 TRİYAJ Öğr. Gör. Filiz K. HERGÜL

2 TRİYAJ Hasta ve yaralıların yaralanma tiplerine, o andaki durumlarına göre sınıflandırılıp, hastaneye yatırma, tedavi ve tahliye konularında öncelik derecelerinin saptanmasıdır. Felaketlerdeki triyaj askeriyede kullanılan triyaja benzer. Ayrıldıkları nokta , felaket triyajının, acil bölümün yükünü önlemek için bazı kazazedelerin başlangıçta taşınmasının ertelenmesi ve alanın oryantasyonudur.

3 Askeri ve Felaketlerde Önceliklerin Karşılaştırılması
1 Hemen bakım Şok, solunum yolu problemleri, ezik, yumuşak doku yaralanmaları, amputasyon, açık kırık 1. Derece: Çok acil Kritik; yaşamı tehdit eden hava yolu problemleri, şok, kanama 2 Minimal bakım Az ya da hiç tedavi gereksinimi yok II. Derece :Acil 20 dakika ile 2 saat içinde tedavi gerektiren açık kırıklar, göğüs yaralanmaları 3 Ertelenmiş bakım Yaşamı tehlikeye atmaksızın tedavi ertelenebilir; kritik olmayan basit kırıklar, kanama olmayan yırtılmalar III. Derece : Acil olmayan Bakım 2 saat ya da daha fazla ertelenebilir; küçük yaralar, kapalı kırıklar 4 Beklenebilir bakım Acil ve kritik hastaların bakımı bitinceye kadar bekleyebilir IV. Derece :Beklenebilir Ölmüş veya ölümü beklenen; yaygın baş yaralanmaları, aşırı büyük yanmalar

4 Acil birimde uygulanan triyaj sisteminin faydaları
Ciddi tehlikede olan hastayı zaman geçirmeden tanılama, Yaşamsal tehlike durumunda acil girişim sağlama, Kritik olmayan hastanın bakımını kolaylaştırma Etkin personel hizmeti sağlama Ekip kavramına işlerlik kazandırma Sistemin getirdiği düzenle ve işleyiş hızı ile hastaların korkularını hafifletme, endişe ve gerilim düzeyini azaltma, dolaylı olarak bakım ekibinde de bir sakinlik sağlama

5 Acil birimde uygulanan triyaj sisteminin faydaları
Hasta ailesi, yakınları ve topluma ilişkin sorumlulukları ekip üyelerine dağıtma Öncelikleri belirlemek için kullanılan hastayı ilk tanılama işlevleri ile hasta akışını ve birim trafiğini rahatlatma

6 Triyaj sisteminde yaklaşımlar

7 Üç Akut Sınıflama Sistemi
Acillik Sınıflandırması Öncelik Sınıflandırması Yeni den tanıla ma Girişimler için öncelik sırası SINIF 1 veya A Çok Acil -Ani oluşan -Hemen yaşam veya uzuv kaybetme tehlikesi olan Sürekli Hava yolu ve solunum güçlükleri, kardiyak arrest, göğüs ağrısı ve akut dispne, anaflaksi, büyük yanıklar, kontrolsüz kanamalar, şok, yaşam bulgularında ani ve önemli değişmeler, kriz, epilepsi bilinç düzeyinde önemli değişme, ciddi kafa travmaları ve koma SINIF II veya B Ciddi -Bir iki saatlik süre içinde tıbbi bakım gerektiren durumlardır Her 30 dakikada Batında ağrı, kardiyak sebebe bağlı olmayan göğüs ağrıları, çok yönlü kırıklar, kanamayan yaralar, krizde olmayan astım, yetmezliğe sokmayan böbrek taşları, orta derecede yanıklar, bilinç düzeyinde donukluk, ciddi bulantı, kusma ve diyare, zehirlenme şüphesi, vücut ısısında yükselme SINIF III veya C Acil değil Acil bakım gerektirmeyen Her 1-2 saatte Kaşıntılar, kronik baş ağrısı, eklem burkulmaları, konstipasyon, soğuk algınlığı, vaginal akıntı ve sistit, KESİN ÖLÜM

8 Buddasi tarafından 4 sınıflamalı sistem önerilmiştir
Acil: Kardiyak arrest, aktif nöbet hali, büyük yanık ve travmalar gibi derhal girişimde bulunulması gereken, yaşam tehlikesi olan ve sürekli kontrol gerektiren hastalar, Ciddi: Göğüs ağrısı, açık kırıklar, şiddetli ağrılar ve orta derecede yanıklar gibi tıbbi müdahalesi 5-60 dakika içinde yapılması ve her 15 dakikada kontrol edilmesi gereken hastalar

9 Buddasi tarafından 4 sınıflamalı sistem önerilmiştir
Stabil: Kapalı kırıklar, kanamayan yaralar, kardiyak sebebe bağlı olmayan göğüs ağrıları, ezikler ve bereler gibi tıbbi müdahalesi 4-6 saat ertelenebilecek ve her dakikada kontrol edilmesi gereken hastalar Acil olmayan: Ciltte oluşan kırmızı leke ve kaşıntılar, konstipasyon ve tahrişler gibi acil olmayan ve her 1-2 saatte kontrol edilmesi gereken hastalar yer alır.

10 Aynı zamanda hastanın hangi sınıfa girdiğinin daha kolay bir şekilde görülebilmesi için özel renkli kartlar kullanılır. KIRMIZI→Birinci derecede önceliği olup hemen girişimde bulunulması gerekenler SARI→İkinci derece(1 saat içinde) önceliği olanlara YEŞİL→üçüncü derece(3 saate kadar) önceliği olanlara SİYAH→dördüncü derece olanlara ÖLÜ veya ÖLÜM HALİNDEKİ yaralılar için

11

12

13 Triyaj personeli belirlenirken bazı faktörlerin bilinmesi gerekir.
Acil bölümün kapasitesi Günün belirli saatleri Mevsimin etkisi Hastaların aciliyeti Acil bölümün büyüklüğü Personelin yeteneği

14 Triyaj hemşiresinde bulunması gereken özellikler
En az iki yıl kritik hastaların bakımında çalışmış olmalı, En az altı ay acil ünitesinde çalışmış olmalı, Klinikte başarılı olmalı, Triyaj konusunda eğitim programını tamamlamalı Kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileri iyi olmalı,

15 Triyaj hemşiresinde bulunması gereken özellikler
Organizasyon becerisi iyi olmalı, Değişikliklere uyum sağlayabilmeli, esnek olmalı, Hemşirelik sürecini etkili bir şekilde kullanmalı Rol modeli olmalıdır.

16 TRİYAJ SİSTEMİNDE AŞAMALAR
TANILAMA: Subjektif ve objektif veriler toplanır; görüşme ve tanılama işi 2-5 dk. bitmelidir. Burada hastanın öncelik derecesi belirlenir.Bu aşamada elde edilen verilerle tanılar saptanır. PLANLAMA/UYGULAMA: Duruma göre ilgili planlamalar yapılıp uygulamaya geçilir. DEĞERLENDİRME: Belirli sınıflamalara yerleştirilen hastalar daha önce saptanan kriterlere göre yeniden tanılanır.

17 Triyaj sırasında sorgulanması gerekenler
İsim, yaş, cinsiyet, geliş şekli Temel şikayetler O anda var olan şikayetin öyküsü Alerjileri Kullandığı ilaçlar, özgeçmişi; diyabet, epilepsi gibi hastalıklara yönelik tıbbi uyarı bileziği ya da kolyesi, Kadınlarda son adet tarihi, doğum, düşük hikayesi Son tetanoz aşısının tarihi

18 Triyaj sırasında sorgulanması gerekenler
Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi, yaşam bulguları ve tartı kontrolü yapılır. Triyaj görüşmesi sırasında uygun ses tonu ve yüz ifadesi, açık uçlu soru sorma ve gerekirse diğer iletişim teknikleri kullanılır. Görüşme sırasında dil, kültür farklılıkları, yaş, mental gelişim gerilikleri, sağlık durumundaki değişiklikler sorun olabilir. Bu konularla ilgili hasta yakınlarından ve diğer sağlık ekibi üyelerinden yardım alınır.

19 Triyaj Kayıtları Triyaj sırasında tutulan kayıtlar hastanın acil bölümündeki dosyasının içinde yer alır. Problem merkezli “SOAPIE MODELİ” kullanılabilir. S=Subjektif veriler O=Objektif veriler A= Verilerin analizi P=Planlama I=Uygulama E=Değerlendirme

20 Triyaj sırasında bilinmesi gereken noktalar

21 Triyaj sırasında bilinmesi gereken noktalar
Acil birimde hasta bu konuda eğitilmiş uzman bir sağlık personeli tarafından karşılanır, hastanın ilk değerlendirilmesini yapar. Triyaj protokolüne sadık kalarak hasta için gerekli olan aciliyet kararını verir, tanıya uygun laboratuar ve radyolojik işlemleri takip eder, fiziksel muayeneyi yapar. Hemşire subjektif ve objektif tanılamalar sonucunda elde ettiği bilgileri triyaj dosyasına kaydeder.

22 Triyaj sırasında bilinmesi gereken noktalar
Hasta acil sınıflamasına girmişse tanılamadan sonra 5 dakika içersinde tedavi alanına götürülür. Acil bölüme hasta kabülü profesyonel olmayan bir sekreter tarafından yapılırsa hastalar uzun süre bekleyebilir, değerlendirmeleri gecikebilir ve hastanın durumu daha da kötüleşebilir.

23 Triaj sisteminin uygulama süreci
A-Uygulama aşamaları Planlama ve geliştirme Eğitim ile ilgili faaliyetler B-Aksaklıkların çözümlenmesi Ortaya çıkabilecek başlıca sorunlar Başarılı bir triaj uygulama koşulları

24 Ortaya çıkabilecek başlıca sorunlar
Hastayı alt/üst sınıflamaya yerleştirme Önceliği olan hastaları belirleme zorluğu Triyaj görüşme ve tanılama süresi, Verilen kararı ispat etmede yetersizlik Bölüm içinde hasta akış kontrolü

25 Başarılı bir triyaj uygulama koşulları
Eğitici/preseptör/kaynak kişilere sahip olma Her vardiya sonunda personelle birlikte yeniden gözden geçirme Kaliteyi yükseltme uygulamaları ve denetimlerine personelin katkısını sağlama Gerekirse preseptör sayısını artırma Grup içinde problem-çözme yöntemini kullanma,

26 Triyaj sahası fiziki planı
Acil servisin gereksinimlerine göre düzenlenir. Sedye ve tekerlekli sandelyenin geçebileceği kapılar Bekleyen hastaları görebilme olanağı Hasta ve personelin oturabileceği yer Hasta ve yakınları için yeterli ve düzenli bekleme yer Bilgisayarlı telefon ve diğer iletişim araçları için yer

27 Triyaj sahası fiziki planı
Merdivenlere trabzan Koridorda tutunma yerleri Kapalı tuvalet Acil bölüm kayıt belgesi ve tedavi sahasında kolaylık sağlayacak malzemeler Tanılama bölgesinde mahremiyeti sağlama olanakları Acil servis personelini kolay görme olanağı

28 Triyaj malzemeleri Kayıt formları ve laboratuvar, radyoloji istek formları ve diğer formlar Evraklar ve broşürler Eldiven, maske, gözlük gibi koruyucu malzemeler Daha detaylı tanılama için gerekli malzemeler Daha ayrıntılı uygulamalar için malzemeler Tedavi bölgesine direk telefon

29 Triyaj malzemeleri Tekerlekli sandalye ve sedye El yıkama için lavabo
Hastaları havale edecek servislerin telefon listesi Zaralı artık malzemeleri koymak için konteynırlar

30

31 DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN ÖZEL DURUMLAR
Triyajı güçleştiren durumlar Hastaların triyaj alanına gelene kadar uzun süre beklemeleri, Üniteye psikiyatrik sorunlu, alkol ya da ilaç bağımlısı hastaların gelmesi, Hasta ya da ailelerin kalabalıklığı, gürültü veya rahatsız edici hareketlerde bulunmaları Personel yetersizliği veya triyajı yapan personeller arasında uyumsuzluğun olması

32 DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN ÖZEL DURUMLAR
İzolasyon Bulaşıcı hastalıklar: Olasılık varsa diğer kişilerden ayrı olmalı, çabuk ve kolay temizlenecek özel tedavi odası olmalıdır. İmmünosüpresif hastalar triyaj bölgesinde mümkün olduğunca çabuk tanılanıp, uygun bölüme sevk edilmelidr.

33 Pediatrik Triyaj

34 Pediatrik Triyaj kuralları
Anne-baba iyi dinlenmelidir. Anne-babanın endişesi çocuğun hastalık ve yaralanma derecesi ile ters orantılı olabilir. Temel yaşam desteğinin çocuklarda farklıdır. Çocuğun görünüşüne güvenmemek gerekir. Yakınma ne olursa olsun hiçbir zaman anne-babaya çocuğun AB’de değerlendirilemeyeceği söylenmez.

35 Pediatrik Triyajında bilgi gereksinimleri
Yaşamı tehtid eden durumları pediatrik değerlendirme yeteneği Gelişmiş pediatrik tanılama ve acil girişim Pediatrik travma yöneten protokoller Pediatrik hastalara bakım olanağı veren gerekli donanım Taşımadan önce nakil ve stabilizasyonun nasıl başlatılması gerektiğine yönelik,taşıma protokolleri

36 Formal pediatrik triyaj sınıfı konuları kapsamı
Pediatrik değerlendirme Triyajda genel pediatrik şikayetler Pediatrik hastalarda kullanılan talimatlar Çocuk istismarı ve ihmali Pediatrik şikayetler için triaj sınıflandırması Enfeksiyon kontrolü konuları Standart önlemler

37 Pediatrik değerlendirme üçgeni
Genel görünüm: Bakışlar, konuşma, ağlama, kıyafet ve hijyen Solunum: Harcanan efor, hız Deri sirkülasyonu: Renk (siyanoz, solgun, lekeli)

38 Pediatrik değerlendirme sırasında ebeveynlere sorulabilecek sorular
Bu hareketlilik düzeyi çocuğunuz için normal mi? Rengi sizce nasıl? Solunumu son zamanlarda nasıldı? Çocuğunuz hakkında sizi en çok endişelendiren nedir?

39 Triyaj sırasında kullanılabilecek yöntemler
En kolayı AVPU yöntemidir. A=Tehlike (Alert) V=Sözel uyarıcılara tepki veriyor (Responds to Verbal stimuli) P=Acıya tepki veriyor (Responds to pain) U=Tepkisiz (Unresponsive)

40 Triyaj hikayesi Genellikle muayene esnasında elde edilir. Neler sorulacağını hatırlamak için “CIAMPEDS” iyi bir yoldur. C=Asıl şikayet (Chief complaint) I=Bağışıklık veya izolasyon (Immunizations or Isolation) A=Gıda ve ilaçlara karşı alerji (Allergies to food and medications) M=İlaçlar (Medications) P=Tıbbi geçmiş (Past medical history) E=Hastalık ya da yara ile ilgili olaylar (Events surrounding the illness or injury) D=Diyet ve çocuk bezleri (Diet and diapers) S=Hastalık ya da yara ile ilgili semptomlar (Symptoms associated with the illness or injury)

41 Triyaj alanında tedaviyi başlatma
Başlangıç tedavisi sıklıkla aşağıdakilerle sınırlıdır; Antipretikleri uygulama Temel ilkyardım, soğuk paketleri ve bandajları içerir Laboratuvar ve radyolojik incelemelere başlanır.

42 Pediatrik triyajda yasal sorunlar ve durumlar
Solunum sıkıntısını farkedememe Şoku tanımlıyamama Potansiyel olarak öldürücü bir yaralanmayı tanımlıyamama Ani triyaj, tanılama ve girişimler bu durumlara engel olabilir.

43 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"TRİYAJ Öğr. Gör. Filiz K. HERGÜL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları