Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EDS462 Okul Deneyimi Dersi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EDS462 Okul Deneyimi Dersi"— Sunum transkripti:

1 EDS462 Okul Deneyimi Dersi
Ürün Dosyası Hazırlama

2 Raporda yer alacak bilgi katagorileri
Öğretmen adayı tarafından hazırlanmış belgeler (ör: öğretmen adayı devam çizelgesi, dönem planı…vs). Uygulamalar, gözlem ve görüşmeler sonucunda aday öğretmence elde edilmiş bilgi ve belgeler (ör: bazı etkinliklere ait öğrenci verileri…, vb.) Uygulama öğretmeni tarafından yapılmış ve/veya aday öğretmenin arkadaşlarınca yapılmış değerlendirmeler (ör: doldurulmuş aday öğretmen değerlendirme formu, vb).

3 Raporunuzun ilk sayfası
Üniversite, fakülte, bölüm, anabilim dalı, ad, soyad, ve okul numarası. Uygulama Okulunun, uygulama öğretmeninin ve fakülte uygulama öğretim elemanının isimleri.

4 Raporunuzun 2. sayfası EDS462 Okul Uygulaması Dönem Planınız.

5 Raporunuzun sonraki sayfaları
EDS462 Okul Uygulaması Dönem Planınıza uygun sırada düzenlenmiş «yapılan etkinliklere ilişkin hazırlanmış raporlar»… Bu dosyanız ın en azından taslak hali, bundan sonraki hem fakültedeki derslerinize; hemde okuldaki çalışmalara giderken yanınızda bulundurulmalıdır.

6 Etkinlik rapor sayfalarının içeriğinde mutlaka var olması istenen bazı özellikler
Etkinliğin hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgiler ve belgeler, Okulda yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bilgi ve belgeler, Etkinlikleriniz ve gözlemlerleriniz sonucu elde edilmiş bilgiler, Uygulama öğretmeninin siz aday öğretmeni gözlem ve değerlendirmeleri Grup arkadaşlarınızın siz aday öğretmeni gözlem ve değerlendirmeleri Öz-değerlendirmeleriniz…

7 Raporlarınızda özdeğerlendirmelerinizle ilgili kısımlarda olması istenen bazı özellikler
Uygulama öncesine ait düşünceleriniz, Hangi hazırlıklar yapıldı?. Mevcut koşullar nasıldı? Uygulama süreciyle ilgili düşünceleriniz, Süreç nasıl işledi? Nasıl başladı?, gelişti? ve sonlandırıldı? Uygulama sonucu ile ilgili düşünceleriniz Etkinliğin olumlu ve olumsuz sonuçları, eksikleri ve/veya aksayan yanları nelerdi? bunun sizce nedenleri nelerdi? …gibi değerlendirmeleriniz mutlaka yer almalıdır

8 Her etkinlik raporunun sonunda…
Bu etkinlikten elde ettiğiniz kazanımlar mutlaka yazılmalıdır. Ör: bu kazanımlarınızı yazarken, dolaylı olarak cevaplamış olacağınız sorular şu benzeri sorular olacaktır: Bu etkinlikle neleri öğrendiniz? Bunlar içinde; hangilerini uygulamalarınızdaki «doğrular» olarak değerlendirip, bunları sürdürmeniz halinde öğrencilerinize daha başarılı bir eğitim-öğretim sağlamanızda size avantajlar sağladığına inanıyorsunuz? Neler üzerinde daha fazla çalışmak ve o yönünüzü geliştirmek ihtiyacında olduğunuzu düşünüyorsunuz? Neden?

9 Son tavsiyeler… Yapılan etkinliklere ait raporlarınızı, her hafta, düzenli olarak tamamlamaya gayret ediniz. Daha sonra farklı zamanlarda yaptığınız, ancak ayni başlık altında yer alacak olan raporlarınızı birleştirerek tek bir bütün haline getiriniz. Uygulama öğretmeninin sizinle ilgili doldurduğu ve kapalı, imzalı zarf içinde yer alan «aday öğretmen değerlendirme formunu» mutlaka dosyanızın son sayfasına ekleyiniz. Raporlarınızın teslim tarihi ve saati, EDS462 Ders Öğretmeniniz tarafından sitesinde «EDS462 Duyuruları» Sayfasından önceden sizlere duyurulacaktır.

10 EDS462 Ders Öğretmeni Eser Çeker
İyi çalışmalar EDS462 Ders Öğretmeni Eser Çeker


"EDS462 Okul Deneyimi Dersi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları