Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL HİZMET TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ALKOL VE MADDE POLİTİKALARI SHZ 518 – MADDE BAĞIMLILIĞI PROF. DR. NUMAN KONUK Ayşe sezER DOĞAN İSTANBUL,2015

2 ALKOL POLİTİKASI NEDİR?
Alkol politikası, alkollü içecek pazarının, alkol tüketim seviyesinin ve biçimlerinin ve alkol kullanımına bağlı sorunların sıklığının ölçülmesini ve değerlendirilmesini kapsar. Bu anlamda, alkol politikası emniyet kemeri takmanın zorunlu oluşu gibi hükümet yaptırımlarını ve bira şişelerinin geri dönüşümü gibi alkol kullanımıyla ilgili sosyal konuları da içermektedir. Alkol politikası, alkollü içeceklerin üretiminin, dağıtımının ve pazarlanmasının kontrol altında tutulması, içme paternlerinin ve alkol kullanımına bağlı sorunların oranının saptanması, tedavisi ve diğer müdahaleler gibi sosyal içerikli çözümler üretilmesidir.

3 ALKOL POLİTİKASI NEDİR?
Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel kurumlar, sorumlu oldukları bölgedeki alkol tüketimi ve alkol kullanımına bağlı sorunların düzeyinden tam olarak emin olmadan alkol politikasının belirlenmesi için kararlar almaktadır. Bu politikalardan yola çıkarak programlar oluşturulmaktadır. Bu programlar şu şekilde sıralanabilir: Fiyat ve vergilere yönelik düzenlemeler Alkole ulaşılabilirliğin azaltılmasına yönelik düzenlemeler Alkol içilen mekanlara yönelik düzenlemeler

4 Alkollü araç kullanımına yönelik önlemler
Alkolün tanıtımına yönelik düzenlemeler Eğitim stratejileri Tedavi ve erken müdahale stratejileri Alkol politikalarındaki değişimler ve engeller

5 Fiyat ve vergilere yönelik düzenlemeler
Alkol fiyatlarının artmasının alkol tüketimini azaltacağına ilişkin bir kanı vardır. Araştırmalar, alkol fiyatlarının, alkol tüketimi ve alkole bağlı sorunlarla doğrudan bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Vergi ve fiyat artışları, alkollü içkilerin tüketimini ve alkolden kaynaklanan zararları azaltmakta etkin olduğu saptanmıştır. Ancak, bazı durumlarda alkollü içeceklerin vergileri, kaçakçılık kaygısı veya ticari anlaşmalar nedeniyle düşük tutulmaktadır. Fiyat artışının kaçak alkol üretimini de artırdığı da bir gerçektir. Kaçak alkol üretimi de sağlığı tehdit etmektedir. Bu nedenle, fiyat artışlarının makul bir dengede tutulması önem taşımaktadır.

6 Alkole ulaşılabilirliğin azaltılmasına yönelik düzenlemeler
Alkolün ulaşılabilirliğini kontrol altına almanın alkol tüketimini azalttığı görülmüştür. Alkol satış saatlerini ve günlerini, alkol satılan mekan ve bayileri azaltmanın, alkol tüketimi ve alkolden kaynaklanan zararları azaltmanın etkili yollarından birisi olduğu gösterilmiştir. Ancak sadece ticari alkol satışına yapılan müdahalelerin yetersiz kaldığı ve alkol tüketen bireylerle yapılan eğitim ve önleme çalışmalarının daha etkili sonuçlar verdiği bulunmuştur.

7 Alkol içilen mekanlara yönelik düzenlemeler
Dünyada alkol satıcılarına yönelik birçok eğitim programı yer almaktadır. Bu programlar, ruhsatlı olarak alkollü içecek servisi yapan kişilerin tutumları, bilgileri, becerileri ve uygulamalarına odaklanmıştır. Programların ana hedefi, alkol zehirlenmelerini ve reşit olmayan gençlerin alkol tüketimini engellemektir. Bu programların amaçları aşağıda belirtilmiştir. 1. Tutum değişikliği 2. Bilgi 3. Beceri 4. Uygulama

8 Bar ortamlarında yaşanan sorunların bazıları alkol sınırını aşmış gençler tarafından değil, saldırgan mizaçlı bar görevlileri tarafından da ortaya çıkabiliyor. Çok kalabalık olan ve alkollü içeceklere talebin çok olduğu barlarda görevlilerin, ne kadar eğitimli olurlarsa olsunlar, gençlerin alkol tüketim oranlarını kontrol edebilmeleri çok zor oluyor. Bu nedenlerden dolayı, barların veya alkol alınan yerlerin denetimi, özel düzenlemelere sahip olması, güvenli hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

9 İngiltere’de, barlardaki kapı görevlilerine alkolün ve maddelerin olumsuz etkileri, alkol zehirlenmesinin belirtileri, yangın güvenliği, ilkyardım ve iletişim becerilerini öğretmek için bir dizi eğitim programı hazırlanmıştır. Bu eğitimler sonunda kapıda duran görevliler, bar içerisinde sorun yaratabilecek ve yasadışı alkol kullanmak isteyen gençleri engellemeyi ve onlarla başa çıkabilmeyi öğrenmektedir.

10 Eğitim programları yanında diğer yasal uygulamaların da sıkı uygulanması yararlıdır. Örneğin, yasal olarak alkollü içecek satın alma yaşının altında olanlara satış yapan mekanların saptanıp ceza alması hatta kapatılması önemli bir uygulamadır. Ayrıca yüksek miktarlarda alkol tükettiği belli olan kişilere alkollü içecek satışına devam edilmesi de, cezai yaptırım gereken durumlar arasında olmalıdır. Barlar, restoranlar ve alkollü içecek satış noktalarının satış yapabilmek için ihtiyaç duyduğu ruhsatların yüksek maliyette olması da etkili bulunmuştur.

11 Alkollü araç kullanımına yönelik önlemler
Bir kişinin kanındaki alkol seviyesi, kan alkol konsantrasyonu olarak tanımlanır. Kan alkol konsantrasyonu, tüketilen alkol miktarı, kişinin ağırlığı, alkol kullanın sıklığı ve yediği yemek miktarı ile de ilişkilidir. Kan alkol konsantrasyonu oranı ve araç kazaları arasındaki güçlü bağlantı nedeniyle, ülkeler farklı kan alkol konsantrasyonu oranları için yasalar belirlemişlerdir. Araştırmalar, kan alkol konsantrasyonunun yasal sınırların altında olduğu durumlarda da araç kullanma performansının bozulduğunu göstermektedir.

12 Alkollü araç kullanan birçok kişi alkolü evlerinin dışında alkol satış ruhsatı olan sosyal mekanlarda tüketir. Alkol tüketiminden sonra güvenli ulaşımı sağlamak da, alkole bağlı trafik kazlarını azaltmak için önemli bir önleme programı olarak görülebilir. Genç sürücülerin belli bir saatten sonra araç kullanmalarının yasaklanması ve kademeli veya kontrollü ehliyet verme gibi yöntemlerin de uygulanmasının, gençlerde alkole bağlı trafik kazalarını azaltacağını ileri süren araştırmalarda vardır. Alkollü araç kullanımına bağlı sorunların %5 ile %30 arası oranlarda azaldığı bildirilmiştir.

13 Alkolün tanıtımına yönelik düzenlemeler
Alkollü içeceklerin pazarlanması günümüzde global bir endüstri haline gelmiştir. Dünya çapında pazarlanan ve yerel pazarları hedefleyen alkol markaları, televizyon, radyo, yazılı reklamlar, promosyonlu satış noktaları ve internet gibi kapsamlı stratejilerle tanıtılmaktadır. Alkol tanıtımlarını topluma zarar vermeyecek şekilde sınırlandırmak çok önemlidir. Tanıtım ve reklamların alkol tüketimi üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu göstermektedir. Tanıtımın alkol tüketimi alışkanlıklarına karşı olumlu tutumların oluşmasına yol açtığı bulunmuştur.

14 Alkol reklamları, az bilgi vererek alkol kullanımına atfedilen kültürel anlamları canlandırmaktadır. Hedef kitlesi genç içiciler olan reklamlarda, kişilerin günlük deneyimleriyle erkeklik efsaneleri ve hayali yaşam tarzları özdeşleştirilmektedir. Alkolle ilgili ‘izlenimler’ gençlerde yasal alkol kullanabilme yaşından çok daha erken oluşmaya başlamaktadır. Gençler, gelecek hayatlarındaki tutum ve seçimlerini ergenlik boyunca alkol tüketimiyle ilgili edindikleri izlenimler üzerine kurmaktadır. Bu nedenle gençlere yönelik alkol ile ilgili tanıtımlara sınırlılık getirilmesi, hatta yasaklanması büyük önem taşımaktadır.

15 Gelişmekte olan ülkelerde denetim kuralları esnetilmekte ve tam olarak uygulanamamaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise bu kurallara uyulması için yaptırımlar ve denetimler daha sıkı uygulanmaktadır. Yasakların bir kısmı televizyonda alkollü içecekler için sadece belirli saatler arası reklamlara izin verilmesi biçimindedir. Yasakları kısmen esnetebilen reklamlar ise yalnızca denetim kurullarından geçip kabul edilen reklam türleridir. 1990’ların başında Avustralya’da ve 1996’da İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi alkollü içecek reklamlarının toplumun isteğiyle yasaklandığı dönemler de olmuştur.

16 Yasak ve kısıtlamaların çok etkin olmadığı da aşikardır
Yasak ve kısıtlamaların çok etkin olmadığı da aşikardır. Yapılan araştırmalar, 1980 ve 1990’larda uygulanan kısıtlamaların, alkol tüketimine ve alkolün yol açtığı zararları azaltmaya bir etkisi olmadığını göstermiştir. İncelikli alkol pazarlama yöntemlerinin özellikle gençlerde, alkol kullanımını çekici hale getirmeyi başardığı görülmektedir.

17 Eğitim stratejileri Alkole bağlı sorunların önlenmesinde en etkili yöntemler eğitim ve ikna etme stratejileridir. Bu stratejilerde hem bireysel hem de toplumsal yönlendirmeler yer almaktadır. Stratejilerin hedefleri şunlardır: Alkol ve alkol kullanımının riskleriyle ilgili yanlış bilgiyi değiştirmek. Alkol kullanım riskini azaltmak için, alkol tüketimine yönelik tutumları değiştirmek . Alkol kullanım davranışını değiştirmek. Alkol kullanımına bağlı yaşanan sorunların sıklığını ve şiddetini azaltmak Alkol yasalarına desteği arttırmak

18 Eğitim stratejilerinden birisi alkol karşıtı kampanyalardır
Eğitim stratejilerinden birisi alkol karşıtı kampanyalardır. Alkole karşı yürütülen toplumsal kampanyaların etkili olduğu birçok araştırmada gösterilmiştir. Bu kampanyaların yasaklardan daha etkili olduğuna ilişkin veriler vardır. Alkole karşı yürütülen kampanyaların, genel bir önleme programının parçası olduğu durumlarda, başarı oranının daha da yüksek olduğu bildirilmektedir. Bir diğer yöntem ise, alkollü içeceklerin üstüne uyarı işaretlerinin konmasıdır. Araştırmalar ürünlerin üzerindeki uyarı etiketlerinin, tüketicilerin ürünü kullanma davranışları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını göstermiştir.

19 Uyarı etiketlerinin küçük boyutları, silik ve karanlık yazı tipleri, mesajların çarpıtılması uyarıların etkisini azaltmaktadır. Bu uyarılar, ancak topluma yönelik alkol kullanımını önleme kampanyalarıyla birleştikleri takdirde daha etkili olabilirler.

20 Tedavi ve erken müdahale stratejileri
Alkol kullanımına bağlı sorunların tedavisi ve erken müdahale stratejileri çeşitlilikler göstermektedir. Bunlar arasında ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti, alkollü araç kullanan kişilerin tedavisi için sosyal yardım kurumlarının oluşturdukları programlar, iş yeri eğitim programları ve alkollü araç kullanımıyla ilgili yasal yaptırım programları sayılabilir. ABD’de yapılan bir araştırmada, alkol bağımlıları ve ailelerinin sağlık bakım hizmetlerinden, alkol kullanmayan bireylerden çok daha fazla yararlandığı, sürekli tedaviye başvuran kişilerde genel tıbbi bakım masrafları zaman içinde artış gösterdiği, tedaviden sonra, alkol bağımlıları ve ailelerinin sağlık hizmeti talepleri azaldığı gösterilmiştir.

21 Tedavi ve önleme geleneksel olarak birbirlerinden bağımsız kavramlar olarak algılanmakta, uygulanmakta ve değerlendirilmektedir. Alkol kullanımının yol açtığı sorunlarla ilgili stratejiler geliştirmek gerektiğinde daha bütünsel bir yaklaşımın benimsenmesi gereklidir. Tedavi, alkol kullanımına bağlı sorunlar konusunda toplumun farkındalığını arttırdığı için, ulusal ve yerel kurumları etkileyerek önleme konusunda sağlık görevlilerinin eğitilmesine aracı olduğu için toplumsal düzeyde de yarar sağlayabilir. Alkol bağımlısının azalması, toplum genelinde alkol tüketiminin azalmasına da yardımcı olacaktır.

22 Alkol politikalarındaki değişimler ve engeller
Bugün birçok ülkede alkol ve alkollü içecekler tüketim malları olarak görülmektedir. Alkol kullanımını ciddi bir sosyal ve sağlık sorunu olarak kabul eden politikalar bile henüz önleme bakımından yetersiz ve dar kapsamlı kalmaktadır. Ulusal, bölgesel ve yerel olarak alkolle ilgili politikalar oluşturulmuştur. Birçok ülkede bu kurallar alkollü içeceklerin satışının ve üretiminin yasaklanmasına kadar varmıştır. Bu yasaklar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve Rusya’da uygulanmıştır.

23 Türkiye’de alkollü içeceklerin kullanımı 1920’li yıllarda yasaklanmıştır. Bütün bu ülkeler alkollü içecek yasaklarını İkinci Dünya Savaşı dönemlerde kaldırmıştır. Bugün halen İslam ülkeleri ve Hindistan’ın bazı bölgelerinde alkollü içeceklerin kullanımı ciddi bir şekilde sınırlandırılmaktadır. Kuzey Avrupa’da Hükümetlerin alkollü içeceklerin üretimi, ticareti ve satışı üzerinde katı bir denetimi olmakla beraber özel tüketim vergileri de çok yüksektir. Aynı dönemlerde özellikle şarap üretiminin yapıldığı Akdeniz ülkelerinde az sayıda kısıtlılıklar bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu da endüstriyel ve ticari menfaatler doğrultusunda belirlenmiştir.

24 ABD’de ve Kanada’da alkollü içecek reklamlarının üzerindeki denetim çok azdır, alkollü araç kullanımını önlemeye yönelik tedbirler ise çok fazladır. Sovyetler Birliği’ndeki ve Doğu Avrupa ülkelerinde komünist sistemin çöküşüyle, bu ülkelerde zaten yüksek olan alkol tüketimi artmıştır. Öte yandan denetim bu ülkelerde giderek azalmıştır.

25 Sonuç Ulaşılabilirliğin denetimi ve alkollü içeceklere yüksek vergi uygulamaları oldukça etkin politikalar olarak bulunmuştur. Örneğin, şimdiye kadar alkollü araç kullanımını önlemeye yönelik birçok müdahale olumlu sonuçlar vermiştir. Bu stratejiler, geniş alanda uygulanabilmekte ve uygulama düşük maliyetli olmaktadır. Bu destekleyici programların avantajı sadece düşük maliyetli olmaları değil aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerinde de uygulanmasının mümkün ve kolay olmasıdır. Bu stratejide yer alan en iyi uygulamalar şunlardır:

26 Yasal satın alma yaşının yüksek olması, perakende satışlarda devlet tekeli konması, satış günlerinde ve saatlerinde kısıtlamalar getirilmesi, alkollü içecek satan mekanların sıklığında kısıtlamalar getirilmesi, alkollü içecek vergilerinin yüksek olması, ayıklık kontrol noktalarının kurulması, idari ruhsatların verilişinin azaltılması, acemi araç sürücülerine kademeli olarak ehliyet verilmesi ve riskli miktarlarda alkol tüketmiş olan araç sürücülerine kısa müdahaleler yapılması.

27 Politika ve stratejiler bölgelere özgü, ama sistematik ve düzenli uygulandıkları zaman en yüksek etkinliği göstermektedir. Dolayısıyla, toplumun genelinde etkin olabilmeleri için hem bölgesel olarak çalışmak gereklidir, hem de birden çok stratejinin geliştirilip uygulanması gerekmektedir. Önleme stratejileri uzun süreli ve istikrarla uygulanmalı, nüfusun geneline yansıması için yaygınlaştırılmalıdır.

28 DÜNYADA MADDE POLİTİKALARI

29 HOLLANDA Hollanda’ya “uyuşturucunun cenneti”, ya da “kabesi” adı verilmektedir. Hollanda hakkında yaygın olan bilgi, bu ülkede uyuşturucu maddelerin serbest olduğu biçimindedir. Ancak gerçek bu değildir. Hollanda’da temel strateji zararın azaltılması ya da riskin minimize edilmesi adı verilen politikalardır. Tüm politika bu temel strateji çerçevesinde şekillendirilmiştir.

30 Hollanda’da sadece esrar satışı serbesttir
Hollanda’da sadece esrar satışı serbesttir. Ancak buradaki serbestlik ilginç bir anlam taşımaktadır. Çünkü, aslında esrar satmak yasak değildir. Hollanda uluslararası anlaşmalara taraf olduğundan, esrar trafiği hala yasadışıdır. Ancak, daha çok eroin ve kokain konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran güvenlik kurumları için bu yasağın uygulanması bir öncelik değildir.

31 Böyle bir kaçamak yol aslında Avrupa Birliği nedeniyle getirilmiştir denebilir. Esrar, coffee shop adı verilen dükkanlarda satılmaktadır. (Hollanda’da 1200 civarında) Bu dükkanlar sadece bunların satışından sorumludur. Reklam bulunduramazlar ve çevreye zarar veremezler. 16 yaşından küçüklere esrar satamazlar. Başka maddelerin satılması da yasaktır. Bir seferde bir kişiye toplam 5 gr esrardan fazla veremezler. Komşu Avrupa ülkelerinin uyuşturucu turizminden şikayet etmeleri ve esrarın yerel tüketimindeki artış ile organize suç örgütlerinin bu rahat ortamdan yararlanarak daha tehlikeli uyuşturucuların trafiğini yapabilecekleri korkusu daha sıkı denetimlerin yeniden başlatılmasına yol açmıştır. Kahve evlerinin sayısı %50 oranında azaltılmıştır.

32 Hollanda neden esrarı serbest bırakmıştır
Hollanda neden esrarı serbest bırakmıştır. Esrarın serbest bırakılmasından önce bu ülkede esrarın özellikle genç nüfus arasında kullanımının çok yaygın olması (%20 civarlarında), yasağın anlamını yitirdiği düşüncesine yol açmıştır. Öte yandan esrar piyasasını, diğer maddelerden özellikle eroin ve kokain piyasasından ayırmak temel amaçtır. Böylece esrar kullanıcısının eroin ya da kokainle yüz yüze gelmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Bunu da başardıklarını, yaptıkları bazı çalışmalarda eroin kullanım yaygınlığının Almanya’ya kıyasla daha yavaş arttığını göstererek iddia etmektedirler. Öte yandan, esrar kullanımının bağımlılık yaptığını ve Hollanda için bir sorun olduğunu da göz ardı etmediklerini belirtmektedirler.

33 Hollanda, eroin kullanıcıları için, yaygın olarak “low threshold” denen bir metadon programı uygulamaktadır. Bu programda eroin kullanıcısı hiçbir şart olmadan metadon kullanabilmektedir. ABD’de olduğu gibi katı kurallar yoktur. Kişi için bir miktar belirlenmekte ve belirli saatlerde kullanıcı ilacını almaktadır. Merkezlere ulaşımın güçlüğü göz önüne alarak, metadon minibüsleri oluşturulmuştur. Bunlar çeşitli semtlere giderek, kayıtlı olan kullanıcılara bu hizmeti sunmaktadır. Kayıtlı olan ancak bir nedenle merkeze ya da minibüse gelemeyen kullanıcılara ise eve servis yapılmaktadır. Yine kayıtlı eroin kullanıcıları için, eroinlerini kullanabilecekleri güvenli ve sağlıklı ortamlar yaratılmaya çalışılmıştır. 2000’den fazla eroin kullanıcısına yönelik olarak yasal eroin dağıtımı programı uygulanmaktadır. Bu kişiler, eski ve kronik kullanıcılardır.

34 Yakın dönemde yaygınlaşmaya başlayan ecstasy kullanımı için Hollanda’nın geliştirdiği politikalar yine ilgi çekicidir. Bunlardan bir tanesi Eindhoven belediyesi tarafından geliştirilen ve ecstasy’nin fazla miktarda kullanılmasını önlemek amacıyla ecstasy kullanıldığı bilinen gençlerin hafta sonu partilerinin süresini kısaltmaktır. Böylece ecstasy hapı, bir iki kezden fazla kullanılamamakta böylece ecstasy’e bağlı ölümler azaltılmaktadır. Bir diğer önlem ise, satıcıların ecstasy adında kişiye zarar verici başka hapların satışını engellemek için, diskoların önünde ecstasy’nin gerçek olup olmadığını tespit eden ekiplerin oluşturulmasıdır

35 Zararın Azaltılması programlarını uygulayan Hollanda’da bağımlılarla sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının ilişkisi yüksek düzeydedir. Bağımlıların %80’inin bu kurumlarla ilişki içinde olduğu gösterilmiştir. Bu uygulamalardan sonra madde kullanıcılarının yaş ortalaması yükselmiş, 22 yaş altı kullanıcıların oranı azalmıştır. HIV enfeksiyonu olanların oranı %30 iken, Zararın Azaltılması programlarının uygulandığı 5 yıl içinde bu oranda herhangi bir artış gözlenmemiştir. Madde kullanımını tamamen bırakmaya yönelik tedavi uygulayan kurumlara başvuru oranında da artış saptanmıştır.

36 Bu ülkede uygulanan politika, Hollanda’nın kendi gerçeği içinde tutarlı gözükmektedir. Ancak Hollanda dünyada tek başına yaşayan bir ülke değildir. Nitekim, uygulanan bu politikalara en büyük eleştiri komşu ülkelerden özellikle Belçika ve Fransa’dan gelmektedir. Çünkü bu ülkeye yönelik bir madde turizmi vardır. Madde kullanıcıları özellikle hafta sonları bu ülkeye akın etmekte, maddeleri yanlarına alıp kendi ülkelerine götürmektedir. Rotterdam ve Brüksel arası trenle 2 saattir. 2 saat içinde esrarın serbest olduğu bir ülkeden çıkıp, yasak olduğu bir ülkeye geçiyorsunuz. Rotterdam’da yüksek doz eroinden ölenlerin büyük çoğunluğu Hollanda vatandaşı değildir. Hollanda’daki uygulamalar diğer ülkeleri de esrarı serbest bırakmamaya mecbur etmektedir. Hollanda hükümeti bu turizm için önlemler aldığını söylese de, bu ülkenin böylesi garip bir turizmden önemli kazanç elde ettiği de açıktır.

37 Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri madde kullanımının tamamen yasaklandığı ve bu uygulamadan sonradan vazgeçildiği bir örnek olarak anılmaktadır ve 1930larda “sarhoşluk yaratan içki” üretimi, satışı ve taşımacılığı, bu maddelerin ithal ve ihracının yasaklandığı ama bulundurmanın ve tüketmenin yasak olmadığı bir dönem yaşanmıştır. 14 yıllık yasaklama döneminden sonra alkol tüketimi %50 oranında düşüş göstermiş fakat tamamen durmamıştır. Erkek nüfusta karaciğer sirozu vakalarında da bir düşüş görülmüştür. Diğer taraftan, organize suç, yolsuzluk ve şiddet artış göstermiştir.

38 Evlerde kaçak üretilen içkiler ve endüstriyel alkolün kullanımı nedeniyle hastalık ve ölüm oranları artmıştır. Bu yasaklama döneminden elde edilen olumlu sonuçlar madde kullanımını yasaklama yanlıları tarafından, olumsuz sonuçlar ise madde kullanımını serbest bırakma yanlıları tarafından savlarını desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Daha önce alkole karşı alınmış tavırla tezat oluşturmakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 eyalette esrar kullanımı cezai suç olmaktan çıkmış, medeni hukukta para cezası ile cezalandırılacak bir kusur olarak kabul edilmiştir. Öte yandan, Alaska’da 12 ila 17 yaş arasındaki kişilerin esrar tüketiminin suç olmaktan çıkmasını takiben ulusal ortalamadan iki kat daha fazla esrar içtikleri görülmüştür.

39 Bazı eyaletlerin tüketimi suç olmaktan çıkarmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’nin ülke genelinde madde kullanımına karşı katı bir tutum sergilediği ve kanun korumada ve uygulamada uyuşturucuyla mücadeleye büyük bir önem atfettiği görülmektedir. Ülkede etkin kanun koruma ve uygulamadan, önleyici tedbirlere, tedaviye ve eğitime kadar kapsamlı ve uzun süreli bir uyuşturucuyla mücadele stratejisi bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucu trafiği ve madde kullanımıyla mücadele etmek için büyük miktarda harcama yapmaktadır.

40 İsviçre Son yirmi yıl içinde, İsviçre’de madde kullanımına karşı yeni ve radikal politikalar uygulandığı görülmüştür. Zürih’in bazı bölgelerinde açık madde satışı ve kullanılması için alanlar belirlenmiştir.Bu alanların en tanınmışı olan Platzpitz “iğne parkı” olarak anılmaya başlamıştır. Şiddet suçlarının ve yüksek dozlu uyuşturucu vakalarının çoğalması nedeniyle park daha sonra kapatılmış ve hizmetler sadece tek bir yerde değil, Zürih’in farklı bölgelerinde çeşitli merkezlerde verilmeye başlanmıştır.

41 Madde kullanımının topluma zarar veren öğelerini azaltmak için enjekte edilebilen eroin gibi opiyatların bağımlılara günde üç sefere kadar, tıbbi kontrol altında dağıtımı gibi radikal zarar azaltıcı tedbirler uygulanmaya başlamıştır. İsviçre Hükümeti ayrıca tanınan madde bağımlısı kişilerin kendi kendilerine enjeksiyon yapmak için gidebildikleri “iğne yaptırma alanları” açılmasına da karar vermişti

42 Almanya Almanya’da da az miktarlarda esrar bulundurma, alım ve satımı mahkemelerce yargılama konusu değildir ama yasadışıdır. Öte yandan, Almanya’daki farklı eyaletler kişisel esrar kullanımı konusunda 6 ila 30 gram arasında değişen çok farklı sınırları kabul etmektedirler. Almanya’daki bazı kasabalarda “iğne yapma alanları” oluşturulmuştur ve esrarın suç olmaktan çıkarılmasını destekleyen azımsanamayacak bir kamuoyu vardır.

43 İsveç İsveç’in yıllardan beri süregelen istikrarlı bir madde bağımlılığı politikası bulunmaktadır. Eroinin veya kokainin az miktarlarda bile bulunması hukuken bir ceza nedenidir ve uyuşturucuyla ilgili kanunlar sıkı sıkıya uygulanmaktadır. Ülkede geniş kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de bulunmaktadır. Zarar azaltma ve şırınga değişim, metadon destekli rehabilitasyon programlarının varlığına rağmen, İsveç’te diğer Avrupa ülkelerinde olan programlardan daha sıkı politikalar izlendiği söylenebilir

44 Avustralya Avustralya’da madde kullanımı kontrolü için oluşturulan yaklaşım çoğu Avrupa ülkesine benzemektedir. Ulusal Uyuşturucu Stratejisi (National Drug Strategy) gereğince madde kullanımının zararlı etkilerini asgari düzeye indirilmesi hedeflenmektedir. Tedavi hizmetleri geniş kapsamlıdır ve zarar azaltma temellidir. Hükümet uyuşturucuya karşı izlediği politikayı düzenli aralıklarla gözden geçirmektedir. Bazı bölgelerde esrar bulundurma ve az miktarlarda kullanımı suç olmaktan çıkarılmıştır.

45 Pakistan 1990’lı yıllarda talebi azaltmaya yönelik çeşitli etkinlikler daha büyük bir önem kazanmıştır. Eroin enjeksiyonunun büyüyen bir sorun haline gelmesi nedeniyle, ülke çapında yüzden tedavi merkezi kurulmuştur. Diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi uyuşturucuya karşı konulmuş kanunlar sıkı biçimde uygulanmaktadır. Aynı zamanda, kullanımı önleme, tedavi ve rehabilitasyon etkinliklerine de hız verilmiştir.

46 KAYNAKÇA Ögel, K. (2010). Sigara, alkol ve madde kullanım bozuklukları: tanı, tedavi ve önleme. İstanbul: Yeniden yayıncılık.


"İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları