Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir & Bil www.birikimbilisim.com Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir & Bil www.birikimbilisim.com Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve."— Sunum transkripti:

1 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder. Bir & Bil

2 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimî düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. Bir & Bil

3 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür. Bir & Bil

4 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır. Bir & Bil

5 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Bir & Bil

6 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Dünyanın her yerinde öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer üyeleridir Bir & Bil

7 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Ulusumuzu yetiştirmek gibi kutsal bir görevi üstüne almış olan yüce Türk öğretmen topluluğu. Bir & Bil

8 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Gelecekteki kurtuluşumuzun saygıdeğer öncüleri olan Türkiye öğretmenleri. Bir & Bil

9 Hükümetin en verimli ve en önemli görevi milli eğitim işleridir.
Bir & Bil

10 Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim.
Bir & Bil

11 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Benim asıl kişiliğim (niteliğim) öğretmenliğimdir. Ben milletimin öğretmeniyim. Bir & Bil

12 Eğitimdir ki ulusu özgür; şanlı ve yüksek bir toplum olarak yaşatır.
Bir & Bil

13 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Eğitim okul demektir. Bir & Bil

14 Okul adını hep birlikte büyük saygı ile analım!
Bir & Bil

15 Gerçek zaferi siz (öğretmenler) kazanıp sürdüreceksiniz.
Bir & Bil

16 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Eğitim bakanı olarak milli irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük emelimdir. Bir & Bil

17 Bilim ordusunun değeri siz öğretmenlerin değeri ile ölçülecektir.
Bir & Bil

18 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Öğretmenler...! Bilim esasından kazanmaya başladıkları egemenliği sonuca ulaştırmalıdırlar. Bir & Bil

19 Bununla öğretmenlik mesleği gerçek gelişme devrine dahil olacaktır.
Bir & Bil

20 Öğretmenler sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır.
Bir & Bil

21 Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
Bir & Bil

22 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Bir & Bil

23 Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
Bir & Bil

24 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Silâhıyla olduğu gibi dimağıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin, birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Bir & Bil

25 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak, devam ettireceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız. Ben ve sarsılmaz imanla bütün arkadaşlarım, sizi takip edeceğiz ve sizin karşılaşacağınız engelleri kıracağız. Bir & Bil

26 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleri ile gelişir. Bir & Bil

27 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Okul; genç beyinlere, insanlığa hürmeti, millet ve memlekete sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilmesi en uygun olan güvenli yolu belletir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lâzımdır. Bunu sağlayan okuldur. Ancak, bu şekilde her türlü teşebbüsün mantıklı sonuçlara ulaşması mümkün olur. Bir & Bil

28 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Memleketi ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık sahalarında da yükseltmek; milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirmek; gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek lâzımdır. Bu kutsal amaçları elde etmek için mücadeleye atılanların arasında öğretmenler en önemli ve en hassas yeri almaktadır. Bir & Bil

29 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmenler ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkarmayınız ki, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Bir & Bil

30 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız, Cumhuriyet’in başarısı olacaktır. Bir & Bil

31 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. Bir & Bil

32 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askerî, siyasî, idarî inkılâplar sizin, sayın öğretmenler. Sizin sosyal ve fikrî inkılâptaki başarılarınızla pekiştirilecektir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, cumhuriyet; sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister. Bir & Bil

33 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Milletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir; millet denemez. Bir kitle, millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Bir & Bil

34 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Öğretmenler, her fırsattan yararlanarak halka koşmalı; halk ile beraber olmalı. Halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır. Bir & Bil

35 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Her profesör ve öğretmenin aşılayacağı fikirler, ideal gayelere hizmet edecek şekilde olmalıdır. Kitapların cansız teorileri ile karşı karşıya gelen genç beyinler, öğrendikleriyle memleketin gerçek durum ve çıkarları arasında ilişki kuramıyorlar. Yazarların ve teorisyenlerin tek taraflı dinleyicisi durumunda kalan Türkiye’nin çocukları hayata atıldıkları zaman bu ilişkisizlik ve uyumsuzluk yüzünden tenkitçi, karamsar, millî bilinç ve düzeye uyumsuz kitleler meydana getirirler. Bir & Bil

36 Benim en değer verilecek hususiyetim öğretmenliğimdir.
Bir & Bil

37 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. Bir & Bil

38 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Bir & Bil

39 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. Bir & Bil

40 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Bir & Bil

41 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Bir & Bil

42 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Bir & Bil

43 Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
Bir & Bil

44 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. Bir & Bil

45 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. Bir & Bil

46 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. Bir & Bil

47 Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.
Bir & Bil

48 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. Bir & Bil

49 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz... Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. Bir & Bil

50 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. Bir & Bil

51 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. Bir & Bil

52 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Dünyada her şey için, maddiyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici ilimdir; fendir; ilim ve fennin haricinde kılavuz aramak dalgınlıktır, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır. Bir & Bil

53 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Okul genç beyinlere,insanlığa hürmeti,millet ve memlekete,şerefi,bağımsızlığı öğretir. Bir & Bil

54 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Dünyanın her tarafında öğretmenler,insan cemiyetinin en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. Bir & Bil

55 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Eğitimdir ki bir milleti hür bağımsız,şanlı,yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. Bir & Bil

56 Milletleri kurtaranlar,yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
Bir & Bil

57 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Yeni nesil,en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden olacaktır. Bir & Bil

58 Cumhuriyet sizden Fikri hür,vicdanı hür,irfanı hür
nesiller ister. Bir & Bil

59 Bir & Bil www.birikimbilisim.com
Öğretmenler! Yeni nesli,cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri,sizler yetiştireceksiniz.Ve yeni nesil,sizin eseriniz olacaktır. Bir & Bil


"Bir & Bil www.birikimbilisim.com Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları