Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNKILAP TARİHİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNKILAP TARİHİ."— Sunum transkripti:

1 İNKILAP TARİHİ

2 1911 1912 BU NEDİR? Birer ritmik sayma mı? HAYIR? Bu aralıksız 11 yıl savaşmış şanlı bir milletin kronolojisi……. Dolayısıyla; Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı 1921 1922

3 1911 Trablusgarp S. 1912 Balkan Savaşları 1913 1914 I
Trablusgarp S Balkan Savaşları I. Dünya Savaşı İşgal (Kurtuluş savaşı hazırlık dönemi) Kurtuluş savaşı

4 Yukarda sıralanan savaşların iki temel nedeni vardır
Yukarda sıralanan savaşların iki temel nedeni vardır. iki temel sebep Sanayi inkılâbı Fransız ihtilali ( İngiltere) Hammadde ve pazar arayışı milliyetçilik: çok (sömürgecilik-emperyalizm) uluslu devletlerin kucağına atılmış bir el bombasıdır

5

6 Trablusgarp Savaşı (1911) Savaşın sebebi: Birliğini geç tamamlayan İtalya’nın sömürgecilik yarışında geç kalmak istememesi (Almanya’da birliğini geç tamamlamış bir ülkedir.) İng-Fransa’nın İtalya’ya izin vermesi Osmanlı’nın içinde bulunduğu kötü durum 1911 yılında İtalya Trablusgarp’a girmiştir. Osmanlı sadece gönüllü subayları gönderdi. M. Kemal Enver Paşa (Derne-Tobruk) (Bingazi) İtalya 12 adayı işgal edince Balkanlarda da savaş patlak verince Osmanlı Devleti masaya oturmak zorunda kalmıştır.

7 UŞİ ANTLAŞMASI (1912) -Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı. -12 ada geçici olarak İtalya’ya bırakıldı. Osmanlı bu savaştan mağlup ayrıldı. Çar Nikola Osmanlıya “ hasta adam “ ismini vermiştir. Osmanlı Kuzey Afrika’daki son toprağını da kaybetti. 3 kıtaya hakim devlet vasfını kaybetmiştir.  Trablusgarp savaşı M. Kemal’in emperyalizme karşı ilk mücadelesidir.

8 BALKAN SAVAŞLARI( ) I. Balkan savaşının nedenleri -milliyetçilik: -Rusya’nın panslavist politikası (slav ırklarının birliği) -Rusya’nın sıcak (sıcak denizlerde sömürgecilik var) denizlere inme politikası -Balkan devletleri Osmanlıya karşı ittifak kurmuşlar.

9 Karadağ E Sırbistan . Bulgaristan Yunanistan K E S B E Y

10 Osmanlı savaşı kaybetti nedenleri:
Orduya siyasetin karışması (ittihat ve terakki düşmanı subaylar ittihat ve terakki hükümeti yıpransın diye görevlerini yapmamıştır). Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya ( Edirne, Kırklareli) 500 yıl Osmanlıya bağlı yerlerdi buralar kaybedildi. Anadolu’ya göç (Türk göçü) Osmancılık etkisini kaybederek yerini Türkçülük aldı. Bu göç Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. I. Balkan savaşı sonunda Londra antlaşması imzalıyor.

11 LONDRA ANTLAŞMASI (1913) Midye- Enez hattının batısı kaybedilmiştir. Bizimkiler Bab-ı Ali isyanını çıkarmışlar. İttihat ve terakki Osmanlı yönetimine tamamen hakim olmuştur

12 II. BALKAN SAVAŞI (bizimle pek ilgisi yoktur, diğer devletlerin arasındaki çekişmelerdir bu savaş) Londra antlaşmasında Bulgaristan’a fazla pay verilmesi KESBEY + ROMANYA yı karşı karşıya getirmiştir. bunu fırsat bilen Osmanlı Devleti doğu Trakya’yı (Edirne ve Kırklareli’yi ) geri almayı başardı.

13 II. Balkan Savaşından sonra imzalanan antlaşmalar:
Atina Antlaşması: Yunanistan ile yapılmıştır. İstanbul Antlaşması: Bulgaristan ile yapılmıştır. İstanbul Antlaşması: Sırbistan ile yapılmış Bükreş Antlaşması: Balkan devletleri kendi aralarında yaptılar. Bizimle bir alakası yoktur.

14 I-Edirne ve Kırklareli geri alındı
II-Yunanistan ile Atina anlaşması imzalandı III-Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adaları kaybedildi Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A-I. Balkan Savaşı B-II. Balkan Savaşı C-Trablusgarp Savaşı D-I.Dünya Savaşı CEVAP: B

15 I. DÜNYA SAVAŞI( ) Bu savaşın temel iki sebep Sanayi inkılâbı( İngiltere) Fransız ihtilali hammadde ve Pazar arayışı milliyetçilik: çok uluslu (sömürgecilik emparyalizm) devletlerin kucağına atılmış bir el bombasıdır

16 En temel nedeni Sanayi inkılâbı (ekonomik)dir.
Savaşın diğer nedenleri: İngiltere- Almanya arasındaki ekonomik rekabet Almanya- Fransa arasındaki Alsas- Loren meselesi (kömür yatakları) Rusya’nın sıcak denizlere inme hayali Rusya’nın panislavist politikası Avusturya- Macaristan Veliahtı’nın bir Sırplı milliyetçisi tarafından Saraybosna’da öldürülmesi. 8 Haziran 1914 yılında I. Dünya savaşı başladı.

17 TARAFLAR İttifak Devleti İtilaf Devletleri (İT’ler) Almanya İngiltere Avusturya- Macaristan Fransa Bulgaristan Rusya Osmanlı Devleti İtalya İtalya Japonya ABD Portekiz, Karadağ, Sırbistan, Belçika, Yunanistan, Romanya (KESBEY +R yani BALKAN EKİBİ)

18 Osmanlının savaşa girme nedenleri:
kaybettiği toprakları geri almak (balkanlardaki toprakları) Almanya’nın savaşı kazanacağına inandıkları için Osmanlı devleti Almanya’nın yanında yer alıyor. İttihat ve Terakkinin Alman hayranlığı

19

20 Almanya neden Osmanlıyı yanında istiyor:
Osmanlının jeopolitik ve coğrafi konumundan yararlanmak (böylece Almanya kendi yükünün hafiflemesi ve cephelerin genişlemesini sağlamış olacak) savaşın daha geniş bir alana yayılması halifenin nüfuz undan faydalanmak (cihad-ı Ekber ilanı) İngiltere’nin hakimiyeti altındaki Müslüman sömürgeleri kışkırtmak.

21 29 Ekim 1914’te gemi muhabbeti(Goben – Yavuz Breslow- Midilli)bahanesi ile Osmanlı savaşa girmiştir.
CEPHELER Taarruz Cephesi Savunma cephesi Dış Cepheler 1-Kafkas C Çanakkale C Galiçya 2-Kanal Irak Romanya 5-Hicaz-Yemen Makedonya 6-Suriye-Filistin

22 M. KEMAL’İN CEPHELERİ 1-Çanakkale Cephesi 2-Kafkas Cephesi 3-Suriye- Filistin Cephesi (son cephesi)

23 1-KAFKAS CEPHESİ İlk açılan cephedir. Enver Paşa: cepheyi açan komutan Turancılık : Büyük Turan İmparatorluğu hayalini gerçekleştirmek için bu cephe açılmıştır. Sarıkamış faciası: 90 bin şehit Ruslar, Muş, Bitlis, Erzincan, Trabzon’a kadar ilerlemiştir. Ancak M.Kemal Muş, Bitlisi geri almıştır. 1917 Bolşevik ihtilali meydana gelmiş ve bu ihtilal neticesinde Çarlık Rusya sı yıkılmış yerine Sovyet Rusya kurulmuştur. İmzalanan 1918 Brest- Litovsky Antlaşması ile Kars- Ardahan- Batum (Evliye-i Selase)geri alınmıştır. Ayrıca Ermeni Meselesi nin özünü teşkil eden Tehcir Kanunu (1915)bu cephede yaşanan gelişmeler esnasında çıkartılmıştır

24 2-ÇANAKKALE CEPHESİ Cephenin açılmasının nedenleri İngiltere’nin amacı, Rusya’ya yardım etmek (Rusya Silah-cephane istiyor) İstanbul’u almak Osmanlıyı savaş dışı bırakmak Savaşı kısa sürede bitirmek Sömürgelerin güvenliğinin sağlanması Savaş ilk önce deniz başarı sağlanamayınca ise kara savaşları şeklinde geçmiştir

25 Deniz savaşları Kara savaşları Nusret mayın gemisi M
Deniz savaşları Kara savaşları Nusret mayın gemisi M.Kemal Seyit Onbaşı Anafartalar Conkbayırı, Arıburnu, Seddülbahir

26 Çanakkale’nin sonuçları:
Savaşın neticesinde “Çanakkale Geçilmez” olmuştur. Çanakkale’nin sonuçları: Dünya’nın en kanlı savaşlarındandır. (yarım milyon insan öldü) Rusya’nın savaştan düşmesine neden olmuştur. (yardım ulaşamadığı için Bolşevik ihtilali meydana geldi.) Milli mücadelenin lideri doğmuştur. Milli mücadele ruhu ortaya çıkmıştır. Bulgaristan İttifak Grubu safında savaşa girmiştir. M.Kemal Tuğgeneral rütbesi almıştır.

27 SURİYE -FİLİSTİN CEPHESİ
HİCAZ YEMEN CEPHESİ Mukaddes topraklar (Mekke-Medine) elden çıkmıştır.  Panislamizm’in asıl çöküşünün gerçekleştiği cephedir. KANAL CEPHESİ  Almanya’nın gazıyla bizim açtığımız cephedir. Sömürge güvenliğini sağlamak Mısır’ı almak (Osmanlının amacı) SURİYE -FİLİSTİN CEPHESİ M. Kemal’in son cephesidir. Kudüs’ün kaybedildiği cephedir. (Filistin meselesi) Panislavizmin çöktüğü cephedir. Yıldırım orduları(M.Kemal) İngilizleri durdurmuştur

28 Osmanlı Devleti Çanakkale hariç tüm cephelerde kaybetmiştir.
Savaşın bitmesi 1917 sonlarında ABD’nin savaşa girmesiyle (Almanya’nın ABD gemilerini vurduğu için ABD savaşa girdi)gerçekleşti.

29 WİLSON İLKELERİ (8 OCAK 1918)
1-Yenenler, yenilenlerden toprak, savaş tazminatı almayacak (ABD ile itler arasına soğukluk girdi) 2-Gizli antlaşma yok, açık bürokrasi uygulanacak 4-Meseleleri savaşla değil, barışla halledilecek 5-Cemiyet-i Akvam (milletler cemiyeti) dünya barışını sağlamak kurulacak. 5- Sömürgecilik yok mandacılık var. 6-Boğazlar tüm devletlere açık olacak. 7-Türklerin çoğunlukta oldukları yerlerde Türklerin egemenliği tanınacak. (Bu madde milli mücadelenin hukuki gerekçesidir.) 8-Azınlıkların çoğunlukta olduğu yerlerde azınlıkların egemenliği tanınacak (onların devlet kurmalarına izin verin diyor.)

30 PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 OCAK 1919)
Bu konferans: 1-I. Dünya savaşı sonrasındaki durumu görüşmek 2-Osmanlı’nın paylaşılması 3-Yenilenlere imzalatılacak barış antlaşmaların şartlarını belirlemek için toplanmıştır. Konferans neticesinde: 1-Servin maddeleri belirlenememiştir.(Bunun maddeleri (San Remo Konferansı’nda belirlenebilmiştir.) 2-Paylaşım planları yenilenmiştir. İtalya’ya bırakılan B. Anadolu ve çevresi Yunanistan’a bırakılmıştır. (D.Trakya’da) Bu durum -ilk defa İT’ler arasında görüş ayrılığına neden olmuştur. -İtalya konferansı terk etmiştir(Çünkü İngiltere Ege’de güçlü İtalya yerine zayıf Yunanistan’ı tercih etmiştir.)

31 Milyonlarca insan öldü.
İmparatorluklar yıkıldı, yerine yeni devletler kuruldu. (Polonya, Çekoslavakya, Yugoslavya, Litvanya, Türkiye, Firlandiya, Letonya gibi..) Yeni rejimler ortaya çıktı. Rusya’da- Komünizm İtalya’da- Faşizm Almanya’da- Nasyonal Sosyalizm (Nazizim) II. Dünya’nın sebebi oldu. Yenilen devletlerle şu antlaşmalar imzalandı: Almanya- Versay Avusturya-Sn. Jerman Macaristan- Tirianon Bulgaristan- Nöyyi Osmanlı- Sevr

32

33 SEVR ANTLAŞMASI (1920) I. Dünya savaşında uygulanmayan tek antlaşmadır. (ölü doğmuştur) Hukuki geçerliliği yoktur. Meclis onaylayamamıştır. Türk milleti bu antlaşmanın yerine Lozan’ı imzalamıştır.

34

35 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
(30 Ekim 1918) Bu antlaşma Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşından sonra İT’lerle imzaladığı ateşkes antlaşmasıdır. Kesin teslimiyeti ifade eder. 1- Boğazlar işgal edilecek -Osmanlı fiilen sona erdi 2-Ordular terhis edilecek (sınırları korumak iç güvenliği sağlamak için gerekli olan askerler hariç) -Anadolu’nun savunmasız bırakılması -Anadolu’nun işgale hazır hale gelmesi (Kuvayi miliyenin ortaya çıkması demek) 3-Bütün haberleşme imkânları (medya) İT’lerin kontrolünde olacak -organize olunmaması -direnişin yayılmaması

36 4-Bütün ulaşım imkânları İT’lerin kontrolünde olacak
-direnişin yayılmaması için -işgalin kolaylaşması için 5- İT’lerin ihtiyacı olduğu kömür akaryakıt gibi ihtiyaçların satın alınmak suretiyle karşılanacak. 6-Türk esirler teslim edilmeyecek - İT’lerin esirleri teslim edilecek -ülkeler arası eşitlik yok 7- İT’ler güvenliklerini tehdit eden herhangi stratejik bir noktayı işgal edebilecek (7. madde) En tehlikeli maddesidir. Tüm Anadolu işgalle karşı karşıyadır.  İT’ler Wilson ilkelerine ters düşmemişlerdir. 8.“Vilayet-i Site”de herhangi bir karışıklık çıkarsa buralar İT’ler tarafından işgal edilecek.(24.madde)

37 Vilayet-i Site (6 il) yani BESDEV
Bitlis Erzurum Sivas Diyarbakır Elazığ (harput) Van

38 Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan Sonra İşgal Edilen Yerler:
-İngilizler: Musul, Samsun, Merzifon, Urfa, Antep, Maraş (Musul'a karşılık Urfa, Antep, Maraş daha sonra İngilizler tarafından Fransızlara bırakılacaktır) - Fransızlar: Hatay, Dörtyol, Adana, Mersin, Pozantı ve çevresi, Zonguldak - İtalyanlar: Muğla, Antalya, Konya ve çevresini işgal etmişlerdir. -Ayrıca İtilaf donanmaları boğazları geçerek 13 Kasım tarihinde İstanbul önlerine demirlemiş, imparatorluğun başkenti fiilen işgal edilmiştir.

39 Türk ulusu bu işgalleri başlangıçta geçici olarak görmüş, bu nedenle işgallere karşı fazla tepki göstermemiştir. Ancak Yunanların İtilaf Devletleri'nin desteğiyle daha sonra İzmir ve çevresini işgal etmesi bu işgallerin geçici olmadığını ortaya koymuş, bu durum halkın uyanmasına ve direnişin başlamasına hız kazandırmıştır. Türk milletinin Mondros’a karşı ilk tepkisi Kuva-yı Milliye Cemiyetler

40 Aşağıdakilerden hangisi Mondrostan sonra işgalcilere karşı ilk tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhu ve gücünü ifade eder? A-Hakimiyet-i Milliye B-Kuva-yı Milliye C-Heyet-i Temsiliye D-Misak-ı Milli CEVAP:B

41 Türk milletinin işgallere karşı ilk tepkisi Cemiyetlerdir.
Cemiyetler ikiye ayrılır. Yararlı Cemiyetler Zararlı Cemiyetler Bu tasnif yapılırken kıstas Milli Mücadelenin yanında olup olmamaktır. Yararlı Cemiyetler Sadece kuruldukları bölgeyi savunmayı amaçlamışlardır. Bölgeseldirler. Çalışmaları iki esasa dayanır: İşgal hareketlerini protesto etmek (Demokratik tepki), işgallere silahla karşı koymak (Silahlı tepki).

42 1-Trakya Paşaeli C. 2-Trabzon MHC 3-İzmir Reddi İlhak C. 4-İzmir MHC 5-Kilikyalılar C. 6-Milli Kongre C. 7-Şark vilayetleri (Doğu Anadolu) MHC.

43 Şark vilayetleri (Doğu Anadolu) MHC.
-Ermenistan hayaline son vermeyi amaçlamıştır. -K.Karabekir öncülüğünde çalışmaktadır. -Erzurum kongresi düzenleyen cemiyettir. -Le Peys, Hadisat ,Albayrak adlarıyla dergi ve gazete çıkarmışlardır. - Cemiyet D.Anadolu’dan göçü yasaklamıştır(nüfus artışı). Bunların hepsi Sivas kongresinde ARMCH(Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti) adıyla birleştirilmiştir.

44 Azınlıkların kurduğu cemiyetler:
ZARARLI CEMİYETLER 1-Azınlıkların kurduğu c. 2-Milli varlığa düşman c. -Rumlar -Ermeniler -Yahudiler Azınlıkların kurduğu cemiyetler: -Ya doğrudan İT’ler tarafından ya da İT’ler destekli kurmuşlardır. -Amaçları işgali hızlandırmak ve kolaylaştırmak, -Türk yurdunu parçalamak ve bağımsız devletlerini kurmak istiyorlar. Nüfus üstünlüğünü sağlamak için katliamlar yapmışlar ve halkı göçe zorlamışlardır.

45 RUMLAR 1-Mavri mira c. -Yeniden Bizans’ı ihya etmek (Megalo idea) -Fener Rum Patrikhanesi ile irtibatlı olup bütün ihtiyaçları Yunanistan tarafından karşılanıyor. 2-Pontus Rum cemiyeti -Trabzon’da 1463te yıkılan Pontus Rum devletini kurmak 3-Etnik-i Eterya ve Kızılhaç cem. ERMENİLER -Taşnak Sütyun ve Hınçak cemiyeti -D. Anadolu’da bir Ermenistan ve Çukurova’da- Kilikya Ermeni devletini kurmak YAHUDİLER Alyans-İsrailit ve Makabi cem. -toprak talebi yok -kurulacak olan İsrail devletine maddi destek sağlamak

46 -. Rum Patrikhanesi tarafından İstanbulda kurulmuştur. -
- Rum Patrikhanesi tarafından İstanbulda kurulmuştur. - Cemiyetin adı Kara Gün veya Kara Baht anlamına gelmektedir. - Hedefi yeniden Bizansı ihya etmektir. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? A-Pontus Rum C. B-Etnik-i Eterya C. C-Mavri Mira C. D-Nea Zoi C. CEVAP: C

47 Milli varlığa düşman cemiyetler
genel özellikleri: Türk-Müslümanlar tarafından kurulmuştur. Milli mücadeleye karşıdırlar, Mandacılık ve himayeyi savunurlar Saltanat ve hilafet yanlısıdırlar

48 Milli Varlığa düşman cemiyetler: •   Teali İslam Cemiyeti: Saltanat ve Hilafeti desteklemiş ve İstanbul’da kurulmuştur . Kürt Teali Cemiyeti: Doğu illerinde bir Kürt Devleti kurmak için  faaliyette bulundu.(İstanbul’da kuruldu.) •   İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngiliz himayesinde yaşamayı isteyenler kurmuştur. Sultan Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit bu cemiyetin üyesidir. •   Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası: Saltanat ve Hilafeti desteklemiştir. •   Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerika egemenliğini(Mandasını) istemiştir. Amerikan mandası *Hürriyet ve İtilaf cemiyeti İttihatçı düşmanıdırlar, milli mücadelecileri de ittihatçı olarak görmüştür.

49 M. Kemal İstanbul’da Mustafa Kemal Paşa İtilaf donanmalarının mütareke hükümlerine göre İstanbul'u fiilen işgal ettiği 13 Kasım 1918 tarihinde bu şehre gelmişti. Gördüğü manzara karşısında çok sinirlenen Mustafa Kemal Paşa'nın yaverine "Geldikleri gibi giderler" sözü söylemiş ve bu sözü ile mevcut durumla ilgili çözüm önerisini de göstermiştir.M.Kemal İstanbul’da Avrupa büyükelçileriyle Aydınlarla Hükümetle Medya mensuplarıyla (basın-yayın) Padişah ile görüşmüştür. Ayrıca: -Fethi Beyle Minber gazetesini çıkarmış, -Osmanlı Hürriyet Perveran Fırkasına üye olmuştur.

50 Samsun’a Çıkış(19 Mayıs 1919)
M.Kemal Samsun’a 9. Ordu müfettişi olarak resmi görevli olarak gönderilmiştir. Görevi ise: Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişi olarak resmi görevleri: •   Bölgedeki karışıklıklara son vermek •   Silahların toplanmasını ve teslimini sağlamak •   Karışıklıkları çıkaran direnişçilerin cezalandırılmasını sağlamak    Mustafa kemal Paşa bu görevi yerine getirmek için çok geniş yetkiler de almıştı.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki bütün askeri ve sivil yöneticilere emredebilme yetkisi vardı.Böylece Mustafa kemal Paşa askeri ve mülki yetkilere sahip olmuştur. Atatürk’ün Samsun’a gitmesinin temel amacı ise kurtuluş savaşını başlatmaktı.

51 HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919)
M.Kemal Havza'da hazırladığı bir genelgeyi ülkenin askeri ve mülki amirlerine bildirmek için telgraflar çekmiştir. Bu genelgede: İşgallerin protesto edilmesi (Mondros’a ilk defa açıkça karşı çıkılmıştır.) Mitingler düzenlenmesi Azınlıklara kötü muamelede bulunulmaması(çünkü bu durum işgal sebebi (bahanesi) dir.) istenmiştir. Havza Genelgesi ulusal kurtuluş hareketinin ilk adımıdır. Anadolu’da işgallerin protesto edilmesi M. Kemal’in dinlediğinin bir göstergesidir.

52 AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)
(Amasya Tamimi , İhtilal beyannamesi ,Paşalar Deklarasyonu olarak da bilinir.) İmzalayan paşalar: K.Karabekir Ali Fuat Cebesoy Rauf Orbay Refet Bele Cemal Paşa

53 Amasya Genelgesi’nin maddeleri:
1- “Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir” (Gerekçe 1) 2-İstanbul hükümeti üzerine düşen vazifeyi yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok saymaktadır. (Gerekçe 2) Bu iki madde ile Kurtuluş Savaşının veya Milli Mücadelenin gerekçeleri ortaya konmuştur. 3-Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Milli egemenlikten) -Bu madde ile Milli Mücadelenin Yöntemi belirtilmiştir. -İlk defa milli egemenlikten (demokrasiden) bahsedilmiştir.

54 4-Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır
4-Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır. Bu kongreye katılacak delegeler: 1-Belediyeler 2-MHClerden seçilmelidir. -, M. Kemal milli mücadele yanlısı olsun istiyor -, M. Kemal milli egemenliğe önemi veriyor 5-Erzurum’da bölgesel bir kongre toplanmalıdır 6-Hiçbir askeri ve sivil örgüt dağıtılmamalıdır. 7-Her türlü tesirden uzak bir heyet-i temsiliye kurulmalıdır

55 1-Heyet-i Temsiliye’nin Amasya genelgesinde kurulması kararlaştırılmış.
2-Erzurum’da kurulmuş ve M. Kemal başkan seçilmiştir. 3-Sivas Kongresinde ise Heyet-i Temsiliye bütün yurdu temsil eder hale getirilmiştir ve başkanlığına yine M.Kemal seçilmiştir.

56 Amasya Genelgesi’nin yayınlanması üzerine İstanbul hükümeti M
Amasya Genelgesi’nin yayınlanması üzerine İstanbul hükümeti M.Kemal’i görevden aldığını bildirmiş buna karşılık M.Kemal 8 Temmuz 1919’da askerlik görevinden istifa emiştir. Böylelikle Amasya Genelgesi M. Kemal’in son resmi görevidir. M. Kemal çok sevdiği askerlik görevine tekrar “Başkomutanlık yetkisi” ile kavuşacaktır.

57 B-TBMM nin açılmasında C-Sivas Kongresinde D-Amasya Genelgesinde
Kurtuluş Savaşı sürecinde milli egemenlik düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? A-Misak-ı Milli de B-TBMM nin açılmasında C-Sivas Kongresinde D-Amasya Genelgesinde Cevap:D

58 ERZURUM KONGRESİ (23 TEMMUZ – 7 AĞUSTOS 1919) Madde 1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz İlk defa milli sınırlardan bahsedilmiştir. Madde 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükümeti’nin iş yapamaz duruma gelmesi halinde,Millet topyekün olarak kendisini savunacak ve direnecektir. Madde 3. Vatanı korumaya ve istiklali elde etmeye İstanbul Hükümeti muktedir olamadığı taktirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. İlk defa bir hükümetin kurulmasından bahsedilmiştir

59 Madde 4. Kuvayı Milliye’yi Tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Madde 5. Hrıstiyan azınlıklara siyasi egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Bu madde Islahat Fermanı’na tepkidir. İlk defa azınlıklardan bahsedilmiştir. Madde 6. Manda ve Himaye kabul olunamaz. İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir

60 Madde 8. Toplanan ulusal güçler ve irade Padişahlık ve hilafet makamını koruyacaktır. Milli egemenliğe aykırıdır, ancak Konjektör gereğidir. Madde 9. Mebusan meclisi açılmalıdır. -ilk defa meclisin açılması gündeme gelmiştir

61 Erzurum Kongresindeki ilkler
İlk defa Milli Sınırlardan İlk defa bir hükümetten (devletten) İlk defa azınlık haklarından İlk defa Mebusan Meclisinin açılmasından İlk defa manda ve himayeden İlk defa dış yardım alınmasından İlk defa Heyeti Temsiliyenin kurulması sağlandı. (7 tane ilk)

62 SİVAS KONGRESİ ( 4 EYLÜL 1919)
38 delegenin katılımı ile toplanan kongre 3 sorun ile başlamıştır. Sivas’taki Sorunlar Ali Galip M. Kemal’in Manda ve himaye Olayı başkanlığı

63 Sivas Kongresi neticesinde:
Cemiyetler bir bayrak altında toplanmış ve Anadolu ve Rumeli Mudafa-i Hukuk Cemiyeti (ARMHC) kurulmuştur. Erzurum kongresi kararları kabul edilerek Erzurum kongresi millileştirilmiştir. Heyet-i Temsiliye tüm yurdu temsil eder hale getirilmiş ve başkanlığına da M. Kemal seçilmiştir. İrade-i Milliye adıyla gazete çıkarılmıştır. (Bu gazetenin adı Ankara’da Hakimiyet-i Milliye olacaktır.) Bir hükümet gibi hareket ederek (temsil heyeti) ilk defa yürütme yetkisini kullanmıştır.(Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Cebesoy’u atayarak) İst. Hükümeti ile ilişkiler 22 gün süreyle kesilmiş ve böylelikle Damat Ferit hükümeti yıkılması sağlanmıştır. Bu gelişme Temsil Heyeti’nin İstanbul’a karşı ilk siyasi zaferidir.

64 A-Erzurum Kongresi B-TBMM C-Sivas Kongresi D-Amasya Genelgesi
Tüm Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (ARMHC) adı altında aşağıdakilerden hangisinde birleştirilmiştir? A-Erzurum Kongresi B-TBMM C-Sivas Kongresi D-Amasya Genelgesi CEVAP:C

65 1-AMASYA GÖRÜŞMELERİ(20–22 Ekim 1919)
(Amasya Mülakatı) Milli mücadele düşmanı Damat Ferit hükümetinin yıkılıp yerine milli mücadeleye karşı ılımlı Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması Amasya Görüşmelerine zemin hazırlamıştır. Amasya Mülakatı İstanbul Hükümeti Milli Mücadele Hareketi Bahriye Nazırı Heyet-i Temsiliye Reisi Salih Paşa M. Kemal

66 İlk defa İstanbul hükümeti resmen temsil heyetini tanımıştır.
Amasya Görüşmelerinde Meclis-i Mebusan’ın açılması kararı alınmış ve seçimlerin yapılması kararlaştırılmıştır. M. Kemal Erzurum’dan milletvekili seçilmiştir. Daha sonraki süreçte Temsil Heyeti Ankara gelmiştir. (27 Aralık 1919)

67 Temsilciler Kurulu İstanbul Hükümeti tarafından aşağıdakilerden hangisinde resmen tanınmıştır?
A-Amasya Mülakatı B-Misak-ı Milli Kararları C-Londra Konferansı D-Amasya Tamimi CEVAP:A

68 Milli egemenlik esasına dayanan bir devletin kurulması fikri ilk defa hangisinde ifade edilmiştir?
A-Amasya Mülakatı B-Sivas Kongresi C-Erzurum Kongresi D-Amasya Tamimi CEVAP:C

69 Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinde tartışmaların odak noktası olmuştur?
A-Cemiyetlerin birleştirilmesi B-Temsil heyetinin kurulması C-Manda ve himayenin reddedilmesi D-Batı Anadolu Kuva-yı Miliye Komutanlığının oluşturulması CEVAP:C

70 Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Açılması
(12 Ocak 1920) Açılan Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920’de Misak-ı milli kararlarını almıştır. Misak-ı Milli Kararları: 1- Osmanlı Devleti'nin Mondros Mütarekesi'ni imzaladığı 30 Ekim 1918 tarihinde düşman ordularının işgali altında bulunan Arap memleketlerinin durumunun, halkın serbestçe verecekleri oya göre belirlenmesi gerekir. Bu mütareke hududu içinde Türk ve İslam çoğunluğu bulunan kısımların tümü hiç bir şekilde ayrılık kabul etmez bir bütündür. Yani Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. (Milli sınır: 30 Ekim 1918 tarihi itibariyle işgal edilmemiş her yer vatandır)

71 2-Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) gerekirse halk oylaması yapılacak
3-B. Trakya içinde gerekirse halk oylaması yapılacak. 4-Azınlıklara eşit hak tanınacaktır. (eşitlik) 5-Kapitülasyonlar kesinlikle kaldırılacaktır İlk defa Kapitülasyonların kaldırılmasından bahsedilmiştir.. . Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının dünya ticaret ve ulaşımına açılmasında, bizim ve diğer bütün ilgili devletlerin vereceği karar geçerlidir.

72 Misak- ı Milli Kararları
B S R

73 Misak-ı millide milli egemenlikle ilgili kararlar alınmamıştır.
Misak-ı Milli'nin Kabul Edilmesinin Sonuçları Misak-ı Milli ile Türk ülkesinin sınırları kesin olarak çizildi. Milli Mücadelenin hedefi tam bağımsızlık olarak belirlendi. Misak-ı millide milli egemenlikle ilgili kararlar alınmamıştır.

74 Mısak-ı Milli Kararlarına İT’ler çok sert bir tepki gösterdiler ve İtilaf Devletleri, 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal etti.Mebusan Meclisi kapatıldı, milletvekilleri ve aydınlar tutuklandı. İstanbul’un işgal edilmesinin tek olumlu yanı Ankara'da meclisin açılmasına zemin oluşturması ve M. Kemal’e milli mücadeleyi padişah adına yürüttüğünü söylem imkanını tanımasıdır.

75 Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin açılmasında doğrudan etkili olmuştur?
A-İstanbul un işgali B-Sevr barışının imzalanması C-Amasya Görüşmelerinin yapılması D-Sakarya Savaşının kazanılması CEVAP:A

76 Misak-ı Milli Kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
A-Osmanlı Mebusan Meclisinde B-I.TBMM de C-Sivas Kongresinde D-Lozan Anlaşmasında CEVAP:A

77 I. Meclis 23 Nisan Nisan 1923 (3 Yıl) yılları arasında görev yapmıştır.Dolayısıyla bu tarihler arasında yapılan tüm çalışmalar I.TBMM ye aittir. TBMM’NİN ÖZELLİKLERİ 1-Milli ve demokratik bir meclistir. Bu meclis mildir çünkü üyelerinin tamamı Türk ve Müslüman’dır. Demokratiktir çünkü seçilmiş milletvekillerinden oluşmaktadır ve toplumun tüm katmanları temsil edilmiş 2-İdealist bir meclistir. Bu meclisin ideali “Misak-ı Milli”yi gerçekleştirmektir 3-Bu meclis olağanüstü hal meclisidir.

78 3Y formülünü uygulamış (güçler birliği)
(yasama, yürütme, yargının tek bir kurumda toplanması TBMM’de toplanmasıdır.) 4-Meclis hükümeti sistemi kabul edilmiştir. Bu sistemde meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. B. Kurulu milletvekillerinden seçilir. ihtilal meclisidir-İst. Hükümetini başkaldırmıştır. Savaş meclisidir, inkılap meclisi değildir. yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır.

79 29 Ekim 1923’te (Kabine sistemine geçilmiş)
İlk Cumhurbaşkanı –M. Kemal İlk Başbakan- İsmet İnönü İlk Meclis başkanı – Fethi Okyar

80 TBMM’YE KARŞI ÇIKARILAN AYAKLANMALAR
İstanbul H. İT’ler ve İst. H Azınlıklar Kuva-i M. 1-Anzavur A Demirci M.Efe 2-Kuva-i İnzibatiye Çerkez Ethem 3.Yörük Ali Efe

81 TBMM’NİN TEDBİRLERİ 1-Hıyanet-i Vataniye Kanunu (Nisan 1920) 2-İstiklal mahkemeleri (Eylül 1920) 3-Karşı Fetva (Ankara müftüsü Rıfat Börekçi) 10 OCAK 1921 (TEŞKİLAT-I ESASİYE) TC’nin ilk anayasası 1921 anayasasıdır 1-Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. 2-Türkiye devleti TBMM tarafından yürütür ve TBMM hükümeti adını alır. 3-Şer-i kuralları uygulamak meclisin görevidir. Bu anayasa laik değildir. 4-seçimler 2 yılda bir yapılır. 5-seçilen milletvekilleri tüm yurdu temsil ederler. Kişi hak ve özgürlükleri ile devlet örgütlenmesi hakkında düzenleme yoktur.

82 CEPHELER Batı cephesi Güney cephesi Doğu cephesi Yunan-İngiltere Fransa-Ermeni Ermeniler Düzenli ordu Kuvayı Milliye (15. kolordu)

83 Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920)
DOĞU CEPHESİ Ermenilere karşı verilen mücadelede TBMM başarı sağlamış ve Gümrü Ant. imzalanmıştır. Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920) TBMM’nin ilk askeri zaferi neticesinde elde edilmiş ilk siyasi zaferidir. ilk defa Ermenistan TBMM’yi tanımıştır. Ermenistan hayalinden vazgeçmiştir

84 Kurtuluş Savaşının uluslar arası alanda kazanılan ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Londra Konferansı B-Ankara Anlaşması C-Lozan Anlaşması D-Gümrü Anlaşması CEVAP:D

85 BATI CEPHESİ (SAVUNMA CEPHESİ)
En büyük ve asil mücadelelerin verildiği cephesi I. İNÖNÜ ZAFERİ (6-10 OCAK 1921) Sevr-i kabul ettirmek Ankara’ya ulaşıp TBMM hükümetini yıkmak Çerkez Ethem isyanından yararlanmak Bu sebeplere İngiltere’nin maşası olan Yunan orduları saldırıya geçmiş ancak mağlup olmuşlardır. TBMM’nin düzenli ordusunun Batı cephesindeki ilk askeri zaferi I.İnönü zaferidir.

86 I. İnönü Zaferi İç yansıması Dış yansımalar İstiklal Marşı Londra konferansı 1921 Anayasası Türk-Afgan Dostluk (Teşkilat-ı Esasiye K.) Antlaşması Moskova Antlaşması

87 Mehmet Akif, İstiklal Marşını aşağıdakilerden hangisine ithafen yazmıştır?
A.Türk milletine B.Türk bayrağına C.Türk ordusuna D.Türk vatanına CEVAP:C

88 Türk-Afgan Dostluk Antlaşması
Londra Konferansı (21 Şubat 1921) Sevr-i yumuşatalım ikilik meselesi(Osmanlı hükümeti ve TBM hükümeti beraber davet edilmiş ve böylelikle kardeş kavgası çıkacağı düşünülmüş)Ancak bu kavga yaşanmamış ve bu konferans sonucunda: İT’ler ilk defa resmen TBMM hükümetini tanımıştır. Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 mart 1921) ilk defa Müslüman bir ülke TBMM’yi tanımıştır.

89 MOSKOVA ANTLAŞMASI (16 MART 1921)
Rusya ile yapılmıştır. ilk defa büyük bir devlet TBMM’yi tanımıştır. ilk defa kapitülasyonlardan vazgeçmiştir. (Rusya ) ilk defa Osmanlı devletini yok saymıştır (Rusya ) ilk defa Misak-ı Milliden 1.taviz verilmiştir. (Batum Gürcistan’a bırakılmıştır)

90 II.İnönü Savaşı Sevr-i kabul ettirmek İnönü’nün intikamını almak (başarısız olacaklar) İtalya Anadolu’dan çekilmeye başlamıştır. “Siz orada bir milletin makus talihini de yendiniz.”M.Kemal İsmat Paşayı bu sözlerle tebrik etmiştir.

91 ESKİŞEHİR KÜTAHYA YENİLGİSİ
İlk ve tek başarısızlığımız sebebi düzenli ordunun hızlı toparlanamaması Sakarya’nın doğusuna ilerleyeceğiz taktik gereğidir (zamana ihtiyacımız var) M. Kemal’e olan muhalefeti artırmıştır. Meclis’in Kayseri’ye taşınması gündeme gelmiştir. M.Kemal ”Başkomutanlık Yetkisi’ni almıştır. (15 Ağustos 1921) 3Y(Yasama-Yürütme-Yargı) ile birlikte…..  M.Kemal geçici olarak tekrar askerlik görevine dönmüştür.

92 M.Kemal Paşanın “Başkomutan” yetkisi ile yönettiği ilk savaş hangisidir?
A-Büyük Taarruz B-I. İnönü Savaşı C-II. İnönü Savaşı D-Sakarya Savaşı CEVAP: D

93 Tekalif-i Milliye Emirleri (7-8 Ağustos 1921) (ulusal istekler)
Ordunun ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. Tekrar İstiklal mahkemesi kurulacak

94 SAKARYA SAVAŞI Son savunma savaşımızdır. M.Kemal “Hattı müdefa yoktur sathı müdefa vardır.Osatıh bütün vatandır.” sözünü burada kullanmıştır. ”Başarıyla savunulmuştur”. 1683’ten beri devam eden (II. Viyana bozgunu) Türk gerileyişi durmuştur. M. Kemal’e Gazi ve Mareşallik unvanı verilmiştir. Fransa Anadolu’dan çekilme kararı aldı İT’ler arasındaki birlik parçalanmış İngiltere Anadolu cehenneminde yalnız kalmıştır.

95 Sakarya Savaşından sonra
Kars Antlaşması Ankara Antlaşması 1-KARS ANTLAŞMASI ( EKİM 1921) Sovyetlere bağlı Kafkas hükümetleri ile yapılmıştır. Gürcistan Ermenistan Azerbaycan Batum’un Gürcistan’a bırakıldığı teyit edilmiştir. Doğu sınırı çizilmiştir.

96 2-ANKARA ANTLAŞMASI (20 EKİM 1921) Fransa ile yapılmıştır
İlk defa bir İT, TBMM’yi tanımıştır. (Fransa) Misak-ı Milliden II. taviz verilmiştir Suriye sınırı (Hatay hariç) çizilmiştir. BÜYÜK TAARRUZ (1922) (Başkomutanlık Meydan Muhaberesi) -1 yıl hazırlık yapılacak “Ordular ilk hedefimiz Akdeniz” 18 Eylül 22 tarihi itibariyle B. Anadolu’da hiçbir İT kuvveti kalmamıştır. Milli Mücadelenin savaş dönemi bitmiştir.

97 MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI
(11 EKİM 1922) Katılan ülkeler: İngiltere Yunanistan Fransa katılmamıştır. İtalya Türkiye D. Trakya, İstanbul ve boğazlar savaşılmadan (masada) kazanılmıştır. İst. ve boğazların idaresi TBMM’ye bırakılmıştır. Osmanlı hukuken sona ermiştir * Kurtuluş savaşının silahlı mücadele dönemi sona ermiştir.

98 Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında silahlı mücadele dönemini sona erdirmiştir?
A-Mondros Ateşkes Anlaşması B-Mudanya Ateşkes Anlaşması C-Lozan Anlaşması D-Londra Konferansı Cevap:B

99 LOZAN ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923)
Ön görüşmeler:Bu görüşmelerde M.Kemal iki konuda taviz verilmemesi gerektiğini belirtmiştir. (I. TBMM katılmıştır) Ermeni yurdu Kapitülasyonlar Sınırlar Suriye sınırı- Ankara Antlaşması Batı sınırı – Bulgaristan- İstanbul Antlaşması Yunanistan- Atina Antlaşması Savaş tazminatı olarak Yunanistan Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakmıştır ve iki ülke arasında Meriç sınır kabul edilmiştir. Irak sınırı(Musul meselesi) :Lozan’da çözülemeyen tek meseledir. karar: Türkiye- İngiltere arasındaki ikili görüşmelere bırakıldı. Adalar Oniki ada - İtalya’ya Bozcaada ve Gökçeada- Türkiye’ye Ege Adaları- Yunanistan’a bırakıldı.

100 Kapitülasyonla kaldırıldı
Azınlıklar- TC Vatandaşı sayıldı Yabancı okullar-açabilirler( ancak milli eğitim bakanlığına bağlı kalmak şartıyla) Patrikhane-İstanbul’da kalacak (ancak siyasi faaliyetlerde bulunmayacak) Dış Borçlar Türkiye kendi hissesine düşen borcu ödemeyi kabul etmiştir. En son taksidi 1954’te ödenmiştir.

101 -Duyun-u Umumiye idaresi kaldırılmıştır.
Nüfus Mübadelesi B.Trakya’daki Türklere dokunulmayacak İstanbul’daki Rumlar kalacak (Anadolu’daki diğer Rumlar Yunanistan’a gönderilip nüfus mübadeleye tabi tutulacak Boğazlar Uluslar arası bir komisyona bırakılacak Uluslar arası bu komisyonun başkanı Türk olacak 25 er km’lik alanda Türkiye asker bulunduramayacak ve ticari gemilerin geçişi serbest olacak Milli bağımsızlığımızı gölgeler nitelikteydi (bu gölge Möntro boğazlar sözleşmesi ile kaldırılmıştır) LOZANIN SONUCU: yeni Türk Devleti (Türkiye) tüm dünyaca tanınmıştır. II. TBMM ce onaylanmıştır.

102 İNKILAPLAR

103 1-SALTANATIN KALDIRILMASI
(1 KASIM 1922) I. Meclisin yaptığı tek inkılaptır. Lozan öncesinde kaldırılmıştır. Sebebi Lozan’da ikilik çıkmasın diye… 2-CUMHURİYETİN İLANI (29 EKİM 1923) 1921 Anayasasında 1923 yılında iki büyük değişiklik yapılmıştır. 1-Cumhuriyet ilanı Hükümet bunalımı Devlet başkanlığı sorunu devletin adı yok 2-meclis hükümeti sistemi kaldırılmıştır ve kabine sistemine geçilmiştir.

104 3-HALİFELİĞİN KALDIRILMASI
(3 MART 1924) -en temel nedeni İnkılâpların önündeki en büyük engel olması ve Cumhuriyetle bağdaşmaması 3 MART 1924 Şeriye ve Evkaf Erkanı Harbiye’nin Tevhidi Tedrisat Vekaletinin kaldırılması Kanunu Kaldırılması Osmanlı Hanedanının Yurtdışına Gönderilmesi Laiklik yolunda atılmış en büyük adım halifeliğin kaldırılmasıdır.

105 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ
1-HALK FIRKASI (CHF-CHP–Ağustos 1923) TC siyasi hayatın ilk partisidir. ARMHC’nin partileşmiş halidir Kurucusu M. Kemal’dir. Bu parti devrimcidir. Ekonomide devletçilik ilkesini benimsemiştir. 1950 ye kadar CHF tek başına ülkeyi yönetmiştir.

106 2-TERAKKİ PERVER CHF (17 KASIM 1924)
M. Kemal’in silah arkadaşları kurmuştur. Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Adnan Adıvar öncülüğünde kurulmuştur. ilk muhalefet partisidir. İnkılâpçıdır. Devrimci değil evrimcidir. ”Dine karşı saygılıyız” sloganıdır. Liberalizmci yani özgürlükçüdür. Şeyh Said İsyanında parmağı olduğu gerekçesiyle Devrim karşıtlığının odağı haline gelmesinden dolayı Bakanlar kurulunca 5 Haziran 1925’te kapatılmıştır.

107 ŞEYH SAİT İSYANI (17 ŞUBAT 1925)
Şeyh Said-i Palu tarafından Diyarbakır’ın Piran ilçesinde ”din elden gidiyor” parolasıyla TC rejime karşı yapılmış ilk isyan hareketidir. Fethi bey hükümetinin başarısız olması, sertlik yanlısı İsmet İnönü hükümetininin kurulmasına neden olmuştur.İnönü hükümeti bu isyanı bastırmak için Takrir-i Sükun Kanunu’nu çıkarmış ve tekrar İstiklal Mahkemelerini açmıştır

108 Takrir-i Sükun Kanunu(4 Mart 1925)
Takrir-i sükûn kanunu çıkarıldı (1925–1929 dönemi Takrir-i Sükun Dönemi olarak adlandırılır. ) yeniden istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Sıkıyönetim ilan edilmiştir. Basına sansür uygulanmıştır. Bu tedbirler neticesinde isyan bastırılmıştır. - bu ayaklanmada İngiltere’nin parmağının olduğu düşünülür iç politikadaki başarısızlık dış politikaya toprak kaybı olarak yansımıştır -Musul elden çıkmıştır

109 İZMİR SUİKASTI (1926) M. Kemal’e İzmir’de suikast planı eski ittihatçılar ve devrim karşıtları düşünmüş bu planı Suikast’te K. Karabekir ve arkadaşları (TCF) İstiklal mahkemeleri yargılanacak M. Kemal’e karşı muhalefet susturulmuştur

110 SERBEST CUMHURİYET FIRKASI - SCF (1930)
Bu partinin kuruluşunu zorunlu kılan nedenler: 1929 dünya ekonomik buhranı Demokrasi şart, meclisin denetlemesi gerekiyor. M. Kemal’in yönlendirmesiyle Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Ancak partinin devrim karşıtlarının odağı haline gelmesi kapatılması sürecini başlatacak ve .. Fethi bey partiyi feshetmiştir. (17 Aralık 1930)

111 MENEMEN OLAYI (23 ARALIK 1930)
Batıda rejime karşı yapılmış tek isyan hareketidir. Türkiye Cumhuriyeti rejime karşı yapılan II. isyan hareketidir. Hem Şeyh Sait hem de Menemen Olayından sonra Çok partili hayata geçiş için uygun zaman ve zeminin oluşmadığı kanaatine varılmıştır. 1946’ya kadar ÇPHG denemesi yapılmamıştır.

112 Aşağıdakilerden hangisi Menemen Olayının sonucudur?
A-Halifeliğin kaldırılması B-Takrir-i Sükun Kanunun çıkarılması C-SCF nin kapatılması D-M.Kemalin çok partili hayata geçiş çalışmalarını durdurması CEVAP:D

113 17 Kasım te Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir? A-Cumhuriyet Halk Fırkası B-Serbest Cumhuriyet Fırkası C-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası D-Demokrat Parti CEVAP:C

114 HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR
-1921 Anayasaları -1924 Anayasaları -Medeni Kanun (1926) Laik hukuk sistemine geçilmek istenmesi İsviçre’den medeni kanun örnek alınmıştır. Çünkü en genç olması ve Türk kültürüne uygun olması kadın –erkek eşitliği eşitlik (miras-şahitlik) boşanma hakkı tek eşlilik kadınların meslek seçimi resmi nikah zorunluluğu -patrikhanelerin yargılama yetkisi kaldırılmıştır.

115 NOT: Kadınlara siyasal hakları medeni kanunla verilmemiştir.
Belediyeler seçimlerine katılma(1930) Muhtarlık (1933) Milletvekilliği (1934)

116 Aşağıdakilerden hangisi 1926 Medeni Kanunu ile kadınların elde ettikleri haklardan değildir?
A-Mirasta kadın-erkek eşitliğinin sağlanması B-Kadınlara her mesleğe girme hakkının verilmesi C-Boşanma hakkının kadına tanınması D-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi CEVAP: D

117 EĞİTİM İNKILÂPLARI 1-Tevhidi Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) Eğitim-öğretim birliği sağlandı. Okullar MEB bağlandı. Medreseler kapatılmıştır. İkilik meselesi son bulmuştur. (II. Mahmut zamanındaki ) Maarif teşkilatı hakkında kanunu (1926) (MEB) işleyişini düzenleyen temel kanundur

118 Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunun uygulanması ile sağlanan gelişmelerden biri değildir? A-Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması B-Okuma yazma öğrenilmesinin kolaylaşması C-Eğitimde laik ve milli uygulamalara geçilmesi D-Bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması CEVAP: B

119 2- Latin harflerinin kabulü (1 kasım 1928)
Nedenleri: Okuma yazmanın kolaylaşması Okuma yazma oranının artması Yazı dili (Osmanlıca) ile konuşma dili arasındaki uyuşmazlığın ortadan kaldırılmak istenmesi dolayısıyla bu kanun çıkarılmıştır. Millet mektepleri (1929): yeni alfabenin öğretilmesi için açılmıştır. Halk evleri (1932):yeni getirilmiş kültürü yaymak için açılmış yerler Köy enstitüleri (1940):(İsmet İnönü zamanında açılmıştır.)Köy enstitülerinin kurulmasının Atatürk’le bir ilgisi yoktur. M. Kemal’e başöğretmen unvanı (1934) yılında TBMM ce verilmiştir.

120 4-Türk Dil Kurumu (1932) Bu iki yenilik doğrudan milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmış inkılâplardır. 5-Üniversite Reformu (1933) Dar’ül-Fünun- İstanbul üniversitene dönüştürülmüştür. Ankara Hukuk mektebi Yüksek ziraat enstitüsü DFCF açılmıştır.

121 TOPLUMSAL YAŞAYIŞIN DÜZENLENMESİ İÇİN YAPILMIŞ İNKILÂPLAR
1-Kılık kıyafet Kanunu (25 Kasım 1925) ilk defa Kastamonu’da M.Kemal tarafından kullanılmıştır. Avrupa ile uyum amacıyla yapılmıştır. Kadınların kıyafeti ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. -Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun kapsamında -Diyanet işleri başkanı -Fener ve Rum patriği -Hahambaşı muaf tutulmuşlardır.Yani bunlar dışında hiç kimse dini kıyafetle dolaşamazlar..

122 2-Tekke-Zaviye ve Türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
3-Soyadı Kanunu(1934) Sosyal ve resmi işlerde kolaylık Eşitlik sağlanması ”Atatürk” soyadı TBMM tarafından M. Kemal’e verilmiştir ve onun dışında hiç kimseye bu soyadı verilemez. Şeyh, Molla, hacı vb..unvanlar kullanılamaz Halkçılıkla ilgili

123 4-Ölçülerde değişiklik
Avrupa ile uyum ülke içerisindeki birliktelik sağlamak amacıyla yapılmıştır. miladi takvim (1926) ulusal saat (1928) uzunluk-ağırlık ölçüsü (1931) hafta sonu tatili (1935)

124 EKONOMİK İNKILÂPLAR 1-İzmir iktisat Kongresi (17 Şubat–4 Mart 1923) (Misak-ı İktisadi) Türk tarihinde ekonomik konuların görüşüldüğü ve çözüme kavuşturulduğu ilk toplantıdır. Lozan ön görüşmeleri sırasında yapılmıştır. (kapitülasyonların kaldırılmasında etkilidir) Bu kongrede aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir. Ulusal bağımsızlık ekonomik bağımsızlıkla perçinlenmelidir Ham maddesi ülke içinde bulunan sanayi kurulmalıdır. Özel müteşebbis desteklenmelidir. Kredi verecek bankalar Özel müteşebbisin yetmediği alanlarda devlet müdahil olmalıdır. (devletçilik) Bu kongrede Türkiye Devleti’nin ekonomik yol haritası belirlenmiştir.

125 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresinde benimsenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek B-Kapitülasyonları kaldırmak C-Kabine sistemine geçmek D-Ulusal egemenlik ilkesini kurumlaştırmak CEVAP:A

126 Devletçilik: Ekonomide devletin müdahil olması demektir
Devletçilik: Ekonomide devletin müdahil olması demektir. (Ekonomiyi devletin yönlendirilmesi) devletçiliğe geçmemizin 2 nedeni vardır. 1929 Dünya ekonomik bunalımı (ABD) Özel müteşebbisin ve sermayenin bulunmaması (savaştan yeni çıkmış olmamızdan dolayı)

127 -I. Beş yıllık kalkınma planı (1933–1938) (1934’te uygulanmış)
-II. Beş yıllık kalkınma planı II. Dünya savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. İsmet İnönü dönemi (ekonomik olumsuzluk dönemi karne dönemi) Teşviki sanayi kanunu (1927) (devletçilikle ilgili değildir) Kabotaj kanunu (1926) -Türk karasularında gemi işletmeciliği ve ticaret halkının Türkiye’ye verilmesi- milliyetçilikle ilgilidir.

128 Toprak reformu istenilen ölçüde yapılamamıştır.
Etibank Sümerbank MTA İş bankası Halk bankası Ziraat bankası 1881 Şeker fabrikaları Tarım kooperatifleri

129 Aşağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?
A-Tekke ve Zaviyelerin kapatılması B-Saltanatın kaldırılması C-Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkarılması D-Laiklik ilkesinin anayasaya konulması CEVAP:B

130 ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA
1923– –1938 Dönemi Dönemi Yeni Türk devleti Dünya barışının Tanınması sağlanması Lozan’ın artıkları Türk devletinin tanınması ve tanıtılması Dış Politikadaki temel ilkelerimiz: Dış politikadaki en temel düşüncemiz Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’tür. Hiçbir devletin iç işlerine karışmayız, karıştırmayız Hiçbir devletin toprağında gözümüz yoktur. Hiç kimsenin de bizim toprağımızda gözü olmasın

131 A-)Nüfus Mübadelesi (Etabli Anlaşmazlığı)
-Lozan anlaşılmış idi ancak uygulamada sıkıntılar çıktı. Bu sorun 1930 Venilezos- Atatürk görüşmesiyle hallolmuştur. - Yunanistan’la barış dönemi başlamıştır. Bu barış dönemi Kıbrıs sorunun ortaya çıkmasına kadar devam etmiştir. B-)Dış Borçlar Türkiye taksitle bu borçları ödemiştir.(Fransa) C-)Yabancı okullar -milli bağımsızlıktan ödün verilmemiştir. (Fransa)

132 D-) Musul meselesi (1926) Lozan’da çözülemeyen tek mesele idi. ikili görüşmelere bırakılması kararlaştırılmış idi. Türkiye-İngiltere görüşmeleri başladı MC havale edildi (Milletler cemiyeti) Milletler cemiyeti Musul- Irak’ındır dedi. Bu sırada Şeyh Said İsyanı çıktı ve Türkiye masaya oturmak zorunda kaldı. Ankara Antlaşması imzalandı (1926) Musul ve Kerkük Irak’a bırakılmıştır. Musul petrollerinden elde edilen gelirlerin %10’nu 25 yıl Türkiye’ye ödenecek. Türkiye bunu peşin paraya çevirerek almıştır.

133 E-) Milletler Cemiyeti Giriş (1932)
Yurtta sulh cihanda sulhu savunan Türkiye Dünya barışı için kurulmuş olan milletler cemiyetine üye olmuştur Türkiye’nin üye olduğu ilk uluslar arası örgüttür. F-)Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) I.Dünya Savaşından sonra: Almanya –Nazizm İtalya – Faşizm (silahlanma yarışı ve saldırgan politika sergilediler) Bu iki ülkenin tutumundan faydalanarak M. Kemal M. Cemiyetine başvurmuştur. (II. Dünya savaşını görmüştür)

134 Türkiye İngiltere Fransa S. Rusya Yunanistan Yugoslavya Romanya Bulgaristan Almanya ve İtalya (1938’de İtalya sözleşmeyi imzalamıştır)- konferansa katılmamıştır.

135 Uluslar arası komisyon kalkmış ve yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir.
Ayrıca Türkiye boğazlar çevresinde asker bulundurma hakkını elde etmiştir. Ticaret gemisi geçişi serbest, savaş gemilerinde tonaj sınırlaması getirilmiştir. Türkiye savaşa girerse istediğini yapabilir Montrö ile Boğazlardaki hâkimiyet tamamen Türkiye’ye geçmiştir. (Yani Lozan’daki gölge kalkmıştır) Boğazların hâkimiyetinin tamamen Türkiye’ye geçmesi S.Rusya ile aramıza soğukluk girmesine neden olmuştur.

136 G-) Hatay’ın Anavatana katılışı (1939)
Atatürk görmemiştir. Fransa’nın Suriye’yi özgür bırakması (Hatay ve İskenderun’u Suriye’ye bırakması) Atatürk MC’ne başvuracak Türk- Müslüman nüfusun çoğunlukta- Misak-ı milli sınırları Hatay Cumhuriyeti kurulacak (1938) Misak-ı milli gerçekleşmiştir.

137 E)BALKAN ANTANTI -Almanya (nazizm) -İtalya (faşizm) silahlanma yarışı ve saldırgan politika izlemişlerdir. Türkiye E Yunanistan Yugoslavya A Romanya

138 Türkiye bu devletleri bir araya getirerek batı sınırını güvence altına almıştır. Bu antlaşma II. Dünya savaşı nedeniyle geçerliliğini kısa süre sonra yitirmiştir I-)Sadabat Paktı (1937) Türkiye İran Irak Afganistan Bu antlaşma ile Türkiye Doğu sınırı güvence altına almıştır.

139 Ülkede fert,aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir ? A-Halkçılık B-Milliyetçilik C-Devlatçilik D-İnkılapçılık CEVAP:A

140 Ulusal egemenlik kavramı Atatürk ilkelerinden hangilerinin esas dayanağıdır?
A-Cumhuriyetçilik-Devletçilik B-Cumhuriyetçilik-Halkçılık C-Milliyetçilik-Devletçilik D-Halkçılık -İnkılapçılık CEVAP:B

141 Devlet yönetiminde milli egemenliği esas alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A-Laiklik B-Milliyetçilik C-Cumhuriyetçilik D-Devletçilik CEVAP:C

142


"İNKILAP TARİHİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları