Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE Kısa Cevaplı Testler Yazılı Yoklamalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE Kısa Cevaplı Testler Yazılı Yoklamalar"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE Kısa Cevaplı Testler Yazılı Yoklamalar Sözlü Sınavlar

2 KISA CEVAPLI TESTLER

3 Kısa Cevaplı Testler Öğrencinin bir sözcük, bir rakam, bir tarih ya da en çok bir cümle ile cevaplandırabileceği maddelerden oluşur. Bu tür sınavlarda sorulan soruların cevaplarını da öğrenci, uzun cevaplı yazılı sınavlarda olduğu gibi düşünerek bulup yazmak zorundadır.

4 Kısa Cevaplı Testler Soru Cümlesi Tipinde Kısa Cevaplı Testler Örnek:
Bilgisayarın mantıksal işlem birimi hangisidir? IPv4 kaç bitten oluşmaktadır?

5 Kısa Cevaplı Testler Boş Yerlerin Doldurulması Tipinde Kısa Cevaplı Testler Örnek: Bilgisayarın mantıksal işlem birimine ………… denir. IPv4 …….. bitten oluşmaktadır.

6 Kısa Cevaplı Testler Boş yerlerin doldurulması tipindeki sorularda öğrencinin istenilen cevabı vermesi için sorunun esneklik payı azaltılmalı hatta sıfıra indirilmelidir.

7 Kısa Cevaplı Testler Hatalı Soru: Kıbrıs barış harekatı ………… oldu.
Olması gereken : Kıbrıs barış harekatı ………. tarihinde oldu

8 Kısa Cevaplı Testlerin Özellikleri
Cevaplar kısa da olsa özellikle ilk öğretim düzeyinde öğrencilerin cevapları dil yazım kurallarına uygun olarak yazılması istenir. Cevaplar kısa olduğu için çok soru sorma şansı vardır. Soruların çok olması testin kapsam geçerliliğini ve güvenilirlik derecesini artırır.

9 Kısa Cevaplı Testlerin Özellikleri
Puanlama sırasında cevaplar kısa olduğu için testin puanlanmasında ki sübjektiflik büyük ölçüde azalmaktadır. Cevaplayan soruyu başka tarafa çekme ve istediğini yazma imkanı azdır. Puanlayan da geniş bir takdir hakkına sahip değildir.

10 Kısa Cevaplı Testlerin Özellikleri
5) Bu sınav türünün en büyük dezavantajı üst düzey davranışların ölçülmesi için uygun değildir.

11 Kısa Cevaplı Testlerde Dikkat Edilecek Noktalar
Her sorunun tek bir doğru cevabı olmalıdır. Yoruma açık ve birden çok cevabı olan sorular sorulmamalıdır. Sorunun cevabını içeren ipuçları verilmemelidir.

12 Kısa Cevaplı Testlerde Dikkat Edilecek Noktalar
4) Testteki herhangi bir madde diğer sorunun cevabına ipucu vermemelidir. 5) Her maddede bırakılan boşluklar aynı uzunlukta olmalıdır.

13 YAZILI YOKLAMALAR

14 Yazılı Yoklamalar Öğrencilerin yöneltilen soruların cevaplarını düşünüp hatırlayarak ve cevabı organize ederek yazdığı bir sınav türüdür. Hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması, iyi bilinen bir sınav türü olması nedeniyle sık kullanılan bir sınav türüdür.

15 Yazılı Yoklamalar En önemli avantajı bilgi düzeyinin üstündeki üst düzey zihinsel işlemler gerektiren türdeki hedefleri ölçebilmesidir. Uygulama - Değerlendirme Analiz - Organize etme Sentez - Subjektif Bilgi İşleme

16 Yazılı Yoklamalarda Dikkat Edilecek Faktörler
Az sayıda soru sorulması ( Bu nedenle geçerliliği ve güvenilirliği düşüktür) Öğrenciye cevap özgürlüğü tanıması Öğrenciyi sınırlandırmaması Hazırlanması kolay olduğu gibi puanlaması güçtür puanlamaya dikkat edilmeli

17 Yazılı Yoklamalarda Dikkat Edilecek Faktörler
Şans başarısı vardır ancak düşüktür. Puanlaması sübjektiftir. Puanlama güvenilirliği zayıftır.

18 Yazılı Yoklamalar Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır
Sınava girecek öğrenci sayısı az ise kullanılmalıdır. İlk öğretimden itibaren kullanılabilir. Üst düzey zihinsel hedef alanlarına yönelik ölçme için kullanılabilir. Öğrencileri çalışmaya yöneltmek için kullanılır.

19 Yazılı Sınavların Puanlarına Karışabilecek Başlıca Hata Kaynakları Şunlardır;
Puanlamayı yapan kişinin yanlılığı Ölçme yönteminin ölçülen hedef- davranışlara uygunluğu Yazılı yoklamanın ölçülen davranışlara uygunluğu Yazılı yoklamanın uygulandığı koşullar ve ortamında kaynaklanan nedenler

20 Yazılı Sınavların Puanlanması
Puanlama yönergesi ve cevap anahtarı kullanılmalıdır. Mümkünse sınav kağıdı birden çok puanlayıcı tarafından okunmalı ya da birden fazla gözden geçirilmeli. Sorular sıra ile okunmalıdır.

21 Yazılı Sınavların Puanlanması
Puanlamanın sağlıklı olması için sorulara ayrı ayrı puan değeri verilmeli ve okurken bu puan sistemine göre puanlandırılmalıdır. Yanlı davranışlardan kaçınılmalı, isimlere ve diğer unsurlara bakılmamalı, süper ego etkisiz hale getirilmelidir.

22 SÖZLÜ SINAVLAR

23 Sözlü Sınavlar Sözlü sınavlar, öğretmen tarafından öğrencilere verilecek notun belirlenmesinde kendisine dayanılacak ve belli bir konu alanındaki öğrenci başarısının ölçüsü olarak kullanılacak veriler elde etmek için yapılır.

24 Sözlü Sınavların Kullanılabileceği Durumlar
Sözlü anlatım becerileri ölçüleceğinde Henüz yazma becerisinin gelişmediği okul öncesi dönemde kullanılabilir. Yabancı dilde iletişim becerisini ölçmek amacıyla

25 Sözlü Sınavların Kullanılabileceği Durumlar
Öğretmen ders anlatmaya başlamadan önce bir önceki ders ile ilgili olarak soru sorması sözlü sınavın yapılış şekillerinden biridir. Bu sayede eksik kalan alanlar kapatılır ve öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi sağlanır Sınıf önünde yapılan, bir ders saatinde birkaç öğrenci ile kısıtlı kalan sözlü sınavlarda öğrencinin değerlendirilmesi değerlendirmenin sübjektifliği sebebiyle sakıncalı olabilmektedir (2).

26 Sözlü Sınavların Özellikleri
Konuşma yeteneği ve sözlü anlatım gücü öğrencinin giyimi, dış görünüşü yanıltıcı olabilir. Sınavı yapan kişinin tepkileri, Her öğrenci için farklı soru hazırlama (sınıfın önünde yapılan sözlü sınavlarda) (1), Cevaplarını öğrenci tekrar kontrol edemez Zaman alıcı Değerlendirme subjektif. Kuzuyu yeme kararını çoktan vermiş, fakat buna bir gerekçe hazırlama girişiminde olan bir kurt!

27 Sözlü Sınavda Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
Bir sınav planı yapılmalı. Sınavın amacı, yoklanmak istene davranışlar ve konuları gösteren bir tablonun hazırlanması. Sınavda sorulacak sorular bu tablodan elde edilmelidir Çok sayıda öğrenci değerlendirilecekse kısa cevaplı sorular sorulmalıdır.

28 Sözlü Sınavda Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
Öğrencinin çabuk ve mantıklı düşünebilme, düşünce ve duygularını etkilice anlatabilme gücü ölçülmek isteniyorsa uzun cevap gerektiren sorular yöneltilmelidir. Sınavda sorulması kararlaştırılan sorular, sınavdan önce yazılmış olmalıdır. Benzer olarak verilmesi beklenen cevaplar da yazılmalı ve kaç puan verileceği önceden belirlenmelidir.

29 Sözlü Sınavda Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
Öğrenci, kendisini sorguya çekilmek üzere savcı önüne çıkarılan bir sanık durumunda görmemelidir. Bunun sağlanması için öğrenciyi rahatlatacak bir ortam sağlanmalıdır. Öğretmen soruları yavaş ve seslice okumalıdır. Öğrencinin soruyu tam olarak anladığından emin olunmalıdır. Tek bir sınav yerine bazen ikinci sınav hakkı verilmesi yoluna gidilebilmelidir.

30 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE Kısa Cevaplı Testler Yazılı Yoklamalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları