Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maternal hücre dışı fetal DNA ile Fetal Anöploidilerin Non – invaziv tanısı 1 Doç.Dr. Oluş APİ Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maternal hücre dışı fetal DNA ile Fetal Anöploidilerin Non – invaziv tanısı 1 Doç.Dr. Oluş APİ Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum."— Sunum transkripti:

1 Maternal hücre dışı fetal DNA ile Fetal Anöploidilerin Non – invaziv tanısı 1 Doç.Dr. Oluş APİ Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum BD

2 11 -13 + 6 Hafta PERİNATAL Muayene Viyabilite - gebelik yaşı tayini Viyabilite - gebelik yaşı tayini Fetus – koryon – amniyon sayısı Fetus – koryon – amniyon sayısı Fetal anatomi Fetal anatomi Kromozomopati risk değerlendirmesi Kromozomopati risk değerlendirmesi

3 PE – DM – ED- SGA – LGA – IUMF değerlendirilmesi

4

5

6

7

8

9

10

11 Maternal Kanda Hücre Dışı Fetal DNA tayini

12

13 1953

14 1997………….

15 2000………………

16 TEMEL PRENSİPLER

17 17 Tespit: 5. hafta Fetal oran: % 2 – 40 Stabilite: < 2 saat

18 Hücre dışı fetal DNA doğum sonrası 1-2 saat içinde maternal kandan temizlenir…

19  Kısa parçalar, %80 < 200 bp  Trofoblast hücreleri (plasenta) apoptoz / nekroz ile geçiş

20

21 21

22

23 Kromozom sayısındaki hassas artışın saptanması * FORTE: Fetal Fraction Optimized risk of Trisomy Evaluation

24 24 Santrifuj & Serbest fetal DNA (cfDNA) ayrıştırma 2 x 10 ml Maternal Venöz Kan cfDNA amplifikasyonu cfDNA NGS (Yeni Nesil DNA Dizileme) Random Yöntem: Massif Paralel DNA Dizileme Yöntemi (MPSS) Directed Yöntem: Seçilmiş bölgelerin dijital analizi (DANSR)

25 25

26 26

27 27 DİJİTAL KARYOTİPLEME

28 28

29 29

30 Obezite (BMI > 30) Vanishing Twin Dikoryonik İkiz Gebelik Maternal Maligniteler 30 Testin Sınırları

31 NIPT – Fetal Fraksiyonun Önemi Hangi NIPT analizi olursa olsun, %4 veya daha fazla fetal fraksiyon mutlaka gereklidir – Test yapılan populasyonun yaklaşık %3’ünde fetal fraksiyon %4’ün altındadır Neden cfDNA %4’den daha az olabilir? – Gebelik haftası – Maternal kilo – Bilinmeyen biyolojik ve çevresel faktörler 31

32 Fetal Fraksiyon– Gebelik Haftası İlişkisi 21. Gebelik haftası sonrası: fetal fraksiyon her hafta %1.1 artar 21. gebelik haftası öncesi: fetal fraksiyon her hafta %0.11 artar

33 33 Obezite (BMI > 30)

34 Fetal cfDNA – Artan Maternal Kiloya Paralel Azalma Örneklerin %3’ünde NIPT testi için yetersiz fetal cfDNA Maternal kilo artışına paralel olarak azalan fetal cfDNA Örneklerin %3’ünde NIPT testi için yetersiz fetal cfDNA Maternal kilo artışına paralel olarak azalan fetal cfDNA 34

35 35 Vanishing Twin (aslında kaybolmayan ikiz eşi)

36 36 Dikoryonik İkizler

37 37 Maternal Maligniteler

38 Seks Kromozomu Anöploidi Testi – Klinik Değerlendirme NIPT – Seks kromozomu anöploidilerini destekleyecek klinik datalar ortaya çıkmaya devam ediyor Küçük klinik çalışmalar Mozaisizm için testin performansı bilinmiyor Seks kromozomu anöploidisinin rutin olarak taranmasının önerilmesinden önce ilave bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır. Seks kromozomu anöploidilerinde fenotip oldukça değişken olup bazen normal fenotip görülebilir Test öncesi danışma: – Hizmet veren kurum/kişiler ve hastalar seks kromozomu anöploidilerini anlama zorluğu yaşayabilirler – Yeterli danışma kaynakları bulunmayabilir 38

39 Trizomi 18 ve 13 – Plasental Mozaisizm Yalancı negatif ve pozitif sonuçlara yol açabilir Sources: Kalousek et al, Am J Hum Genet, 1989; Wirtz et al, Prenat Diag, 1991; Smith et al, 1999 cfDNA plasentadan köken alır ●Muhtemelen trophoblastdan ●Koryonik villusun direk preperasyonu ile benzer Fetus ve plasentanın kromozomal yapısı farklı olabilir 21. kromozom ile karşılaştırıldığında, 13 ve 18 numaralı kromozomlarda daha sık gözlenir 39

40 T18 ve T13 – Mozaisizm Çalışması Fetal trizomi Sitotrofoblastlarda trizomik hücrelerin oranı (%) Diğer dokularda trizomik hücrelerin oranı (%) T13, T18 (n=14)%30 (ortalama)%100 T21 (n=12)%100 American Journal of Human Genetics (1989) NIPT’deki yanlış negatifliklerin, fetal gelişimin biyolojisi altında yatan nedenlerden dolayı trizomi 13 ve T18’de ortaya çıkması daha olasıdır 40

41 Test pozitifliğinde invaziv test gereksinimi devam etmekte…………. NON-DISJUNCTION TR 21: NON-HEREDİTERDENGESİZ TRANSLOKASYON: HEREDİTER

42 GENETİK DANIŞMA: Parental dengeli translokasyon taşıyıcılığı

43

44 Maternal hücre dışı fetal DNA testi TARAMA TESTİ???? TANI TESTİ ????

45 POTANSİYEL KLİNİK UYGULAMA Maternal cff DNA testi + 11-14 hafta fetal muayene (USG) SERUM TARAMASINA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ? Şu an için Muhtemelen HAYIR ………….. İLERİ TARAMA TESTİ ??????????

46 İDEAL TARAMA TESTİ Hastalık önemli ve prevalan olmalı Hastalığı erken, asemptomatik dönemde tespit etmeli Erken tedavi sağlık sonuçlarını değiştirebilmeli - Tüm topluma tarama yapılabilmeli - Test basit, güvenilir ve kolay ulaşılır olmalı - Pahalı olmamalı

47 Testi Etkileyen Faktörlerin Hepsi Henüz Bilinmiyor……………………. Belirteçler şişmanlarda düşük, zayıflarda yüksek olabilir. Siyah ırkta aFP %20 ve fβ-hCG %10 daha yüksektir. IVF : fβ-hCG %10 daha yüksek, uE 3 %10 daha düşüktür. Sigara içen kadınlarda fβ-hCG %20 daha düşük, Inhibin-A %60 daha yüksektir. BİYOKİMYASAL TESTLER

48 48

49 49

50 50

51

52

53 July 2012 53

54

55

56

57 NICE çalışması SensitiviteSpesifisite Yanlış Pozitif Oranı Trizomi 21 % 100 (81/81) %99.97 (2887/2888) %0.03 (1/2888) Trizomi 18 % 97 (37/38) %99.93 (2886/2888) %0.07 (2/2888) Norton ME et al. (2012) American Journal of Obstetrics and Gynecology 57

58

59

60

61

62

63

64

65


"Maternal hücre dışı fetal DNA ile Fetal Anöploidilerin Non – invaziv tanısı 1 Doç.Dr. Oluş APİ Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları