Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kİmler tercİhte bulunabİlİr? TERCİHLER YAPILIRKEN; BU OKULDA OKUYAN BİR ÖĞRENCİNİN BAŞKA OKULLARI TERCİH ETME HAKKI OLDUĞU GİBİ BAŞKA OKULLARDAKİ ÖĞRENCİNİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kİmler tercİhte bulunabİlİr? TERCİHLER YAPILIRKEN; BU OKULDA OKUYAN BİR ÖĞRENCİNİN BAŞKA OKULLARI TERCİH ETME HAKKI OLDUĞU GİBİ BAŞKA OKULLARDAKİ ÖĞRENCİNİN."— Sunum transkripti:

1

2 Kİmler tercİhte bulunabİlİr? TERCİHLER YAPILIRKEN; BU OKULDA OKUYAN BİR ÖĞRENCİNİN BAŞKA OKULLARI TERCİH ETME HAKKI OLDUĞU GİBİ BAŞKA OKULLARDAKİ ÖĞRENCİNİN DE BU OKULU TERCİH EDEBİLECEĞİ, BU OKULDA OKUYAN ÖĞRENCİ İLE DIŞARIDAN BAŞVURAN ÖĞRENCİ ARASINDA YÖNETMELİK GEREĞİ BİR AYRIM YAPILAMAYACAĞI SADECE PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE DİKKAT EDİLECEĞİ UNUTULMAMALIDIR

3 10. S ıNıFA YERLEŞIRKEN D IKKATE A LıNACAK Ö LÇÜTLER Alanlara Yerleştirme puanınız; İlköğretim diploma notunuzun % 40’ı ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav yönetmeliğinin 30 ve 31. Maddelerine göre hesaplanan 9. Sınıf yılsonu başarı puanınızın % 6o’ının toplamından oluşturulacaktır.

4 ÖRNEK PUAN HESAPLAMA - İlköğretim diploma notu 75 - 9. Sınıf Yıl Sonu Ortalaması 80 olan bir öğrencimizin yerleştirmeye esas puanı (75 * 40)/100 + (80*60)/100 = 30 + 48 = 78 Bu öğrencimiz alan tercihine esas 78’dir. MEB bu puanı esas alarak tercihini değerlendirecektir

5 ◦Formlar ilk önce, tercih sırasına göre alan (en fazla 15 alan) ve sonra da bu alanın bulunduğu okul seçilmesi suretiyle doldurulacaktır. ◦Örnek: 1. Sıraya Harita alanını yazan öğrenci ikinci sütunda bu alanı hangi okulda okumak istiyorsa o okulun ismini yazacaktır. Diğer tercihlerini de bu usulle yapacaktır. Önemli olan en çok istedikleri alan ve bu alanın okumak istediği okulun üst sırada yer alması ve alt sırada ‘keşke 2. sıradaki alan ve okula yerleşeceğime 3. sıradaki alan ve okula yerleşseydim’ demeyecek biçimde sıralamaktır. Tercih formundaki alanlardan hiç birine yerleştirilemeyen öğrencilerimiz, bu yerleştirme sonucu okulumuzdaki kontenjanı dolmayan alana kaydedilecektir.

6 OKULUMUZDA YER LACAK ALANLARA AİT MESLEKLER Harita Teknisyenliği Tapu Sicil Teknisyenliği Kadastro Teknisyenliği

7 Ö ğ rencilerimiz okullarından mezun olduktan sonra Çalışabilecekleri Yerlerde 1. Devlet Demir Yolları, 2. Devlet Su İ şleri, 3. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Müdürlükleri, 4. Belediyeler, 5. İ ller Bankası, 6. Bayındırlık Hizmetleri, 7. Havayolları, 8. Petrol Araştırmaları, 9. Tapu Sicil Müdürlükleri 10. Kadastro Müdürlükleri, 11. Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri, 12. Tapu Kadastro Genel Müdürlü ğ ü, 13. İ nşaat Şirketleri, 14. Harita Mühendisli ğ i Büroları, 15. Harita Hizmetleri, 16. Harita Genel Komutanlı ğ ı (HGK), 17. Türkiye Elektrik Da ğ ıtım A.Ş.(TEDAŞ), 18. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ), 19. Türk Telekomünikasyon A.Ş.(TÜRK TELEKOM), 20. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlü ğ ü (MTA) 21. Karayolları ve yol şantiyeleri


"Kİmler tercİhte bulunabİlİr? TERCİHLER YAPILIRKEN; BU OKULDA OKUYAN BİR ÖĞRENCİNİN BAŞKA OKULLARI TERCİH ETME HAKKI OLDUĞU GİBİ BAŞKA OKULLARDAKİ ÖĞRENCİNİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları