Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

2 San-Tez Programının Kapsamı

3 San-Tez Programının Hedefi
Sanayiye Yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Kurumsallaştırılması, Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi, Akademik Bilginin Ticarileşmesi, Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Oluşturulması.

4 San-Tez Programına Başvurular
Sektör ve Büyüklüğüne Bakılmaksızın ülkemizde yerleşik Tüm İşletmeler San-Tez programına üniversitelerle beraber müracaat edebilirler.

5 San-Tez Projeleri Destek Oranları
San-Tez kapsamında sağlanan destekler geri dönüşümsüz ve hibe olarak verilmektedir. İşletme Büyüklüğü Bakanlık Katkısı Firma Katkısı Mikro İşletme % 85 % 15 Küçük İşletme % 80 % 20 Orta Büyüklükte İşletme % 75 % 25 Büyük İşletme % 65 % 35 Kısmi Destek Oranı: Proje bütçesinde, üretimde de kullanılabilecek özellikte olan ancak proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan makine/donanım alımları kısmi olarak desteklenir. Kısmi destek oranı en fazla % 40 olarak uygulanır ve kalan tutar firma katkı payına eklenir.

6 San-Tez Süresi ve Bütçeleri
Proje süresi en fazla 24 ay olup, en fazla projenin ¼’ü kadar ek süre verilebilmektedir. Proje bütçeleri için herhangi bir üst sınır bulunmamakla beraber, projelerin sağlayacağı katma değer dikkate alınarak desteklenecek projelere karar verilmektedir.

7 San-Tez Projeleri Bütçe Kalemleri
Makine-Donanım Hizmet Alımı Seyahat Giderleri Sarf Malzemeleri Personel Giderleri

8 Proje Kurum Hissesi Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen tutardır. Kurum hissesi, ilgili proje yürütücüsünün uygun görüşü ve ilgili kurumun üst yöneticisinin kararı ile kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır.

9 Proje Personeli Proje Yürütücüsü: Üniversite Rektörü dışında, Kamu veya özel/vakıf üniversitelerinden birinde hali hazırda çalışan ve en az doktora derecesine sahip akademisyenler Yardımcı Araştırmacı: Doktora ve üstü akademik dereceye sahip kişiler Yardımcı Personel: Proje ortağı firmada veya üniversite çalışan ve maaş bordrosu olan uzman / teknik personel Tez Öğrencisi

10 Proje Personeli Ödemeleri (Brüt)
Proje Yürütücüsü 1.150,00 TL/ay Yardımcı Araştırmacı 950,00 TL/ay Yardımcı Personel 600,00 TL/ay TEZ ÖĞRENCİSİ Herhangi Bir Kurumda Çalışmayan Herhangi Bir Kurumda Çalışan Doktora 1.750,00 TL/ay 750,00 TL/ay Yüksek Lisans 1.500,00 TL/ay 600,00 TL/ay

11 San-Tez Proje Hazırlama Süreci
1 Sanayici tarafından Ar-Ge ve teknoloji tabanlı bir ürüne yönelik sorununun belirlenmesi 2 Bu konunun, üniversite ile işbirliği içinde San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanması 3 Başvuru dönemleri içerisinde, Ar-Ge Web Portal (biltek.sanayi.gov.tr) üzerinden Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne başvurunun yapılması

12 San-Tez Proje Aşamaları
Başvuru Ön Değerlendirme Değerlendirme Sözleşme Ödemeler İzleme Tamamlama

13 Proje Başvuruları Proje Başvuruları ve Diğer işlemler adresinde Bakanlık Ar-Ge Web Portalı üzerinden yapılmaktadır.

14 Ön Değerlendirme Süreci
Teknoloji alanlarına göre oluşturulan San-Tez proje değerlendirme komisyonları tarafından yapılır. San-Tez proje değerlendirme komisyonları, ilgili teknoloji alanında uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri arasından iki yıl süre ile görevlendirilen 5 üyeden oluşmaktadır. Desteklenmeyen Proje Türleri: Temel araştırma Projeleri, Belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, Durum tespiti projeleri, Rutin testler/analizler, Pilot üretim tesisi ve altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

15 Değerlendirme Süreci San-Tez proje değerlendirme komisyonlarınca seçilen en az üç ve en fazla beş kişiden oluşan hakemler tarafından yapılır. San-Tez projelerinin reddine veya kabulüne, proje değerlendirme toplantılarında hakemlerce karar verilir. Proje yürütücüsü ve firma temsilcileri, panelde proje hakkında sunumlarını yaparak proje hakkında açıklanması istenen konularda bilgi vermektedir.

16 Proje Değerlendirme Kriterleri
PUAN (REFERANS) PUAN (PANEL ÖNCESİ) (PANEL SONRASI) PROJENIN AR-GE NITELIĞI VE TEKNOLOJIK YÖNÜ 0-20 PROJENIN EKONOMİK KATKISI VE YAYGIN ETKİSİ PROJENIN PAZAR ARAŞTIRMASI 0-10 İZLENECEK YÖNTEM 0-12 PROJE EKİBİNİN VE DESTEKLEYEN KURULUŞUN YETERLİLİĞİ 0-13 PROJE SÜRESİ VE İŞ PLANI BÜTÇE VE GEREKÇELERİ 0-15 GENEL TOPLAM 0-100

17 San-Tez Proje Sözleşmesi
Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlık, Üniversite, Firma, Proje Yürütücüsü arasında “Proje Sözleşmesi” imzalanmaktadır. Proje Sözleşmesi ………………….. …………………. Bakanlık Firma Üniversite Proje Yürütücüsü

18 Projenin İzlenmesi ve Raporlama Aşaması
Raporlama (Proje Yürütücüsü Tarafından) 6 ayda bir Gerçekleşme Raporu İzleme ve Denetim (Proje İzleyicisi Tarafından) 6 ayda bir İzleme Raporu hazırlanarak Bakanlığa iletilir.

19 San-Tez Projeleri Sonuçlandırma Aşaması
Proje Teknik Sonuç Raporu ve Proje Mali Sonuç Raporu hazırlanır (Proje Yürütücüsü) Proje hesabında kalan para sözleşmeye uygun olarak bakanlık/firma hesabına iade edilir. Satın alınan donanımlar bakanlıkça, üniversite ve firmaya makina-donanım paylaşım protokolüne göre devredilir.

20 San-Tez Projeleri İle İlgili İstatistikî Bilgiler

21 San-Tez Projeleri İle İlgili İstatistikî Bilgiler
Başvuran ve Desteklenen Proje Sayısı

22 Projelerin Üniversitelere Göre Dağılımı

23 Desteklenen San-Tez Projelerinin Teknoloji Sınıfına Göre Dağılımı
SEKTÖRLER ORAN İLERİ TEKNOLOJİ Eczacılıkta ve Tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı % 9,82 Hava ve uzay taşıtları imalatı % 1,82 Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ve saat imalatı % 5,82 Radyo, televizyon,haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı % 4,91 Büro,muhasebe ve bilgi işleme makineleri imalatı % 4,18 ORTA-İLERİ TEKNOLOJİ  Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı % 11,82 Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı % 10,00 Demiryolu & Ulaşım Araçları İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı % 20,36 Makine ve Aksamları İmalatı % 26,36

24 Teşekkürler İletişim: Mehmet ALTINKURT
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı Tel : 0 (312) e-posta: Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011


"SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları