Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bio. Sevil ÜNAL Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Laboratuvarı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bio. Sevil ÜNAL Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Laboratuvarı."— Sunum transkripti:

1 Bio. Sevil ÜNAL Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Laboratuvarı

2 Rutin semen analizi erkek infertilitesinin tanımlanmasında sınırlı diagnostik değere sahiptir ve ART başarısı için prediktif değildir. Reviewed by Lewis, 2005 ; Lefievre et al, 2005 in Reproduction; in Top 10 downloaded reviews by 2008 ( ~ x3000)

3 Sperm DNA Fragmantasyon Testleri Acridine Orange (Darzynkiew et al,1975) SCSA (Evenson et al,1980) Aniline Blue, Toluidine Blue TUNEL (Gorczyca et al,1993) Chromomycin A3 (Manicardi et al,1995) Comet assay (Hughes et al,1996) DBD-FISH (Fernandez et al,1998) SCD (Fernandez et al,2003) Halosperm (Fernandez et al,2005)

4 Konvansiyonel IVF de artan DNA hasarı ile döllenme oranı düşmektedir. ICSI de ise bu ilişki gözlenmemektedir.

5 IVF ve ICSI de artan DNA hasarı ile embriyo kalitesi arasında bir ilişki kurulamamıştır. ICSI’de gebe kalamayan hastaların oranı, artan DNA hasarı ile anlamlı olarak yükselmektedir. IVF sonuçlarında bu ilişki kurulamamıştır. ICSI sonucunda atlanan doğal döllenme sürecindeki olayların gebelikte ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir.

6 Sperm DNA fragmentation: mechanisms of origin, impact on reproductive outcome, and analysis Denny Sakkas,,Juan G. Alvarez Fertility and Sterility Vol. 93, Issue 4, 1 March 2010, Pages 1027–1036

7 Güncel meta-analizler sonucunda, DNA hasarlı spermlerin IVF ve ICSI sonrası gebelik kayıpları ile de ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Vurgulanması gereken en önemli nokta: Tüp bebek tedavisi gereken hastaların spermlerinde daha yüksek DNA hasarı bulunma ihtimali yüksektir. ICSI işlemleri sırasında, doğal seleksiyon ve sperm yarışının atlandığı düşünülürse tedavide kullanılacak hasarlı spermin izole edilmesi veya uzaklaştırılması ve uygun kalitede sperm seçimi daha da önemli hale gelmektedir.

8 SPERM SEÇİM YÖNTEMLERİ Spermatogenez süreci ejekülatta yüksek oranda abnormalite gösteren spermlerin bulunmasına sebep olmaktadır. Bu anomalilere, nuklear ve kromozomal bozukluklara ek olarak membran, mitokondriyel sentriyolar bozukluklar da gösterilebilir. Bu anomalileri elimine edebilmiş spermatozoa nasıl seçilebilir?

9 Effects of semen storage and separation techniques on sperm DNA fragmentation Jackson et al., 2010 Sperm hazırlık yöntemleri

10 İleri sperm seçim yöntemleri IMSI Bartoov et al, 2003, Berkovitz et al, 2005; Hazout et al, 2006, Mauri et al, 2010 MSOME Bartoov et al, 2002 Birefringence Gianaroli, Magli et al, 2010 HBA/PICSI/ SpermSlow Huszar et al, 2007; Nasr-Esfahani et al, 2008; Parmegiani et al. 2010 and b

11 IVF Doğal fizyolojiye en yakın in vitro fertilizasyon yöntemidir. Spermler ve yumurta aynı kültür ortamında inkübe edilerek döllenme elde edilir.

12 IMSI (Intra-cytoplasmic Morphologically- selected Sperm Injection ) Yüksek büyütme (6600 x) gücüne sahip Nomarski modulasyonu ve dijital görüntüleme sistemi ile desteklenmiş bir invert mikroskop yardımıyla sperm seçimi yapılması yöntemidir. MSOME (Motile Sperm Organelle Morphology Examination) kriterlerine göre sperm değerlendirilmesi yapılmalıdır.

13 –100x objektif – Ara büyütme lensi 1.0x, 1.5x, 2.0x –Video kamera adaptör büyütmesi 0.99x –8 mm Diyagonal boyutlu CCD çip ve 355.6 mm diyagonal boyutlu Monitör –(100 X 1.5 X0.99)x(350/8) = 6600 Büyütme Hot plate DIC slit 63X objective DIC polarizer 19” LCD monitor Magnifier Camera DIC condenser Toplam Büyütme Oranı=6600X Cam dish

14

15 MSOME yönteminde sperme ait 6 farklı hücre organeli incelenmektedir. –Akrozom –Postakrozomal lamina –Boyun –Mitokondri –Kuyruk –Çekirdek; ICSI sonucunu etkileyen en önemli organeldir. Bartoov et al.,2002 IMSI

16 MSOME morfoloji Kriterlerine Göre normal baş morfolojisi; Pürüzsüz Simetrik Oval şekilde (3-3.5 µm en, 4-4.5 µm boy) Çekirdek kromatin kütlesinin homojen olması (en fazla 1 vakuol ve çekirdeğin %4 den daha az alan kaplaması)

17 IMSI 4 step sperm morphology grading system for IMSI according to Head morphology Existence or absence of nuclear vacuoles No neck,mid-piece and tail abnormalities Vanderzwalmen et al., 2008

18 Grade I: Normal form and no vacuoles Grade II: Normal form and ≤ 2 small vacuoles SV %56.3 blastokist %61.4 blastokist IMSI

19 Grade III: Normal form, >2 small vacuoles or at least one large vacuole LV SVs Grade IV: large vacuole and abnormal head shapes or other abnormalities LV SVs %5.1 blastokist %0 blastokist IMSI

20 ŞİDDETLİ SPERM MORFOLOJİK DEFEKTLERİNDE IMSI İLE SPERM SEÇİMİ Megalo headElongated headRound head Triploidy TUNEL

21 Tail-stump Sitoplazmik droplet İMMATÜR ŞİDDETLİ SPERM MORFOLOJİK DEFEKTLERİNDE IMSI İLE SPERM SEÇİMİ

22 IMSI Sonuçlar MSOME kriterlerine göre sperm seçiminde ICSI vakalarında hem fertilizasyon hem de gebelikle doğru orantılı ilişki gösterilmiştir. (Bartoov, 2002) Daha iyi mitokondriyel fonksiyon, düzgün kromatin yapısı, düşük anöploidi oranı (Garolla et al, 2008) 3.gün embriyo gelişiminde fark yok fakat blastosiste gidiş Grade I-II spermler için anlamlı olarak farklı (Vanderzwalmen, 2008 ) Embriyo kalitesi ve gebelik sonuçlarındaki iyileşmeye ek olarak, düşük oranlarını da anlamlı olarak azaltır (Sakkas, 2013) IMSI özellikle ŞOAT vakaları mutlaka tercih edilmesi gereken bir yöntemdir.

23 ÇİFT KIRILIM (BIREFRINGENCE) Sperm post akrozomal bölgesinin, akrozom yapısındaki değişimlere (akrozom reaksiyonu) bağlı olarak polarize ışığı kırma özelliğinin değişmesi esasına dayanmaktadır.

24 Sperm Çift Kırılım Analizi Polarize mikroskopi kullanılarak ICSI için sperm seçimi ilk olarak Baccetti (2004) tarafından öne sürülmüştür. Spermin protoplasmik yapısında kaynaklanan çift kırılma özelliğine dayanmaktadır. Bu çift kırılmanın sperm başında sadece post-akrozomal bölgede gözlemlenmesi akrozomal reaksiyonun gerçekleştiğini göstermektedir.

25

26 Sperm Çift Kırılım Analizi-Sonuç Gianarolli ve ark. (2009) yaptığı çalışmada çift kırılım özelliğine göre seçilmiş spermlerle yapılan ICSI sonucunda ŞOAT ve azospermi olgularında klinik gebelik oranlarının yaklaşık olarak iki katına çıktığını göstermişlerdir. Aynı grubun daha yüksek hasta sayısı ile yaptığı yeni çalışmada (2010) yumurta toplama başına canlı doğum oranının çift kırılım grubunda kontrol grubuna göre 5 kat artığı gösterilmiştir

27 HYALURONIC ACID BINDING ASSAY(HBA) Fizyolojik olarak fertilizasyonun gerçekleşebilmesi için spermin, oositi çevreleyen, hyaluronik asit içeren zona pellusida’ya bağlanabilme özelliği göstermesi gerekmektedir. HBA bu fizyolojik yolu modelleme esasına dayanır. Hyaluronik asite bağlanan spermler düşük DNA fragmantasyonu ve kromozomal anöploidi gösterirken iyi morfolojik yapıya sahip olduğu gözlenmiştir.

28 HBA Hyaluronan Özellikleri Glycosaminoglycan Kümülüs-oophorous kompleksde bulunur Olgun Sperm zarının dış yüzeyinde bulunan reseptörlerle bağlanır.

29 HBA-PICSI(Physiological ICSI) Yıkanmış sperm Petri dish üzerinde bulunan solid HA bölgesine yerleştirilir. Oda ısısında 10 dk inkübasyon Bağlanan spermler ICSI pipetiyle toplanır

30 PICSI

31 HA-BINDING REVIEW

32 HA-BINDING SONUÇ Hyaluronik asite bağlanan spermler düşük DNA fragmantasyonu ve kromozomal anöploidi gösterirken iyi morfolojik yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. Fertilizasyon oranı ve embriyo kalitesini pozitif etkilediği gösterilmiştir.

33 Sperm özelliklerine göre ICSI için sperm seçim yöntemlerinin değerlendirilmesi NormalOligoAstenoTeratoYüksek DNA hasarı Yüksek ROS Yorum Sperm örneği hazırlık yöntemleri Swim-up ++ Density gradient swim-up’a tercih edilebilir Density gradient ++++++ Testiküler biyopsi +++ Yüksek DNA hasarı tanımlanmış vakalarda faydalı olduğu gösterilmiştir Sperm seçim yöntemleri IMSI ++ Blastosiste gidişte, gebelik ve implantasyon oranında artış Brifringence ++++ ŞOAT ve azospermi vakalarında klinik gebelik oranlarında artış HBA/PICSI ++ + Sperm sayısı ve motilitesi düşük olan vakalarda efektif değil Deneysel prosedürler Sperm RNA analizi / DNA metilasyonu / Proteomik analiz Yeterli klinik çalışma yoktur

34 Sonuç: Bu sunumda bahsedilen uygulamalar, özellikle ICSI yönteminin yoğunlukla kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri elimine etmeye yönelik tanımlanmış ve pratikte kullanımı olan uygulamalardır. Bu metodların bazıları yaygın kullanılabilmekle birlikte, bazıları sadece belirli hasta gruplarında tercih edilmelidir. Metod seçiminin bu doğrultuda yapılması halinde ART sonuçlarında genel bir iyileşme sağlamaktadır.

35 TEŞEKKÜRLER... Prof.Dr.M.BÜLENT TIRAŞ Dr. AYŞE SALTIK Dr.EVİS ERTAŞ Msc.DERYA ATICI Phd.CİHAN HALICIGİL Bsc.SEVİL ÜNAL Bsc. MELDA ATAY Msc.İDİL BOZKURT Bsc.BARIŞHAN ARZUL

36 TEŞEKKÜRLER


"Bio. Sevil ÜNAL Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Laboratuvarı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları