Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Sağlığı ve Güvenliği"— Sunum transkripti:

1 İş Sağlığı ve Güvenliği
Korunma Politikaları İş Sağlığı ve Güvenliği

2 Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak,
Önleme: Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak, Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak, önüne geçmek. 2

3 Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya
Koruma: Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutmak, muhafaza etmek, Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek, Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek, Tehlikeli, zararlı durumları önlemek, Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek, Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek anlamlarına gelmektedir 3

4 İş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın önemi:
Çalışma hayatımızda karşılaştığımız; Fiziksel Kimyasal Biyolojik Psikososyal faktörler çalışma sağlığımızı tehdit edebilmektedir. İşyerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir durumlardır. İSG çalışma ortamını ve çalışanı korumayı hedeflemektedir. 4

5 Sağlık koşullarını iyileştirmek Güvenlik koşullarını iyileştirmek
İSG’nde amaç Sağlık koşullarını iyileştirmek Güvenlik koşullarını iyileştirmek 5

6 İSG Uygulamalarında İşverenlerin görevleri
Önlemleri almak Çalışanları bilgilendirmek Çalışanlarla işbirliği yapmak Gerekli denetimleri yapmak Kayıt – Bildirim zorunluluğu 6

7 Koruma Düzeyleri Birincil koruma: hastalık veya yaralanma oluşmadan önce risk etmenlerinin kontrol edilmesi Sağlığın geliştirilmesi: Yeterli ve dengeli beslenme, fizik egzersiz Alkol-madde alışkanlıklarının önlenmesi, vb. Çevresel risk etmenlerinin kontrolü Enfeksiyonların önlenmesi, dekontaminasyon ve atık kontrolü Bağışıklama ve kemoprofilaksi, vb.

8 Koruma Düzeyleri İkincil koruma: hastalık belirtileri ortaya çıktığında veya yaralanma gerçekleştiğinde erken tanı ve girişimlerin en kısa sürede uygulanması Erken tanı ve sevk Uygun tedavi, tedaviye uyumun sağlanması ve izlem Sakatlık ve komplikasyonların önlenmesi

9 Koruma Düzeyleri Üçüncül koruma: hastalık ve sakatlık oluştuktan sonra daha kötüye gidişin engellenmesi amacıyla tıbbi, sosyal rehabilitasyon yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması Komplikasyonlarla mücadele Rehabilitasyon, protez, vb. uygulamaları Psikolojik ve sosyal hizmet uygulamaları İş değişiklikleri, emeklilik ve uygun işe yerleştirme

10 Risk bir tehlikeye bağlı zararın gerçekleşme olasılığını tanımlar
Tehlike: Kişilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde, ve iş örgütlenmesinin diğer unsurlarında yaralanma, kayıp, hasar veya zarar uğratma potansiyeline sahip durumlar. Risk: Tehlikenin yol açacağı zararın gerçekleşebileceği durum ve koşulların varlığı ya da gerçekleşmiş olması durumudur. Risk bir tehlikeye bağlı zararın gerçekleşme olasılığını tanımlar Risk etkilenen kişi sayısı ve oluşan sonucu kapsayacak bir bağlamda ele alınır 10

11 İşyerlerindeki risklerle mücadele
1-Riski ortadan kaldırmak 2-Riski izole etmek (sınırlandırmak) 3-Toplu korumaya öncelik vermek 4-Kişisel koruma yapmak 11

12 Toplu Korunma Örnekleri
Tehlikesiz olanla değiştirme, Yalıtım, Koruyucu/koruma içine alma, Yerel havalandırma, Yerel aydınlatma, Makine koruyucuları, Genel havalandırma, Genel aydınlatma, İklimlendirme, İşaretleme/sınırlama Uyarı levhaları

13 Risk Denetleme Önlemleri Sıralaması: Tehlike kaynağında önlenir
Tehlike kaynağında azaltılır Kişi tehlikeden uzaklaştırılır Tehlike kapalı ortama alınır İşçinin maruziyeti azaltılır Güvenli Çalışma Sistemleri planlanır Kişisel korunma donanımı (KKD) sağlanır 13

14 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Yöntemleri:
İş sağlığı ve güvenliği alanında korunma yöntemleri 3 ana başlıkta yer almaktadır: Kaynağa yönelik korunma önlemleri, Ortama yönelik korunma önlemleri, Kişisel koruma 14

15 Kaynağa Yönelik Korunma
Tehlikeyi yok etme Tehlikesiz olanla değiştirme Yalıtım Makine koruyucuları/donanımı koruma içine alma Madde ve malzemenin bilgi formlarına uygun depolanması Lokal havalandırma ve aydınlatma

16 Tehlike kaynağına yönelik önlemler
1. aşama: işyerinin planlanması ve projelendirilmesi aşamasında uyulması gerekli temel esaslar ve risklerin belirlenmesi 2. aşama: işyeri bina ve eklentilerinde alınması gerekli temel önlemler ve donanımların belirlenmesi

17 Tehlike kaynağına yönelik önlemler
3. aşama: makine tezgah ve tesislerde güvenlik önlemleri 4. aşama: periyodik kontrol, bakım ve onarım işlerinde güvenlik önlemleri 5. aşama: güvenli şekilde hurdaya çıkarma ve atıkların yok edilmesine yönelik önlemler

18 Makine koruyucularının özellikleri
Tehlike alanına girmeyi önlemeli Çalışmayı zorlaştırmamalı, üretimi engellememeli Kullanışlı olmalı, işe uygun olmalı Makinenin bir parçası gibi ergonomik uyumu olmalı Bakımı zor olmamalı Karışık olmamalı, az parçalı olmalı Koruyucunun kendisi veya koruyucuda kullanılan malzeme tehlike oluşturmamalı

19 Ortama Yönelik Korunma
Genel havalandırma Genel aydınlatma İklimlendirme İşaretleme-sınırlandırma Acil durum ve eylem planı ve tatbikatlar Sağlık güvenlik ve ekip çalışması kültürü geliştirme

20 KİŞİYE YÖNELİK KORUNMA UYGULAMALARI

21 KİŞİYE YÖNELİK KORUNMA UYGULAMALARI
Sağlık Gözetimi Bağışıklama İlkyardım ve kurtarma çalışmalarının organizasyonu Sağlık eğitimi Genel hijyen koşullarının sağlanması ve sürdürülmesi Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımı Rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması

22 SAĞLIK GÖZETİMİNİN AMAÇLARI
Meslek hastalıkları ve iş kazalarını önleme İşle ilgili hastalıkları önleme İşyerindeki tehlikeleri azaltma Çalışma ortamındaki risk faktörlerinin kontrolü Sağlığı geliştirme Çevreyi geliştirme

23 SAĞLIK GÖZETİMİ Meslek hastalıklarının bildirimi
İşle ilgili sağlık etkilerini izleme İşe uyumu değerlendirme Çalışma ortamını iyileştirmek için ölçümleri değerlendirme Genel hastalık dağılımlarını belirleme ve bildirim Sağlık eğitimi

24 Önlemek, korumak her zaman daha kolay ve ucuz olmuştur.
Çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasında en etkin yöntem; Riski kaynağında kontrol altına almaktır. Bunun mümkün değilse ortama yönelik farklı yöntemler devreye girecektir. Bütün bu yöntemlerin etkili olmadığı hallerde; En son korunma yöntemi olarak KKD kullanımı önerilmelidir. Önlemek, korumak her zaman daha kolay ve ucuz olmuştur. 24

25 İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ ÖRNEKLERİ
Yüksekte Çalışanlar Gürültülü İşlerde Çalışanlar Tozlu İşlerde Çalışanlar

26 YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ
Yüksekte yapılan işler; Yapı işleri, İnşaat, Yapı iskelesi Çelik yapı montaj Prefabrik yapı montaj Kule, Köprü, iskele, liman Tünel, Metro, Kuyu açma Baca Direkte çalışma Yüksekte temizlik işi (bina dış yüzeyi) Vinç operatörü vb.

27 YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ
Yüksekte yapılan işlerde çalışamayacaklar Kadınlar 18 yaş altındakiler Bedensel engelliler Kronik hastalar dolaşım sistemi hastalıkları (hipertansiyon-hipotansiyon, kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, MI) böbrek hastalıkları diabet nörolojik hastalıklar (epilepsi) psikiyatrik hastalıklar Baş ve boyun travması geçirenler İlaç, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar Görme bozukluğu olanlar Vertigo belirtisi olanlar

28 YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ
İşe giriş muayeneleri Özgeçmiş, soy geçmiş, meslek geçmişi Fizik muayene: Nörolojik muayene, baş-boyun-denge işlevinin muayenesi, Görme ve işitme muayenesi Laboratuar muayeneleri: EKG, biyokimyasal tetkikler, Akciğer grafisi, Odiyometri testi Aralıklı kontrol muayeneleri Erken kontrol muayenesi: Bedensel engelliler, Kronik Hastalar, Yaşlılar Periyodik muayeneler: Yılda bir kez

29 GÜRÜLTÜLÜ İŞLERDE SAĞLIK MUAYENELERİ
Madencilik Taş ocakları, Taş işleme Demir- metal sanayi Kerestecilik-marangozluk Tekstil-deri sanayi Yapı işleri Kağıt sanayi-matbaacılık

30 GÜRÜLTÜLÜ İŞLERDE SAĞLIK MUAYENELERİ
Gürültülü işlerde çalışması sakıncalı olanlar İşitme kayıpları olanlar Dış kulakta tedaviye dirençli egzema (iletim tipi işitme kaybı) Orta kulakta enfeksiyon veya otosklerotik tanı- operasyonu sonrası (orta kulak-iletim tipi kayıp) İç kulağın dolaşım bozukluğuna bağlı hastalıklar, Sensörinöral işitme kaybı belirtileri (iç kulak) Vestibüler baş dönmesi Kulak koruyucusu takmaya engel kulak çevresi alerjik cilt reaksiyonu olanlar

31 TOZLU İŞLERDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ
Tozlu çalışma ortamları Madencilik, taş ocakları Yapı işleri Seramik-porselen Cam, Çimento Dokuma-tekstil Kağıt Lastik sanayi Termik santral Metal Döküm işleri, vb.

32 TOZLU İŞLERDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ
Tozlu işlerde çalışması sakıncalı olanlar Dolaşım sistemi hastalıkları: kalp yetmezliği, hipertansiyon Akut solunum sistemi hastalıkları Kronik solunum sistemi hastalıkları: Bronşit, Astım, Amfizem, Pnömokonyoz, Tüberküloz Göğüs kafesi deformiteleri Obezite

33 TOZLU İŞLERDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ
İşe giriş muayeneleri Özgeçmiş, soy geçmiş, mesleki çalışma geçmişi Fizik muayene: solunum sistemi ve dolaşım sistemi muayenesi. Ek laboratuvar muayenesi: Solunum fonksiyon testleri, akciğer grafisi Aralıklı kontrol muayeneleri İlk (erken) kontrol muayenesi: bedensel engelliler, kronik hastalar ( 6 ay-l yıl) Periyodik muayeneler: 1 -3 yıl

34 Kişilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde, ve iş örgütlenmesinin diğer unsurlarında yaralanmaya, kayba, hasara veya zarara yol açma potansiyeli olan her şey …………………dir. Tehlikenin yol açacağı zararın gerçekleşebileceği ya da gerçekleşme ihtimali olduğu durumlara……………..denir. A) Tehlike-risk B) Kaza-risk C) Tehlike-kaza D) risk-kaza

35 I- Seçme II- Kişisel Korunma III- Toplu Korunma IIII- Tam Önleme Yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri kişiye yönelik korunma yöntemlerinde bulunmaktadır? A) II B) II, IIII C) I, II D) I, IIII

36 Aşağıdakilerden hangisi risk denetleme önlemlerinden biri değildir?
Tehlikelerin kaynağında önlenmesi B) Kişinin tehlikelerden uzaklaştırılması C) Tehlike bulunan işlere devam edilmesi D) Kişisel koruyucu donanımlar

37 İşle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlü olan kişi kimdir?
İSG Uzmanı B) İşveren vekili C) Ustabaşı D) İşveren

38 Aşağıdakilerin hangisi işverenin alacağı önlemlerde dikkat edeceği prensiplerin dışındadır?
Teknik gelişmelere uyum sağlanması B) Tehlikeli alanlarda işlerin devam ettirilmesi C) Risklere kaynağında müdahale edilmesi D) İşçilere uygun talimatların verilmesi

39 Koruyucu ve Önleyici hizmetler kimleri kapsamaktadır?
İşçi ve İşverenin iş ortamında görevlendirdiği kişileri B) İşveren ve işveren vekilini, C) İşveren ve işçiyi D) İşveren ve İşverenin iş ortamında görevlendirdiği kişileri

40 Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası özelliklerinden değildir?
İSG performansının devamlı iyileştirilmesine söz verileceği B) Bireysel İSG yükümlülüklerini bilebilmeleri için tüm çalışanlara iletilecektir. C) İş yerinde yapılan çalışmaların sıralamasını yapmalıdır. D) Kurumun, en üst yönetimi tarafından onanmış bir İSG politikası olacaktır.

41 İş yerlerinde işverenlerin yapmakla yükümlü olduğu üç faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Tedbir-Egitim_Denetim B) Tedbir-Gözlem-Denetim C) Egitim-Gözlem-Denetim D) Eğitim-Tedbir-Gözlem


"İş Sağlığı ve Güvenliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları