Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEVİYE I APLİKASYON SONRASI FAALİYETLER Banu Karabıyık, Peyzaj Mimarı OGM-Orman İdaresi ve Planlaması Daire Başkanlığı, Ulusal Odak Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEVİYE I APLİKASYON SONRASI FAALİYETLER Banu Karabıyık, Peyzaj Mimarı OGM-Orman İdaresi ve Planlaması Daire Başkanlığı, Ulusal Odak Merkezi"— Sunum transkripti:

1 SEVİYE I APLİKASYON SONRASI FAALİYETLER Banu Karabıyık, Peyzaj Mimarı OGM-Orman İdaresi ve Planlaması Daire Başkanlığı, Ulusal Odak Merkezi nfcturkey@gmail.com

2 Konu Başlıkları Karnelerin bilgisayara aktarılması Fotoğrafların bilgisayara aktarılması Fotoğraflanmış Ağaç Tanıtım Formu’nun doldurulması Bilgisayarda konumlandırma krokisinin hazırlanması Or i jinal karnelerin Ulusal Odak Merkezi’ne gönderilmesi Veritabanına veri girişi Genel değerlendirme Raporlama 06.05.2015Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 20082

3 Seviye 1 gözlem alanının aplikasyonu esnasında arazide doldurulan ; Meşcere Tanıtım Formu (form 1) ile 4 Uydulu ve 24 Ağaçlı Ölçme Formu (form 3) kontrolü yapılarak ekip lideri tarafından imzalanacaktır. 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 3 Karnelerin bilgisayara aktarılması

4 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 4 Meşcere Tanıtım Formu (form 1)

5 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 5 4 Uydulu ve 24 Ağaçlı Ölçme Formu (form 3)

6 Karnelerin bilgisayara aktarılması Arazide doldurulan; – Meşcere Tanıtım ve – 4 Uydulu ve 24 Ağaçlı Ölçme Formu bilgisayara aktarılacak (form 2 ve form 4 oluşturulacak) ve bilgisayar çıktıları, Ekip lideri tarafından imzalandıktan sonra Plan Proje Şube Müdürünce kontrol edilerek imzalanacaktır. 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 6

7 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 7

8 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 8

9 Her arazi çalışmasından sonra merkez ve uydulara ait fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılacaktır. Her Bölge Müdürlüğü kendisi için klasör oluşturacaktır. Bölge Müdürlüğü adları büyük harflerle ve İngilizce yazı karakteri kullanılarak isimlendirilecektir. 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 9 Fotoğrafların bilgisayara aktarılması

10 Orman Bölge Müdürlüğü klasörünün oluşturulması 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 10 Fotoğrafların bilgisayara aktarılması

11 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 11 Her arazi çalışmasından sonra fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılacak ve her fotoğraf yeniden adlandırılacaktır. Fotoğrafların adları 8 basamaklı sayılardan oluşacaktır. Fotoğrafların bilgisayara aktarılması

12 İlk dört rakam gözlem alanı numarasından oluşmaktadır. Eğer gözlem alanı 4 rakamdan az ise 4’e tamamlamak için baş tarafına eksik rakam kadar 0 eklenecektir. Örneğin gözlem alanı numarası 12 ise 0012 olarak yazılacaktır. 5. rakam yön kodu olarak kodlanacaktır. YÖN KODU Merkez 0 Kuzey 1 Doğu 2 Güney 3 Batı 4 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 12 Fotoğrafların bilgisayara aktarılması

13 6. hane ise fotoğraf sayısını gösterecektir. Burada sadece 1 ve 2 rakamları kullanılacaktır. Örneğin, 001201 rakamları bize 12 nolu gözlem alanında merkezde 1. fotoğrafı tanımlayacaktır. Son iki hane yıl basamağını oluşturacaktır. Örneğin, 2006 yılı için 06 kullanılacaktır. 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 13 Fotoğrafların bilgisayara aktarılması

14 2006 yılında 1261 no ' lu Gözlem Alanı merkezinde çekilmiş 1 nolu fotoğraf 2006 yılında 1261 nolu Gözlem Alanı batı yönünde çekilmiş 2 nolu fotoğraf 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 14 Fotoğrafların bilgisayara aktarılması

15 Tepe durumunun değerlendirilmesinde %5 derecelendirme dilimleri halinde ibre-yaprak kaybına uğramış ağaçların ve zarar görmüş kısımlarının fotoğraflarının çekilmesi durumunda ise; “Fotoğraflanmış Ağaç Tanıtım Formu” doldurulacaktır. 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 15 Fotoğraflanmış Ağaç Tanıtım Formu

16 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 16 Fotoğraflanmış Ağaç Tanıtım Formu

17 Bunların da yukarıda anlatılan şekilde yeniden adlandırılması gerekmektedir. Yukarıda, anlatılan yön kodlaması yerine, 5 veya 6 eklenecektir. 5 burada ibre-yaprak kaybına uğramış referans ağacı gösterecek, 6 ise zarar görmüş ağacın bir kısmı (yaprak, sürgün vb.) veya zarar görmüş bütün kısmı için (semptomu gösterecek ) kullanılacaktır. 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 17 Fotoğraflanmış Ağaç Tanıtım Formu

18 Örneğin: 12615106 2006 yılında 1261 nolu gözlem alanında ibre- yaprak kaybına ilişkin referans ağaç katalogu için çekilmiş 1 nolu fotoğrafı, 12616906 2006 yılında 1261 nolu gözlem alanında zarar görmüş ağaç katalogu için çekilmiş 9 nolu fotoğrafı ifade etmektedir. 5-6 koduyla değerlendirilecek ağaç fotoğrafları için Fotoğraflanmış Ağaç Tanıtım Formu (PHOT) tam olarak doldurulacak, bilgisayara kaydedilerek bir örneğinin renkli çıktısı dosyasına konulacaktır. 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 18

19 Seviye I gözlem alanı uydularında; merkezlerine göre semt açıları ve mesafeleri ölçülerek belirlenen ağaçlar, bilgisayar ortamında konumlandırılacak ve her bir uyduya ilişkin fotoğraf ile birlikte bilgisayar çıktısı dosyasında saklanacaktır. 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 19 Konumlandırma krokisinin hazırlanması

20 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 20

21 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 21 Bilgisayarda konumlandırma krokisinin hazırlanması

22 Doldurulan karnelerin birer fotokopileri ve bilgisayar çıktıları Bölge Müdürlüklerinde kalmak şartıyla or i jinalleri Ulusal Odak Merkezine en kısa sürede gönderilecektir. 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 22 Orijinal karnelerin Ulusal Odak Merkezi’ne gönderilmesi

23 Bölge Müdürlüklerinin yapmış olduğu aplikasyon ve tepe durumu değerlendirme çalışmaları neticesinde elde ettikleri tüm verilerin oluşturulan veritabanına girişi yapılacaktır. 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 23 Veritabanına veri girişi

24 Genel Değerlendirme 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 24 Tüm Bölge Müdürlüklerinin yapmış olduğu aplikasyon ve tepe durumu değerlendirme çalışmaları neticesinde elde ettikleri veriler veritabanı üzerinden Ulusal Odak Merkezinde toplanacak ve genel bir değerlendirme yapılacaktır. 1

25 Genel Değerlendirme Ülkemiz orman ekosistemlerinin izlenmesi ve durumunun diğer çevresel bilgilerle ilişkilendirilerek yapılacak bu değerlendirme; –Ulusal stratejilerimizin oluşturulmasında, –Avrupa bazlı çeşitli raporlara veri ve bilgi sağlamamıza, –Çeşitli sözleşme ve uluslararası süreçlere katkı sağlamamıza olanak sağlayacaktır. 2

26 Raporlama “Ormanlar Ü zerine H ava K irliliğinin E tkilerinin İ zlenmesi ve D eğerlendirilmesi U luslararası İ şbirliği Programı (ICP Forests)” ve “Atmosferik Kirliliğe Karşı Ormanların K orunması Avrupa Birliği Planı” doğrultusunda; orman alanlarında sabit deneme alanları alınarak başlatılan Seviye I ve Seviye II programları ile ülkemiz orman ekosistemlerinin izlenmesi ve durumu düzenli olarak her yıl, oluşturulacak veritabanı üzerinden ICP Forest PCC’ye raporlanacaktır. 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 26

27 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM 06.05.2015 Seviye I Aplikasyon Eğitimi Kemer-Antalya 24-28 Mart 2008 27


"SEVİYE I APLİKASYON SONRASI FAALİYETLER Banu Karabıyık, Peyzaj Mimarı OGM-Orman İdaresi ve Planlaması Daire Başkanlığı, Ulusal Odak Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları