Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genetik Krozom sayısı ve yapısındaki değişmeler İsmail Hakkı ÇINAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genetik Krozom sayısı ve yapısındaki değişmeler İsmail Hakkı ÇINAR"— Sunum transkripti:

1

2 Yrd. Doç. Dr Mehmet MUTLU

3  Yeni döllere aktarılacak kalıtsal bilgide,genellikle fiziksel ya da kimyasal dış etkenlerin uyarısıyla,bazen de kendiliğinden ortaya çıkan değişikliklere mutasyon denir Mutajen Mutant

4 FEN ve TEKNOLOJİ / MODİFİKASYON VE MUTASYON Yararlı mutasyon Zararlı mutasyon Mutasyon Canlının yaşama ve üreme şansını artırır. Yeni kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Uzun süreç sonunda bir türden alt türlerin oluşmasına neden olabilir. Canlının yaşamsal faaliyetlerinin olumsuz yönde etkileyerek yaşama ve üreme şansını azaltır, kimi zaman hücrenin ölümüne neden olur.

5 Pek azı ıntermedierdir. Heterozigot olduklarında etkileri hemen gözlenir. Homozigot olduklarında öldürücüdür. Letal sublethalYaşamasına izin veriyor ancak üreme yada biyolojik aktivitelerini engelliyorsa= sublethal semiletalBelirli bir evreye kadar yaşamasına izin veriyor, daha sonra öldürücü etkide ise= semiletal Zararlı canlının bulunduğu ortamda bireye bir zarar ya da yarar getirmez. Fakat gelecekteki etkileri değişik olabilir. Nötral

6

7 KROMOZOM MUTASYONLARI Kromozom Sayısı Değişimleri Kromozom Yapı Değişimleri

8 Aneuploidi - Monosomi - Polisomi Euploidi - Poliploidi - Autoeuploidi - Allopoliploidi - Endopoliploidi Sayısındaki değişiklikler (genom) Delesyon Duplikasyon İnversiyon Translokasyon Yapısındaki değişiklikler

9 KROMOZOM SAYISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Otozomla rda Kromozomlarda Ayrılmama Gonozom larda OTOZOMLARDA AYRILMAMA GONOZOMLAR DA AYRILMAMA

10  ANEUPLOİDİ:  ANEUPLOİDİ: yanlızca 1 yada birkaç kromozomun sayısının değişmesiyle olur. monosomi. Tek bir kromozom eksilirse monosomi. Kromozom sayısı= 2n-1 olur Örn: TURNER SENDROMU : normal birey 44+XX turner birey 44+X boy kısalığı cinsel gelişimin görülememesi el ayak şişkinliği perdeli boyun …

11 polisomi  Diploid canlının kromozom sayısına bir veya tane daha eklenmesiyle oluşan mutasyona polisomi, eğer 1 tane kromozom ekleniyorsa trisomi denir. ( 2n+1)  Örn: SÜPER DİŞİLİK = normal birey 44+XX süper dişi 44+XXX üreme organları gelişmiştir ancak mensturasyon görülmez, kısırlardır.

12 Trisomi örnekleri: PATAU SENDROMU 13. kromozom ayrılmaz (47,+13) - geniş alın - küçük beyin - gözleri küçük ve işlevsiz - zeka geriliği EDWARD SENDROMU 18.kromozom ayrılmaz (47,+18) - küçük vücutlu - kısık sesli - benekli deri - işaret parmakları orta parmaktan uzun

13 Tüm kromozom setinde artış söz konusudur. 2n+n=3n (triploit) 3n+n=4n (tetraploid)gibi

14  Endopoliploidi = dev kromozomlar Herbir kromozomun birçok kopyasının ayrılmadan birarada kalması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

15 Yapay poliploidi  Hücre bölünmesini engelleyici = KOLŞİSİN

16 DELESYON DUPLİKASYON İNVERSİYON TRANSLOKAS YON

17  Delesyon ya da eksilme, bir kırılma sonucu, kromozomunun küçük bir parçasının kopması demektir. Kopan parça eğer sentromer taşımıyorsa yani asentrik ise canlılığını devam ettiremez.

18  Örn: kedi çığlığı sendromu Hatalı gelişim gösterirler. Ağlamaları kedi miyavlaması gibidir Kısmi monosomi de denebilir

19 Kromozom Sentromer A B C D E F G H Genler E F A B C D G H

20  Duplikasyon : kromozomun bir kısmının birden fazla bulunmasıdır. Sebep: düzensiz krosing overdır. Gen amplifikasyonuna sebep olabilirler. Yani o genin aktivitesinin yükselmesine neden olabilirler.

21 Duplikasyonun üç değişik özelliği bulunur.  Birincisi, duplikasyon geninin birden fazla kopyasının bulunmasını sağlayabilir.  İkincisi, delesyonlarda olduğu gibi, duplikasyon sonucu fenotipik çeşitlilik oluşabilir.  Üçüncüsü, güvenilir bir teoriye göre, duplikasyonlar evrim sürecinde genetik çeşitliliğin önemli bir kaynağıdır.

22 A B C D E F E F G H Kromozom Sentromer A B C D E F G H Genler E F Duplikasyon

23  İnversiyon :kromozom parçasının kopup, ters dönüp, tekrar eklenmesidir. Genetik ifade değişir mi ? Sinaps yaparken ne gibi bir durum oluşur

24 Kromozom Sentromer A B C D F E G H Genler A B C D E F G H Inversiyon

25  Translokasyon : kromozomun bir parçasının kopup başka bir kromozoma eklenmesiyle oluşur.

26  Translokasyona örn: Down sendromu ? 21.Kromozomun 14.kromozoma takılı olması

27 A B E F C D G H Kromozom Sentromer Genler A B C D E F G H

28 KAYNAKÇA  http://tr.wikipedia.org/wiki/Genetik http://tr.wikipedia.org/wiki/Genetik  http://tr.wikipedia.org/wiki/Mutasyon http://tr.wikipedia.org/wiki/Mutasyon  http://www.bilgitimi.com/mutasyon-nedir-cesitleri- nelerdir.html http://www.bilgitimi.com/mutasyon-nedir-cesitleri- nelerdir.html  http://www.evrimagaci.org/makale/114 http://www.evrimagaci.org/makale/114  http://www.bilgiustam.com/mutasyon-nedir-cesitleri- ve-sebepleri-nelerdir/ http://www.bilgiustam.com/mutasyon-nedir-cesitleri- ve-sebepleri-nelerdir/


"Genetik Krozom sayısı ve yapısındaki değişmeler İsmail Hakkı ÇINAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları