Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta6 : Ar-Ge Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta6 : Ar-Ge Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181."— Sunum transkripti:

1 ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta6 : Ar-Ge Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3182 Hafta Detaylı İ çerik Önerilen Kaynak Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:s9-44, 2:1 Hafta 2 Yenilik Süreci1:s91-111, 2:2 Hafta 3 Yenilik Kuramları1:s44-64, 2:5 Hafta 4 Yenilik Planlaması1:s111-117, 2:3, 2:8 Hafta 5 Strateji ve Yenilik1:s173-8, 67-73, 2:4 Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi1:s157-173, 2:6 Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:s117-157, 1:s264-265, 2:11 Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Yeni Ürünler1:s233-251, 1:s31-43, 2:9 Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik1:s181-206, 2:7 Hafta 11 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i 1:s40-41, 2:2, 4:4.5 Hafta 12 Teknoloji Yönetimi5:3 Hafta 13 Bilişim- İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 Hafta 14 Küresel De ğ işim 1:s255-271, 3 Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Ar-Ge Yönetimi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3183  Yenili ğ in kaynakları, Ar-Ge ve yönetim ilişkisi  Yenili ğ i destekleyen başarılı bir Ar-Ge için yönetim nasıl olmalıdır?

4 Yeniliğin kaynakları-1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 318 1. Dışsal Kaynaklar: işletme dışındaki kurum, kuruluş, örgüt, kişi ve ülkeler: i. Pazarlar ve müşteriler, ii. Yenilik toplulukları, iii. Rakipler ve tedarikçiler, iv. Stratejik ortaklıklar, v. Üniversite, kamu/özel kurumları vi. Di ğ er ülkelerin yenilik sistemi. 4

5 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3185

6 Yeniliğin kaynakları-2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 318 2. İ çsel Kaynaklar: İ şletme içindeki işlevler ve çalışanlar: i. Ar-Ge işlevi ii. Pazarlama, üretim, finans 3. Durumsal Kaynaklar: belli durumlarda oluşan yeni fikir, olay ve teknolojiler: i. Planlanmış işletme etkinlikleri: yenilik girişimi ii. Beklenmeyen olaylar: planlanmamış etkiler iii. Yaratıcı yıkım: bir yenili ğ in ortaya çıkması mevcutları hükümsüz kılabilir 6

7 Ders Projesi: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3187  TÜB İ TAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  İ stekliler: bana yazılı öneri verin: konu, hedef, takım (ad, e- posta)  İ stekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için http://education.weebly.com/ altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı verece ğ im.http://education.weebly.com/  Önerilen projeleri http://atillaelci.wordpress.com/ ve http://yenilikveteknolojiyonetimi.weebly.com adresinde bulacaksınız.http://atillaelci.wordpress.com/ http://yenilikveteknolojiyonetimi.weebly.com  D İ KKAT: başvuru son tarihi 12 Nisan’a uzatıldı!

8 Bağlantılar-1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3188  Sosyal İ şletme Fikir Yarışması, Facebook’ta: Ayrıntı için bkz. Sosyal İ şletme Fikir YarışmasıFacebook’tabkz.


"ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta6 : Ar-Ge Yönetimi Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları