Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Nedir? Amacı nedir? Tarihçesi ve Kurumları? Genişleme, Derinleşme Politikalar Temel Değerler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Nedir? Amacı nedir? Tarihçesi ve Kurumları? Genişleme, Derinleşme Politikalar Temel Değerler."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Nedir? Amacı nedir? Tarihçesi ve Kurumları? Genişleme, Derinleşme Politikalar Temel Değerler

2 2 Avrupa Birliği kısa adıyla AB, yarım yüzyılı aşkın süredir Avrupa halklarının adil ve güvenli bir ortamda yaşamasını sağlayan dev bir projedir. Bugün 500 milyonun üzerinde AB vatandaşı, bu projenin başarısını bireysel ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında hissetmektedirler. AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR?

3 3 AB Nedir?

4 4  Avrupa Birliği (AB) 28 ulus devletten oluşan devletler üstü bir bir oluşumdur.  Federasyon yada hükümetler-arası örgüt değildir.  Üye ülkeler bağımsız, egemen devletlerdir ve egemenliklerini bir araya getirirler.  Üye ülkeler, egemenliklerini Avrupa düzeyindeki ortak kurumlara devrederler. Avrupa Birliği (AB) Nedir?

5 5  AB bir barış ve çağdaşlaşma projesidir.  Çoğulcu demokrasi, serbest tartışma ve ifade özgürlüğü AB’nin temel değerleri arasındadır (AB Anlaşması Madde 49)  Avrupa Birliği II. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımın mirası üzerine inşa edilmiştir.  Savaş sonrası Avrupa’da refahın ve barışın sağlanması, Avrupa’daki ülkeler arasında işbirliğinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Avrupa Birliği (AB) Nedir?

6 6 AB Değerleri İnsan Onuru Özgürlük Demokrasi Eşitlik Hukukun üstünlüğü İnsan haklarına saygı

7 7 9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Deklarasyonu’nun bir sonucu olarak, 1951 yılında, Belçika, Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan (ALTILAR) oluşan 6 üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. Savaşın ham maddeleri olan kömür ve çelik, barışın araçları oluyor; dünya tarihinde ilk defa devletler kendi iradeleri ile egemenliklerinin bir kısmını ulus-üstü bir kuruma devrediyordu Kurucu 6 Ülke (Altılar)

8 8 EKONOMİK BİRLİĞE DOĞRU Altı üye devlet, 1957'de, işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler. Böylece, kömür ve çeliğin yanı sıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla, 1957'de Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu.

9 9 AET’nin hedefi: Avrupa’nın siyasal bütünlüğü  Üye ülkeler arasında malların, hizmetlerin, sermayenin ve emeğin serbestçe dolaştığı bir ortak pazar ve gümrük birliği, sektörler arası işbirliği yoluyla bütünleşmenin sağlanması hedeflenmiştir. Tarihçe

10 10 AKÇTAETAAET AT Füzyon (Brüksel) Antlaşması 1968-Avrupa Toplulukları

11 11 Güvenlik Amaçlı Ekonomik OrtaklıkNükleer En. AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ’NE DOĞRU ADIM ADIM

12 12 AB’nin Tarihçesi ve Temel Antlaşmalar Avrupa Birliği Avrupa Toplulukları (AKÇT, AET, AAET) Ortak Pazar ve sektörel politikalar/ nitelikli çoğunluk/T op. Hukuki araçları Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Oybirliği/hü kümetlerara sı Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği Oybirliği/hü kümetlerara sı

13 13 AB’nin Temel Antlaşmaları  1951: Paris Antlaşması Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu  1957: Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu  1987: Avrupa Tek Senedi «Ortak Pazar» yerine «Tek Pazar»  1993: Maastricht (AB) Antlaşması AB’nin üç sütunlu yapısı + Avrupa vatandaşlığı  1999: Amsterdam Antlaşması Avrupa Parlamentosu’nun karar alma mekanizmasının güçlendirilmesi  2003: Nice Antlaşması AB’yi genişleme sürecine hazırlamak  2009: Lizbon Antlaşması AB tüzel kişiliği

14 14 Genişleme Nedir? Avrupa Birliği'nin yeni üye devletleri kabul etme sürecidir. 1973: İngiltere, İrlanda, Danimarka 1981: Yunanistan 1986: İspanya, Portekiz 1995: Avusturya, Finlandiya, İsveç 2004: Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya 2007: Bulgaristan, Romanya 2013: Hırvatistan Genişleme

15 15 Derinleşme Nedir? Derinleşme, bazı ortak politikaların güçlendirilmesidir. Derinleşme süreci, bazen ortak politikaların güçlendirilmesinin yanı sıra Avrupa bütünleşmesini kolaylaştıracak yapısal reformların uygulanmasını da içerir. Derinleşme

16 16  Avrupa Parlamentosu  Avrupa Komisyonu  AB Bakanlar Konseyi  Avrupa Konseyi (Zirve)  Avrupa Birliği Adalet Divanı  Avrupa Sayıştayı  Avrupa Merkez Bankası  Diğer Kurum, Organ ve Ajanslar AB Kurumları

17 17 Avrupa Parlamentosu Avrupa Parlamentosu, AB kurumları içinde doğruda halk tarafından seçilen organdır. AB üyesi ülkelerin vatandaşları olan Avrupa vatandaşları beş yılda bir yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilirler. Son Parlamento seçimi Mayıs 2014’de yapılmıştır.

18 18 Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu, yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurumdur. Avrupa Komisyonu, her bir üye devletten bir kişinin yer aldığı 28 üyeden oluşur. Bu kişilere "komiser" adı verilir.

19 19 Avrupa Birliği Konseyi (Bakanlar Konseyi, AB Konseyi) Konsey, ("Bakanlar Konseyi" ya da "AB Konseyi") Avrupa Birliği üyesi devletlerin hükümetlerinde görev yapan bakanlardan oluşan bir organ konumundadır. Konsey, Avrupa Birliği içinde üye devletlerin ulusal çıkarlarının temsil edildiği organdır.

20 20 Avrupa Birliği Zirvesi Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği'ne üye devletlerin başbakanları veya devlet başkanları ile Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı'nın katılımı ile meydana gelir. Zirve, Birliğin gelişmesi ve Avrupa'nın bütünleşmesi doğrultusunda temel politikaları belirleyen kararlar alır.

21 21 Avrupa Birliği Adalet Divanı Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin yargı organıdır ve Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve uzmanlık mahkemeleri olmak üzere üçlü bir yapıdan oluşur. Adalet Divanı'nın temel amacı, Avrupa Birliği hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır.

22 22 Avrupa Sayıştayı Avrupa Sayıştayı, Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler, işlemlerinin hukuka ve usule uygunluğunu temin eder. Sayıştay denetimi, gelir ve giderlerin hukuka uygunluğu ile düzenliliğini ve iyi bir mali idareyi sağlamaya yöneliktir.

23 23 Avrupa Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organıdır. Görevi, para birimi olarak Avro'yu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Avro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamaktır.

24 24 Çevreyi en üst düzeyde korurken ekonomik büyümeyi sürdürebilmek, Enerji güvenliğini sağlamak, AB üyesi ülkelerde istihdamı artırmak, AB üyesi devletler arasında ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumu teşvik etmek, Avrupa vatandaşlarına en üst düzeyde yaşam ve kalite standartlarına sahip olmasını sağlamak. AB: Temel Hedef ve Politikaları

25 25 Güçlü ve etkili bir dış politika aktörü olmak, AB içinde ve dışında özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerini garanti altına almak, Her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, özellikle her alanda kadın-erkek eşitliği için çaba sarf etmek, İklim değişikliği ile mücadele etmek, AB: Temel hedef ve Politikaları

26 Avrupa 2020 Stratejisi 2010-2020 2010-2020 26 AVRUPA 2020

27 27 Türkiye-AB İlişkileri 31 Temmuz 1959 Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) katılmak için başvuruda bulundu. 12 Eylül 1963 Türkiye ile AET arasında, nihai hedefi topluluğa üyelik olan ve Gümrük Birliği kurulmasını öngören ortaklık anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı. 14 Nisan 1987 Türk Hükümeti, Avrupa Topluluklarına üyelik için resmen başvuruda bulundu. 1 Ocak 1996 Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında Gümrük Birliği yürürlüğe girdi. 10-11 Aralık 1999 Helsinki’de toplanan Avrupa Birliği Zirvesi’nde Türkiye ‘aday ülke’ statüsü kazandı. 16-17 Aralık 2004 Lüksemburg’da toplanan Avrupa Birliği Zirvesi’nde Türkiye ile katılım müzakerelerine başlanması önerildi. 3 Ekim 2005 Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri başladı.

28 28 Demokrasinin güçlendirilmesi, bireysel hakların yükselmesi açısından önemli bir süreç Çağdaş bir hukuk düzeni Günlük hayatımıza etkileri (Tüketici haklarından çevre konusundaki müktesebata uyum) AB Üyeliği Neden Önemli?

29 AB Aday Ülkesi: Türkiye Türkiye, AB’ye aday ülkedir. Reform çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. AB üyeliği, Türkiye için stratejik bir tercihtir. Türkiye, AB için vazgeçilmezdir. İlişkiler, günlük politik tartışmaların ötesinde tarihi ve güçlü bağlarla kuvvetlenmiştir. 29

30 30 Müzakere Süreci Nereye Gidiyor? Türkiye AB müzakereleri sürecinde çalışmalarına devam ediyor Son Gelişmeler

31 31 AMAÇ: «Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi, koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu sağlamak» AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB işleri “icracı”, bağımsız bir bakanlığın sorumluluğu altına girmiştir. -2011/7 sayılı Genelge ile de Başmüzakerecilik görevinin yanı sıra, "müzakere heyeti başkanlığı" görevi de Avrupa Birliği Bakanı'na tevdi edilmiştir.- Bu çerçevede, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinin tüm koordinasyonu ve yönlendirilmesi Avrupa Birliği Bakanlığı uhdesinde tek elde toplanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB işleri “icracı”, bağımsız bir bakanlığın sorumluluğu altına girmiştir. -2011/7 sayılı Genelge ile de Başmüzakerecilik görevinin yanı sıra, "müzakere heyeti başkanlığı" görevi de Avrupa Birliği Bakanı'na tevdi edilmiştir.- Bu çerçevede, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinin tüm koordinasyonu ve yönlendirilmesi Avrupa Birliği Bakanlığı uhdesinde tek elde toplanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

32 32 Yargı ve Temel Haklar Faslı hariç, tüm fasılların koordinasyonu çeşitli kurum ve kuruluşlarca üstlenilmiştir. Ancak AB Bakanlığı sürecin bütününe bakmakta ve işleyişini takip etmektedir. Dolayısıyla AB sürecinde her kurum AB Bakanlığı ile irtibat halindedir. Müzakerelerdeki Rolü: Müzakerelerin genel koordinasyonu Ulusal Programın hazırlanması ve İlerleme raporlarına katkı yapılması Fasılların açılması / kapanması ve ilgili gerekli belgelerin hazırlanması AB kurumları ile gerekli iletişimin ve mutabakatın sağlanması Kurumlara mevzuat uyumu ile ilgili teknik, kurumsal ve mali destek sağlanması Mevzuat taslaklarının AB terminolojisine uyumu AB BAKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ

33 33 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

34 34 İlginize teşekkür ederiz…. www.ab.gov.tr AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI


"1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Nedir? Amacı nedir? Tarihçesi ve Kurumları? Genişleme, Derinleşme Politikalar Temel Değerler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları