Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arka Onarım Nasıl Olmalı Doç. Dr. Ali KOLUSARI SEV AMERIKAN HASTANESI GAZIANTEPAD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arka Onarım Nasıl Olmalı Doç. Dr. Ali KOLUSARI SEV AMERIKAN HASTANESI GAZIANTEPAD."— Sunum transkripti:

1 Arka Onarım Nasıl Olmalı Doç. Dr. Ali KOLUSARI SEV AMERIKAN HASTANESI GAZIANTEPAD

2 Terminoloji Vajen arka duvar prolapsusu Vajen arka duvarda desensusun izlenmesi Sıklıkla rektumun vajene protrüze olması Yüksek derece vajen arka duvar prolapsusu Vajen kaf prolapsusu ve enterosel formasyonu Nadiren intak uterusta

3 %50’denfazla ön ve apikal defektlerle birlikte Yaşam boyu risk %30-40 Yaşam boyu cerrahi riski%11,1 Izole rektosel nadirdir Cerrahi onarım yapılan kadınların %7 sinde gözlenir Hendrix SL Am J Obstet Gynecol 2002

4

5

6 Vagina Recto vaginal fasya Rectum Sakrospinos ligament Arcus tendineus fascia pelvis Arcus tendineus rectovaginalis Perineal yapı DeLancey, Am J Obstet Gynecol, 816, April 1999 POSTERIOR KOMPARTMAN

7 Rekto vaginal (Denonvillier) fasiada defekt Proksimal: Vaginal apeks Lateral:Levator ani Distal: Perineal yapı

8 Rektovajinal fasya defekti Rectosel Enterosel Sigmoidosel Perineosel Kombine

9 Etyoloji Gebelik, vajinal doğum İntraabdominal basıncı arttıran kronik hastalıklar Obesite Sigara İleri yaş Hormonal yetersizlik Pelvik travma, cerrahi

10 06.05.201510 Rektosel patofizyoloji

11 Semptomlar Asemptomatik Şişkinlik, Basınç hissi Arka ağrısı Kabızlık Fekal inkontinans Seksüel disfonksiyon Vajinal kanama

12 Tanı Fizik muayene %91-94 oranında proktografiye göre daha hassas Proktografi-Dinamik MR Defakasyon problemleri

13 Tanı Endoanal USG Internal sfinkter Eksternal sfinkter Puborektal kas

14 Tanı Fekal inkontinansta Anorektalmanometre Elektromyografi Pudendal sinir motor değerlendirmesi kolonik geçiş zamanı

15

16 Tedavi-Amaç Semptomatik rahatlama Üriner rektal ve seksüel fonksiyonların korunması Minival invaziv cerrahi ve komplikasyon Hayat kalitesini geliştirmek

17 Tedavi Medikal Cerrahi

18 Medikal Tedavi Kilo kontrolü Diet Sigara yasağı Pelvik egzersizler Pesser

19 Cerrahi tedavi Geleneksel Arka Onarım Yere Özgü Arka Onarım Transanal Arka Onarım Mesh ile Arka Onarım -Transabdominal -Transvajinal -Laparoskopik -Robotik

20 Geleneksel Arka Onarım (kolporafi posterior) Orta hat fibromusküler plikasyonu Anatomik iyileşme %79 -96 Levatorani plikasyonu %30 hastada siddetli disparuni Maher et al. 2010 Concrane Colboration

21 Geleneksel Arka Onarım Levator pilikasyonu Rektosel %79 hastada düzelme Defekografiye göre Konstipasyon %52 düzelme Subjektif ve objektif gelişme Disparuni %19 Mellgren A, DisColonRectum. 1995

22

23 Yere Özgü Arka Onarım Richardson tarafından tanımlandı (1993) Rv septum yırtıklarının yerlerinin saptanması ve onarılmasıdır Anatomik kür oranları %56-100 arasındadır Maher Kaven Baessler Int Urogynecol J 2005

24

25 Transanal arka onarım Genel cerrahlar tarafından Yüksek anal inkontinans oranları %38 hastada fekal inkontinans Günümüzde transanal onarım önerilmemektedir Maher Kaven Baessler Int Urogynecol J 2005

26

27 Mesh erozyon sıklık Mesh erozyon sıklık %6-12

28 VS Subjektif ve objectif başarı oranları Vajinal tamir daha başarılı Hospitalizasyon süresi ve kan kaybı Vajinal tamirde Defekasyon problemleri Transanal tamirde Geleneksel Arka Onarım Trans Anal Tamir Maher et al. 2010 Concrane Colboration

29 VS Poliglaktin mesh kullanımı ile Rektosel rekürrensi benzer Domuz ince barsak submukozası Rektosel rekürrensi benzer Geleneksel Arka Onarım Mesh ile kolporafi posterior Maher et al. 2010 Concrane Colboration CD004014

30 Enterosel Peritonla çevrili barsak veya omentum kesesinin vagene fıtıklaşmasi Sıklıkla uterin prolapsus veya vault prolapsusu ile birlikte

31

32 Enterosel Onarımı Halban Moschcowitz McCall küldoplasti

33 Perineorafi Genişlemiş genital hiatus varsa yapılır Perineal body uzunluğunu arttırır Posterior vajinal duvarın fonksiyonel uzunluğunu arttırır

34 Sonuç İzole posterior duvar defekti nadirdir Semptomatik hastalar konservatif tedavi önerilmelidir En sık kullanılan rektosel oparasyonu posterior kolporafidir %95’e varan başarı oranı bildirilmektedir

35 Sonuç Levator ani plikasyonu başariyi artirmakta Tedavide mesh kullanımının posterior kolporafiye üstünlüğü gösterilememiştir

36 Şuan itibariyle Reyhanlıda saygı duruşu yapmak isteyen halka gaz bombaları yağdırılıyor

37 TEŞEKKÜRLER!dralikolusari@yahoo.com


"Arka Onarım Nasıl Olmalı Doç. Dr. Ali KOLUSARI SEV AMERIKAN HASTANESI GAZIANTEPAD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları