Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRES ÜRİNER İNKONTİNANSDA RETROPUBİK OPERASYONLARI YAPMAYA DEVAM EDELİM Mİ? DOÇ. DR. ERDOĞAN ASLAN 11. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ 5. AKDENİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRES ÜRİNER İNKONTİNANSDA RETROPUBİK OPERASYONLARI YAPMAYA DEVAM EDELİM Mİ? DOÇ. DR. ERDOĞAN ASLAN 11. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ 5. AKDENİZ."— Sunum transkripti:

1 STRES ÜRİNER İNKONTİNANSDA RETROPUBİK OPERASYONLARI YAPMAYA DEVAM EDELİM Mİ? DOÇ. DR. ERDOĞAN ASLAN 11. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ 5. AKDENİZ ÜLKELERİ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ 15-19 MAYIS 2013 - ANTALYA

2 Tarihçe  1882-Frank- Üretral wedge ile daraltma

3 Tarihçe  1883-Pawlik- Üretrayı anteriora doğru açılandırma  1907-Giardiano - Gracilis kası ile üretrayı çevreleyen ilk retropubik sling yöntemini tarif etti.  1909- Goebel- piramidal kası kullanarak sling yaptı.  1912- Kelly- İlk 20 hastalık serisini yayınladı ve tanımladığı metod ½ asır standart tedavi yöntemi oldu.

4 Tarihçe  1917- Stoeckel- piramidal kası fasyası ile kullandı.

5 Tarihçe  1942- Alridge- Rektus fasyasını şerit haline getirerek bilateral sling şeklide uyguladı.  1949- Marshall-Marchetti-Krantz- Paraüretral fasyayı pubik kemiğin periostuna astı.  1961-BURCH

6 Tarihçe  1959- Pareyra- Needle suspension  1973- Stamey- Sistoskopik kontrol  1976- Tanagho Modifikasyonu  1978-McGuire Otolog Rektus Fasya Pubovajinal Sling  1990’lar L/S Burch op.

7 Tarihçe  1990- Petros ve Ulmsten-İntegral teori  1994-DeLancey- Hamak Hipotezi  1996- Ulmsten-TVT  2001- Deleval-TOT

8 Orjinal Burch Prosedürü  Periüretral fasya- Cooper Ligament (İleopektineal lig.)’e asılır  3 çift sütür  Amaç: Üretrovajinal bileşkeyi retropubik alana taşımak

9 Tanagho Modifikasyonu  Anterior vajinal duvar lateral pelvik duvara yaklaştırılır.  Sütürler Cooper ligamanına daha sıkı şekilde bağlanır; ancak simfizis ile üretra arasına 2 pm girer.  Amaç: Klasik Burch op. da görülen işeme zorluğunu azaltmak ve daha geniş tabanlı bir destek oluşturmak.

10

11

12 Burch- Uzun dönem sonuçlar

13 Lapitan, Cochrane Database Sys. Rev. 2012 Haziran  53 çalışma  5244 kadın  Başarı oranı: %85-90---- 1.yıl %70-------- 10.yıl  Başarı düşüş oranı 10-12. yılda plato yapıyor* * Alcalay,1995

14 Uzun vadede Otolog RF-PVS sonuçları  Genelde Burch Kolposuspansiyondan daha yüksek oranlar  Richter, 2001--%98  Deval %68

15 Burch-Komplikasyonlar  İşeme zorluğu-- %8-27  De-novo Urgency--%3,4-18  POP (enterosel)-- %3-17

16 Pubovajinal Sling-Komplikasyonlar  İşeme zorluğu- %11-38  Uzun süreli TAK: %1,5-7,8

17 Mesane boynu ve üretranın eleve ve stablize edilmesi  Digesu, 2004  28 Burch op.  1 yıl sonra MRI  Totalde %86 başarı  Kontinan olgularda Levatör Ani kası ile mesane boynu arasındaki mesafe AZ  Yorum: Sütürleri MMK daki gibi A-P yönde değil de M-Lyönde yerleştirmek iyi sonuç verebilir

18 Üretravezikal açının fazla düzeltilmesi (over-correction)  Başarıyı arttırmak adına yapılmakla beraber  De-novo urgency  İşeme zorluğu  Enterosel  Viereck,2004- Perop. USG %94 Başarı %9 işeme zorluğu %10 De-novo urgency ??

19 Postop. Kateterizasyon  Sun, 2004  Prospektif, 86 hst.  1 vs. 5 gün sonda  İYE, retansiyon, işeme zorluğu açısından fark YOK  Sadece hasta yatış süresi uzun  Dunn,2005  Retrospektif, 217 hst.  Suprapubik vs üretral  Başarı oranları aynı, kompl. da fark YOK  Üretral grupta ağrı fazla, kısa yatış süresi

20 Koital İnkontinans  Baesler ve Stanton, 2004  30 hst  %30’unda penetrasyonla  %10’unda orgazm ile  %17’sinde her iki şekilde de KI +  Postop. %70 düzelme

21 Aynı seansta histerektomi  Bai, 2004  90 hst. Burch + histerektomi  42 hst. Sadece Burch  Komplikasyon oranları, yatış süreleri, sonda süreleri açısından fark YOK  1 yılda %91-94 başarı

22 SCP esnasında Burch  Brubaker,2006  SCP+Burch (n:157)  SUİ: %23.8  Sadece SCP(n:165)  SUİ:%44.1  P<0.001  Burch kolposüspansiyon SCP esnasında yapılırsa postop. SUİ görülme riski azalır.

23 Mini-Burch Kolposüspansiyon  Lind, 2004  1,5-2,5 cm lik pfannenstiel kesi  L/s aletler kullanılabilir  Günübirlik prosedür olarak uygulanabilir  40 hst  34 Burch, 6 Burch+Paravajinal tamir  9 ay da başarı %96  TVT den üstün, kompl oranları benzer, zaman testine ihtiyaç var

24 L/S Burch Kolposüspansiyon  2002’de Cochrane Database Review  2 yıl kadar uzun vadeli sonuçlarda l/s yaklaşımda sonuçlar daha kötü  Sebep:  Öğrenme eğrisi  L/s tekniğin açık anatomik prensiplere tam uygulanamaması  Mesh kullanımı  2006 da tekrar analiz yapıldığında  Uzun vadeli sonuçlar belirsiz  Başarı oranları yakın  Tek sütür yetersiz

25 L/S Burch Kolposüspansiyon Green, 2005, Curr Opin Urol

26 Burch vs TVT  TVT için 17 yıllık sonuçlar açıklandı*: Hastaların %87 subjektif olarak tamamen iyileşmiş veya belirgin ölçüde iyileşmiş  Morbidite düşük**  Günübirlik uygulanabilir  Lokal veya rejyonel anestezi ile uygulanabilir. *Nilson, 2013 **Brubaker, 2011

27 Trial of Miduretral Slings (TOMUS) Study SAERetropubikTransobturator Mesane perforasyonu%5- Postop. kanama%0.3- Mesh kompl.%3.3%2.3 Yara enf.-%1 Vaj. Epitel perf.%2%4.4 İşeme zorluğu (cerrahi gerek)%3- Brubaker,AJOG, 2011

28 Burch vs TVT Çalışma DizaynTakipGruplar(n)Subj.Obj.İstatis. McCracken 2007 Retros. 2yılBurch(45)92P> TVT(40)88.5 Ward ve Hilton 2004 Prosp.2yılAçık Burch(101) 7880P> TVT (125)7981 Vlapas 2004Prosp.1yılL/s Burch- mesh (51) 5962P< TVT(70)8391 Paraiso 2004 Prosp.2yılL/s Burch-sütür ( 17) 82P< TVT (16)97

29 Burch versus TOT  Bandarian, 2011  Prospektif, randomize  TOT (n:31), Burch (n:31)  Süre: 2yıl  Op. süresi ve yatış TOT’da anlamlı kısa  TOT- Başarı:%90.3, İyileşme: %9.7, Başarısız:%0  Burch-Başarı:%74.2, İyileşme:%19.4, Başarısız:%6.5  Sivaslıoğlu, 2007  Prospektif, randomize  TOT (n:49), Burch (n:51)  Op. süresi ve yatış TOT’da anlamlı kısa  TOT Başarı (objektif/subjekti): %85.5/87.5  Burch Başarı (objektif/subjektif): %84.3/80.3  Oranlar 2. yılda değişmemiş.

30 SCP esnasında Burch versus TOT  Moon, 2010  Retrospektif kohort Burch (n:49)TOT(n:60) Yatış (gün)11.37.8 Op. süresi (dk)202.7170.1 Ü. Retansiyon (%)53.111.7 Rekür. İYE (%)18.41.7 Başarı (%)69.798.3

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Hangisi daha ucuz ?  TVT- 8081 USD  Burch-9320 USD  TVT nin etkinliği zaman içinde azalırsa, Burch daha ucuza gelebilir !!

47 Hangisi daha ucuz?  TOT: 2547 CD  L/s Burch: 4354 CD

48 SONUÇ STRES ÜRİNER İNKONTİNANSDA RETROPUBİK OPERASYONLARI YAPMAYA DEVAM EDELİM Mİ?

49 TEŞEKKÜR EDERİM


"STRES ÜRİNER İNKONTİNANSDA RETROPUBİK OPERASYONLARI YAPMAYA DEVAM EDELİM Mİ? DOÇ. DR. ERDOĞAN ASLAN 11. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ KONGRESİ 5. AKDENİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları