Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Yetişkin İleri Yaşam Desteği Temel Yaşam Desteği İleri Yaşam Desteği Resüsitasyon sonrası bakım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Yetişkin İleri Yaşam Desteği Temel Yaşam Desteği İleri Yaşam Desteği Resüsitasyon sonrası bakım."— Sunum transkripti:

1 1 Yetişkin İleri Yaşam Desteği Temel Yaşam Desteği İleri Yaşam Desteği Resüsitasyon sonrası bakım

2 2 Temel Yaşam Desteği ; Havayolu obstrüksiyonu, yabancı cisim aspirasyonu, inme, miyokard enfarktüsü, boğulma, duman inhalasyonu, elektrik çarpması vb gibi durumların sonucunda solunum arresti olan hastalar Ventrikül fibrilasyonu, ventrikül taşikardisi, asistol, nabızsız elektriksel aktivite gibi kardiyak arrest vakaları.

3 3 Temel Yaşam Desteği Yaşam Zinciri Erken tanı Yardım isteme Erken tanı Yardım isteme Kardiyak arresti önlemek için Kardiyak arresti önlemek için Erken KPR Zaman kazanmakiçin Erkendefibrilasyon Kalbi tekrar çalıştırmak için Kalbi tekrar çalıştırmak için Resusitasyon sonrası bakım Resusitasyon sonrası bakım Yaşam kalitesini korumak için Yaşam kalitesini korumak için

4 4 Temel Yaşam Desteği Güvenlik Bilinç kontrolü ATS aktivasyonu A:Hava yolu açıklığı sağla B:Solunumu değerlendir:max 10 sn. C:Dolaşım (karotis):5 sn OED kullanımı

5 5 TYD Uygulaması ÖNCE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ! Kazazedeyi kontrol et ve yanıtı değerlendir Hafifçe omuzlarından sars “İyi misin?” diye sor

6 6 TYD Uygulaması Sözel olarak veya hareketle yanıt var Bulduğun pozisyonda bırak(Derlenme pozisyonu) Durumunu kontrol et Yardım iste Düzenli olarak tekrar değerlendir

7 7 Derlenme Pozisyonu

8 8 Yabancı cisimlerle solunum yolu tıkanmış olan hastalara, yabancı cismi çıkarmak için gerekli işlemleri uygulamak –Sırta vurma –Karına bastırma (Heimlich Manevrası)

9 9 Yabancı cisim obstrüksiyonu Ciddiyeti değerlendir Ciddi tıkanma ÖKSÜREMEZ Ciddi tıkanma ÖKSÜREMEZ Orta tıkanma ÖKSÜREBİLİR Orta tıkanma ÖKSÜREBİLİR Öksürmeye teşvik et Cisim çıkana ya da öksüremeyene dek devam Cisim çıkana ya da öksüremeyene dek devam Şuur yok Şuur var KPR 5 sırta vuru 5 abdominal bası 5 sırta vuru 5 abdominal bası

10 10 Yabancı cisim obstrüksiyonu

11 11 TYD Uygulaması Sözel olarak veya hareketle yanıt yok Travma Boğulma, yabancı cisim İlaç, alkol intoksikasyonu İnfant veya çocukta “Call fast” 2 dk KPR Yardım Birden fazla kurtarıcı Erişkinde, kardiak sorun “Call first” Önce yardım

12 12 A-Havayolu Açıklığının Sağlanması Head Tilt-Chin Lift Boyun ekstansiyonu Çene kaldırılması Jaw Thrust Çene asılması Sadece sağlık personeli

13 13 No 2: Beyaz No 3: Yeşil No 4: Sarı No 5: Kırmızı Airway

14 14 B.Solunum Solunum yok 2 etkili solunum Her nefes 1 saniyede ve gözle görülür şekilde göğüs kafesi kalkmalı

15 15 Ağızdan ağıza Ağızdan burna Ağız maske Maske balon B.Solunum

16 16 C.Dolaşım Sağlık personelince yapılır ve nabız kontrolü<10 sn olmalı Erişkinde karotis nabzı Class IIa

17 17 Sternum ortasına dominant elin üzerine diğer elin ayası yerleştirilir. Dirsekler bükülmeden dakikada 100 bası Kompresyon/ventilasyon oranı 30/2 Entübasyon sonrası asenkronize dakikada 8-10 soluk C.Dolaşım

18 18 D.Defibrilasyon Tanıklı VF arresti kurbanlarında, erken kaliteli bir KPR ve erken defibrilasyon sağ kalım ve hastaneden taburculuk oranlarını anlamlı olarak arttırır. Arrest şahitliyse ve OED varsa defibrilasyon Arrest şahitli değilse veya alana ulaşmak >4-5 dakika ise defibrilasyon öncesi KPR Bir şok sonrası 5 siklus KPR (2 dakika), sonra ritmin değerlendirilmesi

19 19 D.Defibrilasyon Erişkin defibrilasyonu –Monofazik manual defibrilatörler ile 360 J –Bifazik defibrilatörler ile 150-200 J –OED kullanımı

20 20 Prekordial Thump Tanık olunmuş kardiyak arrest Monitörize edilmiş 20-30- cm yükseklik Sternum ortası 30 sn içinde Öneri düzeyi  class belirsiz

21 21 Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest kurbanlarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): –Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) –Nabızsız Elektriksel Aktivite (Şoklanamaz) –Asistoli (Şoklanamaz) Bradikardi Algoritmi Taşikardi Algoritmi

22 22 Nabızsız Arrest TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla Ritim kontrolüRitim kontrolü

23 23 Kardiyak Arrest ŞOKLANIR VF/ nVT ŞOKLANIR VF/ nVT ŞOKLANMAZ NEA, ASİSTOL ŞOKLANMAZ KPR 30:2 2 dk KPR 30:2 2 dk 1 şok 150-200J bifazik 360 J monofazik KPR sırasında KPR sırasında Elektrotların kontrolü Elektrotların kontrolü Hava/iv yolu aç, O 2 ver Hava/iv yolu aç, O 2 ver Havayolu açıklığı sağlanırken masaja ara verme Havayolu açıklığı sağlanırken masaja ara verme 3-5 dk da bir adrenalin 3-5 dk da bir adrenalin NEA(hız<60/dak) veNEA(hız<60/dak) ve Asistolide 3 mg atropin KPR sırasında hızlı ve güçlü bas (100/dak) ğ Göğüs kafesinin tamamen geri dönmesine izin ver 30 kompresyon: 2 soluk, 5 tur = 2 dakika Hasta entübe edildikten sonra solunum sayısı 8-10/dak ğ Her 2 dakikada masaj yapan değişsin Ritim kontrolü

24 24 Ventriküler Fibrilasyon

25 25 Ventriküler Taşikardi

26 26 VT  VF

27 27 VF- NVT devam ediyorsa 2. Şok2 Dak KPR Adrenalin 1mg iv Her 3-5 dak da bir Ritim kontrolü 3.şok 2 Dak KPR Amiodaron 300 mg iv Lidokain 1mg/kg Magnezyum 1-2 gr (Torsades için) Ritim kontrolü İlk basamağa dön VF-NVT

28 28 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz) Palpe edilen bir nabız olmamasına rağmen monitörde idiyoventriküler,bradiasistolik ritimler görülmesi NEA olarak tanımlanır. Asistoli algoritmasına benzer şekilde tedavi edilir ancak farklı olarak monitördeki kalp hızının 60/dak altında olması durumunda Atropin verilir.

29 29 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz) Atropin 0.5 mg altında verilmemelidir. 2.- 3. derece bloklarda atropin yerine pacemaker kullanımı önerilmektedir. Genellikle geri döndürülebilir sebepleri vardır.

30 30 Geri döndürülebilir nedenler 6H-6T HipovolemiHipoksiHipo-hiperkalemiHipotermi Hidrojen iyonu(asidoz) HipoglisemiTans.pnömotoraksTamponadToksinler Tromboz koroner Tromboz pulmoner Travma

31 31 NEA ASİSTOLİ

32 32 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)- Asistoli (Şok uygulanmaz) Ritim Asistoli-NEA KPR ye başla Adrenalin 1mg Her 3-5 dak da bir Atropin 3mg 2 dak KPR Ritim kontrolü VF-NVT Algoritması VF-VT Asistoli NEA KPR’ye devam

33 33 Bradikardi algoritması Bradikardi, kalp hızının <60 atım/dk olması olarak tanımlanır. Ancak “rölatif ya da kesin” bradikardi <40 atım/dk olarak sınıflama yapılması hastanın hemodinamik durumunun uygun olmayan şekilde yavaş olduğunda yararlıdır. Bradikardinin belirlenmesinde ilk basamak hastanın stabil olup olmadığıdır.

34 34 Bradikardi algoritması Stabil olmayan hastada; Düşük CO gösteren bulgular – terleme – soğuk – soluk – şuur bozukluğu – hipotansiyon Kalp yetmezliği Ciddi iskemik göğüs ağrısı

35 35

36 36 Bunlardan en az bir tanesi var mı ? Sistolik KB < 90 mmHg Kalp atım hızı < 40 atım / dak KB bozan ventriküler aritmi Kalp yetersizliği Bilinç düzeyinin azalması Göğüs ağrısı Solunum sıkıntısı Atropin 0.5-1 mg IV yeterli cevap? Asistoli riski var mı ? Önceden asistoli hikayesi Möbitz Tip II AV blok Total kalp bloğu + geniş QRS Ventriküler duraklama > 3 sn Pacemaker hazırlığı Atropin 0,5mg IV en fazla 3mg olacak şekilde tekrar Adrenalin 2-10 mcg/dak Dopamin 2-10 mcg/dak Evet Hayır Bradikardi (Yetişkin)) Hemodinamik stabilitenin sağlanamadığı düşük kalp hızları Hayır Havayolu aç ve solunumu sağla O2 ver Monitör/Defibrilatör bağla Damaryolunu aç Altta yatan sebepleri araştır Uzman konsültasyonu

37 37 Taşikardi algoritması Advers belirti Bir çok disritminin uygun tedavisini, advers belirti ve semptomların var olup olmaması belirler. Düşük kardiyak debinin klinik bulguları: Solukluk, terleme, soğuk ve nemli ekstremiteler (artmış sempatik aktivite) Bilinç bozukluğu (azalmış serebral kan akımı) Hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mmHg)

38 38 Taşikardi algoritması Koroner kan akımı başlıca diastol sırasında gerçekleşir. Çok yüksek kalp hızlarında diastol kısalacağından koroner kan akımı azalarak miyokard iskemisine neden olur. Geniş kompleks taşikardiler, dar kompleks taşikardilere göre kalp tarafından daha az tolere edilirler.

39 39

40 40

41 41

42 42

43 ABC’nin desteklenmesi: Oksijen verilmesi; damar yolunun açılması Ritim monitörizasyonu, KB, SpO2 Yapılabiliyorsa 12 kanal EKG kaydı Geriye dönebilen sebeplerin tanısı ve tedavisi (ör. elektrolit bozulukları) Kardiyoversiyon (Senkronize) İv yol aç Sedasyon ve analjezi ile uygula Normal sinus ritmi sağlandı mı? Sinüs ritmindeki 12 kanal EKG kaydı VT veya tanımlanamayan bir riitm):Amiodaron 150 mg IV/ >10 dak. Aberan iletili SVT düşünülüyor ise: Adenosine 6 mg Senkronize kardiyoversiyon hazırlığı Hasta stabil mi? Stabil olmayan hastanın bulguları: 1. Bilinç düzeyinin azalması 2. Göğüs ağrısı 3. Sistolik KB < 90 mmHg 4. Kalp yetersizliği (Semptomlar kalp hızı >150 vuru / dk iken ortaya çıkması) QRS Geniş (> 0.12 sn) Dar (< 0.12 sn) Ritim düzenli mi ? Düzenli Düzensiz QRS düzenli mi? Vagal manevraları uygula IV Adenozin 6 mg; başarısız ise 12 mg uygula→12 mg uygula. Ritim dönmez ise atrial flatter,atriyal taşikardi.hızı kır: Diltiazem veya B bloker ile hızın kırılması Ritim muhtemel Atriyal fibrilasyon, MAT,atriyal taşikardi Kalp hızı kontrolü: Diltiazem veya B bloker DüzensizDüzenli Torsades de pointes ise; Magnesium 2 g/5 dak Aberan iletili AF ise B bloker veya diltiazem WPW+AF ise Amiodaron 150 mg Evet Hayır Uzman konsültasyonu Stabil değil Taşikardi (Yetişkin) Stabil

44 44 Taşikardi algoritması Adenozin doz:6 mg iv bolus → ritim dönmez ise 2 kere 12 mg tekrar B Bloker doz: Metaprolol 5mg iv 5 dak bir total doz 15mg Esmolol 0.05 mg/kg/dak Kalsiyum kanal blokeri doz: Diltiazem 0.25mg/kg → 0.35mg/kg Verapamil 5mg 15-30 dak bir total doz 20 mg

45 45 Taşikardi algoritması Amiodaron 150 mg iv → total doz 2.2gr/gün Mg 1-2 gr iv 20 dak

46 46 TEŞEKKÜRLER


"1 Yetişkin İleri Yaşam Desteği Temel Yaşam Desteği İleri Yaşam Desteği Resüsitasyon sonrası bakım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları