Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENİZ BİNBOĞA 6- D296.  Bu kitap namaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar ve büyük yaştaki insanlar için güzel bir bilgi kaynağıdır.  Kitapta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENİZ BİNBOĞA 6- D296.  Bu kitap namaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar ve büyük yaştaki insanlar için güzel bir bilgi kaynağıdır.  Kitapta."— Sunum transkripti:

1 DENİZ BİNBOĞA 6- D296

2  Bu kitap namaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar ve büyük yaştaki insanlar için güzel bir bilgi kaynağıdır.  Kitapta namaz hakkında her bilgi yer almaktadır.  İnternet çıktısı bir kitap değildir.

3  NAMAZ NEDİR VE NİÇİN KILINIR  NAMAZIN ŞARTLARI  NAMAZIN DIŞINDAKİ ŞARTLAR  NAMAZIN İÇİNDEKİ FARZLAR  NAMAZA HAZIRLIK ŞARTLARI  ABDEST, BOY ABDESTİ (GUSÜL) VE TEYEMMÜM  BOY ABDESTİ ( GUSÜL)  TEYEMMÜM  NAMAZIN KILINIŞ ŞARTLARI  NAMAZA ÇAĞRI : EZAN VE KAMET  CEMAATLE NAMAZ  BAYRAM NAMAZI  CUMA NAMAZI  CENAZE NAMAZI  TERAVİH NAMAZI  BEŞ VAKİT NAMAZ  SABAH NAMAZI  ÖĞLE NAMAZI  AKŞAM NAMAZI  VİTİR NAMAZI  NAMAZI BOZAN DURUMLAR  NAMAZIN BİZE KAZANDIRDIKLARI

4  İnsan namaz kılarken Rabb ’ini anar, ona olan sevgi ve saygısını dile getirir ve şükreder.  Namaz bütün ilahi dinlerde emredilmiştir  Namaz başlama tekbiri, ayakta durmak, rüku yapmak, secde etmek, oturmak ve selam vermek gibi bedenihareketlerden oluşur.  Namaz kılan kişi, Allah’ın huzuruna çıkmış ve onunlailetişim kurmuş olur.  Namazı bu bilinçle kılan kişiler, Yüce Allah’a yakınlaşarak onu gönüllerinde hissederler.

5  Namaza başlamadan önce ve namaz esnasında uymamız gereken bazı şartlar vadır :  Bunlara “namazın farzları “denir.  Bu şartlar toplamı on ikidir.  Altısı namaza hazırlıkla diğer altısı ise namazın kılınışıdır.  Bu şartlar “ namazın içindeki fazlar ve namzın namzın dışındaki farzlar şeklinde isimlendirilir.  Namzın farzlarından biri eksik kaldığında namazı tekrarlamamız gerekir.

6 1- hadesten teharet ( Namaz abdesti, boy abdesti ya da teyemmüm ) 2- Necasetten teharet (Bedenin, elbisenin, namaz kılınacak yerin temiz olması) 3- Setrü avret ( Örtünmesi gereken yerlerin örtünmesi ) 4- İstikbal - i kıble (kıbleye dönmek, kıblemiz kıbledir. ) 5- Vakit ( Namaz vaktinin girmiş olması ) 6- Niyet Namaza niyet ederek başlamak )

7 1- İftitah tekbiri ( Namaza Allahu ekber diyerek başlamak ) 2- Kıyam ( Namazdayken ayakta durmak ) 3- Kıraat ( Namazda dua ve sure okumak ) 4- Sucüd ( elleri,alnı, burnu, dizleri yere koyarak yere kapanmak ) 5- Kade -i ahire ( ettehiyatü – salli – barik dualarını okumak ) 6- Rukü ( Ellerin diz kapaklarına koyarak eğilmek )

8  Namaz Yüce Allah’ın huzuruna çıkmamız, onunla aracısız konuşmamız demektir.  Böyle önemli bir ibadet için bazı hazırlıkların yapılması gerekir.  Nitekim Peygamberimiz, “ Namaz kulun Rabb’i ile konuşmasıdır” buyurmaktadır.  Bu ibadetlerin başında ise ABDEST gelmiştir.

9  Namaza hazırlık şartlarından en önemlisi temizliktir.  Yüce Allah’ın huzuruna çıkacak kimse bedenini, elbisesini ve namaz kılacağı yeri temizlemelidir  Abdest alarak beden temizliğini yapmış olur.  Aynı zamanda Rabb’imizin huzuruna çıkmak için ruhen hazır olur.  Bu nedenle namaz kılacak kişinin abdest alması gerekir.

10  Vücudumuzda kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmaya boy abdesti veya gusül denir.  Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslümanın bazı özel durumlarda boy abdesti alması Allah’ın emridir.  Özellikle Cuma ve bayram gibi özel günlerde boy abdesti almak sünnettir.

11  Su bulunmadığı ya da suyu kullanma imkanı olmadığında temiz toprakla alınan abdesttir.  Örneğin su temiz değilse ya da suyun kullanımı sağlığımıza zararlıysa namaz kılmak için teyemmüm abdesti kullanılır.  Teyemmüm insan için bir kolaylıktır.  Teyemmüm sembolik bir temizliktir suyun kullanılma imkanının olmasıyla teyemmüm bozulur.

12  Namaz kılarken uyulması gereken birtakım şartlar vardır.  Altı tane olan bu şartlara “ namazın rükünlkeri ” denir.  Niyetten hemen sonra Allahu Ekber diyerek namaza başlanır ( İftitah Tekbiri ).  Namazda ayakta durmaktır(Kıyam)  Namazda ayaktayken kur’an’dan birkaç ayet okumaktır(Kıraat)  Kıyamdan sonra elleri dizlere koyarak eğilmaktir (rükü)  Rükudan sonra elleri,dizleri,alnı ve burnu yere koymaktır(Secde)  Namazın sonunda “ Ettehiyatü “ duasını okuyacak kadar okumaktır ( kade-i ahire)

13  İslam dini günde beş vakit namaz kılmayı emretmektedir.  Bu namaz vakitlerini duyurmak için yapılan çağrıya “ ezan “ denir.  Ezanla aynı zamanda İslam’ın temel mesajları günde beş kez duyurulur.  Dünyanın her köşesinde, her an, aynı dilde okunan ezanlar islam dininin evrensel sembolüdür.  Ezanı okuyan kişiye müezzin denir  Kamet ise tek başına ya da cemaat ile kılarken farz namazın hemen öncesinde okunur.  Kamet namaza göre daha hızlı okunur.

14  Cuma namazı farz bir namazdır.  Cuma namazı, haftada bir kez Cuma günü öğle namazının vaktinde cemaatle kılınır.  Cuma namazının kılındığı gün ayrıca öğlen namazı kılınmaz.  Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz, dördüde son sünnet olmak üzere toplam on rekettır.  Cumanın farzı sabah namazının farzı gibidir.  Farzdan sonra kendi başına dört rekat sünnet daha kılınır.

15  Dinimiz, birlik, beraberlik ve dayanışmayı tavsiye eder.  Çünkü birlikten kuvvet doğar.  Bu birlikteliğin ibadetteki yansımasına örnek, cemaatle kılınan namazdır.  Cemaatle namaz, kardeşlik ve dayanışma duygularını kuvvetlendirir.  Bilmediklerini öğrenme, eksiklerini giderme, hatalarını düzeltme fırsatı verir. CEMAATLE NAMAZ

16  Bayramlar sevinçli günlerimizdir.  Hediyeler verilir, dargınlar barışır  İnsanlar arasında sevgi ve saygı bağları kuvvetlenir.  Bu yılda iki dini bayram vardır.Bunlardan biri Ramazan, diğeri ise Kurban bayramıdır.  Bayram cemaatle kılınan namazdır.  Namazdan sonra imam minberde hutbe okur.  Hutbenin bitişinde bir dua okunur.  Cemaat camiden ayrılmadan önce birbiriyle bayramlaşır.

17  Müslümanların birbirlerine karşı görevleri vardır.  Bunlardan bazıları ölen kimsenin cenazesine katılmaktır.  Cenaze namazı dua niteliği taşıyan bir namazdır.  Canaze namazı ayakta kılınır.  Rüku ve secde yoktur.  Namaz esnasında ölen kişi yıkanmış ve kefenlenmiş bir şekilde cemaatin önünde musalla denilen yüksekçe bir yere konulur.  Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verek bitirilir.

18  Teravih namazı ramazan ayında kılınır.  Yatsı namazının son sünneti ile vitir namazı arasında kılınan sünnet bir namazdır.  Genelde yirmi rekat kılınır.  Cemaatle kılındığı gibi tek başına da kılınır.  İki veya dört rekatta bir selam verilerek kılınabilir.  Eğer iki rekatta bir selam verilirse ikindi ve yatsı namazının ilk sünneti gibi kılınır.  Her selamdan sonra peygamberimize salavat getirilir.  Namaz tamamlanınca kısa bir dua edilir.  Vitir namazı kılınır.

19  Akıl ve baliğ olan yani erginlik çağına gelen her müslümanın hergün beş vakit namaz kılması farzdır. Bir namazın vakti gelince, bu namazı kılmaya başladığı vakit, kılması farz olur. Kılmadı ise, vaktin sonunda, yanî vaktin çıkmasına, abdest alıp namaza başlayacak kadar zaman kalınca, kılması farz olur.  Özrü yok iken kılmadan vakit çıkarsa, büyük günâh olur. Özrü olanın da, olmıyanın da, kazâ etmeleri farz olur. Yeni müslüman olana önce namazın şartlarını öğrenmek farz olur. Öğrendikten sonra, kılması da farz olur.

20  1, Rekat  Niyet  Başlama tekbiri  Sübhaneke  Euzü besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rukü  Secdeler  Besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rüku  Secdeler  Son oturuş  Ettehiyatü – salli – barik  Rabbena duaları  Selam

21  1, Rekat  Niyet  Başlama tekbiri  Süphaneke  Eüzu besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rüku  secdeler  2, Rekat  Besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rüku  Secdeler  İlk oturuş  Ettehiyatü duası

22  3,Rekat  Besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rüku  Secdeler  4, Rekat  Besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rüku  Secdeler  Son oturuş  Ettehiyatü  Salli – barik  Rabbena duaları  selam

23  1, Rekat  Niyet  Başlama tekbiri  Sübhaneke  Eüzu besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rukü  Secdeler  2, REKAT  Besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rukü  Secdeler  İlk oturuş  Ettehiyatü duası

24  3, Rekat  Besmele  Fatiha suresi Rukü  Secdeler  Besmele  Fatiha suresi  Rukü  Secdeler  Son oturuş  Ettehiyatü duası  Salli – barik  Rabbena duaları  selam

25  1, Rekat  Niyet  Başlama tekbiri  Sübhaneke  Euzü besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rüku  Secdeler  2, Rekat  Besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rüku  Secdeler  İlk oturuş  Ettehiyatü duası  Salli – barik

26  3, Rekat  Sübhaneke  Euzü besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rukü  Secdeler  4, Rekat  Besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rukü  Secdeler  Son oturuş  Ettehiyatü – salli- barik  Rabbena duaları  selam

27  1, Rekat  Niyet  Başlama tekbiri  Sübhaneke  Euzü besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rukü  Secdeler  2, Rekat  Besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rukü  Secdeler  İlk oturuş  Ettehiyatü duası

28  3, Rekat  Besmele  Fatiha suresi  Rukü  Secdeler  Son oturuş  Ettehiyatü, salli – barik  Rabbena duaları  selam

29  1, Rekat  Niyet  Başlama tekbiri  Sübhaneke  Euzü besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rukü  secdeler  2, Rekat  Besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Rukü  Secdeler  İlk oturuş  Ettehiyatü duası

30  3, Rekat  Besmele  Fatiha suresi  Bir sure  Ara tekbir  Kunut duaları  Rüku  Secdeler  Son oturuş  Ettehiyatü – salli- barik  Rabbena duaları  selam

31  Namazı bozan davranışlar şunlardır :  Namazda konuşmak, gülmek, yemek yiyip içmek  Namazın farzlarından birini terk etmek  Namazdayken abdestin bozulması  Namazda kıbleden başka bir yöne dönmek  Dışarıdan bakınca namazda olmadığı izlenimi verecek davrenışlarda bulunmak

32  İbadetler, kulluk bilinci ile yalnızca Allah için yapılır.  Yüce Allah kullarının iyiliğini ister.  Yüce Allah gerçek anlamda huzur ve mutluluğa ulaşan mümin kullarının özelliklerini sayarken birinci sırada namaza yer verir.  Namazın bize kazandırdıkları nedir :  Namaz insanın yüce allah ile bağını canlı tutar.  Namaz insanın duygu dünyasını zenginleştirir.  Namaz temizliğe alıştırır.  Namaz insanın zamanını iyi kullanmasını öğretir.  Namaz insana huzur ve mutluluk verir.


"DENİZ BİNBOĞA 6- D296.  Bu kitap namaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar ve büyük yaştaki insanlar için güzel bir bilgi kaynağıdır.  Kitapta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları