Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAM SAYILAR KABİLESİ Günün birinde Kaf da ğ larının ardında bir kabile ya ş armı ş.Bu kabilenin adı tam sayılar kabilesiymi ş.Bu kabile iki kola ayrılırmı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAM SAYILAR KABİLESİ Günün birinde Kaf da ğ larının ardında bir kabile ya ş armı ş.Bu kabilenin adı tam sayılar kabilesiymi ş.Bu kabile iki kola ayrılırmı."— Sunum transkripti:

1 TAM SAYILAR KABİLESİ Günün birinde Kaf da ğ larının ardında bir kabile ya ş armı ş.Bu kabilenin adı tam sayılar kabilesiymi ş.Bu kabile iki kola ayrılırmı ş.

2 Bunlardan biri NEGAT İ F tam sayılar olup bu tam sayılar di ğ er kabilelere hep öfke a ş ılarmı ş.Fakat tam sayıların di ğ er kolu olan POZ İ T İ F tam sayılar la yaptıkları her sava ş ta yenilirlermi ş, çünkü pozitif tam sayılar hep mutluluk a ş ıladıkları için öfkeye hiç yenilmezlermi ş.

3 Bir de ‘0’ sayısı varmı ş.Bu kendi halinde,kimseye yararı ve zararı olmayan, etliye sütlüye karı ş mayan birisiymi ş. Ama sinirlendi ğ inde çok kötü çarparmı ş.Bu yüzden kimse onunla çatı ş mayı göze alamazmı ş.

4 Zamanla tam sayılar arasındaki ayrılık alevlenmi ş ve pozitif tam sayılar arasından bir grup ayrılıp,kendilerine DO Ğ AL sayılar diyerek ba ş ka bir kabile kurmu ş.Bu grup ‘0’ da yanlarına almı ş ve negatif tam sayılardan uzakta bir mekana çadır kurmu ş lar.Uzun zaman sonra negatif tam sayılar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamı ş lar ama nafile… Aralarından en ya ş lı ve bilge olanlarını seçip bir komite kurmu ş lar ve do ğ al sayılarla anla ş ma imzalamak için göndermi ş ler.

5 Uzun u ğ ra ş lar sonucunda antla ş ma imzalanmı ş. Buna göre; negatif tam sayılar ve do ğ al sayılar beraberce ya ş ayacaklar ama do ğ al sayılar ( sıfır hariç) eskisi gibi pozitif tam sayı olarak anılacak ve hep beraber aynı yerde ya ş ayacaklardır.

6 Sayı doğrusu kalesi, Kaf dağı Hemen i ş e koyulmu ş lar ve sayı do ğ rusu denen yeni evlerini yapmaya ba ş lamı ş lar. Evlerinin yerini belirlemeye gelince ne yapacaklarını ş a ş ırmı ş lar, herkes en güzel yeri isterken 0 araya girmi ş ve “benim solumda negatif tam sayılar sa ğ ımda da pozitif tam sayılar oturacak ben tam ortada olaca ğ ım.” Herkes bu kararı çok sevmi ş ve kabul etmi ş. O günden bugüne hiç kavga etmeden ya ş amaya ba ş lamı ş lar.

7 Doğal sayılar çoklukların belirlenmesinde kullanılan sayılardır; bu sayıların yönleri yoktur. Günlük yaşantımızda çoklukların belirlenmesi yanında sayıları: Alacak borç miktarının belirlenmesinde Deniz seviyesinden yüksekte ve alçakta bulunmasında Hava sıcaklığını ifade ederken sıfır derecenin altında veya üstünde bulunma durumlarında kullanıyoruz. Doğal sayılar yukarıdaki örneklerde belirtilen durumları belirlemede yetersiz kalır. Bu durum sayılara yön verme ihtiyacını başka bir değişle yönlü sayıların kullanılmasını gerektirmiştir.

8  Bugün hava sıcaklı ğ ı 0 üzerinde 20 derece oldu.  Uçak Ankara’dan İ stanbul’a giderken deniz seviyesinden 7000 m yüksekten uçtu.  Ankara’da ocak ayında hava sıcaklı ğ ı 0’ın altında 25 dereceye kadar dü ş tü.  Deniz altı 200 m kadar indi.

9 Sıcaklık değerini bulurken termometreden yararlanırız. ⁂ Termometrede hava sıcaklığı 0’ın altındayken negatif sayılarla gösteririz. ⁂ Hava sıcaklığı 0’ın üstündeyken ise pozitif sayılarla gösteririz.

10

11 Tarih şeridini düşünürsek İsa’nın doğum yılını başlangıç 0 noktası kabul ediyoruz. İsa’nın doğum yılının 3 yıl evvel ve 4 yıl sonrasını sayı doğrusunda gösterelim.

12 Doğal sayılar (+) ile işaretlendiği zaman pozitif tam sayılar, (-) ile işaretlendiği zaman negatif tam sayılardır. 0 ne negatif ne de pozitif tam sayıdır. 0’ın işareti yoktur. Negatif tam sayıların 0 sayısına göre simetriği pozitif tam sayıdır.


"TAM SAYILAR KABİLESİ Günün birinde Kaf da ğ larının ardında bir kabile ya ş armı ş.Bu kabilenin adı tam sayılar kabilesiymi ş.Bu kabile iki kola ayrılırmı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları