Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök yönüyle diğerlerinden farklıdır

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök yönüyle diğerlerinden farklıdır"— Sunum transkripti:

1

2 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök yönüyle diğerlerinden farklıdır
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök yönüyle diğerlerinden farklıdır?  A) Yordukça  B) Çoğalttı  C) Bakıyorum  D) Bitmedi                               

3 Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?  a) benzersiz  b) gezgin  c) söyleşi  d) öykü

4 Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? A) Korku B) Bakış C) Kırılgan D)İnsancıl

5 Okumanın önemini vurgulamak istersek aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış olur?  A)Okumak insanı geliştirir.  B)Okuduğu şey insanın benliğine işler.  C)Okumak parası olanlar için geçerlidir.  D)Okumaya ayıracak zaman hep vardır.

6 Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesli harfle başlayan bir ek aldığında sonundaki sessiz harf yumuşar?  A)Ceviz  B)Çelik  C)Masal  D)Kalem

7 Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır
Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır?  A) İnsanlara saygılı baktı.  B) Okumayı çok seviyordu.  C) Gelişimde okumak önemlidir.  D) Kendime ait kitaplığım var.

8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?  A) Bu yaz tatile gideceğim.  B) Hediye aldığıma çok sevindi.  C) Akşam, ekmeği fazla yedi.  D) Sessizce eve geldi.

9 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde sesli düşmesi vardır
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde sesli düşmesi vardır?  A)Her konuda boyuna konuşuyordu.  B)Hasta beyin ameliyatı olunca iyileşti.  C)Yalanı yüzüne vurulunca benzi sarardı.  D)Arkasından çok bağırdı ama sesini duyuramadı.

10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur?  A)Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar.  B)Kardeşim kızamığa yakalandı.  C)Barışmaları için kardeşim aracı oldu.  D)Masadaki kitabı bana verir misin?

11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?  a)Ben hep dişçiden korkmuşumdur.  b)Bayramda milletce sevindik, coştuk.  c)Karanlıkta kalınca mumları yaktık.  d)Okul çıkışı kitapçıya uğradım.

12 Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır
Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?  a)Koşuyorum  b)Okuyacağım  c)Karanlık  d)Görmüştüm

13 Aşağıdaki kelimelere verilen ekler sırasıyla getirildiğinde bu kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi olur?  a) Boyun + u  b) Çırak + ı  c) Herkes + den  d) Düşle + yor

14 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?  A) Küçüklük  B) Kitapçılık  C) Mobilyacı  D) Sözlükler

15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?  A) Bu soruyu çözemeyeceğimi mi sanıyorsun? B) Geldiğinde beni arıyacağını umarım. C) Hukuğun üstünlüğü tartışılmaz. D) İhtiyar yavaşca yerinden doğruldu.

16 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?  A) Her insan karanlıktan korkar.  B) “Kibritçi Kız” Andersen Masalları’ndan biridir.  C) Abant Gölü güzelliğiyle herkesi büyüler.  D) Çocukları oldum olası severim.

17 Aşağıdaki sorulardan hangisi sırasıyla kök+yapım eki+ çekim ekinden oluşmuştur?  A)Akşamüstü  B)Vatandaş  C)Durgundu  D)Seneler

18 “ Küçüktüm küçücüktüm,  Oltayı attım denize;  Bir üşüşüverdi balıklar,  Denizi gördüm.”  Yukarıdaki şiirde kökü isim olan kaç sözcük vardır?  A)5  B)6  C)7  D)8

19 Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-in” eki getirilirse, sözcükte ses değişmesi olmaz?  a)Sokak  b)Yurt  c)Millet  d)Ağaç

20 (1) Şair yeni bir şiir kitabı yayınladı
(1) Şair yeni bir şiir kitabı yayınladı.(2) Kitap, şairin geleneksel şiir kalıplarını kullanarak yazdığı şiirlerden oluşuyor.(3) Bu şiirlerde kimi zaman, şairin insanı çok derinden etkileyen sesini duyuyoruz. (4) Kitaptaki şiirlerin çoğu sevgi, ayrılık, özlem gibi kişisel temalar üzerine yazılmış. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? A) B) C) D) 4

21 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi ünsüz benzeşmesi kuralına uygundur?
Bizimkiler balıktan geldiler. Ahpapca bir tutum takındı. Başını hafifce öne eğdi. Beğenmediğini açıkca söyledi.

22 Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?
Sevimli Sağlık Bilgin Yazı

23 Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
Kalemlerimden birini sen al. Tahtayı nöbetçi sildi. Öğrenciler ödevlerini getirdiler. Sınıfımızda kitaplık bulunuyor.

24 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmuştur?
Elindeki gazeteyi sessizce okuyor. Ailesinden uzak kalınca onların değerini anladı. Sevinçten ne yapacağını bilmiyor. Tatilde buz patenine gitmek istiyor.

25 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
Masa örtüsünün rengini beğenmedi. Kalemimin ucunu açıp yerime oturdum. Bu mevsimde denizin dibini göremezsin. Coğrafya sınavına büyük bir titizlikle hazırlandı.

26 ‘’ soğuk ‘’ kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Bana her zaman soğuk davranıyor. Hava soğuk dışarı çıkmayın. Soğuk soğuk meyveleri yersen karnın ağrır. Bu duvarlar çok soğuk.

27 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı
kelimeler birlikte kullanılmıştır? A)Herkese eşit , sevecen davranır. B) Bana, bunları her gün söyler. C)Konuyu ona buna anlatma. D)Köyde iyi ve kötü günlerimiz oldu.

28 “Yazlıktan yeni dönmüştük’’
Cümlesinde hangi kelime hem yapım eki hem de çekim eki almıştır ? Yazlıktan Sabah Yeni Dönmüştük

29 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Arkadaşının kalbini kırmış. Çocuk bileğini incitmiş. Türkiye pazar günü sandığa gidecek. İşlerini hukuka uygun yapar.

30 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? a-)Üniversite’de okumaya gönlü yok. b-) Fikrimi soran olmadı. c-) Sonunda sabrımı taşırdılar. d-)Resim dersini çok seviyorum.

31 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ekin görevi diğerlerinden farklıdır?
Gönlüm herkese hoşgörü ile bakıyor. Derdim büyüktür kimselere söyleyemem. Bilim çağında yaşıyoruz. Sözüm çevreyi kirletenlere.

32 “Bakıp imreniyorum akınına Şehrin üstünden geçen bulutların
“Bakıp imreniyorum akınına Şehrin üstünden geçen bulutların.” Altı çizili sözcükteki ses olayının örneği aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) Bütün bunlar aşkın güzelliğidir. B) Alnınızda ne derin bir ıstırap izi var. C) Dağların ardından ateş yükseldi. D) Beklemekle geçti bütün günümüz.

33 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır?
a-Yolcu b- Evimiz c-Türkçe d-Kalemlik

34 ‘’Mutlu olma sanatını çocuklara öğretmeleri gerekirdi;felaket başımıza çöktüğünde değil;büyük bir sıkıntımız olmadığı,hayatın acılıklarının ufak tefek aksamalardan ibaret olduğu zamanlarda.’’ Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki paragrafın anlatmak istediği düşünce ile aynı doğrultudadır? A)Zor günlerde,felaketlerin olduğu zamanlarda çocuklara nasıl mutlu olunması gerektiğini öğretmek gerekir. B)En kötü felaketlerden hemen sonra çocuklara mutlu olma sanatı öğretilmelidir. C)Hayat acılıkların,ufak tefek aksamalardan ibarettir. D)Mutlu olma sanatını öğretmek için felaketleri beklememek gerekir.

35 A. Necip Fazıl’ın Çile adlı bir kitabı vardır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? A. Necip Fazıl’ın Çile adlı bir kitabı vardır. B. Türkiye’nin en büyük ili Konya’dır. C. En güzel mevsim kış mevsimidir. D. Dünya’nın bir tane uydusu vardır.

36 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isim kökünden türememiştir?
A.Yağmurlu B.Güneşli C.Bulutlu D.Karlı

37 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.?
Aralarında sıkı bir dostluk vardır. b) Kapıda bir yabancı var. İnatçılar çevrelerinde pek sevilmezler. Bayramda sokaklar çok kalabalıktı.

38 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kalınlık-incelik durumuna aykırı bir durum vardır?
Akşam yine sokağa çıktı. Kanını donduracak olaylar yaşadı. Her gün okula gidiyor. Son günlerde iyice yoruldu.

39 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik uyumu vardır?
a) Sabahleyin kahvaltı yapmadı. b) Meslektaşlarıyla bu sabah görüştü. c) Çocuk, saatlerce aralıksız koştu. d) Kadın, yavrusuna sıkı sıkı sarılmıştı.

40 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması durumunda anlam değişir?
Ali, bizi görünce gelmedi. Kadın ,doktora derdini anlattı. Öğretmen, ödevleri kontrol etti. Ayşe, 5Ekim 1997’de doğdu.

41 Aşağıdaki cümlelerin nesnel yargı yoktur?
a)Son okuduğum kitap çok güzeldi. b)Son okuduğum kitap yüz kırk sayfaydı. c)Son okuduğum kitabı 5 TL ‘ye aldım. d)Son okuduğum kitapta beş öykü var.

42 Aşağıda yer alan köklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Ev B) Uç C) Para D) Yara

43 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi farklı bir kökten türemiştir?
A) Bu eve bir alıcı çıkmadı. B) Güne erken başlayan kapıcı işleri erkenden bitirdi. C) Bu yazarın akıcı bir üslubu var. D) Yazın boğucu sıcaklar hepimizi etkiledi.

44 Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişinin kendi düşüncesini içermektedir?
Ankara Türkiye’nin başkentidir. İstanbul dünyanın en kalabalık şehirlerindendir. Rize ilinde çay üretimi yapılmaktadır. İzmir eşsiz güzelliğiyle ve bizi her zaman etkilemiştir.

45 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?
a)Gülerdir adını sayıklıyorum. b)Dondurma yiyelim, diye tutturdu. c)Rüyalarımda sürekli seni görüyorum. d)Gözüm yollarda, seni bekliyorum.

46 “Moraracaksınız” kelimesinin kök ve ekleri hangi seçenekte doğru olarak ayrılmıştır?
A)      Kök- yapım eki-çekim eki- çekim eki B)      Kök- yapım eki-yapım eki- çekim eki C)      Kök- çekim eki-yapım eki- çekim eki D)      Kök- çekim eki-yapım eki- yapım eki

47 Aşağıdaki cümlelerden hangisi beklenti belirten bir yargıdır?
Hani buraya gelmeyecektin. O, bu soruyu çözebildi. İyi bir doktor olacağına inanıyorum. Burada her şey bir başka güzel.

48 Aşağıdaki atasözleriyle anlam bakımından bir üçlü oluşturulursa hangisi dışta kalır?
A) Atı, atın yanına bağlama,ya huyundan ya suyundan. B) Üzüm üzüme baka baka kararır. C) Dost dostun ayıbını örter. D) Körle yatan şaşı kalkar.

49 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
A) O kadar çok acıktım ki karnım zil çalıyor. B) Öyle bağrın açık dolaşırsan üşütürsün. C) Dedem, babaannemin koynunda sakladığı resmini bize gösterdi. D) Bana bir daha böyle bağırmanı istemiyorum.

50 Aşağıdaki cümlelerden altı çizili deyimlerden hangisi “söylemek istediğini bir türlü söyleyememek” anlamını içeren bir deyimdir? Bu kadar dillerde dolaştığın yeter. Dilimin ucunda ama, bir türlü söyleyemiyorum. Şu garibin bir dili olsa da söylese. Beni bu kadar diline doladığın yeter.

51 “Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın,
Sanatkârdın, deniz kadar engin, Kimsenin görmediğini görürdü, Sevgiyle bakan gözlerin” Yukarıdaki dörtlükte ağırlıklı olarak hangi duygu işlenmiştir? A) Yüceltme B) Çaresizlik C) Özlem D) Umutsuzluk

52 “-ler/-lar” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “civarında anlamında kullanılmıştır?
Saat dokuz sularında otobüs gelmişti. Bu millet, daha çok Yavuz’lar çıkarır. Kışın sahil bölgeleri ılık olur. Ders çalışmaktan terler içinde kaldım.

53 “-ler” eki, hangi cümlede eklendiği kelimeye abartma anlamı katmıştır?
Boşa geçirdiğim yılları düşünüyorum. Dayımlara gitmekten son anda vazgeçtik. Bütün ağaçlar soğuktan etkilendi. Haberi alınca dünyalar benim oldu.

54 Aşağıdaki kelimelerin hangisi kök ve ekleri doğru biçimde ayrılmıştır?
Kon-uş-ma-sı-nı Çalış-mış-lar-dı Suçla-mış-lar-sa Göz-lü-yor-duk

55 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş kelime yoktur?
Kuşlar etrafta sevinçle uçuyor. Yarın çamlığa doğru bir geziye çıkacağız. Kuşlar gibi taştan taşa sekersin. Bayram için bütün okullar süslenmiş.

56 Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “-cık” eki sözcüğe küçültme anlamı katmamıştır?
Kardeşinin elleri küçücük küçücüktü. Ufukta bir tepecik, arkasında ise bizim ev var. Bademcikleri şiştiği için rahat konuşamıyordu. Küçücük boyuyla ata binmek istiyor.


"Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök yönüyle diğerlerinden farklıdır" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları