Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATEŞLİ ÇALIŞMA YAPILAN İŞLERDE ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATEŞLİ ÇALIŞMA YAPILAN İŞLERDE ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ"— Sunum transkripti:

1 ATEŞLİ ÇALIŞMA YAPILAN İŞLERDE ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri DETAYLI BİLGİ İÇİN:

2 İçindekiler KAPSAM ÖNSÖZ ÖNERİLER 1. Çalışma izni 2. Genel önlemler
3. Ateşli çalışmaya başlamadan önce 4. Ateşli çalışmanın bitiminden sonra 5. Ateşli çalışma için kullanılan ekipman - önlemler 6. Anlaşmalı iş 7. Ateşli çalışma izinleri prosedürü DİĞER BİLGİLER REFERANSLAR ATEŞLİ ÇALIŞMA İZNİ – FORMAT 4/15/2017

3 Kapsam Bu öneriler inşaatın, tadilatın veya bakımın yapıldığı her türlü yapı, bina veya alanla ilgilidir. Ateşli çalışma yapılırken mülkiyetin korunmasına ilişkin kilit konulara odaklanırlar. Ateşli çalışma için yetersiz hazırlıklardan kaynaklı, potansiyel olarak yangının yayılmasına neden olabilecek faktörlere hitap edilmiştir. Bu önerilere göre hareket etmenin yanı sıra, tadil edilen 1997 Yangın Önlemleri (İşyeri) Yönetmeliği’ne (Referansla 1 ve 2) uymak ve personelin korunması için bir yangın güvenliği risk değerlendirmesi yapmak da gerekecektir. Can güvenliği ile ilgili bilgi için yerel Yangın Birimi’ne danışılmalıdır.

4 Kapsam Ateşli çalışma işleminde en çok kullanılan ve öneriler kapsamında olan ısı kaynakları aşağıdakileri içerir: gazlı/elektrikli kaynak ve kesme aparatları Lehimci lambaları/kaynak lambaları bitüm/katran kazanları zımpara tekerlekleri ve kesme diskleri pirinç kaynak ve lehimleme Önerilen bir ateşli çalışma izni belgeye dâhil edilmiş ve yakın zamanda çıkan ateşli çalışma kaynaklı yangınları dikkate alarak hazırlanmıştır.

5 Önsöz Çalışmanın makine/fabrika veya binalarda devam ettiği zamanlarda bakım ve yapım faaliyetleri sırasında sık sık ciddi yangınlar çıkar. Bunların çoğu açık alev kullanımı ve yerel ısı uygulaması gerektiren operasyonlar sırasında dikkatsizlik ve yetersiz denetim sonucu çıkar. Böyle bir olayı önlemek için ateşli çalışmanın düşünüldüğü her zaman resmi bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Ateşli çalışma faaliyetleri yakındaki veya görünmeyen materyalleri tutuşturabilir, ısı metal parçalar veya kıvılcımlarla başka yerlere taşınabilir veya sıcak metal tutuşabilir materyalleri tutuşturma potansiyelini taşıyarak uzun mesafeler kat edebilir. İlgili personele bunlarla ve ateşli çalışma ile ilgili diğer tehlikelerle ilgili bilinç kazandırmak için sık sık eğitim verilmelidir. Kendi ekibi tarafından gerçekleştirilen ateşli çalışma operasyonlarını kontrol etmenin yanı sıra, denetçiler aynı zamanda müteahhitlerin ve taşeronların ateşli çalışma çalışmalarını denetlemenin hayati önemi konusunda bilinçlendirilmelidir.

6 Önsöz Parlayıcı veya diğer tehlikeli materyalleri içeren veya önceden içermiş olan fabrika, tank veya konteynırlarda yapılan kaynak ve diğer ateşli çalışma işlemleri çok ciddi bir yangın tehlikesi oluşturur ve 1961 Fabrikalar Akdi Bölüm 31(4)’te (referans 3) ayrıntıları ile belirtilen güvenlik koşullarına uyulmadığı sürece gerçekleştirilmemelidir.

7 Öneriler Çalışma izni Deneyimler, prosedürlere uymayı sağlayacak yetkilere sahip uzman bir denetçinin denetimi altında yürürlükte olan, resmi, yazılı bir çalışma sistemi izni yürürlükte olursa yeterli bir bakım ve denetim standardının elde edilmesinin çok daha mümkün olacağını göstermiştir. Sonuç olarak bu öneriler, arka tarafında daha açık önlemleri içeren bir kontrol listesinin bulunduğu bir ateşli çalışma İzni ile birlikte genel önerileri içerir. İzin belgesinin ve kontrol listesinin ayrı ayrı kopyaları çıkarılabilir.

8 Öneriler Genel Önlemler
Ateşli çalışmaya sadece daha güvenli bir yöntemin bulunmadığı zaman izin verilmelidir. Örneğin boruların birbirine eklenmesi lehimlenmiş mekanizma olmadan da mümkün olabilir ve dış yüzeyler boyamaya hazırlanırken ateşli çalışmadan kaçınılır. Ateşli çalışma sadece eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Mümkün olduğunca, ateşli çalışmaya maruz kalacak malzemeler bu amaç için ayrılmış güvenli bir alana taşınmalıdır. Püskürtme sistemli binalarda püskürtme sistemine bağlı su kaynağı kapalı iken ateşli çalışma yapılmamalıdır. Kazayla serbest kalmayı önlemek için yeterli önlemler alınmalıdır.

9 Öneriler Genel Önlemler
Ateşli çalışma otomatik bir yangın saptama sistemine sahip olan binalarda yapıldığında sadece çalışmanın gerçekleştirildiği bölge izole edilmelidir. Çalışma tamamlanır tamamlanmaz bölge eski haline getirilmelidir. Doğrudan çalışmaya dahil olmayan eğitimli bir kişi her çalışma periyodu sırasından ve sonrasında, çalışma alanında veya yakınında alev ve ısının sıçrayabileceği alanlarda başlayan her hangi bir yangını saptamak ve söndürmek için sürekli olarak yangın gözcülüğü yapmalıdır (bkz: bölüm 4 ‘Ateşli çalışmanın bitiminden sonra’). Bu, aşağıdaki ve yukarıdaki katları ve çalışmanın yapıldığı duvarların diğer taraflarını içerebilir. 4/15/2017

10 Öneriler Ateşli çalışmaya Başlamadan Önce 3.1 Risk Değerlendirmesi
Ateşli çalışma işine başlamak için her hangi bir şey yapmadan önce, resmi bir risk değerlendirmesi gerçekleştirilmeli ve operasyonunun olası sonuçlarını değerlendirmek için sonuçlar kaydedilmelidir. Gerçek durumlara özel sorularla birlikte aşağıdaki soruların göz önünde bulundurulması gerekir: Bu ateşli çalışmanın gerçekleştirilmesi için gerekli midir? İş parçasını daha güvenli bir alana taşımak (atölye gibi) veya ateşli çalışmanın kullanılmasındansa sürgülü bir çözüm uygulamak mümkün olur mu?

11 Öneriler Ateşli çalışmaya Başlamadan Önce 3.1 Risk Değerlendirmesi
Ateşli çalışma kontrolden çıkar ve yangınla sonuçlanırsa, a) Odanın içindeki kimin ve neyin durumu risklidir? b) Yangın odanın dışına sıçrayabilir mi? c) Yangın daha uzağa sıçrayacak olursa, başka nerelere yayılır? Yangının zarar verebileceği mekanik veya elektrikli ekipman, bilgisayar sistemleri ve veri için her hangi bir destek var mıdır? Ateşli çalışmanın yapıldığı zamanda alanı kullanması gereken başka personel var mıdır? Alternatif düzenlemeler yapılabilir mi? Çalışma Şirket’in güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olabilir mi? Aşağıdaki bölümlerin bir rehber olarak kullanılması gerekir.

12 Öneriler Ateşli çalışmaya Başlamadan Önce
3.2 Çalışma alanının temizlenmesi ve korunması Çalışma başlamadan önce, 10 metrelik bir ateşli çalışma alanı tutuşabilir materyallerden ve parlayıcı sıvılardan temizlenmeli ve bütün tutuşabilir yapı elemanları ve yüzey cilaları ve aynı zamanda kıvılcımların içinden geçebileceği bütün açıklıklar, delik ve boşluklar korunmalıdır. Bazı koşullarda, özellikle çalışmanın yukarıda yapılacağı zamanlara mesafenin 10 metreden daha fazla olması gerekebilir. 10 metre içindeki tutuşabilir materyaller kaldırılamadığında tamamen korunmaları gerekir. Parlayıcı sıvılar her zaman alandan uzak tutulmalıdır.

13 Öneriler Ateşli çalışmaya Başlamadan Önce
3.2 Çalışma alanının temizlenmesi ve korunması Aksi belirtilmedikçe koruma tutuşmayan veya bu amaç için üretilmiş battaniyeler veya koruma sacları kullanılarak yapılmalıdır. En çok bulunan battaniyeler veya örtüler örgü cam elyafından yapılmış olanlardır. Ayrılan alandaki tutuşabilir zemin tutuşmayan materyalden yapılmış çarşaflarla üst üste kaplanmalı ve kum ile örtülmelidir. Döşemedeki boşlukların gerektiği gibi kaplanmasını sağlamak için özen gösterilmelidir. Yerler süpürülüp temizlenmelidir.

14 Öneriler Ateşli çalışmaya Başlamadan Önce
3.2 Çalışma alanının temizlenmesi ve korunması İşlemler sonucu yüksek miktarlarda duman ortaya çıkabileceğinden ateşli çalışmanın yapılacağı bütün alanlarda iyi havalandırma sağlanmalıdır. Ateşli çalışma asla parlayıcı buharlar veya tutuşabilir gaz gibi tehlikeli atmosfer içeren alanlarda yapılmamalıdır. Tehlikeli bir atmosferden şüphelenildiğinde hava örnekleri alınmalı ve çalışma ancak atmosferin tehlikesiz olduğunun doğrulanması ile başlamalıdır. Tehlikeli atmosferin ortaya çıkması riski varsa, atmosferin başka testlere tabi tutulması gerekecektir. Çalışma başlamadan hemen önce yüzeyleri temizlemek için parlayıcı solventler kullanılmamalıdır.

15 Öneriler Ateşli çalışmaya Başlamadan Önce
3.3 Yangının çalışma alanının dışına sıçramasının önlenmesi Bir duvarın veya bölmenin diğer tarafında çalışma yaparken diğer tarafta, tutuşabilir materyallerin doğrudan veya iletilen ısı ile tutuşması tehlikesinin olmadığından emin olmak için bir inceleme yapılmalıdır. Isı duvarların metal olduğu veya putrel, cıvata veya borular gibi metal malzemelerin bulunduğu kısımlardan kolayca diğer tarafa geçebilir.

16 Öneriler Ateşli çalışmaya Başlamadan Önce 3.4 Kompozit paneller
Ateşli çalışmanın kompozit yapı panelleri veya metalin arkasındaki benzer izolasyon materyalleri veya diğer materyaller veya tutuşmaz yüzeyler üzerinde nerede yapılacağı değerlendirilmelidir. Tutuşabilir maddeler belirlenirse veya böyle maddelerin varlığından şüphelenilirse her zaman alternatif yöntemler uygulanmalıdır. Şüphe duyuluyorsa, her zaman kompozit panellerin tutuşabilir dolguları olduğu varsayılmalıdır. Soğuk özellikle hem duvar hem tavan panellerinde yüksek miktarlarda tutuşabilir izolasyon materyali bulunmasına nende olur.

17 Öneriler Ateşli çalışmaya Başlamadan Önce 3.5 Boşluklar
Çalışma alanının üstündeki, altındaki veya etrafındaki bir alandan diğerine alev veya duman iletebilecek asma tavan, kablo oluğu veya diğer boşluklarda inceleme yapılmalıdır. 3.6. Çok bölümlü binalar Çalışmaya başlamadan önce müteahhitlerin ve diğerlerinin etkin olarak kontrol edilmesi ve çalışmanın yapıldığı alanlara bitişik yerlere ulaşım sağlanması için çoklu bölümlü binalara irtibat olanakları kurulmalıdır.

18 Öneriler Ateşli çalışmaya Başlamadan Önce 3.7 Yangın önlemleri
Ateşli çalışmanın gerçekleşeceği yerde uygun tipte en az iki onaylı söndürücü (bkz: 4 ve 5) veya hidrolik bir hortum bobini bulundurulmalı ve yangın çıkması halinde kullanılmaya hazır bulundurulmalıdır. İşle doğrudan ilgili bir ya da daha fazla personel ve yangın gözetmenliğini üstlenen kişi bu ekipmanın kullanımı konusunda eğitilmelidir. Genelde, parlayıcı gazlar içeren yangınların sadece kontrol edilmesi ve gaz kaynağı kapatılana kadar söndürülmemesi tercih edilir. Ateşli çalışma işi yapan bütün personel binadan kaçış yollarını ve yangın alarmını başlatıp itfaiyeyi çağırma metotlarını biliyor olmalıdır.

19 Öneriler Ateşli çalışmaya Başlamadan Önce 3.8 Ekipman güvenliği
Ateşli çalışmanın gerçekleştirilmesi alandan çıkarılan malzemelerin ve diğer ekipmanın normal işleyen bir organizasyona oranla daha yüksek hırsızlık riskine sahip olduğu anlamına gelir. Bilgisayar ve veri dahil alandan çıkarılan malzemelerin konması için güvenli bölgeler sağlanması gereklidir.

20 Öneriler Ateşli çalışmanın tamamlanmasından sonra
4.1 Alanın temizlenmesi Çalışma tamamlandığında boya aletleri, kaynak elektrotlarının sıcak uçları ve diğer sıcak atık materyal kaldırılmalı ve güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Gaz silindirleri dahil bütün ekipman çalışma süresinin bitiminde veya çalışma tamamlandığında güvenli bir alana kaldırılmalıdır. Bitüm/katran kazanları kullanılmışsa sadece gaz silindirlerinin kaldırılması gerekir.

21 Öneriler Ateşli çalışmanın tamamlanmasından sonra 4.2 Yangın gözetimi
Yangın gözetimi çalışma tamamlandıktan sonra en az 30 dakika boyunca yapılmalı ve düzenli aralıklarla 60 dakikaya kadar diğer kontroller yapılmalıdır; - bkz: bölüm 2 ‘Genel Önlemler’.

22 Öneriler Ateşli çalışma için kullanılan ekipman – önlemler
5.1 Gaz kaynak ve kesme aparatı Gaz kaynak ve kesme prosedürleri sadece eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Ekipman ve hortumlar iyi koşulda ve üreticinin talimatlarına göre kurulmuş olmalıdır. Gaz silindirleri her zaman, tercihen bu amaç için yapılmış tekerlekli arabalara üstüne monte edilerek uygun şekilde desteklenmelidir (referanslar 6 ve 7). LPG ve Oksijen takımlarında mutlaka gaz geri tepme ventilleri olmalıdır

23 Öneriler Ateşli çalışma için kullanılan ekipman – önlemler
5.2 Elektrik kaynak ve kesme aparatı Elektrik kaynak aparatlarını kaynağa bağlayan kablo mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Bütün kabloların gereken yüksek akımları taşıyacak şekilde tasarlanmış ve yapılmış olması ve bağlantıların fazla ısınma veya kıvılcım çıkarmaya neden olmayacak şekilde yapılmış olması gerekir. Operatörler her kaynak devresi için üç bağlantının (kaynak kurşunu, kaynak dönüşü ve kaynak güvenlik topraklaması) öneminin farkında olmalıdır.

24 Öneriler Ateşli çalışma için kullanılan ekipman – önlemler
5.3 Lehimci lambaları ve kaynak şalomaları LPG lehimci lambaları/kaynak şalomaları silindir değiştirmeden önce söndürülmeli ve soğumaya bırakılmalıdır. Parafin veya benzinli lehimci lambaları/kaynak şalomaları sadece açık havada doldurulmalı ve yakılmalı ve sıcakken yeniden doldurulmamalıdır. Lehimci lambaları/kaynak şalomaları çalışmaya başlamadan mümkün olduğu kadar kısa bir süre yakılmalı ve çalışma durduğunda hemen söndürülmelidir.

25 Öneriler Ateşli çalışma için kullanılan ekipman – önlemler
5.3 Lehimci lambaları ve kaynak şalomaları Işıklandırma sadece üreticinin talimatlarına göre gerçekleştirilmelidir. Lehimci lambaları/kaynak şalomaları yanıkken tek başına bırakılmamalıdır. Elektrik gücü ile çalışan sıcak hava körükleri alev görünmediği için özellikle tehlike kaynağıdır. Bu araçları kullanırken diğer ateşli çalışma işlerini yaparken izlenilen güvenlik önlemleri izlenmelidir. Her kullanım periyodundan önce körüğe bağlı elektrik kablosu ısı veya aşınma ile zarar görmediğinden emin olmak incelenmelidir.

26 Öneriler Ateşli çalışma için kullanılan ekipman – önlemler
5.4 Bitüm/katran kazanları Bitüm/katran kazanları, kurşun ısıtıcıları ve benzer ekipman sadece istisnai durumlarda çatıya çıkarılmalıdır ve bu durumda ısının çatıyı tutuşturmasını önlemek için tutuşmaz bir ısı izolasyon tabanı sağlanmalıdır.

27 Öneriler Ateşli çalışma için kullanılan ekipman – önlemler
5.4 Bitüm/katran kazanları Ekipman her zaman deneyimli bir operatör tarafından denetlenmeli ve dökülen materyalin kolayca kontrol altına alınabileceği sabit ve düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. Gaz silindirleri ocaktan en az 3 m. uzakta olmalıdır. Gaz hortumları iyi durumda olmalı ve uygun şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Kullanılmayan silindirler çalışma bölgesinden uzakta saklanmalıdır. Bitüm seviyesi ve ısısı izlenmeli ve kapak normal olarak kazanın üstünde tutulmalıdır. Ocak kazanın bir yük arabası veya tekerlekli el arabasına taşınmasından önce kapatılmalıdır. Bitüm/katran kazanlarının güvenli kullanımı ile ilgili daha fazla bilgiyi referans 8’de bulabilirsiniz.

28 Öneriler Ateşli çalışma için kullanılan ekipman – önlemler
5.5 Zımparalama tekerlekleri ve kesme diskleri Yapılacak işe uygun doğru tekerlek veya disk derecesi kullanılmalıdır. Her kullanım periyodundan önce tekerlek/disk iyi sabitlendiğinden ve iyi durumda olduğundan emin olmak için kontrol edilmelidir.

29 Öneriler Anlaşmalı İş Müteahhitlerle anlaşmaya ilişkin düzenlemeye girmeden önce bir sigorta şirketine veya sigorta danışmanına danışılmalıdır; çünkü bir müteahhidin sigorta düzenlemelerinin yeterliliği büyük ölçüde değişebilir. Taşeronlar belirli mekan tehlikelerinin ve ateşli çalışma izin sistemi dahil uygulanacak yangın güvenliği prosedürlerinin farkında olmalıdır. Çalışmanın başlamasından önce önlemleri gözlemek için müteahhitten yazılı bir taahhüt alınmalıdır. (bkz: referans 9).

30 Öneriler Ateşli Çalışma İzni Prosedürleri 7.1 İzni düzenleyen birim
Ateşli çalışma izni vermeye aday kimse, normalde Şirket yangın veya güvenlik sorumlusu, ateşli çalışmaya ilişkin sorunlarla ilgili deneyim ve eğitim sahibi ve prosedürlere uyumu sağlayacak uygun statüde olmalıdır. Çalışma başlamadan önce yetkili kişiden bir ateşli çalışma izni alınmalıdır. Bu belgeye önerilen izin formatı dahil edilmiştir. Bu açıktaki kurulu bina grupları veya yapı veya fabrikalar üzerinde veya içinde her çeşit ateşli çalışma işinin yapılması için kullanılmalıdır. Bu prosedür aynı zamanda çalışma başladıktan sonra inşaat alanları ve tadil edilen bütün binalar için de geçerli olmalıdır.

31 Öneriler Ateşli Çalışma İzni Prosedürleri
7.2 İzin düzenleme sınırlamaları Bir ateşli çalışma izni yakınlarda yapılan çalışmalara veya yakınlardaki parlayıcı gaz veya sıvıların kullanımını içerebilecek üretim işlemleri verilecek izinlerin önemi düşünülmeden düzenlenmemelidir. Bir ateşli çalışma izni net olarak belirtilmiş bir alandaki özel bir işin yapılması için düzenlenmelidir. Ateşli çalışma izinleri uzatılmış periyotlar için düzenlenmemelidir. Ayrı ateşli çalışma izinleri normal olarak sabahtan akşama kadar süren periyotlar için verilmelidir.

32 Öneriler Ateşli Çalışma İzni Prosedürleri 7.3 Kontrol listesi
Ateşli çalışma izninin ilk bölümünü tamamlamadan önce, iş için izin vermekle sorumlu kişi, yangından korunma önlemlerinin yeterli olduğunu, uygun önlemlerin alındığını ve kullanılacak ekipmanın güvenli olduğunu göstermek için formun diğer tarafındaki kontrol listesini işi yapmakla sorumlu olan kişi ile birlikte doldurmalıdır.

33 Öneriler Ateşli Çalışma İzni Prosedürleri 7.4 Ek koşullar
Ateşli çalışma iznini düzenlemeye yetkili kişi düzenlemelerden memnun değilse başka önlemler alınmasını isteyebilir ve istenen ek koşullar bunun için ayrılmış boş alana yazılır. Bir yangın son kontrolünün yapılması gereken en erken zaman da belirtilecektir. Bu normalde, çalışmanın tamamlanmış olması gereken ateşli çalışma izni süresinin bitiminden en az bir saat sonradır. Eğitilmiş personel bu kontrolü yapamayacak olursa (ör. iznin gün içinde geç bir saatte düzenlenmesi) çalışma başlatılmamalıdır.

34 Öneriler Ateşli Çalışma İzni Prosedürleri
7.5 İzin belgesinin saklanması Ateşli çalışma izni iki nüsha halinde düzenlenir ve orijinal nüsha işi gerçekleştirmekle sorumlu kişide kalır. İkinci nüsha çalışma yerini incelemeyi isteyebilecek veya koşulların yerine getirildiğinden ve çalışmanın ateşli çalışma izninin süresinin dolumundan önce tamamlandığından emin olmak için nokta kontrolleri düzenleyebilecek olan izin düzenleyicisinde kalmalıdır. Doldurulan form izni verene iade edilmeli ve gelecekte referans olarak kullanılmak üzere saklanmalıdır.

35 Kontrol Listesi / Yangın Koruma
Sprinkler kurulmuş mu, çalışıyorlar mı? Otomatik yangın söndürme sistemi kurulmuş mu, çalışıyor mu? Ateşli çalışma yapılan bölgenin sistemi, çalışma süresince devre dışı bırakılabilir. Çalışma yapmayan eğitimli bir kişi, çalışma süresince gözetmen olarak çalışacaktır. Çalışma bitimi 30 dakika daha yangın gözlemi sürecek ve daha sonra 60 dakikalık periyodlarla, civar ve komşu çalışma alanları, alt ve üst katlar, duvar, ızgara, bölüm ve tavanlar, yana veya tüten herhangi bir madde olmadığına dair kontrol edilecektir. En az iki yangın söndürücü veya yangın hortumu hazır bulundurulacaktır. Bu işi yapan ve gözetmen olan kişi yangın konusunda eğitimli olacaktır. Ateşli çalışmayı yapan ve yangın gözlemi yapan kişiler, kaçışlar ve alarm verme ve yangın birimi ile kontakt kurma konusunda eğitimli olacaktır.

36 Kontrol Listesi / Minimum 10 metre içerisinde Alınacak Önlemler
DETAYLI BİLGİ İÇİN: Kontrol Listesi / Minimum 10 metre içerisinde Alınacak Önlemler Yanıcı maddeler çalışma alanından uzaklaştırılmalıdır. Yanıcı olup kaldırılamayan maddeler, yanmayan maddelerle korunmalı veya bu amaçla yangın battaniyeleri, vb. maddeler kullanılmalıdır. Alevlenebilir sıvılar çalışma alanından uzaklaştırılmalıdır. Zeminler temizlenmiş olmalıdır. Yanabilme özelliğine sahip zemin kaplamaları, yanma özelliği olmayan ve ıslatılmış kaplama malzemeleri ile çevrilmelidir. Yanma özelliği olabilecek, tüm açıklıklar, aralıklar ve boşluklar, tamamıyla kapatılacaktır.


"ATEŞLİ ÇALIŞMA YAPILAN İŞLERDE ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları