Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arka Onarım Nasıl Olmalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arka Onarım Nasıl Olmalı"— Sunum transkripti:

1 Arka Onarım Nasıl Olmalı
Doç. Dr. Ali KOLUSARI SEV AMERIKAN HASTANESI GAZIANTEPAD

2 Terminoloji Vajen arka duvar prolapsusu
Vajen arka duvarda desensusun izlenmesi Sıklıkla rektumun vajene protrüze olması Yüksek derece vajen arka duvar prolapsusu Vajen kaf prolapsusu ve enterosel formasyonu Nadiren intak uterusta

3 %50’denfazla ön ve apikal defektlerle birlikte Yaşam boyu risk %30-40
Yaşam boyu cerrahi riski%11,1 Izole rektosel nadirdir Cerrahi onarım yapılan kadınların %7 sinde gözlenir Hendrix SL Am J Obstet Gynecol 2002

4

5

6 POSTERIOR KOMPARTMAN Vagina Sakrospinos ligament Recto vaginal fasya
Arcus tendineus fascia pelvis Rectum Arcus tendineus rectovaginalis Perineal yapı DeLancey, Am J Obstet Gynecol, 816, April 1999

7 Rekto vaginal (Denonvillier) fasiada defekt
Proksimal: Vaginal apeks Lateral: Levator ani Distal: Perineal yapı

8 Rektovajinal fasya defekti
Rectosel Enterosel Sigmoidosel Perineosel Kombine

9 Etyoloji Gebelik, vajinal doğum
İntraabdominal basıncı arttıran kronik hastalıklar Obesite Sigara İleri yaş Hormonal yetersizlik Pelvik travma, cerrahi

10 Rektosel patofizyoloji

11 Semptomlar Asemptomatik Şişkinlik, Basınç hissi Arka ağrısı Kabızlık
Fekal inkontinans Seksüel disfonksiyon Vajinal kanama

12 Tanı Fizik muayene Proktografi-Dinamik MR
%91-94 oranında proktografiye göre daha hassas Proktografi-Dinamik MR Defakasyon problemleri

13 Tanı Endoanal USG Internal sfinkter Eksternal sfinkter Puborektal kas

14 Tanı Fekal inkontinansta Anorektalmanometre Elektromyografi
Pudendal sinir motor değerlendirmesi kolonik geçiş zamanı

15

16 Tedavi-Amaç Semptomatik rahatlama
Üriner rektal ve seksüel fonksiyonların korunması Minival invaziv cerrahi ve komplikasyon Hayat kalitesini geliştirmek

17 Tedavi Medikal Cerrahi

18 Medikal Tedavi Kilo kontrolü Diet Sigara yasağı Pelvik egzersizler
Pesser

19 Geleneksel Arka Onarım
Cerrahi tedavi Geleneksel Arka Onarım Yere Özgü Arka Onarım Transanal Arka Onarım Mesh ile Arka Onarım -Transabdominal -Transvajinal -Laparoskopik -Robotik

20 Geleneksel Arka Onarım (kolporafi posterior)
Orta hat fibromusküler plikasyonu Anatomik iyileşme %79 -96 Levatorani plikasyonu %30 hastada siddetli disparuni Maher et al Concrane Colboration

21 Geleneksel Arka Onarım Levator pilikasyonu
Rektosel %79 hastada düzelme Defekografiye göre Konstipasyon %52 düzelme Subjektif ve objektif gelişme Disparuni %19 Mellgren A, DisColonRectum. 1995

22

23 Yere Özgü Arka Onarım Richardson tarafından tanımlandı (1993)
Rv septum yırtıklarının yerlerinin saptanması ve onarılmasıdır Anatomik kür oranları % arasındadır Maher Kaven Baessler Int Urogynecol J 2005

24

25 Transanal arka onarım Genel cerrahlar tarafından
Yüksek anal inkontinans oranları %38 hastada fekal inkontinans Günümüzde transanal onarım önerilmemektedir Maher Kaven Baessler Int Urogynecol J 2005

26

27 Mesh erozyon sıklık Mesh erozyon sıklık %6-12

28 Geleneksel Arka Onarım
VS Trans Anal Tamir Subjektif ve objectif başarı oranları Vajinal tamir daha başarılı Hospitalizasyon süresi ve kan kaybı Vajinal tamirde Defekasyon problemleri Transanal tamirde Maher et al Concrane Colboration

29 VS Poliglaktin mesh kullanımı ile Domuz ince barsak submukozası
Geleneksel Arka Onarım VS Mesh ile kolporafi posterior Poliglaktin mesh kullanımı ile Rektosel rekürrensi benzer Domuz ince barsak submukozası Maher et al Concrane Colboration CD004014

30 Enterosel Peritonla çevrili barsak veya omentum kesesinin vagene fıtıklaşmasi Sıklıkla uterin prolapsus veya vault prolapsusu ile birlikte

31

32 Enterosel Onarımı Halban Moschcowitz McCall küldoplasti

33 Perineorafi Genişlemiş genital hiatus varsa yapılır
Perineal body uzunluğunu arttırır Posterior vajinal duvarın fonksiyonel uzunluğunu arttırır

34 Sonuç İzole posterior duvar defekti nadirdir
Semptomatik hastalar konservatif tedavi önerilmelidir En sık kullanılan rektosel oparasyonu posterior kolporafidir %95’e varan başarı oranı bildirilmektedir

35 Sonuç Levator ani plikasyonu başariyi artirmakta
Tedavide mesh kullanımının posterior kolporafiye üstünlüğü gösterilememiştir

36 Şuan itibariyle Reyhanlıda saygı duruşu yapmak isteyen halka gaz bombaları yağdırılıyor

37 TEŞEKKÜRLER!


"Arka Onarım Nasıl Olmalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları