Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ"— Sunum transkripti:

1 STRES ÜRİNER İNKONTİNANSDA RETROPUBİK OPERASYONLARI YAPMAYA DEVAM EDELİM Mİ?
11. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ 5. AKDENİZ ÜLKELERİ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ 15-19 MAYIS ANTALYA DOÇ. DR. ERDOĞAN ASLAN

2 Tarihçe 1882-Frank- Üretral wedge ile daraltma

3 Tarihçe 1883-Pawlik- Üretrayı anteriora doğru açılandırma
1907-Giardiano - Gracilis kası ile üretrayı çevreleyen ilk retropubik sling yöntemini tarif etti. 1909- Goebel- piramidal kası kullanarak sling yaptı. 1912- Kelly- İlk 20 hastalık serisini yayınladı ve tanımladığı metod ½ asır standart tedavi yöntemi oldu.

4 Tarihçe 1917- Stoeckel- piramidal kası fasyası ile kullandı.

5 Tarihçe 1942- Alridge- Rektus fasyasını şerit haline getirerek bilateral sling şeklide uyguladı. 1949- Marshall-Marchetti-Krantz- Paraüretral fasyayı pubik kemiğin periostuna astı. 1961-BURCH

6 Tarihçe 1959- Pareyra- Needle suspension
1973- Stamey- Sistoskopik kontrol 1976- Tanagho Modifikasyonu 1978-McGuire Otolog Rektus Fasya Pubovajinal Sling 1990’lar L/S Burch op.

7 Tarihçe 1990- Petros ve Ulmsten-İntegral teori
1994-DeLancey- Hamak Hipotezi 1996- Ulmsten-TVT 2001- Deleval-TOT

8 Orjinal Burch Prosedürü
Periüretral fasya- Cooper Ligament (İleopektineal lig.)’e asılır 3 çift sütür Amaç: Üretrovajinal bileşkeyi retropubik alana taşımak

9 Tanagho Modifikasyonu
Anterior vajinal duvar lateral pelvik duvara yaklaştırılır. Sütürler Cooper ligamanına daha sıkı şekilde bağlanır; ancak simfizis ile üretra arasına 2 pm girer. Amaç: Klasik Burch op. da görülen işeme zorluğunu azaltmak ve daha geniş tabanlı bir destek oluşturmak.

10

11

12 Burch- Uzun dönem sonuçlar

13 Lapitan, Cochrane Database Sys. Rev. 2012 Haziran
53 çalışma 5244 kadın Başarı oranı: % yıl % yıl Başarı düşüş oranı yılda plato yapıyor* * Alcalay,1995

14 Uzun vadede Otolog RF-PVS sonuçları
Genelde Burch Kolposuspansiyondan daha yüksek oranlar Richter , %98 Deval %68

15 Burch-Komplikasyonlar
İşeme zorluğu-- %8-27 De-novo Urgency--%3,4-18 POP (enterosel)-- %3-17

16 Pubovajinal Sling-Komplikasyonlar
İşeme zorluğu- %11-38 Uzun süreli TAK: %1,5-7,8

17 Mesane boynu ve üretranın eleve ve stablize edilmesi
Digesu, 2004 28 Burch op. 1 yıl sonra MRI Totalde %86 başarı Kontinan olgularda Levatör Ani kası ile mesane boynu arasındaki mesafe AZ Yorum: Sütürleri MMK daki gibi A-P yönde değil de M-Lyönde yerleştirmek iyi sonuç verebilir

18 Üretravezikal açının fazla düzeltilmesi (over-correction)
Başarıyı arttırmak adına yapılmakla beraber  De-novo urgency  İşeme zorluğu  Enterosel Viereck,2004- Perop. USG %94 Başarı %9 işeme zorluğu %10 De-novo urgency ??

19 Postop. Kateterizasyon
Sun, 2004 Prospektif, 86 hst. 1 vs. 5 gün sonda İYE, retansiyon, işeme zorluğu açısından fark YOK Sadece hasta yatış süresi uzun Dunn,2005 Retrospektif, 217 hst. Suprapubik vs üretral Başarı oranları aynı, kompl. da fark YOK Üretral grupta ağrı fazla, kısa yatış süresi

20 Koital İnkontinans Baesler ve Stanton, 2004 30 hst
%30’unda penetrasyonla %10’unda orgazm ile %17’sinde her iki şekilde de KI + Postop. %70 düzelme

21 Aynı seansta histerektomi
Bai, 2004 90 hst. Burch + histerektomi 42 hst. Sadece Burch Komplikasyon oranları, yatış süreleri, sonda süreleri açısından fark YOK 1 yılda %91-94 başarı

22 SCP esnasında Burch Brubaker,2006
SCP+Burch (n:157)  SUİ: %23.8 Sadece SCP(n:165) SUİ:%44.1 P<0.001 Burch kolposüspansiyon SCP esnasında yapılırsa postop. SUİ görülme riski azalır.

23 Mini-Burch Kolposüspansiyon
Lind, 2004 1,5-2,5 cm lik pfannenstiel kesi L/s aletler kullanılabilir Günübirlik prosedür olarak uygulanabilir 40 hst 34 Burch, 6 Burch+Paravajinal tamir 9 ay da başarı %96 TVT den üstün, kompl oranları benzer, zaman testine ihtiyaç var

24 L/S Burch Kolposüspansiyon
2002’de Cochrane Database Review 2 yıl kadar uzun vadeli sonuçlarda l/s yaklaşımda sonuçlar daha kötü Sebep: Öğrenme eğrisi L/s tekniğin açık anatomik prensiplere tam uygulanamaması Mesh kullanımı 2006 da tekrar analiz yapıldığında Uzun vadeli sonuçlar belirsiz Başarı oranları yakın Tek sütür yetersiz

25 L/S Burch Kolposüspansiyon
Green, 2005, Curr Opin Urol

26 Burch vs TVT TVT için 17 yıllık sonuçlar açıklandı*:
Hastaların %87 subjektif olarak tamamen iyileşmiş veya belirgin ölçüde iyileşmiş Morbidite düşük** Günübirlik uygulanabilir Lokal veya rejyonel anestezi ile uygulanabilir. *Nilson, 2013 **Brubaker, 2011

27 Trial of Miduretral Slings (TOMUS) Study
SAE Retropubik Transobturator Mesane perforasyonu %5 - Postop. kanama %0.3 Mesh kompl. %3.3 %2.3 Yara enf. %1 Vaj. Epitel perf. %2 %4.4 İşeme zorluğu (cerrahi gerek) %3 Brubaker,AJOG, 2011

28 Burch vs TVT Çalışma McCracken 2007 2yıl Burch(45) 92 P> TVT(40)
Dizayn Takip Gruplar(n) Subj. Obj. İstatis. McCracken 2007 Retros. 2yıl Burch(45) 92 P> TVT(40) 88.5 Ward ve Hilton 2004 Prosp. Açık Burch(101) 78 80 TVT (125) 79 81 Vlapas 2004 1yıl L/s Burch-mesh (51) 59 62 P< TVT(70) 83 91 Paraiso 2004 L/s Burch-sütür ( 17) 82 TVT (16) 97

29 Burch versus TOT Bandarian, 2011 Sivaslıoğlu, 2007
Prospektif, randomize TOT (n:31), Burch (n:31) Süre: 2yıl Op. süresi ve yatış TOT’da anlamlı kısa TOT- Başarı:%90.3, İyileşme: %9.7, Başarısız:%0 Burch-Başarı:%74.2, İyileşme:%19.4, Başarısız:%6.5 Sivaslıoğlu, 2007 TOT (n:49), Burch (n:51) TOT Başarı (objektif/subjekti): %85.5/87.5 Burch Başarı (objektif/subjektif): %84.3/80.3 Oranlar 2. yılda değişmemiş.

30 SCP esnasında Burch versus TOT
Moon, 2010 Retrospektif kohort Burch (n:49) TOT(n:60) Yatış (gün) 11.3 7.8 Op. süresi (dk) 202.7 170.1 Ü. Retansiyon (%) 53.1 11.7 Rekür. İYE (%) 18.4 1.7 Başarı (%) 69.7 98.3

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Hangisi daha ucuz ? TVT- 8081 USD Burch-9320 USD
TVT nin etkinliği zaman içinde azalırsa, Burch daha ucuza gelebilir !! 

47 Hangisi daha ucuz? TOT: 2547 CD L/s Burch: 4354 CD

48 SONUÇ STRES ÜRİNER İNKONTİNANSDA RETROPUBİK OPERASYONLARI YAPMAYA DEVAM EDELİM Mİ?

49 TEŞEKKÜR EDERİM


"11. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları