Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Korunma Politikaları İş Sağlığı ve Güvenliği. 2 Önleme:  Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak,  Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Korunma Politikaları İş Sağlığı ve Güvenliği. 2 Önleme:  Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak,  Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir."— Sunum transkripti:

1 1 Korunma Politikaları İş Sağlığı ve Güvenliği

2 2 Önleme:  Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak,  Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak, önüne geçmek.

3 3 Koruma:  Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutmak, muhafaza etmek,  Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek,  Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek,  Tehlikeli, zararlı durumları önlemek,  Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek,  Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek anlamlarına gelmektedir

4 4 Çalışma hayatımızda karşılaştığımız;  Fiziksel  Kimyasal  Biyolojik  Psikososyal faktörler çalışma sağlığımızı tehdit edebilmektedir. İşyerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir durumlardır. İSG çalışma ortamını ve çalışanı korumayı hedeflemektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın önemi:

5 5 İSG’nde amaç Sağlık koşullarını iyileştirmek Güvenlik koşullarını iyileştirmek

6 6 İSG Uygulamalarında İşverenlerin görevleri Önlemleri almak Çalışanları bilgilendirmek Çalışanlarla işbirliği yapmak Gerekli denetimleri yapmak Kayıt – Bildirim zorunluluğu

7 7 Koruma Düzeyleri Birincil koruma: hastalık veya yaralanma oluşmadan önce risk etmenlerinin kontrol edilmesi – Sağlığın geliştirilmesi: Yeterli ve dengeli beslenme, fizik egzersiz Alkol-madde alışkanlıklarının önlenmesi, vb. – Çevresel risk etmenlerinin kontrolü Enfeksiyonların önlenmesi, dekontaminasyon ve atık kontrolü Bağışıklama ve kemoprofilaksi, vb.

8 8 Koruma Düzeyleri İkincil koruma: hastalık belirtileri ortaya çıktığında veya yaralanma gerçekleştiğinde erken tanı ve girişimlerin en kısa sürede uygulanması – Erken tanı ve sevk – Uygun tedavi, tedaviye uyumun sağlanması ve izlem – Sakatlık ve komplikasyonların önlenmesi

9 9 Koruma Düzeyleri Üçüncül koruma: hastalık ve sakatlık oluştuktan sonra daha kötüye gidişin engellenmesi amacıyla tıbbi, sosyal rehabilitasyon yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması – Komplikasyonlarla mücadele – Rehabilitasyon, protez, vb. uygulamaları – Psikolojik ve sosyal hizmet uygulamaları – İş değişiklikleri, emeklilik ve uygun işe yerleştirme

10 10 Tehlike: Kişilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde, ve iş örgütlenmesinin diğer unsurlarında yaralanma, kayıp, hasar veya zarar uğratma potansiyeline sahip durumlar. Risk: Tehlikenin yol açacağı zararın gerçekleşebileceği durum ve koşulların varlığı ya da gerçekleşmiş olması durumudur. Risk bir tehlikeye bağlı zararın gerçekleşme olasılığını tanımlar Risk etkilenen kişi sayısı ve oluşan sonucu kapsayacak bir bağlamda ele alınır

11 11 1-Riski ortadan kaldırmak İşyerlerindeki risklerle mücadele 2-Riski izole etmek (sınırlandırmak) 3-Toplu korumaya öncelik vermek 4-Kişisel koruma yapmak

12 12 Toplu Korunma Örnekleri  Tehlikesiz olanla değiştirme,  Yalıtım,  Koruyucu/koruma içine alma,  Yerel havalandırma,  Yerel aydınlatma,  Makine koruyucuları,  Genel havalandırma,  Genel aydınlatma,  İklimlendirme,  İşaretleme/sınırlama  Uyarı levhaları

13 13 Risk Denetleme Önlemleri Sıralaması:  Tehlike kaynağında önlenir  Tehlike kaynağında azaltılır  Kişi tehlikeden uzaklaştırılır  Tehlike kapalı ortama alınır  İşçinin maruziyeti azaltılır  Güvenli Çalışma Sistemleri planlanır  Kişisel korunma donanımı (KKD) sağlanır

14 14 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Yöntemleri: İş sağlığı ve güvenliği alanında korunma yöntemleri 3 ana başlıkta yer almaktadır:  Kaynağa yönelik korunma önlemleri,  Ortama yönelik korunma önlemleri,  Kişisel koruma

15 15 Kaynağa Yönelik Korunma Tehlikeyi yok etme Tehlikesiz olanla değiştirme Yalıtım Makine koruyucuları/donanımı koruma içine alma Madde ve malzemenin bilgi formlarına uygun depolanması Lokal havalandırma ve aydınlatma

16 16 Tehlike kaynağına yönelik önlemler 1. aşama: işyerinin planlanması ve projelendirilmesi aşamasında uyulması gerekli temel esaslar ve risklerin belirlenmesi 2. aşama: işyeri bina ve eklentilerinde alınması gerekli temel önlemler ve donanımların belirlenmesi

17 17 Tehlike kaynağına yönelik önlemler 3. aşama: makine tezgah ve tesislerde güvenlik önlemleri 4. aşama: periyodik kontrol, bakım ve onarım işlerinde güvenlik önlemleri 5. aşama: güvenli şekilde hurdaya çıkarma ve atıkların yok edilmesine yönelik önlemler

18 18 Makine koruyucularının özellikleri Tehlike alanına girmeyi önlemeli Çalışmayı zorlaştırmamalı, üretimi engellememeli Kullanışlı olmalı, işe uygun olmalı Makinenin bir parçası gibi ergonomik uyumu olmalı Bakımı zor olmamalı Karışık olmamalı, az parçalı olmalı Koruyucunun kendisi veya koruyucuda kullanılan malzeme tehlike oluşturmamalı

19 19 Ortama Yönelik Korunma Genel havalandırma Genel aydınlatma İklimlendirme İşaretleme-sınırlandırma Acil durum ve eylem planı ve tatbikatlar Sağlık güvenlik ve ekip çalışması kültürü geliştirme

20 20 KİŞİYE YÖNELİK KORUNMA UYGULAMALARI

21 21  Sağlık Gözetimi  Bağışıklama  İlkyardım ve kurtarma çalışmalarının organizasyonu  Sağlık eğitimi  Genel hijyen koşullarının sağlanması ve sürdürülmesi  Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması  Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımı  Rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması KİŞİYE YÖNELİK KORUNMA UYGULAMALARI

22 22 SAĞLIK GÖZETİMİNİN AMAÇLARI  Meslek hastalıkları ve iş kazalarını önleme  İşle ilgili hastalıkları önleme  İşyerindeki tehlikeleri azaltma  Çalışma ortamındaki risk faktörlerinin kontrolü  Sağlığı geliştirme  Çevreyi geliştirme

23 23 SAĞLIK GÖZETİMİ  Meslek hastalıklarının bildirimi  İşle ilgili sağlık etkilerini izleme  İşe uyumu değerlendirme  Çalışma ortamını iyileştirmek için ölçümleri değerlendirme  Genel hastalık dağılımlarını belirleme ve bildirim  Sağlık eğitimi

24 24 Çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasında en etkin yöntem;  Riski kaynağında kontrol altına almaktır.  Bunun mümkün değilse ortama yönelik farklı yöntemler devreye girecektir. Bütün bu yöntemlerin etkili olmadığı hallerde;  En son korunma yöntemi olarak KKD kullanımı önerilmelidir. Önlemek, korumak her zaman daha kolay ve ucuz olmuştur.

25 25 İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ ÖRNEKLERİ  Yüksekte Çalışanlar  Gürültülü İşlerde Çalışanlar  Tozlu İşlerde Çalışanlar

26 26 YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ Yüksekte yapılan işler;  Yapı işleri, İnşaat, Yapı iskelesi  Çelik yapı montaj  Prefabrik yapı montaj  Kule, Köprü, iskele, liman  Tünel, Metro, Kuyu açma  Baca  Direkte çalışma  Yüksekte temizlik işi (bina dış yüzeyi)  Vinç operatörü vb.

27 27 YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ Yüksekte yapılan işlerde çalışamayacaklar  Kadınlar  18 yaş altındakiler  Bedensel engelliler  Kronik hastalar  dolaşım sistemi hastalıkları (hipertansiyon-hipotansiyon, kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, MI)  böbrek hastalıkları  diabet  nörolojik hastalıklar (epilepsi)  psikiyatrik hastalıklar  Baş ve boyun travması geçirenler  İlaç, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar  Görme bozukluğu olanlar  Vertigo belirtisi olanlar

28 28 İşe giriş muayeneleri Özgeçmiş, soy geçmiş, meslek geçmişi  Fizik muayene: Nörolojik muayene, baş-boyun-denge işlevinin muayenesi, Görme ve işitme muayenesi  Laboratuar muayeneleri: EKG, biyokimyasal tetkikler, Akciğer grafisi, Odiyometri testi Aralıklı kontrol muayeneleri  Erken kontrol muayenesi: Bedensel engelliler, Kronik Hastalar, Yaşlılar  Periyodik muayeneler: Yılda bir kez YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ

29 29 GÜRÜLTÜLÜ İŞLERDE SAĞLIK MUAYENELERİ Gürültülü işler  Madencilik  Taş ocakları, Taş işleme  Demir- metal sanayi  Kerestecilik-marangozluk  Tekstil-deri sanayi  Yapı işleri  Kağıt sanayi-matbaacılık

30 30 Gürültülü işlerde çalışması sakıncalı olanlar  İşitme kayıpları olanlar  Dış kulakta tedaviye dirençli egzema (iletim tipi işitme kaybı)  Orta kulakta enfeksiyon veya otosklerotik tanı- operasyonu sonrası (orta kulak-iletim tipi kayıp)  İç kulağın dolaşım bozukluğuna bağlı hastalıklar, Sensörinöral işitme kaybı belirtileri (iç kulak)  Vestibüler baş dönmesi  Kulak koruyucusu takmaya engel kulak çevresi alerjik cilt reaksiyonu olanlar GÜRÜLTÜLÜ İŞLERDE SAĞLIK MUAYENELERİ

31 31 TOZLU İŞLERDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ Tozlu çalışma ortamları  Madencilik, taş ocakları  Yapı işleri  Seramik-porselen  Cam, Çimento  Dokuma-tekstil  Kağıt  Lastik sanayi  Termik santral  Metal  Döküm işleri, vb.

32 32 TOZLU İŞLERDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ Tozlu işlerde çalışması sakıncalı olanlar  Dolaşım sistemi hastalıkları: kalp yetmezliği, hipertansiyon  Akut solunum sistemi hastalıkları  Kronik solunum sistemi hastalıkları: Bronşit, Astım, Amfizem, Pnömokonyoz, Tüberküloz  Göğüs kafesi deformiteleri  Obezite

33 33 TOZLU İŞLERDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ İşe giriş muayeneleri  Özgeçmiş, soy geçmiş, mesleki çalışma geçmişi  Fizik muayene: solunum sistemi ve dolaşım sistemi muayenesi.  Ek laboratuvar muayenesi: Solunum fonksiyon testleri, akciğer grafisi Aralıklı kontrol muayeneleri  İlk (erken) kontrol muayenesi: bedensel engelliler, kronik hastalar ( 6 ay-l yıl)  Periyodik muayeneler: 1 -3 yıl

34 34 Kişilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde, ve iş örgütlenmesinin diğer unsurlarında yaralanmaya, kayba, hasara veya zarara yol açma potansiyeli olan her şey …………………dir. Tehlikenin yol açacağı zararın gerçekleşebileceği ya da gerçekleşme ihtimali olduğu durumlara……………..denir. A)Tehlike-risk B)Kaza-risk C)Tehlike-kaza D)risk-kaza

35 35 I- Seçme II- Kişisel Korunma III- Toplu Korunma IIII- Tam Önleme Yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri kişiye yönelik korunma yöntemlerinde bulunmaktadır? A)II B)II, IIII C)I, II D)I, IIII

36 36 Aşağıdakilerden hangisi risk denetleme önlemlerinden biri değildir? A)Tehlikelerin kaynağında önlenmesi B)Kişinin tehlikelerden uzaklaştırılması C)Tehlike bulunan işlere devam edilmesi D)Kişisel koruyucu donanımlar

37 37 İşle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlü olan kişi kimdir? A)İSG Uzmanı B)İşveren vekili C)Ustabaşı D) İşveren

38 38 Aşağıdakilerin hangisi işverenin alacağı önlemlerde dikkat edeceği prensiplerin dışındadır? A)Teknik gelişmelere uyum sağlanması B)Tehlikeli alanlarda işlerin devam ettirilmesi C)Risklere kaynağında müdahale edilmesi D)İşçilere uygun talimatların verilmesi

39 39 Koruyucu ve Önleyici hizmetler kimleri kapsamaktadır? A)İşçi ve İşverenin iş ortamında görevlendirdiği kişileri B)İşveren ve işveren vekilini, C)İşveren ve işçiyi D)İşveren ve İşverenin iş ortamında görevlendirdiği kişileri

40 40 Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası özelliklerinden değildir? A)İSG performansının devamlı iyileştirilmesine söz verileceği B) Bireysel İSG yükümlülüklerini bilebilmeleri için tüm çalışanlara iletilecektir. C)İş yerinde yapılan çalışmaların sıralamasını yapmalıdır. D) Kurumun, en üst yönetimi tarafından onanmış bir İSG politikası olacaktır.

41 41 İş yerlerinde işverenlerin yapmakla yükümlü olduğu üç faktör aşağıdakilerden hangisidir? A)Tedbir-Egitim_Denetim B)Tedbir-Gözlem-Denetim C)Egitim-Gözlem-Denetim D)Eğitim-Tedbir-Gözlem


"1 Korunma Politikaları İş Sağlığı ve Güvenliği. 2 Önleme:  Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak,  Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları